close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ой летять, летять сніжинки

код для вставкиСкачать
Стаття з журналу "Учитель початкової школи" №6, 2013 Урок трудового навчання у 3-му класі Автор: Тетяна Проценко
6
2013
КАЛЕНДАРНІ
ПЛАНИ
2 клас. ІІ семестр
СОЦІАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ
ПЕДАГОГІВ
ГІПЕРАКТИВНІ
ДІТИ
Поради
нейропсихолога
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
У ПРИРОДІ
РОЗВИВАЄМО
ТВОРЧЕ
МИСЛЕННЯ
МАТЕМАТИЧНІ
ВЕЧОРНИЦІ
ЗИМОВІ СВЯТА
Проектна діяльність
БЕЗПЕЧНІ
КАНІКУЛИ
Виховна година
Найвеселіші з народних традицій –
Ігри кумедні на вечорницях
Передплата на 2014 рік завершується!
Увага! З наступного року журнал “УПШ” виходитиме 10 разів на рік!
Поспішайте оформити передплату на сучасний, змістовний фаховий
журнал для педагогів початкової школи!
Журнал “Учитель початкової школи” — ваш незамінний помічник!
Читайте в наступному році:
99Рекомендації фахівців щодо впровадження нового Державного стандарту.
99робота методичної служби різних рівнів: організація і проведення методичних об’єднань, консультаційно-інформаційна робота тощо.
99Система роботи з підготовки дітей до державної підсумкової атестації.
99Нормативно-правові документи.
99Розробки уроків з усіх навчальних предметів.
99Методика використання інформаційно-комунікаційних та ігрових технологій
у навчально-виховному процесі.
99Засоби і прийоми формування здоров’язбережувального простору початкової освіти: робота з дітьми, оформлення класних приміщень тощо.
99Робота з батьками: збори, консультації, поради фахівців.
99Розробки виховних заходів та конкурсів, сценарії свят.
Індекс 89869
Вартість примірника
лише 26,78 грн!
Передплатити журнал “Учитель початкової школи” можна
на пошті або на сайті www.presa.ua
іше!
Разом вигідн
ь журнали
Передплатіт
мплекті
міль” у ко
ж
Д
“
і
”
Ш
“УП
366,46 грн.
на рік лише за
4
Індекс 6860
“Джміль” — унікальний дитячий журнал:
розвиває творчі з­ дібності, виховує ерудовану, активну
і щасливу людину. Це саме те видання, що м
­ удрий
учитель шукає для своїх учнів.
Кожна рубрика “Джмеля” —
це цілеспрямований розвиток
логічного та образного мислення;
чіткого доказового мовлення;
творчих здібностей;
пізнавальних інтересів;
уміння вчитися.
Журнал для дітей від 5 до 10 років,
їхніх батьків і педагогів
Досл
Розвивальн
іди
і ігри
Творчі завдання
і-уроки
н
арти
к
ї
і
ц
ми
одук
зду
Репр
о
р
ідиБес
Інтегровані мін
Вартість примірника — лише 18,63 грн!
Передплатити журнал “Джміль”
можна на пошті або на сайті www.presa.ua
Індекс 40295
6
№ 2013
Науково-методичний журнал
Видається за підтримки Національної академії педагогічних наук України
Зміст
Редакційна колегія
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Гавриш Наталія Василівна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Луганського національного
педагогічного університету ім. Т. Шевченка, доктор педагогічних наук, професор.
Гаряча Світлана Анатоліївна, завідувач лабораторії
дошкільної освіти та початкового навчання Черкаського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
кандидат педагогічних наук.
Древаль Галина Федорівна, завідувач сектору науково-методичного забезпечення початкової освіти Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України.
Коваль Людмила Вікторівна, директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв, завідувач кафедри
початкової освіти Бердянського державного педагогічного
університету, доктор педагогічних наук, професор.
Кодлюк Ярослава Петрівна, професор Тер­но­піль­
ського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор.
Кочерга Олександр Васильович, заступник директора ­Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету ім. Б. Грінченка, кандидат психологічних наук,
доцент.
Лотоцька Алевтина Вікторівна, головний спеціаліст
департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту
психології НАПН України ім. Г. С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України.
Масол Людмила Михайлівна, провідний науковий
співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук.
Митник Олександр Якович, професор кафедри педагогіки початкової освіти та методик викладання природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету ім. Б. Грінченка, доктор педагогічних
наук, професор.
Савченко Олександра Яківна, головний науковий
співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор,
дійсний член НАПН України.
Скворцова Світлана Олександрівна, професор ка­
фед­ри математики та мето­ди­ки її навчання Південно­
ук­ра­їнського на­­ціо­нального педагогічного університету
ім. К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, про­фесор.
Тарасенко Галина Сергіївна, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, професор.
Тименко Володимир Петрович, вчений секретар
апарату президії Національної академії педагогічних наук
України, доктор педагогічних наук.
Щербакова Лідія Федорівна, головний спеціаліст
департаменту ­загальної середньої та дошкільної освіти
­Міністерства освіти і науки України.
Освітянські новини
3 Сучасні виховні технології:
від теорії до практики
Репортаж з методологічного семінару
Компетентна відповідь
6 Володимир БОЖИНСЬКИЙ
Соціальний захист педагогічних
працівників
Актуальні проблеми
Психологічна служба
10 Оксана ШЛЬОНСЬКА
Гіперактивні діти:
як їх зрозуміти і полюбити
Державний стандарт
Мови і літератури
13 Леся ХАРИТОНЕНКО
Літературне читання:
творчі завдання для 2-го класу
Державний стандарт
Математика
16 Орися БЕРДНИК
Завдання для кмітливих:
формуємо математичну компетентність
Державний стандарт
Природознавство
22 Ірина ГРУЩИНСЬКА
Спостереження у природі
Як засіб формування природознавчої
компетентності у 2-му класі
Сучасні освітні технології
25 Марина СИЧ
Казкові образи навчають
Віршовані дидактичні казки
Сучасні освітні технології
Природознавство
29 Олександр МИТНИК, Наталія БОГОМАЗ
Розвиток мислення
на уроках природознавства
33 Олександр МИТНИК, Людмила ІВАНЕНКО
Завдання розвивального характеру
до уроків природознавства у 1-му класі
Зміст
В к л а д к а Календарні плани. 2 клас. ІІ семестр
1
Мар’яна ЗАХАРІЙЧУК
Українська мова
2
Віра НАУМЕНКО
Літературне читання
4
Тетяна проценко
Математика
6
Ірина ГРУЩИНСЬКА
Природознавство
7
Тетяна ГІЛЬБЕРГ, Тамара САК
Природознавство
8
Наталка КОТЕЛЯНЕЦЬ
Трудове навчання
9
Людмила МАСОЛ, Олена ГАЙДАМАКА,
Наталія ОЧЕРЕТЯНА
Інтегрований курс “мистецтво”
11 Людмила АРИСТОВА
Музичне мистецтво
13 Олена КАЛІНІЧЕНКО
Зима — чудова й весела пора.
Радіє святам уся дітвора.
Образотворче мистецтво
(Надіслала Л. Бондар, колеж
ім. В. О. Сухомлинського, м. Київ)
14 Ірина ЛАПШИНА
Начальное обучение чтению и письму
15 Ірина ЛАПШИНА
Безпека життєдіяльності
Позакласна робота
Литературное чтение
16 Лариса КУЗЬМЕНКО, Людмила АНТОСІЄВА
Основи здоров’я
40 Ганна ОСТАПЕНКО
Інтерактивна виховна година
Математика
Ігрове навчання
Проектні технології
Громадянська освіта
34 Ірина ТАБАКА
безпечні канікули
Математичні вечорниці
44 Галина КОЛОМІЄЦЬ
Додавання і віднімання числа 2 у 1-му класі
Зимові свята
Народознавчий проект для учнів 3-го класу
Інтегрована освіта
Мистецтво
свята і розваги
36 Тетяна УСЕНКО
48 Тетяна Перепелиця
Незвичайна мотрійка
Сценарій народознавчого свята
Трудове навчання
Бібліографічна довідка
38 Тетяна ПРОЦЕНКО
На щастя, на здоров’я
Урок образотворчого мистецтва у 4-му класі
Ой летять, летять сніжинки
Урок трудового навчання у 3-му класі
53 Тематичний по­каж­чик публікацій
у жур­на­лі “Учитель початкової школи”
2012-2013 рр.
На 1-й сторінці обкладинки: фото Г. Зименкової надіслала Т. Богомаз, СЗШ № 163, м. Київ
УЧИТЕЛЬ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Адреса редакції: 04053, Київ-53, а/с 36
Науково-методичний журнал
Телефони: (044) 486-91-14, (044) 486-11-19, (044) 486-13-32
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової
інформації: серія КВ № 18676-7476Р від 29.12.2011
№ 6 (09), грудень 2013
Головний редактор Ніна Андрусич
Заступник головного редактора Оксана Проценко
Редактори: Діана Осадча, Ірина Стеценко
Коректор Ніна Любаченко
E-mail: uchitel@dvsvit.com.ua
Видруковано у друкарні ТОВ “Літера-Друк”, вул. Озер­на, 6, оф. 122, Київ,
04209. Свідоцтво ДК № 3689 від 28.01.2010 р. Підписано до друку 11.10.2013.
Формат 60х84 1/8. Папір офсетний. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 9,80.
Обл.-видавн. арк. 10,5. Наклад 2162. Зам. 131762.
© Видавництво “Світич”, 2013
Забороняється копіювання матеріалів журналу
в будь-якому вигляді без дозволу видавця
Передплатний індекс — 89869
Трудове навчання ОЙ ЛЕТЯТЬ, ЛЕТЯТЬ СНІЖИНКИ
Урок трудового навчання у 3-му класі
Тетяна ПРОЦЕНКО,
вчитель початкових класів,
школа І–ІІІ ступенів № 132, м. Київ
Усвідомлення учнями важливості трудової діяльності формується, коли діти бачать
практичне застосування створених виробів. виготовлення сніжинок, якими можна прикрасити ялинку чи оздобити приміщення, сприяє розвитку творчих здібностей, формуванню елементарної графічної грамотності та навичок виконання операцій з ручних технік
обробки матеріалів, а також є чудовим стимулом для роботи на уроці.
Те м а . Подарунки та сувеніри до новорічних свят.
Виготовлення сніжинки.
М е т а . Ознайомити учнів з традиціями святкування Нового року в різних країнах. Формувати вміння
виготовляти новорічні іграшки, поєднуючи в роботі
папір і пінопласт. Розвивати творчі здібності. Виховувати інтерес до створення власних виробів та художній смак.
М а т е р і а л и т а о б л а д н а н н я : зразки сніжинок; плакат з правилами безпечної поведінки на
уроці трудового навчання; картон, ножиці, клей, олівець, лінійка, крупнозернистий подрібнений пінопласт; тонка нитка, невеликі клаптики паперу для закріплення нитки.
Хід уроку
І. Організаційний момент (1–2 хв)
ІІ. Підготовка до сприйняття нового матеріалу
(5–6 хв)
1. Бесіда
— Яка зараз пора року?
— Які прикмети зими ви знаєте?
— Які зимові свята вам відомі?
— Яке зимове свято вам подобається найбільше?
Чому?
Учні, за бажанням, читають відомі їм вірші або
уривки віршів.
38
2. Розповідь “Традиції святкування Нового року”
У кожній країні існують свої традиції святкування
Нового року. Так, у Франції на святковому столі обо­
в’язково має бути смажена індичка і морква з медом,
що забезпечує родині повне благополуччя на майбутні дванадцять місяців. У Греції, після того, як годинники проб’ють північ, господиня виходить у двір
і розбиває об стіну плід граната. Якщо зернята розлітаються далеко по подвір’ю — у наступному році вся
родина буде щаслива, а поля дадуть багатий урожай.
У Тибеті господарки перед Новим роком печуть багато
пиріжків з різною начинкою, а потім роздають їх усім.
Вважають: що більше роздати — то багатшим будеш.
У Італії в новорічну ніч усі непотрібні речі викидають у
вікно тоді, коли годинники б’ють дванадцяту годину.
— Які ви знаєте традиції святкування Нового року
в Україні?
ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку (1–2 хв)
— Сьогодні ми будемо виготовляти новорічну
іграшку, якою ви зможете прикрасити свою ялинку
або оселю. Відгадайте, що це за іграшка.
Хто на місці не сидить,
А несеться і летить,
Жваво у танку кружляє,
Наших діток звеселяє?
Звісно, це такі пушинки —
Зимові, білії … (сніжинки).
© «Учитель початкової школи», 2013, №6
Трудове навчання
IV. Підготовка до практичної роботи (6–8 хв)
1. Аналіз зразка
yy Розглядання зразка.
Педагог демонструє кілька готових сніжинок.
yy Визначення деталей, з яких складається
іграшка-сніжинка.
Розглянувши вироби, діти доходять висновку, що
сніжинка складається з паперових смужок, покритих
подрібненим пінопластом.
yy Встановлення необхідної кількості смужок
паперу.
висновок: оскільки у сніжинок завжди по шість
промінців, то треба взяти три смужки, які при перетині утворять сніжинку.
yy Повторення правил вирізання рівних смужок.
Діти міркують: щоб смужки були рівними, треба
попередньо зробити креслення під лінійку, а лише
тоді розрізати.
2. Фізкультхвилинка
Із-за парт ми піднялись,
Всі добряче потяглись,
Гарно спинки всі прогнули
І про втому геть забули.
Пальці всі в замок закрили
Й стисли їх мерщій щосили.
А тепер присіли — раз!
Фізкультпауза у нас.
Піднялись і пострибали,
Мов сніжинки покружляли.
Правила безпечної поведінки
на уроці трудового навчання
1. Роботу розпочинай після дозволу вчителя.
2. Інструмент використовуй за призначенням,
не працюй несправним інструментом.
3. Різальні інструменти зберігай у спеціально
обладнаних папках.
4. Під час роботи не відволікайся на сторонні
справи, не розмовляй.
5. Ножиці клади так, щоб вони не виступали
за край робочого місця.
6. Під час різання папір тримай так, щоб пальці
були осторонь лінії розрізу.
7. Не розмахуй ножицями, під час різання не
ходи, а також не підходь занадто близько
до того, хто працює ножицями.
8. Після роботи ножиці тримай складеними.
9. Клей відкривай обережно, нанось його на
виріб пензликом плавними рухами.
10. Підтримуй порядок на робочому місці, після
роботи прибери за собою.
Сніжинки в вікна залетіли?
Та ні, їх ми самі зробили!
(Фото надане автором)
Сіли рівно — і до праці.
Хай не стомлюються пальці.
3. Повторення правил безпеки
На дошці висить плакат із правилами безпечної
поведінки на уроці. Учні ланцюжком читають вголос
правила.
V. Практична робота (18–20 хв)
Перед початком виготовлення сніжинок учитель
пропонує скласти план дій. Діти висловлюють міркування щодо послідовності виконання роботи і разом
складають алгоритм.
Алгоритм виготовлення сніжинки
1.Виріжте з картону три смужки. Для цього зробіть
за допомогою лінійки розмітку.
2.Виріжте смужки, тримаючи аркуш так, щоб пальці
були осторонь лінії розрізання.
3.Готові смужки складіть вдвічі, а потім розігніть (лінію згину не притискайте). Місце згину допоможе
вам визначити центр перетину смужок.
4.Змастіть клеєм місце згину і приклейте смужки
одну на одну так, щоб вони перетиналися.
5.Нанесіть пензлем тонкий шар клею на всю поверхню
смужок. Притрусіть подрібненим пінопластом.
6.Один з промінчиків сніжинки змастіть зі зворотного
боку клеєм, прикладіть до нього складену вдвічі
нитку, а зверху накрийте невеликим шматочком
паперу, міцно притисніть.
Діти працюють самостійно. За потреби вчитель
надає учням індивідуальну допомогу.
VІ. Підсумок уроку. Виставка дитячих робіт (2–3 хв)
VII. Прибирання робочого місця (2–3 хв) l
© «Учитель початкової школи», 2013, № 6
39
Дизайн освітнього середовища Фотостенд «УПШ»
СЕКРЕТИ ШКІЛЬНОГО ЗАТИШКУ
З досягненнями кращих учнів
і педагогів колежу можна
ознайомитися у куточку
“Духовність, компетентність,
творчість”
куточок відпочинку — гарне місце для
малювання або проведення турніру з шахів
Вестибюль школи — справжня оаза:
створює добрий настрій і відчуття
затишку
У кабінеті логопеда все продумано до дрібниць:
столик для занять, дзеркало, схеми роботи
артикуляційного апарату тощо
бібліотека школи має все необхідне
для самоосвіти
Фото інтер’єрів колежу ім. В. О. Сухомлинського
(м. Київ) надіслала Л. Бондар
Фотостенд «УПШ»
Дарами осені ми творимо красу
Відлітають журавлі
Хто кого ловить?
Розкішний
осінній букет
Апельсинова сімейка
Картопляний сніговик
сонця не боїться
Осінь в гості завітала,
Урожай подарувала
“Стояв старий з молодою,
Як із ягідкою…”
роботи з природних матеріалів виконані учнями початкових класів СШ № 96 м. Києва. Фото надіслала Л. Жук
Журнал “Учитель початкової школи” розповсюджується за передплатою. Індекс 89869
Їжачки на квітучій
галявині
Рідний край
Автор
advocate051977
Документ
Категория
Образование
Просмотров
211
Размер файла
1 097 Кб
Теги
трудове навчання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа