close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Комп'ютерний супровід уроків інформатики у 5 класі

код для вставкиСкачать
Комп'ютерний супровід уроків інформатики у 5 класі.
2013/2014 навчальний рік став особливим для учнів п'ятих класів. Адже, саме з 1 вересня в основній школі поступово впроваджується новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти й нових програм з усіх базових дисциплін.
У 5 класі розпочалося вивчення курсу "Інформатика". Метою навчання курсу є формування і розвиток предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.
Перед початком вивчення предмета значна частина п'ятикласників ще не має досвіду роботи з комп'ютером або цей досвід стосується виключно комп'ютерних ігор. У дітей цього віку обмежений лексичний запас, вони недостатньо володіють термінологією, пов'язаною з інформаційними технологіями. У початкових класах використання комп'ютерів на уроках могло бути епізодичним, тому учні можуть не мати прикладів його використання з власного досвіду. Усе це ускладнює сприймання тем курсу. Тому завдання вчителя - збагатити лексику учнів потрібними термінами, сформувати відповідні практичні вміння та навички.
ІКТ можна використовувати на будь-якому етапі уроку інформатики. Наприклад, комп'ютерні тестові завдання під час перевірки домашнього завдання, відеофрагмент на етапі мотивації навчальної діяльності учнів, мультимедійна презентація як супровід пояснення нового матеріалу, робота з файлами-заготовками при роботі учнів на комп'ютері тощо. Доцільність використання ІКТ на конкретному етапі уроку визначає учитель. Виконання учнями практичних завдань на комп'ютері є важливою складовою уроку інформатики. Зміст таких завдань потрібно добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 15 хв. (згідно з санітарними нормами щодо тривалості безперервної роботи за комп'ютером учнів цієї вікової категорії).
Для організації практичної роботи учнів на уроках інформатики учитель заздалегідь створює на дисках комп'ютерів папки, у яких вони зберігатимуть власні роботи. Такі робочі папки будуть потрібні вже при вивченні тем "Графічний редактор" та "Редактор презентацій".
Крім того, учитель повинен підготувати текстові і графічні матеріали, які будуть використані під час практичних робіт зі створення малюнків та презентацій, файли-заготовки для відпрацювання потрібних навичок. Відповідні матеріали учитель може приготувати самостійно або скористатися файлами-заготовками, які пропонують автори підручників для 5 класу. Практичні навички роботи на комп'ютері слід формувати, починаючи з перших уроків інформатики. Для відпрацювання навичок роботи з мишею та клавіатурою учні працюють з тренажером миші WMouse, тренажером редагування тексту WCorrect та клавіатурним тренажером Key.
При вивченні теми "Графічний редактор" використовую власні файли-заготовки для формування в учнів навичок роботи з інструментами графічного редактора Paint. Прикладами таких файлів є Квітка.bmp та Лебідь.bmp. За допомогою інструменту Пензлик учням потрібно спочатку з'єднати точки по цифрам, потім інструментом Гумка стерти на малюнку цифри. Для більшої акуратності виконання роботи доцільно використати інструмент Масштаб. І нарешті, розфарбувати квітку (квітки лотоса), використовуючи інструмент Розпилювач. Таким чином, учні знайомляться одразу з декількома інструментами та особливостями їх використання. Одночасно здійснюю і диференційований підхід, надаючи учням можливість самостійно обрати малюнок за складністю.
Для відпрацювання учнями навичок роботи в середовищі графічного редактора використовую власні файли-заготовки:
Робота з такими файлами зацікавлює учнів, створює позитивний емоційний фон на уроці, сприяє розвитку художнього смаку та просторової уяви.
З 2009 року учні школи приймають участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної вправності "Бобер". Вважаю за доцільне використання завдань цього конкурсу на уроках інформатики. Так, наприклад, при вивченні теми "Розробка плану побудови зображення. Створення зображень в середовищі графічного редактора за розробленим планом" на етапі мотивації навчальної діяльності учнів демонструю п'ятикласникам одне з завдань конкурсу "Бобер-2009".
Учням потрібно відповісти на запитання: Який з варіантів правильний? Чи потрібен план при побудові таких зображень?
Слід привчати учнів до якісного виконання робіт, акуратності та старанності. Так, складаючи пазл-картинку (файл Пазлик.bmp) учні приходять до висновку, що гарний результат вони отримають лише у випадку акуратного виділення фрагментів малюнку (без кольору фону) та його перенесення у відповідне місце аркушу. По завершенні виконання цього завдання вважаю доцільним демонстрування цього зображення як анімації (файл Картинка для пазла.gif).
Потім учні пригадують одну з казок Василя Сухомлинського "Квітка сонця". Визначають, хто з героїв, зображених на малюнку, зайвий та створюють власну ілюстрацію до цієї казки.
Для перевірки засвоєння учнями інструментів графічного редактора створила файл-заготовку Розсипанка.bmp. З правого стовпчика таблиці за допомогою інструменту Виділення потрібно перемістити значок інструменту до клітинки навпроти його назви. Коли всі значки будуть переміщені у відповідні клітинки, у порожньому полі справа намалювати Олівцем значок інструменту, який найбільше сподобався. Таке творче завдання допомагає здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня.
На початку вивчення теми "Редактор презентацій" використовую власний файл-заготовку "Тварини-рекордсмени".
Учні переглядають презентацію та заповнюють "Картку дослідника":
№
запитанняЗапитанняВідповідь1Із скількох слайдів складається презентація?2Які об'єкти ви помітили на слайдах?3На яких слайдах присутній звук?4На якому слайді фон відмінний від інших?5Вкажіть слайд, що містить лише текстові об'єкти6На яких слайдах присутня анімація?7Чи на всі слайди містять заголовок?8Чим схожі та чим відрізняються слайди 6 і 7? 9Назвіть слайд з найменшою кількістю об'єктів Дане практичне завдання має на меті не лише знайомство з середовищем редактора презентацій Microsoft Office PowerPoint, а й формування в учнів умінь проводити дослідження, аналізувати, порівнювати, робити висновки і узагальнення.
Для відпрацювання навичок переміщення слайдів та ознайомлення з режимами роботи в середовищі редактора презентацій створила файл-заготовку "Корисна та шкідлива", що потребує впорядкування слайдів:
Таким способом заохочую учнів до проведення експериментів. Дана презентація також акцентує їх увагу на здоровому харчуванні.
Практичні завдання повинні бути цікавими для учнів, спиратися на їх життєвий досвід. Прикладами таких презентацій, створених самими учнями, можуть слугувати "Моє портфоліо", "Моя родина", "Моя Україна" тощо.
При вивченні теми "Введення та редагування тексту. Форматування текстових об'єктів" з метою формування в учнів навичок форматування текстових об'єктів на слайдах використовую власний файл-заготовку "Український віночок". Учні встановлюють для заголовків слайдів напівжирне накреслення та колір, що відповідає кольору квітки. На слайдах, де вказано символом чого є квітка, виділяють ці слова та задають для них тип накреслення - курсив, підкреслений та встановлюють червоний колір тексту. Тим самим розвиваю логічне мислення учнів, художній смак і творчу уяву, точність та акуратність у роботі; виховую пошану до традицій українського народу, прагнення вивчати народні символи України.
Ще одним прикладом виховання в учнів почуття патріотизму, національної гордості, любові до рідного краю є перегляд учнями презентації "Сім чудес України" та створення ними презентації-фотоальбому про одне з чудес України - Софіївський дендропарк у заданій послідовності.
На заключному уроці-подорожі учні демонструють свої навички роботи з графічним редактором і редактором презентацій та доповнюють готову презентацію "Символіка України" чотирма слайдами:
При цьому вони повинні розмістити на одному зі слайдів власний малюнок-зображення калини, створений у середовищі графічного редактора Paint.
Кожен вчитель - це творча особистість і саме від нього залежить, які інформаційні технології застосовуватимуться на конкретному уроці.
Курс "Інформатика" розглядається як необхідний інструмент, який в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об'єкт, і як засоби навчання. 6
Автор
volevikt
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
166
Размер файла
4 708 Кб
Теги
волошина
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа