close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Список на фирми - МПС

код для вставкиСкачать
С П И С О К на фирми со кои МПС има склучено договор за одложено пла?а?е со задршка на плата 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
СКОП?Е 3М МОДА СПОРТ ул.8?ми Септември СЦ ?Борис Тра?ковски? Скоп?е тел.3213?525 ? спортска опрема ПУМА; АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; АВТО ШКОЛА ??ОВАНИ ТИМ? ? на 6 рати, тел. 3119?260 и моб.070?323?
445; АВТО ШКОЛА ?БОЛАНА? на 6 рати, тел. 3233?300, и моб. 075?426?757; АВТО ШКОЛА ТРИМОСКИ ? Скоп?е ? на 8 рати, ул.?уделхиска 4?1/8, Скоп?е тел.02?3073?003; АГРОТЕХНА ? Бела техника , ул. Првома?ска бб, тел. 2463?373; АМЦ; АНДРОС ? продажба на роба од БРАТСТВО, тел.046?261?965 и моб.тел. 075?448?300; АНЗИ ? Тетово ? Продавница за детска роба на 4 рати, продавница карши градска болница до Зелен пазар и на пазар Бу?аковец, тел.044?341?151; АРТУРС ? спортска опрема ? ГТЦ , ТЦ Мавровка, ТЦ Б.Хилс ? од 2 до 6 рати; АСТИБО ? БЕАС Штип ? ул.Гоце Делчев бр.42 Штип, тел.032?606?246 има продавница и во Скоп?е; АСУЦ ? регистраци?а на возила 6 рати; АТЛАНТИК ТУРС ? Кавадарци ? туристичка агенци?а, ул.Илинденска бб? Кавадарци, тел. 043?420?885; БАЛКАН НЕТ ? туристичка агенци?а 5 рати, тел. 046?788?610 во Струга, и 3063?243 во Скоп?е; БИЛЧЧЕ ? продажба на конфекциска роба на бро? на рати во договор со сопственичката како и продажба на начин на ДУЕЛ и ВИС 2001, моб.тел. 072?265?585; БОБИЛИ ШУС ? продавница за кондури на Биана Тре?д ? продавница во ГТЦ призем?е, тел. 070?763?343 и 3238?967 БОТЕКС ? М.Каменица ул.Осоговска бр.44 М.Каменица ? продажба на конфекци?а ? продавници има и во Скоп?е, моб.тел. 071?571920; БСТ СПОРТ ? Скоп?е, продажба на спортска опрема ДИАМОНД на 3 рати, моб.тел.075?448?710. ВИЗИ?А ? очна клиника ? ул.Никиола Парапунов бр.2/1 Скоп?е, тел.3092?
040; ВИНЕР ? Скоп?е ? Осигурува?е на возила и други типови на осигурува?е на 12 рати, тел.3231?631; 21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
ВИОЛАТЕКС, санитари?а, ПВЦ прозори и врати ? тел. 02?2770?349, моб.тел. 070?260?169; ВИП; ВИС 2001 (ОТЕКС) ? продавница САМУИЛ во призем?ето во зградата на К?УБИ како и продажба од време на време со претходно известува?е од страна на МПС за местото и терминот на продажбата; ГОЛДЕН ТРАВЕЛ ? Скоп?е ? изна?мува?е автобус, комбе за организирано патува?е, моб.тел. 077?673?593; ГРАФИТИ ? кондури во РАМСТОР, тел. 02 ? 3290?720 и моб.тел. 070?275?
231; Д.МИЛАНО ДООЕЛ молерско фарбарски работи ?12 рати, моб.тел.070?
217?531 и моб.тел.070332126; Делта Спорт ? Скоп?е ? НА?К, АЦЦЕССОРИЗЕ, АЛДО (Рамстор, Лумикс, ТЦ Веро, СИТИ МОЛ? Скоп?е, Обител ? Битола), 6 рати, тел. 3133?460, ???.делтаспорт.цом.мк; продавница во ГТЦ на ИИ спрат до ГАРДЕН КАФЕ, тел. 3115?848; ? Аццессоризе ? Лумикс ? Скоп?е ? плоштад Македони?а, тел. 02 ? 3212?
878; ? Аццессоризе ? Сити Мол ? Скоп?е, тел. 02 ? 3070?132; ? Алдо ? Сити Мол ? Скоп?е, тел. 02 ? 3070?016; ? Нике ? Лумикс ? Скоп?е ? плоштад Македони?а, тел.3233155; ? Нике ? Рамстор ? Скоп?е, тел. 02 ? 3113?460; ? Нике ? Сити Мол ? Скоп?е, тел. 02 ? 3070?176; ДЕНИ СУС ? Скоп?е ? Продавница за машки и женски цевли во Беверли Хилс, тел.02? 3109?625 ? на 3 рати; ДЕНТАЛ ЕСТЕТИК ? забна ординаци?а ? бул. ?ане Сандански, 79а Скоп?е, тел. 071?212?046; ДИ?ДЕНТ ? Скоп?е ? забна ординаци?а, бул.?ане Сандански бр. 116 Скоп?е моб.тел. 071?830?329; ДИНО СПОРТ ? Скоп?е ? застапник на брендот ДИНО?БУГАРИ?А и ТЕТЕКС ТЕТОВО ? машка и женска конфекци?а, ?еби?а на 4 рати,? моб.тел. 071?
393?239; продавница во ТЦ ЛЕПТОКАРИ?А моб.тел. 070?250?441 продавница ТЦБИСЕР призем?е моб.тел. 070?250?341; ДИОПТРА ОПТИК ДООЕЛ ? Скоп?е ? очна оптика на 6 рати, ул.Ке? 13?ти Ноември, ГТЦ Призем?е локал 16, тел.02?3231?660; ДИПЛОМАТИК ? Туристичка агенци?а, ул.Вел?ко Влахови? бр.26 Скоп?е, тел.02?3131?348; Др. СЕКОВСКА и Др. ДАШТЕВСКА ? ортодонци?а бул.?ане Сандански 79а Скоп?е, тел.071212?046; ДУЕЛ ДООЕЛ ? продажба на постелнини, перници, прекривки, ?органи и др. до 10 рати. Продажбата се врши од време на време со претходно известува?е од страна на МПС за местото и терминот на продажбата; 36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ ? РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ?А ? студира?е на пове?е факултети во склопот на Европскиот универзитет на 10 рати, Бул.Св.Климент Охридски бр.68 Скоп?е; ЕЛГОС (ЕВРОАЗИ?А) ? за конфекци?а ГТЦ на 6 рати; ЕЛИКСИР ? Продавница за производи на ВИКТОРИ?А СИКРЕТ, ул.Ка?ларска бр.3, Скоп?е, тел.02?3086?074; ЕМО ЕТЕРНА ( ЕМО ЦЕ?Е ) садови и др. за дома?инство, моб.тел. 071?
314?399; ЕНА ЕКПОРТ ? постелнини, моб.тел. 075?214?990; ЕСТ ГРУП ДООЕЛ ? Скоп?е ? Плински уреди на 12 рати, Момин Поток бб, Скоп?е моб.тел.070?381?790; ЕУРОСАЛОН ? Охрид ? продажба на мебел од 3?24 рати со нивни превоз на достава, тел.046?230?750; ЕУРОСТИЛ ? навлаки за возила, делфини, авто?галантери?а, тел. 02?2612?
566 ?Н.Железара; ЖИКО ? ПРОМ ? за кондури на 5 ? 6 рати; ЖИТО ВЕЛЕС; ЗОЛИВА ЛТД СКОП?Е?продажба на маслинки тел.3095930. ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР ? ТРИ ? книги и литература, тел.3245?622 на 3 рати; ИНСИГ МАКЕДОНИ?А АД ? Скоп?е ? осигурителна компани?а на 6 рати, ул.Даме Груев бр.5/8 Скоп?е; ИНТЕР ОПТИК ЕМИЛ ? Т.Ц. Бу?аковец, зграда на ЕВН ? на 4 рати; ИНТЕР СА? ? ФРОДДО ? детски чевли и чевли за тине??ери од 3?6 рати во ГТЦ; ИНТЕРНЕШНАЛ ГРОУП ?Ско?е ?продажба на ортопедски помагала, ул.Даме Груев бр.517?1 Скоп?е,тел. 3222?447, моб.тел. 070?430?292, (Емили?а); ИНФОСИГНАЛ ? комп?утери и сервис на комп?утерска опрема тонери, мастила и рибони, ул.Панко Брашнаров 19 тел. 3124?768; ?УНА?ТЕД КОМПАНИ ? Машки и женски часовници ?ВЕНГЕР?, ножеви и острачи марка СВИБО, контакт Радмила моб.тел. 071?314?591; КРОАЦИ?А ОСИГУРУВА?Е ? Скоп?е ? друштво за неживотно осигурува?е ул.Мито Хадзивасилев ?асмин бр.20 Скоп?е; ЛУ?КАС ? спортска опрема ? Прилеп, Битола ? стаклена зграда, Скоп?е Сорави?а моб.072228576? на 5 рати; МАГНУС?ФИТ ? Скоп?е ? Фитнес центар, аеробик, пилатес, аеро кик и кик фит, ул.Ог?ан Прица бр.1 локал 1 Скоп?е ? моб.тел. 072?222?222; МАК ? ФИТ ? калифорни?а фитнес Скоп?е ул.Мито Ха?ивасилев ?асмин бр.20, тел. 3230?088; МАКЕДОНИ?А СООБРА?А? ? Скоп?е ? туристичка агенци?а и авто школа, Градски зид, блок 13, Скоп?е, тел. 3292?155; 59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
МАЛИН КОМПАНИ ? продажба на маслинки ? бул.?он Кенеди 22, тел.075?
287?833; МАНИ ЛАВ СОЛУШН ДООЕЛ Скоп?е ? продажба на ку?нски апарати (познатиот крчко и мулти грил); МБ ФУЛ ТРАВЕЛ ? Скоп?е ? туристичка агенци?а, ул.Видое Смилевски Бато бр.40?1/4 Скоп?е, моб.тел. 075?265?814 и моб.тел. 077?673?593; МЕБЕЛ ВИ ? на 12 и 18 месеци со административна забрана; МЕГА СПОРТ ? на 4 рати; МЕДИКУС ХЕЛП ДООЕЛ ? Скоп?е ? ортопедски помагала тел.3220745; МЕРИ КАРПЕТ Гостивар ? продавница Тепих центар ул.Орце Николов 74 Скоп?е, тел. 042?271?331; МЛАДИНСКА КНИГА Скоп?е, бул.Партизански Одреди бр.70, тел. 3072?
544; МОДНО СТУДИО ?ДРАКУЛ МОДЕЛС? ? изработка на женска конфекци?а , венчаници и др. ( пла?а?е во договор со сопственичката ); МОНА ЛИЗА ? Скоп?е ? бутик за машка гардероба, одела и др. и постелнини, моб.тел.070749547. МОТОЦЕНТАР ? продажба на гуми ул.Перо Наков бб, тел. 2551?095; МУЛТИБРЕНД ДООЕЛ ? Скоп?е ? продажба на гуми за автомобили и фелни од светски познати брендови со 7% попуст на 6 рати ? ул.?узен Булевар бб ? Триангла Скоп?е, тел.3112?100 и моб.тел.070?370?995; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НЕНО КОМПАНИ Скоп?е ? Конфекци?а, ул.Ке? 13 Ноември кула 3/23 ГТЦ Скоп?е, тел.02?3239?000; НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб., пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 3223?080; ОИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА ? сите видови на осигурува?е на 12 рати; ? ОМНИ?А ТРЕ?Д ДООЕЛ ? Скоп?е ? спортска опрема, бул.?ане Сандански 63/36 Скоп?е, моб.тел. 076?444?828; ОНЕ; ОРКА СПОРТ ? на 4 рати; ОХХО ЛЕДЕР ДООЕЛ ? Скоп?е ул.Партизански Одреди 2/2 Лептокари?а Карпош ИИИ, тел. 3063?332 ? продажба на кожни производи и бунди на 12 рати; Очна оптика ГЕТАЛДУС ? на 6 рати; ПАПИРОТИ ГРУП ? Скоп?е ? производи од школски програм, патен програм и подароци за секого, тел.02?3220?640; ПАУЕР АУТО ? Скоп?е ? Врши сервисира?е на возила и промена на гуми на 4 рати. Се нао?а во непосредна близина на ПСС; ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ (ПСС) ? комплетна регистраци?а на возила,автошкола на 6 рати, Момин Поток, Усие и Пинти?а; ПЕТАР ГРОУП ? продавница за кондури на 3 рати, моб.тел. 070?719?145;? 84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
ПЗУ ?Д?р НИНА? ? Скоп?е ? стоматолог, тел. 2430?188; ПЛИМОНТ ? Скоп?е ? за автогасни уреди, ул.Радован Ковачеви? бр.63 Скоп?е, тел. 2554?666; ПОКО М ДООЕЛ ? Скоп?е ?Клима уреди, ради?атори, целокупна опрема за грее?е и климатизаци?а и одржува?е на сите видови клими ? на 6 до 12 рати моб.тел. 075?243?198, тел.02?2035?762; ПРОСВЕТНО ДЕЛО ? Учебници и училишен прибор на 4 рати; ПРОТЕКТ ? Скоп?е ? планинарска и лов?иска униформа и опрема ул.Гиго Миха?ловски бр.4?2/7, тел.078?717?201; ПСС ЕДУКАЦИ?А ? Скоп?е ? автошкола, на 6 рати моб.тел.078?255?343; РИМЕКО ? Скоп?е ? продавница за бела техника на 12 рати без камата, ул.Перо Наков бр.116 ка? ?угодрво, тел.02?2550?218, 02?2581?137; РИТАМ ТРЕ?Д ? центар за сува градба ? градежни матери?али, паркет, ламинат, тел. 2040?572; САВА Осигурува?е ? Скоп?е, пла?а?е на 12 рати, тел. 5101?500; СВ. ВАЛЕНТИН ? Скоп?е ? курсеви за странски ?азици за сите возрасти, бизнис и професионални курсеви, судски и општи преводи, подготовка за мегународни сертификати, издава?е на простории опремени за обука и настава на 5 рати, ул.Ог?ан Прица бр.20?2/1 Скоп?е, тел.02?3110?604, моб.тел. 070?514?545; 94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
СЕ?ФТИ СОЛУТИОН ? продажба на заштитни наочари ?Вентуре?, моб.тел.070?355?444; СЕТЕК ? Ул.Франклин Рузвелт бр.21, тел.3080?100 од 3 ? 24 рати; СИМПО ? на 12 и 18 месеци со административна забрана; СОБИМ ? за велосипеди на 6 рати на ул. Илинденска; СОНАТА МЕБЕЛ ? Изработка на ку?ни, плакари, комоди, детски соби, претсоб?а и др. Отплата со задршка на плата на 12 рати без камата, тел. 072?270?732; СОЧЕ ? продажба на столици ? ул.Христо Смирненски бр.37 локал 4 Скоп?е, тел. 6140?351; СПАГОР БУТИК ПАНДА ? женска конфекци?а, моб.тел. 075?432?363 и 075?
432?353; СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИ?А ? Д?р Тра?анка Тра?коска моб.тел. 075?
555?867; СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР ? ПРОФ. д?р БО?О АНДРЕСКИ, ул. Мито Ха?ивасилев ? ?асмин бб, Скоп?е, моб.тел. 078?446?688; СТУДИО МОДЕРНА ТОП ШОП ? на 5 рати; СТУДИО ЦАКИ ? Скоп?е ? Постелнини на 4 рати ул.Горги Димитров бр.13, Трговски центар Кисела Вода, моб.тел.071?758?149; СУПЕР АУТО КОНТРОЛ ? станица за технички преглед ? 6 рати ? Скоп?е ул.Александар Урдаревски бб Бутел 1 пат кон Мирковци, тел. 2600?230 и 2600?233; 106. СУПЕР БРОКЕР ? Осигуротелно брокерско друштво, ул.Александар 107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
Урдаревски бб Бутел 1 ? пат кон Мирковци; Т.А. ?Ноа Травел? тел. 3077?957, ???.ноатравел.цом; Т.А. АТЛАНТИК ? Штип на 5 рати, тел. 032?397?623; Т.А. АТЛАНТИС ? Струмица ? максимум 6 рати, тел. 034?346?212; Т.А. АУРОРА ? на 6 рати, тел. 2400?521 и 2400?522; Т.А. ПАРАДИЗО ФЛА? ? Ул. Рузвелтова 5а, на 6 рати, тел. 3062?669; Т.А. СКАУТ ? на 10 рати, тел. 3232?611; ТАРГЕТС ДООЕЛ ? Скоп?е ?продажба на оруж?е и муници?а. Имаат и сопствено стрелиште на Кале, ул.Народен Фронт Б2?3/39, Скоп?е, моб.тел.070?274?032, тел.02?3172?093; ТДА ТРЕ?Д ? Скоп?е ? продажба на гуми, бандажи, акумулатори ул.Иво Лола Рибар бр.60 ? реон 5 Скоп?е, тел. 3245?680; ТИНЕКС; Т?УНИНГ ЦЕНТАР ? Скоп?е ? продажба на мотори, тел. 3111?131; ТОРИ?АН КИДС ? Скоп?е ? детска конфекци?а на 4 рати, моб.тел. 071?393?
239; ТРИГЛАВ ОСИГУРУВА?Е ? Скоп?е ? сите типови на осигурува?е; ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИ?А ? ДЕЛФИНА ТУРС ? Скоп?е, пла?а?е на 6 рати, тел. 3211?878; ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИ?А ? КОНДОР, моб.тел. 070?204?833; УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАД?МЕНТ ? Скоп?е ? бул. Партизански одреди бр.99, Скоп?е ? на 12 рати; ХОЛДЕР ? Скоп?е продавница МАРКОС ? продавница за чевли; ЦЕПТЕР МАК ? Скоп?е ? продажба на производи на Цептер, моб.тел. 075?
527?019; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ОХРИД АНДРОС ? продажба на роба од БРАТСТВО, тел.046?261?965 и моб.тел. 075?448?300; БИЛЧЧЕ ? конфекци?а ? амбулантска продажба; ВИС 2001 (ОТЕКС) ? Конфекци?а ? бро? на рати во зависност од сумата;? ЕУРОСАЛОН ? Охрид ? продажба на мебел од 3?24 рати со нивни превоз на достава, тел.046?230?750; КЛЕОПАТРА СПА ДООЕЛ ? Охрид ? Салон за убавина 3?12 рати, бул.Туристичка бр.69 Охрид, тел.046?611?555, моб.тел.077?441?111; ЛЕТС ТРАВЕЛ ? туристичка агенци?а ул.Гоце Делчев бр.39, тел.046?230?230 НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 3223?080; САНТА МАРИ?А ? Охрид ? Бутик за женска и машка гардероба на 2?6 рати, тел.046?269?644; СИИВА ДОО Ппродавница 103 ? Охрид ? Месарница за производи на МИК Св.Николе на 4 рати; СТ ? Охрид ? продажба на производи на БРАТСТВО Охрид, ул.Рашанец бр.50, Лескоец, тел.046?260?381; СТАРС ИНЖЕНЕРИНГ ? Охрид ? авто школа, ул.Димитар Влахов бр.48 Охрид, тел.046?264?400; ТРИКОТАЖА ? ?ПЕЛИСТЕР? ? Битола; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; КУМАНОВО 3М СПОРТ ? ПУМА ? продавница на ул.Маршал Тито бб до Т?МОБИЛЕ, тел.031?414?470; АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; АВТОКОНТРОЛ ? регистраци?а на возила, тел. 031?454?500; АМД КИРО БУРНАЗ ? Куманово ? регистраци?а на возила, тел.031?433?163; БИАНА ТРЕ?Д ? за кондури; БИРТЕКС тел.031413383; БУЧЕН КОЗ?АК ? сире?е и кашкавал; ДПТУ ДБС ДООЕЛ ? Куманово ? продажба на комп?утери; ЕУРО КОЛЕ? ? Куманово ? Бизнис студии на 12 рати, ул.Доне Бозинов бр.41, Куманово; ЗОЛАР ДООЕЛ ? Куманово ? сервис за автомобилски гуми на 6 рати, ул.АВНО? бр.187а Куманово, тел.031?451?510, моб.тел.078?330?070, моб.тел.076?200?223; МАРТАС; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 3223?080; ОПТИКА ПЛУС ДООЕЛ ? Куманово ул.Васко Карангелевски бр.124 Куманово ? продавница за наочари; СОБИМ ? за велосипеди; ТЕПИХ ЛАНД ? Гостивар ? продавница Тепих центар меринос ул.3?та Мекедонска Ударна Бригада 49 Куманово, тел. 042?271?331; ТРИГЛАВ ОСИГУРУВА?Е ? (важи за цела македони?а); 18. ФРТУНА ДООЕЛ ? Куманово ? продажба на постелнини ул. Видое Смилевски Бато бр.118, тел.031?443?601; 19. ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; ВЕЛЕС 1.
БИБО КОМЕРЦ ? Велес ? Продавница за месо на 3 рати тел.043?243?417 и 043?
225?903; 2.
3.
ВЕНКО ТРЕ?Д ? за месо; ДИМКО МИТРЕВ АД ? Велес ? кожна галантери?а 2?5 рати, ул.Димко На?дов бр.94, тел.043?232?144; ЖИТО ВЕЛЕС; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 02?3223?080; ТОПОЛКА ?2000 продажба на риба тел.043?235?664 и моб.тел.070?315?
760; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 4.
5.
6.
7.
8.
ТЕТОВО 1. 3М СПОРТ ? ПУМА ? продавница на ул.Маршал Тито бб до Т?МОБИЛЕ, тел.031?414?470; 2. АГРОПАЛ КОМПАНИ ? Тетово, продажба на бела техника, тел.044?520?
015; 3. АЛКИ ? на 6 рати; 4. АРЕНА СПОРТ ? Тетово ? продавница за спортска опрема, ул.Плоштад Маршал Тито бб, моб.тел.072?216?187; 5. ЖИКО ПРОМ ? за кондури; 6. ЗГИМИ КОМПАНИ ДООЕЛ ? Тетово ? регистраци?а на возила на 4 рати, с.Поро? ? Тетово; 7. КИНДЕР ШУС ?УДО ? Тетово ? Продавница за детски кондури на 6рати ул.Тодор Циповски Мер?ан бр.28 Тетово, моб.тел.070?394?086; 8. МЕРИ КАРПЕТ ? Гостивар ? продавница ?ан меринос ул,Илинденска бб Тетово, тел.042?271?331; 9. НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; 10. НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 02?3223?080; 11. ТД АНЗИ ? Тетово ? роба за деца на 4 рати, ул.Т.Ц. Мер?ан бр.19, тел.044?
341?151; 12. ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? Центар Жупа ? продажба на сире?е, моб.тел.070?533?191; 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ШТИП АСТИБО?БЕАС Штип ул.Гоце Делчев бр.42 Штип, тел.032?606?246; БАРГАЛА ? за кондури; ДТУ ДИМИТРИЕВИ ДОО ? СПОРТИСИМО ? продавница за спортска опрема, ул.?осиф Ковачев бр.1, тел.032?606?991; ЛИНЕА ? конфекци?а; МИЛАНО МОДА ? Штип, Ул.Гоце Делчев 34 тел.032?391?684; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 3223?080; НОВА ДИЗА?Н ? Штип ? продажба на текстил, ул.15?ти Корпус бр.22 Штип, моб.тел. 077?519?699 и моб.тел. 070?722?077; ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ (ПСС) ? за регистраци?а на возила ул.Гоце Делчев бб, тел.032?386?555; ПСС ХОМЕ ЦЕНТАР ? Штип ? стока за домакинство, ул.Гоце Делцев бб тел.032?223?958; Т.А. АТЛАНТИК ? Туристичка агенци?а ? на 5 рати, тел. 032?397?623;? ТДВИЛ НИКО 2002 ? Штип ? продажба на конфекци?а, тел.032?392?894; ЦЕНТАР ДИЗА?Н ? продавница за домакинство, ул.Нобелова бр.16 Штип, тел.032?380?901; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
4.
5.
6.
ПРОБИШТИП БО?МО КОМЕРЦ ? Пробиштип ? за сончеви колектори, ул.Х.Т.Карпош бр.15 Пробиштип, моб.тел. 078497062; ДПТУ ДАР?ОН ПРО ДООЕЛ ? продажба на сончеви колектори и бела техника на 6 рати,ул.Ленинова бб Пробиштип, моб.тел. 071?217?959; МАРТИНА ?ММВ ? Пробиштип ? продажба на текстилна 4 рати ? ул.?аким Сто?ковски 8 тел.072267670, моб.тел. 070?354?078; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; ПРО СПОРТ ТРЕ?Д ДООЕЛ ? Пробиштип ? спортска опрема ул.?аким Сто?ковски бб, моб.тел. 078?212?849 и 078?269?563; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; БЕРОВО 1. АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; 2. ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ПРИЛЕП АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; ВИКЕЛИ ДОО ? Прилеп ? книжарница, тел.048?411?770; ВЛАДО КОМПАНИ ? бела техника, ул.Струшка бр.40, моб.тел.078?308?290; ГОМСА Ул.Мариовска 2а Прилеп ? за месо;? ДИАМОНД СПОРТ РЕНТА КАР ? моб.тел. 072?265?585; ДОО СУПЕР ? СУМЕС Прилеп 3 рати;? ДООЕЛ КИГО?СМ ? Прилеп ? постелнини на 5 рати, ул.Аце Мрчески бр.29 Прилеп, моб.тел. 075?415?377; ЕКСТРА ЖАК 2000 ? млечни производи на Здрав?е Радово моб. тел.070?
353?993. ?АСНА ТРЕ?Д ? женска конфекци?а, ул.11?ти Октомври бр.151, моб.тел.076?519?919 КРЕМОНА ? продавница за кинеска роба; ЛАКИ КОМЕРЦ ? за постелнини ? амбулантска продажба тел.070259487; ЛУ?КАС ? спортска опрема ? Прилеп, Битола ? стаклена зграда, Скоп?е Сорави?а моб.072228576? на 5 рати; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НЕЛА ФИШ ? Рибарница во стара чарши?а ( има продавници во Битола и во Ресен); НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 3223?080; ПРИЛЕПЕЦ ? за регистраци?а на возила; ТРИТЕКС ТРЕ?Д ? Прилеп ? продажба на долен веш и детска облека на 4 рати, ул.Тра?ко Николоски бр.5, Прилеп, тел.048?413?929; ЧАПКУН ИМПОРТ ? Прилеп ? санитари?а, велосипеди, моторчи?а моб.тел. 070?356?611; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; ?ИНА ?УНИОР ДООЕЛ ? продавница за часовници на 4 рати, ул.Илинденска бр.76 Прилеп, тел.048?551?087; КРУШЕВО НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; РЕ?ЛЕ БРОКЕР ДООЕЛ ? Крушево ? бела техника, акумулатори, гуми на 12 рати со административна забрана, ул.Илинденска бб, Крушево, моб.тел.071?391?936; ХОТЕЛ МОНТАНА ПАЛАС ? Крушево; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
БИТОЛА АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; ББС КОМПАНИ ? продазба на гуми и резервни делови на 4 рати, ул.Иван Милутинови? бр.61 Битола, тел.047?224?172; ДООЕЛ ТОМ АЛ БИ ? Битола ? Продавница за чевли, тел.047?232?723 и моб.тел.071?222?801; ЛУ?КАС ? спортска опрема ? Прилеп, Битола ? стаклена зграда, Скоп?е Сорави?а моб.072228576? на 5 рати; МИГ ТРАВЕЛ 2005 ? Битола ? туристичка агенци?а на 3 рати, ул.?оргов Камен бр.15, Битола, моб.тел.075?226?666; МИСИРЛИ ПРОМЕТ ? Битола ? садови за домакинство, бул.1?ви Ма?, бр..318, Битола тел. 047?239?326; МЛЕКАРА АД Битола ? Долнооризарски пат бб, Битола, тел.047?226?380; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НЕЛА ФИШ ? Рибарница; НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 3223?080; ПАН ЕВРОПА ? Битола ? роба на СОНИ тел.3116810; ТРИКОТАЖА ?ПЕЛИСТЕР? тел. 047?232?752; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; РАДОВИШ 1. ВЕЛДИНГ ТИФ ДООЕЛ ? Радовиш ? Сончеви колектори со вакумски цевки на 6 рати, ул.Свети Спасо Радовиски, Радовиш, моб.тел.071?333?683; 2. ДПТУ АС РО?АЛ МР СА?КА ДООЕЛ ? Радовиш ? ПВЦ прозори и врати ул.Видое Смилевски ? Бато бб, моб.тел.071?253?769; 3. ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
РЕСЕН НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НЕЛА ФИШ ? с.Крани ? Ресен ? Рибарница, тел.071?492?593; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
4.
5.
6.
КИЧЕВО АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; АТВА ? КОМЕРЦ; БИ ВАП ? Кичево ? автосервис и автокозметика на 6 рати, ул.Гоце Делчев бр.37 Кичево, моб.тел.070?318?653; ДЕЛТА ? Кичево ? продавница за автокозметика на 6 рати, ул.Булевар Ослободува?е бр.70/1 Кичево, тел.045?225?095; ДИКО ТЕКС ? Кичево, продажба на текстил, ул.М.Тито бр.251, моб.тел.070?722?617; ДОНИ АДД ? Кичево ? продавница за теписи, зидни и подни облоги на 4 рати, ул.Гоце Делчев локал бр.3, Кичево, моб.тел. 070?318?016; 7.
ДПТУ ТРА?КОМ ? Кичево, млечни производи на 2 рати, ул.11Септември бр32 Кичево, моб.тел. 070?276?321; 8.
ЕУРОСАЛОН ? Охрид ? продажба на мебел од 3?24 рати со нивни превоз на достава, тел.046?230?750; КИБЕР НЕТ ДООЕЛ ? Кичево ? Интернет услуги на 3 рати, Охридска бр.4 Кичево , тел.045?511?309, моб.тел.070?296?433; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; ПАУЧ; ТИП?ТОП тел. 045?223?370; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
КОЧАНИ БОТЕКС М.КАМЕНИЦА моб.071571920 ? продажба на конфекци?а; ДТУ ДИМИТРИЕВИ ДОО ? СПОРТИСИМО ? продавница за за спортска опрема, во Трговскиот центар тел.033?277?991 и продавница на ул.Маршал Тито бб, тел.033?612?991; ДУЕЛ ДООЕЛ ? Кочани за постелнини, прекривки, и др. моб.тел. 075?214?
990; ЕНА ЕКПОРТ ? постелнини, моб.тел. 075?214?990; 5.
6.
7.
8.
ИВА ТЕСС ? Кочани 3?6 рати; МЕБЕЛ ВИ ? Виница со неколку салони низ републиката на 12 и 18 рати;? НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 3223?080; 9. СФЕРА ИН ? Кочани ? бутик за конфекци?а, ул.Ке? на Револуци?ата бр.20, Кочани, моб.тел. 077?908?369; 10. Т.А. АТЛАНТИС ? Струмица, тел. 034?346?212; 11. ФИЛАДЕЛФИ?А ? за бела техника ? на 10 рати; 12. ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
4.
5.
6.
ГЕВГЕЛИ?А АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; АТАЛИДО ТП Гевгели?а ? спортски и секо?дневни обувки од кожа 2?3 рати ул.Маршал Тито Гевгели?а, моб.тел.070?355?368; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 02?3223?080; СОЛУН 53 МАРКЕТ ДООЕЛ ? тел.034?215?299; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
4.
СТРУМИЦА 3М СПОРТ ? ПУМА ? продавница во глобал лок.80, тел.034?330?948; АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, ул.15 Ма? Струмица, тел.034?331?
930 и моб.тел. 070?633?453; АВТО ГАС ДООЕЛ ? Струмица ? вградува?е на плински уреди, ул.15?ти Ма? бр.28 Струмица, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?633?453; ДИОПТРА ОПТИК ДООЕЛ ? Скоп?е, очна оптика на 6 рати, ул. Ке? 13?ти Ноември, ГТЦ Призем?е, локал 16, Скоп?е, тел. 02?3231?660, има продавница во Струмица; 5.
6.
7.
8.
ДТУ ДИМИТРИЕВИ ДОО ? СПОРТИСИМО ? продавница за за спортска опрема, во Трговски Центар ГЛОБАЛ, тел.034?323?991; ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА ГУСЕВ ? Струмица ? бела техника, ул.Гоце Делчев бр.24 Струмица тел.034?331?429; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 02?3223?080; 9. Т.А. АТЛАНТИС ? Струмица ? максимум 6 рати, тел. 034?346?212; 10. ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; СВЕТИ НИКОЛЕ 1. АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; 2. ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
СТРУГА БАЛКАН НЕТ ? Струга ? туристичка агенци?а, 5 рати, тел.046?788?610; БЕЛЕСКИ ДООЕЛ ? Струга ? спортска опрема на 5 рати, ул.15?ти корпус бр.5 Струга, моб.тел.075?387?447; ДООЕЛ АТЕ МИСЕЛИН ? продавница за авто делови, ул.Маршал Тито бб Струга, моб.тел.071?614?848; ЕУРОСАЛОН ? Охрид ? продажба на мебел од 3?24 рати со нивни превоз на достава, тел.046?230?750; КОНПУЛС ДООЕЛ ? Струга ? Продавница за постелнини на 4 рати, ул.Вел?ко Влаховик бр.3, Струга, моб.тел.070?249?285; ЛИПО ЛЛ 2011 ДООЕЛ подружница ГРИФОН ФЕШН ? Струга ?Бутик за текстил 2?10 рати, ул.Димче Ковачески бр.1 Струга, моб.тел.078?215?254; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; ПЗУ ИВАНА ДЕНТ ? Струга ? Стоматолоска ординаци?а 2?4 рати, ул.Климентица бр.16 Струга, моб.тел.078?442?966; САНТА МАРИ?А ? Охрид ? Бутик за женска и машка гардероба на 2?6 рати, тел.046?269?644; ТОНИ СПОРТ ? за спортска опрема; ДООЕЛ ПИЛОТ ДИЗА?Н ? Струга, книжарница, на 2?5 рати, ул.Кузман ?осифовски Питу бр.1, Струга, моб.тел. 070?362?331; ДООЕЛ СКЕПИ ? Струга, плински уреди на 6 рати, ул.Мислешевски пат бр.209 Струга, моб.тел. 078?212?228; ТОМ?ГОР ДОО ? Струга, авто делови на 2?6 рати, ул.Ристо Крле зграда 2 Струга, тел. 046?781?458; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070533191; 1.
ГОСТИВАР 3М СПОРТ ? ПУМА ? продавница во сити центар лок.16, тел.042?211?322; 2.
АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453М; 3. ДАД ТРАНС ДООЕЛ ? Гостивар ? парфимери?а, моб.тел.078?227?728; 4. ДТУ ЕМИ ЛТД ДООЕЛ ? Гостивар ? продавница за обувки на 6 рати. ул.Светозар Спироски бр.41, Гостивар, моб.тел. 070?278?174; 5. МЕРИ КАРПЕТ ГОСТИВАР ? ТЕПИХЛАНД, ? продажба на теписи, тел.042?
271?331; 6. МЕ?ИК ? Гостивар, моб.тел. 076?427?020; 7. МОДЕРНА ЗАНЕ ? производи на ТОП ШОП 3?6 рати, Населба Циглана л бр.59, Гостивар моб.тел.078?241?275; 8. НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; 9. НИКО КОМП?УТЕРИ ? Скоп?е, ул.Дренак бб. , пла?а?е на 12 рати, ?еб страна ? нико.цом.мк, тел. 3223?080; 10. ЧЕТИРИ БРА?А ? Центар Жупа ? Продажба на сире?е. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
КАВАДАРЦИ 3М СПОРТ ? ПУМА ? продавница на ул.Партизанска бр.1, тел.043?415?545; АВТО ГАС ? Струмица ? плински уреди, тел.034?331?930 и моб.тел. 070?
633?453; АТЛАНТИК ТУРС ? Кавадарци ? туристичка агенци?а, ул.Илинденска бб? Кавадарци, тел. 043?420?885; ЕКСТРА БУС ? Кавадарци ? туристичка агенци?а, пла?а?е на 6 рати, ул.Илинденска бр.115, Кавадарци, тел.043?420?020; НЕГОРСКИ БА?И ? с.Негорци ? ба?ско лекува?е; ХИТ ШУС ДОО ? продажба на кондури, тел.043?418?550; ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел.070?533?191; ДЕЛЧЕВО 1. ЕЛЕМЕНТ ПРОЕКТ ДОО ? Делчево, електрика, водовод, бои и лакови, санитари?а и друга разна роба на 3?6 рати, ул.М.М.Брицо бр.10, Делчево, моб.тел. 071?267?375; 2. ЧЕТИРИ БРА?А ? с.Новак ? ЦЕНТАР ЖУПА ? продажба на сире?е, моб.тел. 070?533?191; НЕГОТИНО 1. КО?ПЕР ДОО ? с.Криволак, Неготино ? продажба на шпорети на дрва и камини на 12 рати, моб.тел. 078?264?974; КРИВА ПАЛАНКА 1. МАРКЕТИНГ НС ДООЕЛ ? Крива Паланка, ул. Св.?оаким Осоговски бр.164а ? продавница за месо на 3?6 рати, моб.тел. 075?229?000; 
Документ
Категория
Женские
Просмотров
191
Размер файла
324 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа