close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Контроль докум.

код для вставкиСкачать
10.1 Контроль документації.
Основні завдання: Здійснення докладного аналізу стану ведення документації, виявлення вад та термін їх усунення.
Місяць
№ п/п
тижня
Вересень
1.
Річний план на поточний рік.
Навчальний план на поточний рік.
Статут гімназії.
Особові справи 1-х класів.
Кривко І.О
Волошин С.В
Кривко І.О
Кривко І.О.
2.
Алфавітна книга.
Календарні плани.
Графік проведення тематичних атестацій на І
півріччя.
Класні журнали.
Журнали факультативів, спецкурсів, гуртків.
Плани виховної роботи.
Наказ про організацію методичної роботи в гімназії.
Секретар
Дирекція
Волошин В.С.
Графік вивчення стану викладання предметів у
навчальному році.
Списки неблагополучного контингенту.
Плани роботи предметних комісій.
Інвентарна книга бібліотечного фонду.
Волошин В.С.
3.
4.
Вид документа
Наказ про проведення атестації.
Книга руху учнів.
Книга вхідних документів.
Книга вихідних документів.
Відповідальний
за контроль
Дирекція
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
Поляков В.С.
Кривко І.О.
Кривко І.О
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Відмітка про
виконання
Жовтень
Листопад
Грудень
1.
Статистичні звіти.
Поурочні плани
Щоденники.
Ведення зошитів.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
2.
Протокол педрад.
Протоколи загальногімнзичних конференцій.
Протоколи батьківського комітету.
Протоколи ради гімназії.
Кривко І.О
Кривко І.О
Бедюх Л.В.
Кривко І.О
3.
Трудові книжки вчителів.
Особові справи вчителів.
Книга видачі трудових книжок.
Кривко І.О
Кривко І.О.
Кривко І.О
4.
1.
2.
Журнал факультативів.
Журнали проведення гуртків,студій.
Наказ про проведення інвентаризації.
Ведення зошитів.
3.
Перевірка класних журналів.
Кривко І.О.
4.
Протоколи засідань предметних комісій.
Поляков С.В.
1.
Наказ про стан викладання предметів.
Волошин С.В.
2.
Звіт про виконання графіка контрольних робіт.
Волошин С.В.
3.
Протоколи педрад.
Протоколи ради гімназії.
4.
Поурочні плани.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Кривко І.О
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Січень
Лютий
Березень
1.
Графік проведення тематичних атестацій на ІІ семестр
2.
Класні журнали.
Плани виховної роботи.
3.
Календарні плани.
Алфавітна книга.
Книга руху учнів.
4.
Книга вхідних документтів.
Книга вихідних документів.
Статистичні звіти.
1.
Журнал факультативів.
Волошин С.В.
2.
Протоколи предметних комісій.
Щоденники.
Поляков В.С.
Бедюх Л.В.
3.
Протоколи засідань педагогічних рад.
Протоколи ради гімназії.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
4.
Протоколи батьківського комітету.
Бедюх Л.В.
1.
Розпорядження по гімназії про створення проекту
річного плану на наступний рік.
Кривко І.О.
2.
Ведення зошитів.
Трудові книжки.
Особові справи.
Класні журнали.
3.
4.
Наказ про
цінностей.
проведення
Волошин С.В.
Кривко І.О. Волошин С.В
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
списання
матеріальних
Кривко І.О.
Квітень
Травень
Червень
2.
Інвентарна книга бібліотечного фонду.
Кривко І.О.
3.
Наказ про підсумки атестації.
Протоколи атестаційної комісії.
Протоколи педрад.
Протоколи ради гімназії.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
4.
Протоколи засідань батьківського комітету.
Проект навчального плану на новий навчальний рік.
Бедюх Л.В.
Кривко І.О.
2.
Звіт про виконання графіка. тематичних атестацій.
Волошин С.В.
3.
Наказ про виконання навчальних програм.
Наказ про ведення шкільної документації.
Наказ про підсумки виховної роботи.
Наказ про попередження дитячого травматизму.
Наказ про підсумки методичної роботи у гімназії.
Протоколи предметних комісій.
Протоколи педрад.
Особові справи учнів 1-11 класів.
Волошин С.В.
Волошин С.В.
Бедюх Л.В.
Волошин С.В.
Поляков В.С.
Поляков В.С.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
4.
Алфавітна книга.
Наказ про стан викладання предметів.
Книга руху учнів.
Кривко І.О.
Волошин С.В.
Кривко І.О.
1.
Книга вхідних документів.
Книга вихідних документів.
Книга обліку бланків атестатів.
Книга обліку бланків свідоцтв.
Книга обліку золотих та срібних медалей.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Кривко І.О.
Автор
polakow.wladimir
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
50 Кб
Теги
контроля
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа