close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лице на глагола. Упражнение 1.ppt - BgLOG.net

код для вставкиСкачать
Що е лично местоимение?
ПРЕГОВОР
Изредете личните местоимения
в прав ред! А сега – в обратен!
С кои лични местоимения ще
замените думите от картинките?
В кое лице и число са?
ПРЕГОВОР
Попълнете пропуснатите
местоимения!
Аз попитах приятеля си:
__
Ти какво ще правиш в неделя?
- __
Той
___ отговори, че ще помага на
баща си.
- Ние
__ с Петьо ще се пързаляме
аз
със ски – добавих __.
Тази пролет градинката си
прекопах. От един вълшебник
взех семена. Нощем ги посадих
на луна. Поливах ги всеки ден
със сироп.
1л. ед.ч.
Променете глаглите:
в първите две
изречения – в 1. л. мн. ч.;
във вторите две
изречения – в 3. л. мн. ч.
Тази пролет градинката си
прекопахме
прекопах. От един вълшебник
взехме
взех семена.
посадиха
Нощем ги посадих на луна.
поливаха
Поливах ги всеки ден със сироп.
1.
2.
състезават се
3.
боли
помага
спъва се
пада
наранява се
изкачва се
събира
строи
предлага катери се поднася
лети
скача
прави
хвърчи препоръчва
гради
Измислете и запишете и
други глаголи с такива
правописни особености
в окончанието!
Всяка група да работи така, че да не
повтаря глаголите от предишната
задача.
м и я з д и ш еп т и ми с л и с к а т ъ ж а т
1
2
3
4
5
Всеки следващ глагол започва с последната
буква на предишния. Тя подсказва и лицето на
глагола, който ще напишете.
1. Синоним на глагола яхаш.
2. Сроден глагол на думата шепот.
3. Сроден глагол на думата мисъл.
4. Синоним на глагола желаят.
5. Синоним на глагола скърбят.
Учебник – 57 / 3
УТ – 12 / 2, 3, 4
Документ
Категория
Презентации по русскому языку
Просмотров
163
Размер файла
1 139 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа