close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Навчаємо разом №3

код для вставкиСкачать
Журнал выпускает Всеукраинский портал "Початкове навчання". Очень полезный ресурс.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
0
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
1
Турботливим батькам
Розвиток дитини
Вчимося малювати Від гри до навчання, або криза 6 -
7 років
4
4
6
Родинне дозвілля
Як знайти свого духовного вчителя?
1
1
1
1
Взаємовідносини в сім'ї
Як бути у випадку конфлікту?
Любящий родитель заботится о ребенке
Любящий родитель проводит с ребенком много времени
12
12
15
1
8
Дошкілля.
Прививайте любов к книгам. 21
21
На допомогу педагогам
25
«Першоступень навчання»
Вопросы для конкурса «САМЫЙ УМНЫЙ» Этика поведения в школе (Беседа для родител
ьского собранния)
25
25
33
Методична скарбничка
Повага до авторських прав інтелектуальної власності
Ділові поради молодому вчителю, який тільки починає робити свої перші кроки в школі Увага!
Портал «Початкове навчання» оголошує І Всеукраїнський конкурс
«Справа мого життя»
Як правильно оформити і відправити роботу на конкурс? 35
35
39
41
44
Імідж
Скажи мені, що ти носиш, і я скажу, хто ти ...
Одяг на всі часи.
Не бійтесь змін…
Прості істини іміджу та стилю для повних жінок
47
47
49
51
53
Звичай
ні, але надзвичайні…
I.
Рудакова Лідія Володимирівна, учитель початкових класів, Н
о-
вотроїцька ЗШ І
-
ІІІ ст. № 4, Волноваського р
-
ну Донецької обл.
55
Лідія Володимирівна люб¶язно погодилась поділитись зі своїм пед
а-
гогічним досвідом:
1.
Педагогічне ессе
:
«
Я -
вчитель! Мені подобається бути ним.
»
2.
Сценарій виховного заходу «День матері». 2 клас.
55
58
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
2
3.
Урок з російської мови. Тема. Сочетания жи, ши.
2 клас.
4.
Урок з трудового навчання. Тема. Саморобні дидактичні посібники з паперу і картону. 2 клас.
5.
Урок з читання
. Тема. Чесне слово. 2 клас
.
61
63
64
II.
Очкан Оксана Михайлівна, вчитель початкових класів Вор
о-
хтянської загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів Івано -
Фра
н-
ківської обл. Кваліфікаційна категорія
вища, старший вчитель.
67
Оксана Михайлівн
а люб¶язно погодилась поділитись зі своїм пед
а-
гогічним досвідом:
1. Педагогічне ессе
: «Вчитель ±
вічний двигун людської душі…»
2. Урок з образотворчого мистецтва. Тема: Створення асоціативної ко
м-
позиції «Віхола кошлата заступила сонце».
3. Урок з образотво
рчого мистецтва. Тема: Зелені друзі.
4. Проект. Тема: Земною і величною була.
5. Майстер
-
клас. Віршовані (римовані ) уроки.
6. Урок образотворчого мистецтва . Тема: Казкова квітка Петриківки. Пе
т-
риківський розпис. Початкове освоєння прийому розпису. Вико
нання вправ. 4 клас. 7. Творчі
рядки Оксани
Михайлівни
67
71
73
74
81
83
90
Нам пишуть…
Лист Кравченко Оксани, м. Енергодар.
95
95
У вільний
час…
Степан Крегенбільд, с.Бортинки «Дідусь у садку» Татьяна Загний «Попутчик»
96
96
96
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
3
Шано
вний Автори і Читачі! Я рада віт
а
ти Вас на Інте
р
нет ±
проекті від Всеукр
а-
їнс
ь
кого Порталу «Початкове навча
н-
ня»!
Дозвольте представити Вам новий номер педаг
о-
гічного журналу -
електронне періоди
ч
не видання «НАВЧАЄМО Р
А
ЗОМ!» №3.
Це велике щастя, дарувати л
ю
дям радість і збирати разом тал
а
новитих людей (в чому мені неймовірно пощастило!), у процесі роботи над створюванням Всеукр
а-
їнського Порталу «Початкове н
а
вчання» і Інтернет ±
проекту у вигляді електро
н
ного педагогічного Журналу. Яку отримуєш радість від т
ієї кори
с-
ті, що приносиш людям, тобто: "Ми отрим
у-
ємо, віддаючи!"
Наш Всеукраїнський Портал «Поч
а-
ткове навчання» та Інтернет -
проект "Н
А-
ВЧАЄМО РАЗОМ!" -
це віртуальне педаг
о-
гічне місто, в якому живуть творчі люди, які шукають цікаві ідеї і втілюють їх у жи
ття. Ті, хто хоч одного дня задався питанням: "Н
а-
віщо Я тут?", ті, хто гот
о
вий відкрити свій дійсний потенціал і, з
а
глянувши за горизонт щоденної побутової і робочої рутини, зна
й-
ти свою справжню Велич і свій справжній Поклик. У ць
о
му місті ви зустрінете своїх однодумців: к
о
лег, вчителів, вихователів і, звичайно, батьків наших дітей, а також отримаєте необхідну підтримку, розуміння і допом
о
гу.
Ця робота для мене -
найважл
и
віша зі всього раніше зробленого, оскільки об'
є-
днує всі пройдені в житті стежини в є
дину дорогу досвіду.
Я хотіла б поділитися з Вами своїм усвідомленням того, як важливо прав
и
льно зрозуміти, чим ти займаєшся, чому відд
а-
єш стільки часу, сил, натхнення. З тієї миті, як ми почали реалізацію проекту "НАВЧ
А-
ЄМО РАЗОМ!", я відчуваю кожен де
нь, як нескінченну дорогу, як день творчості, с
а-
мореалізації, виконання з
а
думів і планів.
Для мене наш проект ±
це бажа
н
ня поділитися з вами всім найкращим, чим живу я, мої друзі, одн
о
думці, колеги. Це мій шанс допомогти педагогам, які Шукають і Знаход
ять свою унікальну дорогу до п
і-
знання, гармонії, співтворчості.
Ми будемо раді бачити Вас на ст
о-
рінках нашого Журналу і Порталу. Ваші д
у-
мки, відчуття, переживання дуже цінні для нас, і ми просимо Вас поділитися і висл
о-
вити свою думку в коментарях до всіх м
а-
теріалів Журналу, поспілкуватися з авт
о-
рами на форумі, внести свої пропозиції, поб
а
жання, тощо.
Якщо у Вас виникли питання, зве
р-
тайтесь: admin_po
rtala@ukr.net
. Адже, щ
о-
дня все лише починається -
Життя, Любов, Творіння, Пошук і Реалізація с
а
мого себе у цьому прекрасному і ди
в
ному світі.
Мене часто запитують, чи важко б
у-
ти головним редактором такого Інте
р
нет -
журналу, як "НАВЧАЄМО РАЗОМ!". "Важко
, -
відповідаю я, не замислюючись. -
Важко, тому що за моєю спиною кома
н
да людей, за яких ти несеш відповідальність. Важко, т
о
му що є десятки, сотні і тисячі читачів, які завжди будуть найсуворішими критик
а-
ми тих, хто створює п
е
ріодичні видання.
Важко, то
му що будь
-
яка роб
о
та -
це праця".
"Тоді навіщо тобі все це?" -
це, як Ви розумієте, наступне питання.
"Тому, що з думкою про «НАВЧА
Є-
МО РАЗОМ!» я лягаю (якщо все
-
таки л
я-
гаю) і пробуджуюся. Є в голові, звича
й
но, і інші думки, але ця -
одна з основних. Тому
, що лише на сторінках Всеукраїнського По
р-
талу «Початкове навчання» зустрінеш ст
і-
льки по
-
справжньому чудових людей ±
вч
и-
телів, вихователів, психологів, учених, б
а-
тьків дошкільнят і учнів, які вчаться у 1
-
4 класах. Тому, що ми жив
е
мо в непростий час, коли люди з
а
були всі норми і правила, або просто підмінили їх тим, чим зручно.
Я не стану зараз міркувати про те, як ми намагаємося стати для Вас містом, де Ви зможете знайти будь ±
яку потрібну інформацію. А ще, тому, що ми всього лише р
о-
бимо Журнал. День за днем. З місяця в м
і-
сяць. І хочеться думати, що цей Жу
р
нал -
для спільноти батьків, вихователів і вчит
е-
лів ±
чистий, спр
а
вжній, свіжий. У кращому сенсі цих слів. І не можна сказати, хто робить цей журнал більше -
ми або Ви. Нас не можна рахувати по
о
динці".
З повагою, Вовчук Ірина Станіслав
і-
вна
, автор проекту
.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
4
Вчимося малювати
Образотворче мистецтво ±
це ні тільки прекрасний засіб самовираже
н
ня, але і помічник дитячого розв
и
тку.
Нездібних д
і
тей, як відомо, не буває. Кожна дитина талан
о-
вита по
-
своєму. Треба вч
а
сно помітити цей талант і допомогти їй його розкрити. Тому дуже важливо п
о-
чинати розвивати зді
б-
ності дитини змале
ч
ку. Тому в цьому вам на д
о-
помогу прийдуть з
а
няття з образотворчого мист
е-
цтва. Воно допом
а
гає зацік
авити дитину дост
у-
пною й цікавою формою роботи, а саме плідна сумісна праця на рівні з доро
с
лими.
Це відомо дуже давно, що під час малювання або ліплення, дитина дає в
и-
хід своїм емоціям, розвиває образне м
и-
слення, фантазію, смак, почуття кольору та форми, мілку мотор
и
ку руки. А моторні навички, що дуже важливо, сприяють рі
в-
ню активізації розум
о
вої діяльності. Коли саме у дитини з¶являється зацікавленість до творчості? Це п
и
тання турбує майже всіх батьків. У кожного по
-
різному: хтось вже і в пі
в
року відчу
ває задоволення від мал
ю
вання каляки
-
маляки (під чутким кер
і
вництвом матусі), а кому то цей пр
о
цес здається занятим тільки після двох років.
Взагалі, батьки самі визначають, як і в якому віці розпочати перші кроки в образо
т
ворчому мистецтві. Головне ±
не боятися знову і знову пробувати зробити руку дитини більш «вільною.» як правило, активний етап перших каракулів розпоч
и-
нається пі
с
ля року. Найголовніше під час занять створити благоприємний емоці
й-
ний фон, щоб дитина відч
у
ла похвалу за свою творчість, хоча це може бути тільки якась пляма, лінія, мазок, будь -
щось. На Заході вже давно, а в Укр
а
їні в останні роки, проводять виставки робіт, нам
а-
льовані дітьми молодше трьох років. Так що, самим малесеньким авторам к
а
ртин нема і року!
Коли малеча малює, дорослі м
о-
жуть допомогти: зробіть спробу домал
ю-
вати «наброски» Трішки фантазії, і у вас вийде гарненька абс
т
рактна композиція. Обов¶язково не забувайте промовляти вг
о
лос всі свої дії, щоб дитина розуміла, що с
а-
ме ви виконуєте. Діти надзвичайно швидко включаються у
гру разом з батьками щось дом
а-
лювати, тобто внести деякі нові елементи з п
і-
дручних засобів. Але на жаль, дитині не завжди подобається результат її р
о
боти ±
тому не заважайте як би мовити «домалюв
а-
ти» картину так, як їй подобається: дор
о-
бити, пом¶яти, наві
ть п
о
рвати. Завдяки старанням батьків, які п
о-
казують, як саме правильно малюв
а
ти, відбивається хист дитини до малювання. Запам¶ятай, в цьому процесі не можна став
и
ти для неї якісь конкретні задачки або огородження. Які поради дають сп
е-
ціалісти у цьому п
и
т
анні: робіть процес різноманітним, зм
і
нюйте послідовність виконання, а найголовніше, не перетв
о-
рюйте заняття з м
а
лювання в елемент навчання і натаскува
н-
ня на створення озн
а-
чених форм. Це стос
у-
ється і більш дорослих дітей, які вже вміють малювати конкретні о
б
рази. Головне, щоб Розвиток
дитини
Світ дитинства —
це в першу че
р-
гу пізнання серцем того, що дит
и-
на бачить навколо себе, що вона сама робить
Василь Сухомлинський
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
5
дитині завжди подоб
а
лось, що саме вона робить. Нехай, на ду
м
ку дорослих, вона д
о
пускає неточно
с
ті та помилки. Ці, якби м
о
вити, «помилки» наб
а
гато легше в
и-
правити в майбутньому, ніж змусити м
а-
ленького художника полюбити малюва
н-
ня.
Пе
рші інструменти малюва
н
ня
Мабуть, немає найкращих інстр
у-
ментів, ніж пальчики малечі, вимазані фарбою.
Пальчикові фарби
Ідеально підходять самим ма
лен
ь-
ким художникам. Ці фарби не шкідливі для здоров¶я м
а
люка, вони нетоксичні, теоретично їстівні, але вмістят
ь у собі не шкідливу гірку р
е
човину, щоб у дітей не було бажання см
а
кувати ними. Фарба зроблена на водній основі, тому дуже легко змивається. Якщо ви все таки хв
и-
люєтесь дати їх малюку, тоді зробіть ф
а-
рбу самі: борошно, сіль, олія харчовий барвник (сік мор
кви, буряка, фрукти, л
у-
шпиння цибулі та ін.) і вода, за допом
о-
гою якою фарба доводиться до консист
е-
нції густої сметани. А також не забувайте про інші види фарб: гуаш, пастель, акв
а-
рель, масляні ±
у невел
и
кій кількості вони не завадять розвитку дитини, але найг
о-
ловніше вона не повинна залишатися у самостійному пізнанні, треба обов¶язковий нагляд дорослих.
Своїми пальчиками можна мал
ю-
вати лінії, змішувати кольори, з
а
лишати відбитки пальців на папері, робити кум
е-
дні клякси, м
а
зки можна виконувати ще й на карто
ні, склі. Дуже цікаву пораду пр
о-
читала у журналі, пропонують візьміть фарби у ванну кімнату. Дозвольте дитині розфарб
у
вати все, що її оточує, в тому числі і саму себе. Боді
-
арт ±
надзвичайно цікава гра для розвитку творчих здібно
с-
тей, особливо прикрашати с
ебе лю
б
лять дівчата.
Водорозчинні фломастери
Дітям до трьох років краще куп
у-
вати фломастери з товстим стер
ж
нем. Особливу увагу треба приділити констр
у-
кції фломастера, ковпачка (яким малюк може подавитися). Дітям треба флома
с-
тери з довгим, крупним ковпачком
, який має вентиляцію. У будь якому випадку малювати фл
о
мастерами треба тільки у присутності доро
с
лих.
Кольорові олівці
Їх властивості трішки зменшені, але дітям вони все одно дуже подобаються. Для малечі треба купувати олівці з ущ
і-
льненим корпусом, бажан
о тригранним або шестигра
н-
ним, так як їх л
е
гше тримати у руці і вони не будуть постійно падати зі столу. Олівці повинні бути м¶якими, так як малечі ними легше малювати. Добра альтернатива ±
воскові олівці. Вони виг
о-
товляються з натурального воску із дод
а-
ва
н
ням харчових барвників. Як кажуть, використовувати їх ±
суцільне задов
о-
лення. Ці олівці мають яскравий, насич
е-
ний к
о
лір, не вимагають сильного натиску при малюванні, їх не треба постійно т
о-
чити, хоча тоненькі лінії у вас не ви
й
дуть.
Пластилін
Що можна ска
зати за пластилін? Мабуть, тільки одне, що це чудовий ви
т-
вір людства. Цей матеріал відмінно вдо
с-
коналює дрібну моторику руки, що сприяє не тільки розвитку мовлення і м
и
слення дитини, але й на нервову систему в ціл
о-
му. Самим м
а
леньким дітлахам можна замінит
и пластилін на тісто, воно більш м¶якіше. Сліпити щось конкретне діти м
о-
жуть не раніше 2,5 ±
3 років. Але діти м
е-
нші за віком теж отримують велике зад
о-
волення від ліплення, так як цей процес кори
с
ний та цікавий.
Діти до 2
-
х років із задоволенням катають ко
вбаски, відщипують, приєдн
у-
ють шматочки бусинки, скатують, розк
а-
тують, вдавлюють, тягнуть пла
с
тилін.
Висновок Дбайливі батьки можуть заздал
е-
гідь підготувати до заняття будь
-
які ша
б-
лони (будинок, ялинка, груша т
о
що), а потім за доп
о
могою пластиліну або тіс
та дати дитині їх оздобити. Ну, а якщо мат
у-
ся ±
творча натура, і у неї є вільний час, то можна зробити спр
а
вжні картини на ватмані або картоні, поєдну
ю
чи аплікацію та малювання. Також не забудьте при
к-
расити свої «шедеври» різними предм
е-
тами: гіл
о
чками, кам
інчиками, мушлями, ли
с
тям, а також крупами, макаронами, горіхами, манкою і, навіть, су
ш
кою. Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
6
Від гри до навчання, або кр
и
за 6 -
7 років
Колись зовсім недавно наші діти були наївні і розкриті, і ми "чит
а
ли" їх як відкриту книгу. Тепер г
о
туйтеся до інших часів. Навіть самі чуйні бат
ь
ки не завжди можуть зрозуміти, що думає і ві
д
чуває їхній юний спадкоємець. У нього з'явл
я-
ється своє -
внутрі
ш
нє -
життя, і він не збирається "за просто так" пускати т
у
ди дорослих. Чому і звідки з¶явилося в
о
но? Давайте розглянем
о більш детальн
і
ше… 1. Просто ваш малюк (ні, вже не маля) втратив дві свої чарівні дитячі р
и-
си: наївну дитячу безпосередність та і
м-
пульси
в
ність. Адже як було? Будь
-
який малюк кидається в свої справи, не замислю
ю-
чись про наслідки. Дошкільник замисл
ю-
ється
, але ... не дуже, і і
м
пульс "хочу" у нього значно сильн
і
ше, ніж думка: "а що подумають про мене інші ..." і "до чого це призведе". Власне імп
у-
льсивне бажання зазв
и-
чай переважало. Хочет
ь-
ся поскак
а
ти по калюжі (а бажано щоб мами не б
у-
ло поруч) -
І постр
и
бає
, дуже захочеться повод
и-
ти паровоз -
перевернув стільці, сів на перший -
і "ту
-
ту
-
у
-
у" ±
по
ї-
хали, або побудувати зі стільців ±
д
о
мівку та жити там, а ще краще заночувати! Т
е-
пер, доживши до 6
-
7 років, він н
а
вчився думати про те, "що буде, якщо ...", і з
а-
зда
легідь оцінювати (прикидати, прор
а-
ховувати) найближчі наслідки своїх вчи
н-
ків. Імпул
ь
сивна поведінка все одно поки переважує, але ... поки що. (По к
а
люжі
-
то, якщо дуже хочеться, він, може, і не втримається і пострибає, але бруд зі штанів і чер
е
виків постара
ється відтерти -
щоб мама не поміт
и
ла.) 2. Емоції, як і колись, б'ють через край, але дитина вже здатна свідомо к
е-
рувати своєю поведінкою.
Правда, вих
о-
дить це не відразу і не завжди, але з ко
ж-
ним днем все краще і краще. Тобто він посилено вчиться цьому. Т
епер, коли в
и-
плакав всі сль
о
зи у дворі від образи, він може спокі
й
но прийти, спокійно сказати вам щось, і тільки по розмазаним слідам на щоках ви здогадаєтеся про те, що й
о-
му було погано. 3. Зростаюча дитина починає уз
а-
гальнювати свої переживання.
І ч
е
рез
це / завдяки цьому починає вести с
е
бе не так, як раніше. Раніше у малюка трапл
я-
лися й удачі, і промахи, і, в зале
ж
ності від певного результату, він радів або засм
у-
чувався з п
е
вного приводу. Але кожен такий вип
а
док, кожна невдача були як би окремим приклад
ом і в цілому не вплив
а-
ли на думку дитини про себе. Тепер і п
о-
гані, і хороші переживання дод
а
ються. Певний випадок витягує з п
а
м'яті інший схожий на цей, одне переживання вит
я-
гує з пам'яті інше, схоже, і підводит
ь
ся під спільний знаменник -
узагальн
ю
ється.
І з цієї "суми" робляться в
и
сновки "який я" і "як до мене ставляться". І ця "сума" бе
з-
посередньо впливає на ста
в
лення дитини до самої себе і до тієї справи, якою вона займається. Так, тов
с
тенька і незграбна дівчинка все одно буде грати з подру
ж-
ками в "ква
ча", навіть якщо її неохоче б
е-
руть у гру і сміються над нею. Але одного разу вона навідріз відмовиться. У чому справа? Вона "підсумувала" всі свої не
в-
дачі (у грі), всі свої недоліки (у зовнішно
с-
ті) і всі сумні емоції, які виникали з
-
за цього. Тобто узагаль
нила неприємні п
е-
реживання. Вона усвід
о
мила, яка вона незграбна і як безглуздо вона виглядає з боку, коли грає. Категорична відмова р
о-
бити те, що охоче роб
и
лося раніше (ігри разом з усіма), перев
а
жує бажання. І все -
ніякі сили не прим
у
сять її тепер ганяти
з подружками по дв
о
ру. Звичайно, всі ці зміни в дитині відб
у
ваються не відразу й не раптом, але вони відбуваються, і це змушує її змінюватися і бути незадовол
е-
ною тим, що є, ш
у
кати щось нове, більш комфортне для с
е
бе. 4. Погляд на світ, що оточує й
о
го, стає більш реалістичним.
Дитина вже не повірить, що к
а
мінь живий, а з
-
за рогу будинку визирає не тьотя Маруся, а б
а-
ба
-
яга. І хоча світ вим
и
слу і фантазії ще багатий і дитина, як і раніше любить чар
і-
вні казки, вона уже вміє відрізняти правду від вига
д
ки. 5
. Дитина починає усвідомл
ю
вати своє місце в системі людських ві
д
носин. Тепер малюк буде прагнути зайн
я-
ти нове, більш доросле становище в жи
т-
ті. А це означає, що у нього з'я
в
ляється Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
7
своя внутрішня позиція. Вона
-
то і визн
а-
чить потім ставлення дитини до само
ї с
е-
бе, до інших людей, до світу в ціл
о
му. "Хочу, але не м
о
жу!"
Іноді складається таке враження, наче діти, досхочу награвшись, відірв
а-
лися від своїх іграшок і уважно подивил
и-
ся на доро
с
лих. Подивилися і побачили: а дорослі
-
то все знають і все м
о
жуть, ї
м все дозволено і вони самі вирішують, що "мо
ж
на", що "не можна". Розумниці
-
дітки швидко розуміють, що дорослим бути в
и-
гідно. І діткам хочеться стати такими ж -
страшенно хочеться. Вз
а
галі
-
то вони вже пробували "подорослішати". Н
а
слідували нашої поведінки і повтор
ю
вали (на свій, дитячий лад) наші вчинки, грали у доро
с-
лих (лікарів, льотчиків, вихователів, кух
а-
рів), були "тат
а
ми
-
мамами", намагалися докопатися до суті речей, ро
з
бираючи на запчастини то іграшки, то "дорослі "пре
д-
мети. Вони вже намагалися удоско
нал
и
ти те, що мають, але... прийшли до висно
в-
ку: чого
-
то для дорослості явно не вист
а-
чає. Чого ж? Може бути, якогось осо
б-
ливого уміння? Н
е-
відомо... Ясно тільки одне: по
-
старому діти жити вже не х
о-
чуть. Те, що було, вже не влаш
товує. В
и-
никає кризова ситуа
ція: "хочу, але не м
о-
жу". А значить, починається ломка старих стереотипів. Фахівці сказали б так: на зміну ігровий мотивації приходить і
н
ша, пізнавальна. І як тільки це приходить -
тут же починається перебудова і "перекро
ю-
вання" відносин з оточуючими л
ю
дьм
и. Тепер підростаючим дітлахам по
т
рібні не просто захисники і "опекателі", що дозв
о-
ляють їм спокійно довірливо п
і
знавати і досліджувати світ, а помічники, ті, які п
о-
ведуть їх далі, причому такі пом
і
чники, які здатні дати те, чого не вистачає дітям: нових з
нань. (А не п
о
ведуть -
діти підуть самі, на свій лад перекроюючи й переб
у-
довуючи картину світу.) І все це озн
а
чає, що
..
. Перед школою наші діти пл
а
вно входять в чергову кризу -
криза 6
-
7 років. У порівнянні з іншими, він прох
о-
дить і м'якше, і простіше, це дійсно пла
в-
ний перехід від іграшок до корисних з
а-
нять. Але ця криза може нагрянути і р
а-
ніше, років в 5, і тоді проходити вона буде дещо напруженіше і складніше. Але тр
а-
пляється подібне тільки в тому вип
а
дку, якщо ви вчасно не помітите її і не зреаг
у-
єте правильно. Якщо ви помітили, що вашому малюкові раптом набрид дитс
а-
док і власні іграшки, звичні ігри не дост
а-
вляють йому такого задоволення, як р
а-
ніше, а веде він себе... мм
-
м
-
м
-
м... якось не так, дайте дитині можл
и
вість активно вчитися -
і все буде в поря
дку. Не ляка
й-
теся, що він маленький і "не потягне" школу. Вчитися ж це не означає сид
і
ти за партою, відповідати біля дошки і щось писати у зошиті. Вч
и
тися танцям, музиці, пиляти
-
стругати, х
о
дити в гурток "Хочу все знати", вивчати ази домашнього го
с-
подарств
а -
це теж навчання. Гол
о
вне, щоб дитина бачила у своїй діяльності якийсь к
о
рисний сенс. Сигнал для батьків
Криза у всіх д
і-
тей починається пр
и-
близно однаково: зм
і-
нюється поведі
н
ка коханої дітки. Ще вч
о-
ра ваша лапочка обіймала вас при з
у-
стрічі і щосили н
а-
прошувалася в помічники, а сьогодні ра
п-
том демонстративно фиркає і відверт
а-
ється. Ні з того ні з сього! І можете не ставити сакраментальне п
и
тання: "Що сталося?" -
Не відповість. Тому що про
с-
то не зрозуміє, що ви маєте на увазі. Просто хочет
ь
ся -
і все; ну
-
хочеться так, по
-
іншому, поводитися. Дівчатка мані
р-
ничала, хло
п
чаки кривляються, і ті й інші мовби дру
ж
но забувають звично
-
правильні норми поведінки. Почистити зуби, прибрати ліжко або протерти туф
е-
льки -
звичні поб
у
тові ритуали раптом так набрид
а
ють, щ
о діти починають їх уперто ігнор
у
вати. Забавно, але дитина найбільше протестує не проти чогось принцип
о
во важливого, а як раз проти ось таких п
о-
всякденних вимог. Ну не под
о
баються вони їй -
і все! Втім, кризові фокуси з
а-
звичай нешкідливі і особл
и
вого клоп
оту не доставляють нікому, вони, звичайно, незручні для мам і тат, але цілком терп
и-
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
8
мі. Тіштеся і будьте поблажливі: це яв
и-
ще тимчас
о
ве. Якщо ви згадаєте, то, ймовірно, і самі згадайте парочку
-
трієчку абс
о
лютно безглуздих власних викрутасів з тієї д
а-
лекої пори, коли ходили в п
е
рший клас, або тільки зб
и
ралися піти вчитися. Діти викидають фокуси з дуже простої причини. З'являється нова потр
е-
ба -
у активній розумовій діяльно
с
ті. Коли людина голодна, вона не вгамується, п
о-
ки не задовольнить потреби свого шлу
н-
к
у, -
адже правда? Так і тут. "Розумовий голод" починає муч
и
ти нашу дитинку і штовхає на пошуки "чогось смачненьк
о-
го". І кожна дитина шукає (і знаходить) свою, так би мовити, мис
о
чку з їжею. Так що все дуже просто: дайте підростаюч
о-
му можливість вчитися -
ц
е буде найсм
а-
чніше блюдо для нього. Дайте дитині м
о-
жливість насич
у
ватися -
задовольняти свій "розум
о
вий" голод -
і їй ніколи й нема чого стане боротися з в
а
ми. Співпрацювати з вами і розумно підк
о-
рятися вам дитина б
у-
де тоді, к
о
ли отримає можливість вчитис
я. На зміну ігровий мотивації прий
ш
ла інша -
пізнавальна. І провідною діял
ь
ністю в цей період стає навчальна діял
ь-
ність. Одне маленьке, але важливе ут
о-
чнення: навчальну діяльність тут слід р
о-
зуміти в найши
р
шому сенсі. Вчитися -
це отримувати знання, розв
ивати свої зді
б-
ності, здобувати практичні навички, вч
и-
тися майстерності; загалом, займатися осми
с
леною роботою. Чому б не вчилася дитина, вона повинна відчувати важл
и-
вість і потрі
б
ність своїх занять. Тільки в цьому випа
д
ку вона прикладає зусилля, активно н
абуває корисні навички та ро
з-
виває свій і
н
телект. На цій сходинці свого розвитку д
і-
тям потрібно придбати упевненість в т
о-
му, що вони здатні і пр
а
цьовиті істоти. Якщо дитина повірить і перекон
а-
ється, що вона здатна і пр
а
цьовита, то і в подальшому житті б
уде вести себе впе
в-
нено і адекватно. Малюк набуде дуже важливої якості -
компетентності. Це означає, що, вирішуючи різні життєві з
а-
вдання, він зможе н
е
вимушено, вчасно і ефективно використовувати свої н
а
вички і свій інтелект. І почуття неповноцінн
о
сті його
не торкнеться. Комплекс неповн
о-
цінності дорослого як раз і почин
а
ється з того, що юна людина не змогла ні повір
и-
ти у свої здібності, ні переконатися в них. Раніше вона п
і
знавала цей світ "зовні" -
дивилася на нього і д
и
вувалася, чіпала, мацала, ворушила -
тепер вона буде вп
і-
знавати його ще й "зсередини", щоб ося
г-
нути сполучні нитки і таємні закономірн
о-
сті. Щоб прийти в рівновагу, в га
р
монію зі св
і
том. Три завдання для дитини На цій шкільної сходинці дитина повинна: ·
навчитися вчитися і отр
и-
мувати від ць
ого задоволення; ·
навчитися дружити (тобто зав'яз
у-
вати, підтримувати ві
д-
нос
и
ни з людьми); ·
знайти упевненість в собі, у св
о-
їх здібностях і можливо
с-
тях (пов
і
рити в себе). Умови росту і ро
з-
витку, по суті, прості. Природа і Любов дба
й-
ливо ведуть юну людину зі сходинки на сходинку -
вгору -
по драбинці розвитку. Нам зал
и-
шається тільки зрозуміти особливості цього руху і вчасно підтримати дитину, створюючи сприятл
и
ві умови для цього підйому. Ось і вся батьківська задача. Зорієнтуйте себе пр
а
вильно. Детки -
по
годки
В каждой семье бытует свое, ос
о-
бенное мнение, -
когда обзаводиться вторым ребе
н
ком...
Одни считают, что лучше это д
е-
лать, когда первенец становится подро
с-
тком, а то и совсем зрелым ч
е
ловеком -
в любом случае, самостоятельным и нез
а-
висимым.
Действител
ьно, для родителей малыш -
это шанс снова почувствовать себя молодыми, вспомнить радости и проблемы маленьких детей, заново от
к-
рыть для себя мир глазами ребенка. Ч
а-
Найдорожчий скарб кожного н
а
роду його діти, його молодь, й що свідоміше робиться громадянство, то з більшою увагою ставиться воно до вих
о
вання дітей, до забезпечення їм найкращих ум
ов жи
т
тя
.
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
9
ще всего родители заводят второго м
а-
лыша через 3
-
7 лет после первенца. Ну а есть и такие, ко
торые счит
а
ют, что проще родить погодков. Кажется, это так просто -
"одним махом" пройти период младе
н-
чества, ночные вставания, кормл
е
ния, беспомощность малышей. А когда дети подрастут, родители, все еще полные сил и эн
е
ргии, смогут ударно заниматься кар
ь
е
рой…
Наш сегодняшний разговор -
о проблемах родителей и детей
-
погодков, о решении этих проблем и о достоинс
т-
вах "близкой дистанции" между малыш
а-
ми.
Итак… Ваш малыш потихоньку подрастает, ему уже около года. Вы т
о-
лько
-
только пришли в себя после первых род
ов, начинаете подумывать о том, в
ы-
ходить ли на работу, как дальше зан
и-
маться с малышом. Стан
о
вится меньше бытовых забот, связа
н
ных с уходом за ребенком, он уже более самостоятел
ь-
ный, очень любознательный и невероя
т-
но шустрый. И вот Вы… снова береме
н-
ны! Как
же избежать основных сложно
с-
тей во время беременности и воспитания малышей? Помимо этой статьи, Вам та
к-
же могут помочь советы, данные в статье о воспитании близнецов "Од
и
наковые или уникальные?" (апрель
с
кий номер).
Режим
Важно как можно раньше нал
а-
дить четкий режим дня обоих мал
ы
шей. Что удобнее: синхронизировать кормл
е-
ния, купания, сон, прогулки или, наоб
о-
рот, чередовать их? Если вы занима
е-
тесь детьми одна, и старший малыш о
т-
носительно самосто
я
телен, лучше, чтобы режим у детей частично совпадал. Пол
о-
жил
и еду старшему -
пошли кормить младшего. Потом оба спят, а вы отдых
а-
ете или занимаетесь домашними дел
а-
ми. Проснулись, перекусили и вместе выходите на пр
о
гулку. Если же вам кто
-
то помогает, возможно, будет удо
б
нее другой расклад. Творите, эксперимент
и-
руйте,
пр
о
буйте.
Ст
а
рший
Важно подготовить старшего как можно ран
ь
ше:
·
попрощаться с пусты
ш
кой, чтобы малыш успел от нее отв
ы
кнуть, иначе будет отбирать соски у новоро
ж-
денного;
·
по той же причине прид
е
тся ускорить переход от бутылочек к чашке. Благо сейчас в про
даже появилось мн
о-
жество ярких забавных кружечек с двумя ручками и всевозможными нос
и
ками
-
поильниками;
·
за несколько месяцев до родов переселить старшего в свою кр
о-
ватку (комнату) (е
с
ли до этого он спал с мамой) -
но не позже, чтобы он не почу
в-
ствовал, будт
о от него отк
а
зываются в пользу младшего;
·
у детей начинается подр
а-
жательный период в играх, так что Вы можете подарить старшему бол
ь
шого пупса с набором игрушечных аксессу
а-
ров (сосками, ванночкой, гор
ш
ком и т.п.). Он быстро разберется, что к чему, и б
у-
дет копировать все, что вы делаете с м
а-
леньким.
Детский сад
Многие семьи начинают задум
ы-
ват
ь
ся о том, чтобы с рождением второго ребенка отдать первенца в детский сад. Безусловно, это имеет свои плюсы -
у Вас появится больше свободного врем
е-
ни. Недостатки т
о
же
имеются. Во
-
первых, детский сад непременно выз
ы-
вает период адаптации с бесконе
ч
ными простудами. Подумайте, безопасно ли это для беременной и новорожде
н
ного. Во
-
вторых, рекомендуемый возраст для того, чт
о
бы отдать малыша в детсад -
около двух лет. Если реб
енок мла
д
ше, он все еще сил
ь
но нуждается в мамином внимании, особенно, если Вы продолж
а-
ете кормить его грудью.
Мамино внимание
Растить двух маленьких детей н
е-
просто. Обоим необходимо пост
о
янное пристальное внимание, и это требует огромных ресурсов со сто
роны родит
е-
лей. Чтобы избежать пр
о
блем с детской ревностью, постарайтесь в равной ст
е-
пени общаться с обоими. Например, ко
р-
мя грудью младшего, Вы можете читать старшему книжки, потешки, разговар
и-
вать с ним.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
10
Игрушки
Пока дети совсем маленькие, ча
с-
то придет
ся покупать две один
а
ковые игрушки. Потому что новая бирюлька в
ы-
зывает стол
ь
ко взаимного интереса, что каждому хочется ее подержать и потр
о-
гать самому и перв
о
му. Можно подарить не обязательно одинаковые -
главное знать, что н
о
вая забава увлечет ребенка, и он не будет рвать у другого его игру
ш-
ку. Еще лучше выбирать игрушки с б
о-
льшим количеством деталей и составл
я-
ющих, это позволяет играть вместе и строить что
-
то совм
е
стное.
Общение и развитие детей
Двое детей, очень близких по во
з-
расту, скорее всего, буду
т очень близк
и-
ми др
у
зьями. Они могут ходить в один детский сад, играть общими игрушками, ходить вместе на спектакли и иметь о
б-
щих друзей. У них очень много общего. Естес
т-
венно, они тоже могут ссориться, может быть даже больше др
у
гих, так как их интересы пе
рес
е-
каются, но в ц
е
лом у них есть огромный потенц
и-
ал для близости и дру
ж-
бы. Чтобы в
а
ши дети с самого начала полюбили друг друга, не препятс
т-
вуйте их общению. Об
ы-
чно это делается для того, чтобы уб
е-
речь младшего от нело
в
ких движений старшего, а также от чре
змерного проя
в-
ления любопытства (типа выковыривания глазок). Но на то
л
стом ватном одеяле, расстеленном на полу, они могут сове
р-
шенно безопасно возит
ь
ся под вашим надзором. А когда старший принесет по вашей просьбе б
у
тылочку или покачает коляску с младе
н
цем
, когда он ласково погладит распл
а
кавшегося малыша по голове, это и будет началом привязанн
о-
сти.
Основные проблемы возникают в первые два года. В этом возрасте не с
о-
впадают процессы развития детей. Ст
а-
рший, когда ему почти испо
л
нился год, начинает активно развиваться (и физ
и-
чески, и интеллектуально). Ка
ж
дый день он открывает для себя что
-
то новое, д
е-
лает первые самостоятельные шаги, б
ы-
стро осва
и
вает новые слова и так далее. А младший еще не может со
с
тавить ему компанию для игр и совместных зан
я
тий. Но уже в
возрасте два и три года они практически выравниваются в р
а
звитии и очень сдруживаются, играют и увлекают друг друга.
Во время развивающих занятий с детьми важно помнить: погодки о
с
новную часть времени проводят в общении друг с другом, но если для младше
го это путь к прогрессу, то старшему нужны еще и дополнител
ь
ные впечатления и занятия, соответствующие его возрасту. Стара
й-
тесь заниматься с обоими детьми одно
в-
ременно. Это, во
-
первых, инт
е
реснее, как для малышей, так и для взросл
о
го. Во
-
вторых, гораздо пр
одуктивнее. Заним
а-
ясь со старшим, вы будете большее вн
и-
мание уделять именно ему, а младший, присутствуя на этих з
а-
нятиях, будет тоже пол
у-
чать ту часть информ
а-
ции, которая ему в да
н-
ный момент интере
с
на и "по силам". В семьях, где растут двое и б
о
льше малыше
й, часто бывает так, что старшего "учили" чему
-
то, а мла
д
ший в это время "учился" сам и неожиданно для взро
с-
лых проявлял свои я
в-
ные п
о
знания в том, чем с ним, казалось бы, специально не занимались. Есть ст
а-
ринная араб
с
кая пословица: "Воспитай старшего, а м
ладший сам научится". Иными словами, младший в своем ра
з-
витии будет следовать за старшим, кот
о-
рый только неда
в
но прошел те же этапы. Подражая, мл
а
дший будет все постигать быстрее, чем учась у р
о
дителей.
Конечно, в воспитании погодков, кроме проблем, есть и
много преим
у-
ществ. Вот только малая их часть:
·
на определенных этапах (в так н
а-
зываемом "переходном возрасте") мин
и-
мальная возрастная разница может сы
г-
рать п
о
ложительную роль в отношениях детей: они, по мере во
з
никновения тех или иных возрастных проблем, б
удут решать их вм
е
сте;
·
у ваших детей будут общие инт
е-
ресы;
Виховання перш за все мусить перетворитися в сам
о
вихо
вання й єдиний здор
о
вий метод до цього веде —
психологічний. Треба зрозуміти дитину, викликати її акт
и
вне приймання й вільне його вия
в
лення.
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
11
·
ваш старший малыш не будет п
о-
мнить себя без младшего, и у него будет меньше поводов для ревности и сопе
р-
ничества;
·
они подрастут разом, когда вы, их мама, будете еще довольно мол
о
дой и по
л
ной сил;
·
п
огодкам легче ужиться в одной комнате;
·
детские вещи перейдут по н
а-
следству, не успев выйти из моды;
·
многие родители отдают пого
д
ков в школу одновременно. Это тоже бол
ь-
шой плюс, поскольку быть вместе с ро
д-
ным ч
е
ловеком в большом и разноликом коллект
и
ве легч
е.
А вместе ходить в детский сад и в школу? Поверять друг другу первые се
к-
реты? Вдвоем готовить маме сюрпр
и
зы? Рано или поздно вы поймете, что все в вашей семье сложилось как нельзя лу
ч-
ше.
Да, воспитание погодков -
очень тяжелый и ответственный труд. Но, к
ак говорила одна мама мал
ы
шей
-
погодков, "радости от одновременного топота ч
е-
тырех маленьких ножек и обнимания ч
е-
тырех маленьких ручонок очень мн
о
го".
Анна Рымаренко, психолог
.
Як знайти свого духовн
о-
го вч
и
теля?
Останні д
есятиліття стало дуже модним займатися езотерикою, астрол
о-
гією, духовними пра
к
тиками. Все підряд почали шукати у себе здібності і потягн
у-
лися до надприродного. Книжкові прил
а-
вки завалені езотеричною літературою, але, навіть прочитавши с
о
тню книг про те, як
потрібно медитув
а
ти, або робити щось подібне, результати н
е
втішні, і тоді шукач вирушає на пошуки Вчителя. «Вч
и-
теля можна і потрібно шукати», -
к
а
жуть знаючи люди. Щоправда, додають: «Але знайти неможл
и
во». Вибрати можна тренера або н
а-
ставн
и
ка, оцінивши його якості і вміння. Заняття, безум
о
вно, будуть корисними, але справжнім учительством тут не па
х-
не: н
а
ставник може передати тобі свої знання і досвід, тоді як справжній Уч
и-
тель (Гуру, Майстер) дозволить тобі в
и-
робити свої, і такі знання будуть істинн
и-
ми, бо вони будуть йти зсередини, а не зовні. Людина, занурена у звичайну св
і-
домість, просто не здатна визначити р
і-
вень підготовки якогось там вчителя, т
о
му що він і вчитель знаходяться на рі
з
них рівнях, його рівень нижчий учительського за визначенням (інакше,
н
а-
віщо ж йому у нього вч
и-
тися?). Учитель може г
о-
ворити (в живу або через книги), але ш
у-
кає, нічого не зрозуміє, поки сам не підн
і-
меться до більш високого рівня. Розумом, інт
е
лектом, інтуїцією ви ніяк не визначите людина просвітлена чи видає себе за т
а-
ку, тому що просвітленість в
и
ходить за рамки буде
н
ного сприйняття. Це точно так само як людина, далека від медиц
и-
ни, не в силах зрозуміти, чи пр
а
вильно поставили діагноз. Наведу вдалу пр
и
тчу з цієї теми: Одного разу шкільний Учитель прийшов до дуже шанованої Вчит
е
льки і звинуватив її в тому, що її метод н
а-
вчання абсолютно алогічний, що це якісь божевільні б
а
лачки, і все таке інше. Вчителька дістала зі своєї сумки дор
о-
гоцінний камінь. Вона вказала на маг
а-
зинчики торгового центру і сказала: -
Ві
д
неси його до маг
азинів, де продають вироби зі срібла і батарейки для годи
н-
ника, і подивимося, чи зможеш ти отр
и-
мати за нього сотню золотих ф
у
нтів. Шкільний Учитель пер
е
пробував усе, що міг, але йому пропонували не б
і
льше, ніж сотню срібних пенсів. -
Дуже добре, -
сказала Вчителька. -
А тепер підіть до цього ювеліру і подивіт
ь
ся, що дасть вам він за цей камінь. Шкільний Учитель відправився в найближчий ювелірний м
а-
газин і був невимовно здивований, к
о
ли йому раптом запропонували десять т
и-
сяч золотих фунтів за цей камінь. Вч
и-
телька сказала: -
Ви намагалися зроз
у-
міти пр
и
роду тих знань, які я даю, і мій спосіб навча
н
ня точно так, як торговці сріблом намагалися оц
і
нити цей камінь. Якщо ви хочете вміти визначати спр
а-
Родинне
дозвілля
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
12
вжню цінність каменя, станьте ювел
і-
ром. Другий момент, що ускла
днює пошуки справжнього вчителя, п
о
лягає в тому, що мало кому з тих, хто шукає по
т-
рібний вч
и
тель. Більшість тих, хто шукає свого вчителя і гуру, свій дух
о
вний шлях тільки думають, що хочуть чогось н
а-
вчиться, але йдуть, якщо все йде не так, як вони собі уя
в
ляли. Їх его не дозволяє їм прийняти допомогу, довіритися, здат
и-
ся, его потрібен колоритний лжевчитель, який на відміну від сьогодення, по
с
тійно тішить его учня і показує різні ф
о
куси. І чим більше таємнича, незрозуміла і ва
ж-
ка практ
и
ка, тим краще для біль
шості, тому що така наша культура. Ми вважа
є-
мо, що людина, яка пройшла ч
е
рез купу перешкод, чогось варта і ч
о
гось досягла. Простота не для таких л
ю
дей, для них цінно тільки те, за що заплатили чи що дісталося величезною працею. Найча
с-
тіше люди пра
г
нуть ста
ти тими, ким вони хотіли б бути, але не тими, ким вони п
о-
винні ст
а
ти, тоді як справжній Учитель намагається зробити з вас тих, ким ви повинні стати. Тому нам так важко зна
й
ти і прийняти цього Вчителя. Не учень об
и-
рає Вчителя, а Учитель учня, і і
с
торія їх в
ідносин починаєт
ь
ся задовго до того, як учень задумається про необхідність Вч
и-
телі в його жи
т
ті. Перш, ніж шукати Вчителя, зада
й-
те собі н
а
ступні питання: ·
чи готовий я прийняти Вч
и-
теля та й
о
го вчення? ·
чи готовий я беззастере
ж-
но виконувати його поради і рекоменд
а-
ції?
·
які цілі я переслідую?
Коли людина тягнеться до Іст
и
ни, щиро молиться про духовне кері
в
ництво і готова до будь
-
яких змін, р
а
но чи пізно така людина обов'язково знайде свого Вчителя. Будьте пильні, гнучкі і г
о
тові до змін!
Як бути у випадку кон
ф
лікту
«Ольга могла б закінчити школу без трійок -
їй все давалося легко. Та й сама вона дуже старалася, подовгу сид
і-
ла за уроками. Єдина трійка в атестаті у нас з'явилася через конфлікт з учител
ь-
кою хімії. Два останні
роки вона просто вимотувала Ользі нерви, весь час викл
и-
кала її, чіплялась, а потім взагалі заяв
и-
ла, що вище трійки все одно нічого не п
о-
ставить. Наталя, мама тепер вже перш
о-
курсниці Олі, до цих пір дуже нервує
(«Я так зр
о
зуміла, що моя донька їй просто по
-
людськи не подоб
а
лася, от і все... »)
Ситуації, к
о-
ли відносини з уч
и-
телем не склад
а-
ються, лякають і бат
ь
ків, і дітей. Але, я
к
що підліток може зр
о
зуміти причини і знайти підтримку у друзів, для учнів молодших класів такий конфлікт може стати важким випроб
ува
н-
ням. Для нього вчитель -
на
й
важливіша людина у світі. Від нього залежить сам
о-
оцінка маленького учня: якщо вч
и
тель незадоволений, дитина щиро вважає с
е-
бе поганим і нездатним ні на що, а якщо хвалить -
розквітає від відчу
т
тя власної успі
ш
ності.
Причини конфл
і
ктів
У більшості випадків, винні тільки д
о
рослі: з одного боку, вчителі, які часто не володіють достатнім умінням і бажа
н-
ням вни
к
нути в суть поведінки дитини, а з іншого, -
батьки, які рідко намаг
а
ються розібратися в істинних джерелах пр
о-
блем. Найбіл
ьш гострий конфлікт -
це конфлікт нерозуміння. Учитель не роз
у-
міє, чого дитина заважає на уроці, кр
у-
титься, не вміє вирішувати завдання, п
о-
гано запам'ятовує і т. п. А так як не роз
у-
міє, не може допомогти. Найчастіше при Взаємовідносини
в сім'ї
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
13
цьому звинувачує б
а
тьків. Батьки, у свою чергу, не розуміють претензії вчителя. І теж не можуть допомогти д
и
тині.
Серед безлічі несхожих ситуацій психологи все ж виділяють кілька, які ч
а-
стіше за інших стають причиною конфлі
к-
тів:
·
До жорсткого авторитарного пед
а-
гогу потрапляє дитина з яскраво вираж
е-
ним творчим мисленням, що росте в а
т-
мосфері розк
у
тості і довіри. Така дитина звикла висловлювати свою думку, їй ва
ж-
ко всидіти на одному місці і нудно повт
о-
рювати завчені фрази. При цьому вч
и-
тель бачить в учні брак поваги і вихова
н-
ня, а в цілому -
заг
розу своєму авторит
е-
ту.
·
Підліток самостверджується в к
о-
лективі шляхом протистояння вч
и
телю. Для деяких з дітей такий спосіб завоюв
а-
ти повагу однокласників -
найпрост
і
ший. Особливо такий конфлікт розпал
ю
ється з учителем, який не в змозі впор
а
тися зі своїми емоціями, легко вих
о
дить з себе.
·
Учитель особливо багато уваги приділяє акуратності, зовнішньому в
и-
гляду, оф
о
рмленню зошитів і щоденника, а д
и
тина ще не в змозі відповідати цим вимогам. Як правило, такі конфлікти ча
с-
тіше відбуваються в початковій школі, ал
е час від часу «переповзають» і в с
е-
редню.
·
На уроках дитині нудно з
-
за низ
ь-
кої кваліфікації вчителя або ж, н
а
впаки, високого рівня підготовки дит
и
ни. Така дитина починає вголос коментувати, кр
и-
тикувати вчителя. Якщо останній при цьому не може правильно ем
оційно ре
а-
гувати, починається прот
и
стояння.
За опитуваннями вчителів, 80% з них хоч раз плакали в школі, і пр
и
чиною була п
о
ведінка учнів.
Тривожні симптоми
«Андрійко раптом почав худн
у
ти. Спочатку ми начебто раділи, бо він у нас пухкий з дитинства, а пот
ім зр
о
зуміли: щось не те, -
згадує Сашко, тато 13
-
річного Андрія. -
Вечорами він сидів у с
е-
бе в кімнаті, щось р
о
бив на комп'ютері, перестав з друзями спі
л
куватися. З нами став менше розмо
в
ляти, не сміявся, як раніше. Ми списували все на підступа
ю-
чий перехі
дний вік. А потім, розговори
в-
шись з мамою його однокласника, несп
о-
дівано дізналися про конфлікт, який вже да
в-
но, кілька місяців, існує між Андрієм і вчителем фізкультури. Хлопчисько пр
о
гуляв пару занять, учитель його в
и
сміяв при всіх -
і пішло
-
поїхало... У
р
е
зультаті нам довелося звертатися до психол
о
гів, у сина з'явилася бе
з
соння, і в школу він ходити відмовлявся взагалі... І в с
е
редині року ми перевели його в іншу школу, далі від стр
е
сової ситуації ».
Напружені відносини з учит
е
лем -
дуже травмуючи ситу
ація, пр
и
чому не тільки в початковій школі, але й у сере
д-
ній, і навіть у старшій. Дитина, яка вх
о-
дить у конфлікт в поодинці, не витримує такого психологічного навантаження і може «видати» будь
-
яку реакцію: від втрати інтересу до н
а
вчання і бунт проти всіх дорослих до затяжних депресій, хв
о-
роб і навіть суїцидальних спроб. Тому не можна допускати, щоб конфлікт зайшов д
а
леко.
Ознаки серйозних проблем у школі:
• Різка зміна поведі
н-
ки. Напр
и
клад, активна та життєрадісна дитина ра
п-
том стає замкнутою і мовчазною,
а лагі
д-
на -
починає жахливо гр
у
бити.
• Неадекватні реакції на звичні слова і дії. Дитина може втяг
у
вати голову в плечі у відповідь на зве
р
нення до нього, лякатися телефонного дзвінка або буд
и-
льника, затуляти, ніби захищаючись від ударів, при спробах дото
ркнутися до нь
о-
го і т. д.
• Втрата інтересу до навчання, н
е-
бажання відвідувати школу, відмова р
о-
бити домашні завдання, при цьому зн
и-
жується самооцінка: «У мене немає зді
б-
ностей до математики» або «Я не збир
а-
юся бути програмі
с
том».
• На питання про якийсь п
редмет або вчителя змінюється в особі, стає гр
у-
бим і агресивним, відмовляється розпов
і-
дати що
-
небудь.
• Записи про погану поведінку на ур
о
ці зроблені найчастіше одним і тим же вчит
е
лем.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
14
Статистика. За що лають
За результатами соціологічного дослідження, хло
п
чики
-
старшокласники набагато активніше «воюють» з учител
я-
ми, але і їм дістається від педагогів біл
ь-
ше. У хлопчиків частіше виникають кон
ф-
лікти через поведінку в школі (18,9% -
хлопчики, 11,3% дівчинки), пропусків з
а-
нять і запізнень (19,8% -
хлопчики, 1
5,7% -
дівчатка), куріння (9, 5% -
хлопчики, 2,5% -
дівчатка). Дівчатка вип
е
редили однолітків в одному випадку -
«мій зовн
і-
шній вигляд: зачіска, одяг» (5,2% -
хло
п-
чики, 6,5% -
дівча
т
ка).
Треба враховувати і те, що мол
о-
дші школярі часто перебільшують мас
ш-
та
б проблеми, на погляд дорослих, зв
и-
чайно. Через те що зараз вч
и
тель для них -
цар і бог, вони впадають в паніку з «несерйо
з
ною», з боку дорослих, причин: не запитали, коли він знав правильну ві
д-
повідь, не намалювали «посмішку» в щ
о-
деннику, порівняли з біль
ш успішним с
у
сідом по парті і т. д. Такі н
а-
чебто дрі
б
ниці можуть стати підставою для т
о-
го, щоб заявити батькам: «Вчителька мене не л
ю-
бить і обр
а
жає».
Порядок дій
Головне завдання батьків -
не просто по
з-
бавлення сина чи д
о
ньки від проблем, а допомога в при
дбанні досвіду цивілізов
а-
ного вир
і
шення конфліктів. І від того, які кроки ви зробите разом з дитиною, зал
е-
жить її поведінка в дорослому житті: у р
о-
змовах з начальс
т
вом, з неспокійними сусідами, з чоловіком. Проробивши р
а-
зом з дитиною всі кроки з вирішення ва
ж-
кої ситуації, ви дасте їй в руки інструмент, який вона зможе застосувати д
а
лі.
Крок 1
.
Вислухайте дитину. Будь
-
який психолог скаже, що головне в процесі «слухання» -
не оцінювати те, що вам г
о-
ворять. Не заважайте їй в
и
словлювати свої ем
о
ції, навіть як
що вам здасться, що вона занадто груба і навіть а
г
ресивна у виразах. Спочатку ск
а
жіть, що ви в курсі: «Мені здається, ви з Марією Ів
а
нівною в конфлікті», -
а потім чітко визначить з
а-
вдання: «Я хочу знати, що ти про це д
у-
маєш». Постарайтеся стриматися і не о
б-
смикувати: «Не смій так говорити про д
о-
рослу людину!» Або оцінювати: «Уч
и
тель прав, а ти ні». Просто слухайте, к
и
вайте, задавайте додаткові запита
н
ня. Дитина повинна відчувати при цьому, що вам дійсно цікаво її думку, що ви не зловж
и-
вете її довірою і не обернеться її відве
р-
тість проти неї. Якщо дитині важко висл
о-
влювати свої почуття (що часто буває з учнями молодших класів), спробуйте д
о-
помогти їй з формулюваннями: «Тобі здається це несправедливим», «Тобі прикро», «Ти боїшся». Коли дитина зр
о-
зуміє, що ця розмова затіяна не для того, щоб її звинуватити, вона буде відве
р
тою. М
а
люк зрозуміє, що ви -
на його боці, що ви його підтримуєте. Але не менш шкі
д-
лива й інша крайність -
при дитині лаяти вчителя: «Та вона сама нічого не роз
у-
міє!» Тим самим ви д
е
монструєт
е, що у разі конфлікту за
в
жди можна сховатися за спину доро
с
лого.
Крок 2
.
Почніть обгов
о-
рення. Не треба нав'яз
у-
вати свою думку і давати оцінки. Ваше з
а
вдання -
разом з дит
и
ною аналізувати с
и
туацію, побачити її з рі
з
них рін. Спокійно з
а
питуйте: «Коли
ти впе
р
ше відчув, що вона тебе недолю
б-
лює?» Висува
й
те версії: «Може бути, її дратує те, що тобі важко довго мовчати?» Головна думка, яка повинна прийти в г
о-
лову дитині по ходу цієї розмови: суть конфл
і
кту не в тому, що хтось намагаєт
ь-
ся з
а
подіяти зло іншо
му, а в нерозумінні. Ро
з
робіть план подал
ь
ших дій. Навіть якщо ви не придумаєте виходу з конфлі
к-
ту, д
и
тина зрозуміє, що, перш ніж діяти, потр
і
бно проаналізувати ситуацію, пост
а-
вити себе на місце іншого і постаратися зр
о
зум
і
ти його.
Проблему конфліктів мож
уть в
и-
рішити шкільні служби примирення, в яких беруть участь і дорослі, і діти (але, нажаль, вони є у всіх школах) .
Крок 3
.
Поговоріть з педагогом. Але пр
и-
ходьте до школи тільки після того, як о
б-
говорите це з дитиною. Якщо вона по
п-
Доброта й ще раз доброта —
це найтонші й наймогутніші ко
рінці, що живлять дерево дитячої рад
о-
сті —
радості ніжного до
-
торкання до живого й красивого.
Василь Сухомлинський
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
15
росить вас не афішувати
свій візит, вик
о-
найте її прохання і приходьте після ур
о-
ків. У розмові з учит
е
лем правила ті ж: вам потрібно постаратися зберегти ней
т-
ралітет. Не звинувачувати, не виправд
о-
вувати власну дитину, а просто вислух
а-
ти точку зору другої сторони. Як би не було ва
жко, потрібно постаратися збер
е-
гти спокій і неупередж
е
ність, «вимкнути» власні батьківські емоції. Нехай уч
и
тель розповість про те, що він відч
у
ває, як він бачить причини кон
ф
лікту.
Крок 4.
Поговоріть втрьох -
ви, вчитель і дитина. Це добре вже тим, що ко
н
ф
лікт не замовчується і сторони можуть висл
о-
вити все, про що думають. Але відбув
а-
ється це вже після того, як с
а
ма емоційна част
и
на була виплеснути до того, в бесіді з вами. У цій ро
з
мові головним знову ж таки повинні стати не критика і не вза
є
мні звинувач
ення, а пошук виходу. Працюйте посере
д
ником -
збирайте пропозиції та виробляйте компромісні ріше
н
ня.
Крок 5.
Прийміть рішення. Якщо перші три кроки не дали результатів і конфлікт ро
з-
палюється з колишньою с
и
лою, то настає час діяти. У тому в
и
падку, коли пе
дагог очевидно неправий, не бійтеся звернут
и-
ся до адміністрації школи, до департам
е-
нту освіти. Сьогодні трапляються конфл
і-
кти, засновані на здирництві, коли вч
и-
тель наполягає на додаткових платних заняттях, для цього свідомо з
а
нижуючи позначки. Це привід д
ля ро
з
гляду, і не треба боятися тиску школи на д
и
тину. Не забувайте: зараз ви закладаєте в її св
і-
домості алгоритм вирішення кон
ф
ліктів, вона повинна бачити, що іноді ви пост
у-
паєте рішуче.
Якщо ж конфлікт зайшов зана
д
то далеко, проконсультуйтеся з дитячим психологом. Можливо,
єдиний вихід із ситуації -
як можна швидше змінити шк
о-
лу і педагога. І в цьому випадку не треба чекати і умовляти дитину: «Ну, потерпи ще півроку, поки навчальний рік закі
н-
читься». Для д
и
тини, особливо молодших класів, це дуже довгий т
ермін, який може привести до неврозу або відрази до н
а-
вчання на довгі роки.
Любящий родитель заботится о ребенке
Ребенок приходит в мир бесп
о-
мощным существом, и забота р
о
дителей о нем есть необходимейшее условие его выживания. С помощью взрослого реб
е-
нок
учится и ходить, и говорить, и д
у-
мать, и ориентироват
ь
ся в окружающем его мире. Взрослый играет ведущую роль в становлении личности ребенка. Именно во взаимодействии с ним ребенок при
о-
бщается к опыту человечества, в резул
ь-
тате чего его психика качественно
пре
о-
бразуется, приобретает человече
с
кие особе
н
ности.
Все же когда родители говорят о заботе о своем ребенке, они имеют в в
и-
ду вполне конкретные особенности о
т-
ношения к нему. За этим кроются повс
е-
дневные заботы , то, что обы
ч
но волнует родителей. Родители з
а
ботятся, чтобы их ребенок не был г
о
лодным, и готовят ему пищу, чтобы ему не б
ы
ло холодно -
-
заботятся о соответствии его одежды и обуви погоде на улице. Родители забот
я-
тся о развитии ребенка -
учат его, пом
о-
гают ему, обер
е
гают его и т. д.
Все эти заботы
являются частью нашей жизни, и мы про
с
то не замечаем, что забота заботе рознь. Более того, д
е-
ти по
-
разному о
т
носятся к ней, и к тому же не обязательно п
о
ложительно.
Забота как толкач. Мать старается свою восьмилетнюю дочку научить вс
я-
ким делам, наукам и и
скусствам. Стре
м-
ление, в сущности, х
о
рошее, но оно не обязательно приводит к соответству
ю-
щим результатам. Посмо
т
рим почему.
Девочка по настоянию матери учится английскому языку, м
у
зыке -
ходит в детский хор, а также занимается фиг
у-
рным катанием. Мать то и д
е
ло говорит дочке: Я хочу не только того, чтобы у т
е-
бя была стройная т
а
лия, но что -
бы ты умела вести себя в обществе и з
а
няла в нем должное место, в каждой удобный момент мать твердит: Я все сделаю для тебя , стараюсь, чтобы тебе было только хор
о-
шо.
Дево
чка, любо
з-
нательна, и спос
о
бная, с радостью начала ходить Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
16
на предложенные ей з
а
нятия и выпо
л-
нять пр
о
грамму развития. Однако уже через непродолж
и
тельное время у чки по
я
вились сомнения в целесообра
з-
ности всего этого, возникло чувство теста: Поч
е
му я д
олжна учиться м
у
зыке и ан
г
лийскому, если все это мне вовсе не нравится? Я хотела, бы лучше заняться рисов
а
нием или больше времени играть во дворе с др
у
зьями... Мама говорит, что это все ради моего блага и что я до
л
жна радоваться таким возможностям. Но н
е-
уж
ели все занятия, которые полезны, т
а-
кие неинтересные?
Забота матери не воспринимается не что она пере
с
таралась, перегрузила девочку разнообразными занятиями. Главное, что сама девочка не видит в них смысла, они для нее лишены привлек
а-
тельности. Девочка по
ставлена в ситу
а-
цию конфликта. С одной стороны, ей не хочется ого
р
чать мать, с другой -
она не хочет з
а-
ниматься всем тем, чем заботливая мать велит. Все это пр
и
водит к тому, что девочка начин
а
ет плохо спать, грызет но
г-
ти, все чаще у нее быв
а-
ет плохое н
а
стр
оение.
Забота как охрана и опека. Мать и отец считают, что жизнь сл
о-
жна и тяжела, а их реб
е-
нок -
еще та бесп
о
мощен и наивен. Поэт
о
му они оберегают его от возможных неприятно
с
тей, трудностей. Родители помогают с
е
милетке с уроками: они звонят его друзьям есл
и сын заб
ы-
вает, что задано на дом; проверяют, все ли он сложил в портфель, идя в школу. Родители забо
т
ливы. А как это влияет на мальчика? Е
с
ли спросить учительницу, что она д
у
мает о мальчике, она скажет: не самостоятелен, сдается перед м
а-
лейшими трудно
с
тям
и. Одноклассники добавят: мамин сыночек, всего бо
и
тся.
Да и сам мальчик воспринимает такое отношение родителей не как пр
о-
явление любви, а скорее как н
а
зойливое вмеш
а
тельство в его жизнь.
Со временем ребенок все с
и
льнее протестует против наставничества род
и-
телей, избегает общения с н
и
ми.
Описанные два варианта -
забота как т
о
лкач и забота как охрана и опека -
пре
д
ставляю чрезмерной заботы. Хотя внешне все выглядит нормально, мы имеем дело с выраженным непониман
и-
ем родителями внутреннего мира ребе
н-
ка. Такое о
тношение не помогает разв
и-
тию детей, а, наоборот, искажает его, препятствует ему. В глубине такого | н
о-
шения лежит непризнание автономности ребенка, недоверие или навязывание ему своих решений, жел
а
ний.
В обоих случаях родители больше обеспокоены выполнени
ем роли идеал
ь-
ного родителя, чем своим реальным р
е-
бенком, его уникальной личностью, его потребностями -
реальными, а не воо
б-
ражаемыми. Что можно было бы посов
е-
товать таким родителям? Прежде всего, более четко отнестись к нуждам сво
е
го ребенка и внимательно
присмо
т
реться, к чему именно он сам стремится. Ребенок -
а
в-
тономная личность, имеющая право на соб
с-
твенные решения, пре
д-
почтения, а не кукла, из которой родителям ну
ж-
но сделать настоящего челов
е
ка.
Ребенок сам тв
о-
рит себя, нрави
т
ся нам это или нет. Ему не
обх
о-
димо самому испроб
о-
вать, что он м
о
жет, а что нет, самому найти путь, по которому и
д-
ти. Этот путь, конечно, не без ошибок, , но разве человек может научиться х
о-
дить, не набив селе ш
и
шек? Проблемы, трудности, которые встречаются у него на пути, -
это его
проблемы, а не родит
е-
лей и он сам до
л
жен научиться с ними справляться. Конечно, родителям хоче
т-
ся помочь, их помощь иногда просто н
е-
обходима. Одн
а
ко больше пользы от нее будет в том случае, если трудности, пр
о-
блемы не устранять, предугадывая, а п
о-
казать, подск
а
зать ребенку возможные варианты их решения. В одной из писем мать п
и
шет, что если бы она могла, то все камушки у
б
рала бы с дороги своего сына и на его пути положила бы подушки, чтобы он не ушибся, когда будет падать. Чувства матери, ее желание, чтобы
у р
е-
бенка все было хорошо, понятны. Однако Дитяче довір'я, яким би безме
ж-
ним воно не було, —
це довір'я і
с-
тоти, яка прагне до духовного б
а-
гатства, багатогранності осо
-
бистого життя —
до багатства вражень, думок, естетични
х насо
-
лод, до багатства спілкування з людьми
Василь Сухомлинський
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
17
наша тревога за ребенка -
это наша пр
о-
блема, и иногда просто необходимо со
в-
ладать с подобным чув
с
твом.
Перед ребенком стоит трудная задача -
учиться преодолевать возник
а-
ющие перед ним сложности, препятс
т-
вия, чувс
твовать веру в свои с
и
лы. По сути дела, родители, взвал
и
вающие на свои плечи заботу обо всем на свете, тем самым ведут себя просто безответстве
н-
но: физически невозможно всегда и по
в-
семестно сопровождать и опекать своего сына или дочь, а прочно привязав из и
з-
лишней заботливостью к себе, они зав
е-
домо обрекают своих детей на серию с
е-
рьезных жи
з
ненных неудач.
Ребенок воспринимает заботу р
о-
дителей по
-
разному: иногда как проявл
е-
ние любви, а иногда как помеху и пода
в-
ление. Многочисленные исследования психологов по
казывают, что для гарм
о-
ничного развития ему необходим опр
е-
деленный баланс заботы, опеки и своб
о-
ды, автономии начиная уже с раннего возраста. Это реализуется в так назыв
а-
емом демократическом отношении к р
е-
бенку. Он должен не только ощущать т
е-
плые чувства со
стороны родителей, в
и-
деть их заботу о нем, но и восприн
и
мать, что родители одобряют его независ
и-
мость, предоставляют ему возмо
ж
ность выбора и поощряют его самостоятел
ь-
ность, самоопределение, то есть пон
и-
мают и ув
а
жают его.
Анкетируя родителей, мы пр
и
шли к
выводу, что большинство из них счит
а-
ют демократический стиль самым при
е-
млемым и думают, что сами придерж
и-
ваются его. Однако одно дело так расс
у-
ждать, а другое -
соответственно пост
у-
пать. Чтобы р
е
ально осуществить такое отношение, с самого начала необходим
о отличать наши устремл
е
ния от желаний ребенка. не так редко пол
у
чается, что нужное и полезное с точки зрения род
и-
телей кажется непривлекател
ь
ным для ребенка. Почти всегда, когда мнения р
а-
сходятся, мы пытаемся убедить ребенка, повл
и
ять на него, рассуждая п
римерно так: У меня гр
о
мадный жизненный опыт, а что понимает он? Это оправданно, ко
г-
да дело касается норм человеческого бытия, здорового образа жизни и т.п. Но значительно чаще мы пытаемся пере
у-
бедить ребенка в том, что относи
т
ся к его личностному выбору, который, если быть беспристрастным, не хуже и не лучше нашего -
он просто нам не нравится. Сын дружит во дворе с м
а
льчиком, который нам не нравится, вместо выб
-
ранной н
а-
ми скрипки ребенку больше нравится ф
у-
тбол, по нашему мнению, полезным б
о-
бам ребенок пр
е
дпочитает булку и т.д. и т.п. Родители часто бывают настолько убеждены в правоте своих установок, что прибегают для их обоснования к научным и псевдонаучным аргуме
н
там, никак не замечают противоречащей им реально
с-
ти.
Вообразим на минутку разговор с подобны
ми родителям, точно зн
а
ющими, что надо их ребенку, выб
и
рающими за него, окутывающими его ненужной заб
о-
той.
Психолог. Скажите пожалуйста, есть ли у вас друг, знакомый, котор
о
го вы уважаете, считаете ценным ч
е
ловеком?
Родитель. Да, и, пожалуй, не один.
Психо
лог. И все они похожи на вас как личности? Похожи ли они друг на друга?
Родитель. Пожалуй, нет, м
о
жет, в чем
-
то. Часто их взгляды отл
и
чаются от моих. В общем, они довольно разные люди.
Психолог. Кто из них наиболее ц
е-
нен, как человек?
Родитель. Извините, н
о этот во
п-
рос мне кажется глупым. Все они люди, все они ценны, но каждый по
-
своему. К
а-
ждый из них нашел свой стиль жизни, общения. Нельзя подх
о
дить одинаково к каждому человеку.
Психолог. Я рад этому вашему з
а-
ключению. Ну а как же быть с вашим р
е-
бенком? От
куда вы заранее знаете, к
а-
ким он должен быть, что он должен д
е-
лать, от чего его надо отстранять и об
е-
регать?
Главный аспект демократиче
с
кого о
т
ношения -
это признание, что вкусы, мысли, суждения другого ч
е
ловека также имеют право на существование, как и на
ши собственные. Более того, для др
у-
гого человека они и обоснованы, так как опираются на его, а не на наш личный опыт, осмысление мира. При таком п
о-
нимании другого возможна и истинно д
е-
мократическая позиция по отношению к выбору, самоопределению ребенка: Х
о
тя Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
18
это мне и нравится, я рад, что ты смог выбрать то, что нравится тебе, что ты поступаешь так, как сам считаешь прав
и-
льным. Я знаю, что ты встретишься с трудностями, но ты сам должен уметь их предвидеть, справиться с ними. Если ты захочешь, я пом
о
гу тебе.
Помощь наиболее эффективна и приносит чувство обоюдного удовлетв
о-
рения, когда она действительно необх
о-
дима, когда ребенок сам ее просит. П
а-
радоксально, что часто мы не сл
ы
шим именно такой просьбы, обходим ее ст
о-
роной, но зато охотно предлагаем псе
в-
допомощ
ь, которая вовсе не нужна, ун
и-
жает человека, и при этом еще рассч
и-
тываем на бл
а
годарность. Обратимся к одному примеру.
Мальчик 9 лет учится играть на флейте. Мать слышит, будучи на ку
х
не, что он неправильно играет упра
ж
нение. Она идет к нему и говорит: Ты неправ
и-
льно играешь. Давай я тебе покажу, как надо, и помогу вы
у
чить упражнение. Сын говорит, что он и
г
рает правильно и сам выучит. Однако мать сади
т
ся рядом с мальчиком и каждый раз, когда он делает ошибку, исправляет ее. Сценка кончае
т-
ся тем, что мальчик
начинает злиться, потом вообще теряет самообладание и пл
а
чет. Мать в растерянности: ведь она хотела помочь! Что тут такого, если ук
а-
зать ребенку на ошибки?! Она безуспе
ш-
но пытается успокоить сына. В конце концов мать теряет те
р
пение и, уходя из комнаты, г
оворит: Тебя ник
о
гда ничему нев
о
зможно научить! Ну и играй себе как хочешь!
Ситуация окончилась обоюдным раздражением, ребенок остался обеск
у-
раженным, униженным, с пок
о
лебленной верой в свои силы. Такова плата за н
е-
нужное вмеш
а
тельство.
В качестве комплиме
нта матери можно сказать, что из этого она вынесла урок. Посмотрите, что происходило н
е-
сколько дней спустя.
Мать, слыша ошибки сына в упр
а-
жн
е
ниях, спустя какое
-
то время вошла в его комнату и сказала: Какие у тебя сег
о-
дня сложные упражнения! Если тебе н
у-
жно
будет что
-
нибудь показать или объ
я-
снить, позови меня. Находясь в смежной комнате она слыша еще несколько раз повторил упражнение с ошибками он слышит, что что
-
то не так, но иначе сы
г-
рать не может. Наконец зовет маму и она приходит и спрашивает, какая п
о
мо
щь ему нужна Мальчик говорит, что ему не ясен ритм. Мама, хлопая в ладоши. пок
а-
зывает ритм, и мальчик быстро поним
а-
ет, в чем ошибка. Мама уходит через н
е-
сколько минут слышит радостный воз
г-
лас сына Мама пол
у
чается! Выучил!
В этом случае оба остались дов
о-
льн
ы другом и собой. Мальчик смог сам справиться с трудной задачей, мать р
а-
да, что неназойливо п
о
могла ребенку, рада его успеху. Это большое вознагр
а-
ждение за веру в силу и самостоятел
ь-
ность другого человека.
Каждый человек, а особенно р
е-
бенок, имеет колоссал
ьные возм
о
жности развития. К тому же он склонен сове
р-
шенствовать себя, свое отношение к м
и-
ру. Самый легкий сп
о
соб помешать ему в этом -
не верить в его силу и мудрость, обходиться с ним, как с куском глины для лепки в
о
ображаемых образов или как с экзотичес
ким цветком, предвосх
и
щая, что он погибнет от первого дуновения северного ветра. И в том и в другом сл
у-
чае, несмотря на благие намерения, в
а-
ша забота будет воспринята не как л
ю-
бовь, а скорее как препятс
т
вие и помеха.
Любящий родитель проводит с ребенком много вр
е
мени
Сколько времени уделяете ребе
н-
ку?
-
этот вопрос вы наверняка встречали в анк
е
тах для родителей. Необходимо больше быть с детьми, -
пишут в мног
о-
численных педагогических статьях и г
о-
ворят в публичных лекциях. Однако, если спросить ребенка сколь
ко времени в во
с-
кресенье он провел с мамой или папой, он вряд ли будет точен. Зато подробно расскажет, что именно он делал с род
и-
телями и было ли ему это приятно: Мы ходили в Луна
-
парк, а затем зашли в к
а-
фе, ели мороженное. Мне так понрав
и-
лось летать в пап
ой в самолете... Ребе
н-
ку важно не количество пров
е
денного с ним времени, а как оно проведено. Ино
г-
да десять МИНУТ проведенные в серд
е-
чной беседе (в психолог
и
ческом смысле слова), для ребенка значат гораздо б
о-
льше чем целый день, проведенный с Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
19
вами вместе, но когда вы, сдерживая з
е-
воту, просто присутствовали в его играх.
Часть времени дошкольник и мл
а-
дший школьник проводят, играя сами с собой, с друзьями, в детском саду или школе, занимаясь рисованием, констру
и-
рованием, чт
е
нием и т. д. Но кроме всего этого е
му необх
о
димо общаться с вами.
Ребенок до трех лет очень чувс
т-
вует ваше присутствие в том пространс
т-
ве, где пребывает он сам. Иногда каже
т-
ся, что ребенку все равно, чем занят р
о-
дитель, лишь бы он был рядом. В этот период жизни взрослый, находясь рядом с. р
ебе
н
ком, создает у него необходимое чувство безоп
а
сности.
Обратимся к экспериментал
ь
ным исследованиям известного американск
о-
го ученого Г. Ф. Харлоу с нашими наи
б-
лижайшими родственниками -
обезьян
а-
ми. Когда перед детенышами макаки ставили механически двигаю
щегося и бьющ
е-
го в барабан медвежо
н-
ка, то они в ужасе убег
а-
ли и прят
а
лись где
-
нибудь в уголке комнаты. Однако если вблизи н
а-
ходилась мать, то они быстро ее находили, прижимались к ней и сразу успока
и
вались, начинали рассматривать неизвестный, н
а
водящий ужа
с предмет, потом потихоньку прибл
и-
жались к нему, прикасались, из
у
чали его.
Детеныши пересиливали себя, п
о-
тому что ощущали себя более бе
з
опасно из
-
за присутствия матери. В такой же с
и-
туации обезьянки без м
а
тери надолго замирали в уголке, отказываясь от ис
с-
л
едования неизвес
т
ного.
Этот эксперимент я вспоминаю каждый раз, когда вижу подобные сценки: мать с трехлетним р
е
бенком приходит в гости к подруге. Кажется, что никакая с
и-
ла не способна оторвать ребенка от пл
а-
тья матери -
так крепко он в него вцепи
л-
ся. Одна
ко проходит н
е
которое время, и малыш начинает вылеты с авиан
о
сца
-
матери, постоянно возвращаясь о
б
ратно. Еще немного -
и малыш со
в
сем свободно чувствует себя в новой обстановке, ино
г-
да приходится даже усмирять его.
Ребенку более старшего возраста необходимо
не просто близкое присутс
т-
вие взрослого, а искреннее общение с родителями как личности с лично
с
тью. Он хочет переживать чу
в
ство общности с ними, принадлежности. к семье, стреми
т-
ся к тому, чтобы его ув
а
жали, считались с ним, с его мнен
и
ем. И здесь особенно
важно как именно проводить с сыном или дочерью время. Не сколько вр
е
мени вы пробыли с ребенком, а что и как делали вместе, имеет решающее зн
а
чение.
Поясним это примером, который каждый из вас может видеть довольно ча
с
то.
Мать и ребенок утром идут в дет
с-
ки
й сад. Мать что
-
то говорит ребенок отвечает, сам спрашивает о чем
-
то. Т
о-
лько десять минут а у об
о
их впечатление хорошо проведенного времени, ощущ
е-
ние общности, которое так хочется п
о-
вторить. Другая пара -
мать тащит за руку н
е-
охотно идущего малыша. Оба иду
т молча. Мать мысленно уже на работе, малыш -
в не так привл
е-
кательном дет
с
ком саду. Они не обща
ю
тся, они просто р
я
дом.
Жизнь настолько напряженна, что у меня не хватает времени з
а-
ниматься с ребенком, -
часто говорят родители. Ра
з
решите не поверить. В сущ
ности, какого
-
то специ
а-
льного времени для этого не надо. До
с-
таточно и тех промежутков времени, ко
г-
да вы дома, субботы и вос
к
ресенья. При этом совсем не обязательно, чтобы ка
ж-
дую свободную минуту вы чем
-
то зан
и-
мались с ребенком играли, рассказыв
а-
ли. Не надо
мучиться мыслью, что вы уделяете ему недостаточно вр
е
мени.
У каждого челов
е
ка периодически возникает состояние, когда часами, дн
я-
ми он не хочет ни с кем говорить, о
б-
щаться, чувствует усталость, раздраж
е-
ние и хочет остаться наедине с с
а
мим собой. И вы в эт
ом отношении не искл
ю-
чение. Лучше такие часы пережить с с
а-
мим собой, чем принуждать себя к нео
б-
ходимому общению с ребенком. Е
с
ли вы в таком состоянии вышли погулять с р
е-
бенком, ему вряд ли удастся даже се
р-
До цього часу родина була найкр
а-
щим осередком задля дітей. Усі видатні педагоги колишніх часів визнавали родинне нормаль
не вих
о-
вання за найкраще, бо в основі його лежала ласка матері
Софія Русова
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
20
дечными рассказами привлечь к себе внимание -
вы ве
сь в себе. Что проку от такого общения. Зачем тогда тратить время? Это неразумно и неэкономно с вашей стороны. Играйте, гуляйте с реб
е-
нком дейс
т
вительно настроены общаться с ним. Время, проведенное с сыном или доч
е
рью только по родительскому долгу, м
а
ло пр
иносит радости обоим.
Иногда родителям бывает тр
у
дно сообразить, о чем говорить с р
е
бенком, чем заняться с ним. Если вы уделите ему внимание искренне, то можете не волн
о-
ваться, он сам за вас решит эту пробл
е-
му. Чего
-
чего, а в
ы
думки, оригинальности в этом д
еле детям не занимать. Не м
е-
шайте им, и вы быстро очутитесь втян
у-
тыми в разнообразнейшие м
е
роприятия.
Начнем с разговора, как с самой привычной формы общения взрослых. Дети вообще очень инт
е
ресуются своими родителями, им х
о
чется узнать, что вы делаете, ког
да не бываете с ними, о чем говорите с другими, где работаете и с какими трудностями сталкиваетесь. Если б
у
дете слушать и отвечать, вас просто погрузят в море вопросов о том, как ус
т-
роен автомобиль, откуда появляются д
е-
ти, почему зимой холодно, а летом жа
р-
ко. Вам, наверное, тоже станет интере
с-
но, что делает ребенок в садике, в шк
о-
ле, с кем он дружит, что его волнует, что он думает о жизни. Уверен, что вы узна
е-
те много нового друг от друге, почувств
у-
ете, что стали ближе друг другу. Бол
ь
ше разговоров дети люб
ят дела. Вы собр
а-
лись чем
-
то заняться вместе с ребенком. Чем и как? Возможно несколько вариа
н-
тов.
1. Вы предлагаете ребенку под
к-
лючиться к выбранному вами занятию. Например, берете его с собой на рыба
л-
ку, в поход, в мастерскую, приглашаете (но не наста
и
вае
те!) присоединиться к уборке квартиры, приг
о
товлению пищи и т. п. Участвуя в ваших делах, ребенок познает мир и з
а
нятия взрослых. Если вы сумели найти общий язык с ребенком, согласовать действия, даже самая тяж
е-
лая работа ему станет большим удов
о-
льствием. Главное -
не задавить ребенка своим а
в
торитетом, опытом, мудростью, оставить ему место для инициативы, творчества, возможности ошибаться. П
о-
следнее особенно в
а
жно, так как упреки, если он что
-
то делает не так, как надо, сразу отнимают у ребенка желание з
а-
н
иматься сообща с вами. Конечно, тру
д-
но удержаться от наставничества. Одн
а-
ко вам незачем волноваться из
-
за нес
о-
вершен
с
тва своего ребенка. Во
-
первых, он растет и развивается, уч
и
тся на своих ошибках сам. Во
-
вторых, если он был бы безупречным, он не был бы ва
шим реб
е-
нком (вы
-
то, наверное, не считаете себя сове
р
шенством?)
2. Вы вместе с ребенком реш
а
ете, что делать, сообща придумываете инт
е-
ресное занятие. Тут главное, чтобы в
ы-
бор был в равной мере предпочт
и
телен для обоих, иначе один из вас будет чув
с-
тв
о
вать, ч
то делает что
-
то другого, хотя намеревался и сам лично получить уд
о-
вольствие от выбранною занятия. Прин
я-
тие реш
е
нии должно быть демократично от начала до конца. Это н
е
простое дело! Дети да и вы тоже должны научиться н
а-
ходить общее решение без ущерба кому
-
л
ибо.
Варианты совместных дел могут быть самые разнообразные: от прогулки на лодке до разыгрывания спектакля в домашнем кукольном т
е
атре. Для многих семей выбор общ
е
го занятия становится истинным от
к
ровением, ориентиром, как общаться, как проводить время вм
есте. Считаю, что, скажем, еженедельный с
о-
вет семьи по вопросу, что делать в вос
к-
ресенье, улучшает жизнь семьи вообще.
Г. Т. Хоментаускас. Семья гл
а-
зами ребенка
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
21
Прививайте любовь к книгам
Книги ±
корабли мысли, странствую
щие по волнам времени бережно несущие свой драгоценный груз от поколения
к поколению.
Ф.Бэкон
К огромному с
о-
жалению, Украину нельзя назвать «чит
а-
ющей» страной. Х
о
тя очень обидно и что с
а-
мое главное, должны читать ±
это так прекрасно, как познавательно,
так и по
у-
чительно. «Кн
и
ги мне дали больше, чем люди», -
говорила Марина Цветаева. Может быть, это крайность, ведь поэт всегда крайность. Но противоположная крайность стра
ш
нее ±
это люди, которые не ч
и
тают книг.
Психологи всех стран отмечают общую для совр
еменных детей тенде
н-
цию: проводить время в одиночестве у экрана телевизора или компьютера. Пс
и-
хологи не пр
о
сто констатируют, а бьют тревогу, говоря о том, что пассивное с
о-
зерцание экрана в детстве тормозит ра
з-
витие ребенка, мешает р
а
звитию речи, плохо влия
ет на физическое состояние, лишает ребенка необходимого общения со сверстниками, без которого он не м
о-
жет полноценно развиваться.
Мудрые люди утверждают, что доброта и справедливость, любовь к л
ю-
дям прих
о
дят к детям из жизни и из книг. Книга не действует н
а человека неме
д-
ленно, хотя и таких примеров сколько угодно. Книги исподволь совершенствуют ум, дают мощный импульс воображению, делают восприимчивее и отзывчивее д
е-
тскую душу.
Чем раньше взрослые начнут пр
и-
общать ребенка к книге, тем успешнее будет осущес
т
в
ляться развитие ребенка.
Самый главный и наиболее эфф
е-
кт
и
вный рецепт приобщить к чтению ±
читать ребенку книги, когда он сам этого еще не умеет. Телевизор с мультфил
ь-
мами, пластинка с любимой сказкой д
о-
пустимы в порядке исключения, а осно
в-
ной культурной
пищей должно быть чт
е-
ние книжки, доставляющее равное уд
о-
вольствие исполнителю и слуш
а
телю. Начиная с самых первых «репок» и «к
о-
лобков» -
это самый увлекательный вид общения со своим ребенком. Как считает н
о
белевский лауреат Иосиф Бродский: «Гла
в
ное престу
пление перед книгами ±
это не п
о
рванные обложки, не цензура и даже не костры, самое тяжкое престу
п-
ление ±
это прен
е
брежение книгами, их «не чтение». Человек за это расплачив
а-
ется жизнью, а нация ±
и
с
торией». И, не дожидаясь таких ужасных по
с
ледствий, прест
упление надо предотвращать в раннем возрасте.
Читающий человек, а ребнок особенно, отличатся от нечитателей ур
о-
внем развития и
н
теллекта. Читающие личности способны мыслить в рамках проблем, более адекватно оценивать с
и-
туацию, быстрее н
а
ходить правильные р
ешения, имеют больший объем памяти и активное творческое воображение, л
у-
чше владеют речью. Они точнее форм
у-
лируют, свободнее пишут, легче вступ
а-
ют в контакты и приятны в общении, б
о-
лее критичны, самостоятельны в сужд
е-
ниях и поведении. Чтение формирует к
а-
че
ства наиболее духовно зрелого, пр
о-
свещенного, культурного и с
о
циально ценного человека. Если привычка к чт
е-
нию не сформирована в дет
с
тве, после подросткового периода шансы стать ра
з-
витым читателем невелики. Проблема сохран
е-
ния интереса к книге, к чт
е-
нию как процессу и вед
у-
щей деятельности человека сегодня актуальна как ник
о-
гда. Техника (а
у
дио
-
, видео
-
, компьютерная), дающая готовые слуховые и зрит
е-
льные образы, особым способом возде
й-
ствующая на людей, осл
а
била интерес к книге и желание работы с ней. Плоды
этого мы уже начинаем пожинать сегодня: низкий ур
о-
вень развития речи, воображ
е-
ния, восприятия, коммуникат
и-
вных навыков, вообще нравс
т-
венных устоев. Аксиомой в Дошкілля
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
22
данной проблеме является то, что мы не властны, да и не имеем пр
а
ва л
и
шать ребенка всего того, ч
то принес прогр
е
сс, как и не имеем права не замечать и отрицать все то, какое зло таит в себе электро
н
ный мир.
В нашей системе образования х
о-
тят вс «повесить» на педагогических сотрудн
и
ков, так большинство родителей заняты, как прокормить семью и во что о
деть детей. А каком воспитании и дух
о-
вном развитии реб
нка вообще может идти речь?! У нас во всем виноваты р
а-
ботники образования!
Деятельность любого детского с
а-
да направлена на осуществление осно
в-
ных задач дошкол
ь
ного образования. А именно: сохранение и у
крепление физ
и-
ческого здоровья каждого ребенка с уч
е-
том его индивидуальных особе
н
ностей, основное внимание уделяет обеспеч
е-
нию интеллектуального, личностного, физического развития ребенка, осущес
т-
влению необходимой коррекции отклон
е-
ний в физическом развити
и детей, пр
о-
ведению реабилитационных, профила
к-
тических мероприятий для детей инв
а-
лидов и детей с хроническими заболев
а-
ниями (если детское учреждение работ
а-
ет по этому пр
о
филю).
Среди нынешних детей бывают гиперактивные, агрессивные, неувере
н-
ные в с
е
бе, за
стенчивые дети. Помимо многих разнообразных форм и видов д
е-
ятельности, н
а
правленных на развитие, сохранение и укрепление здоровья во
с-
питанников, можно и н
у
жно использовать коррекционную технологию ±
библиот
е-
рапия.
Как помочь ребенку полюбить кн
и-
гу, чтобы о
н стал пленником ее на всю жизнь?
Статистика социологического ис
с-
ледования «Изучение отношения род
и-
телей к литерату
р
ному развитию детей в условиях семейного воспитания» дала такие результ
а
ты: ·
почти все родители имеют дом
а-
шние би
б
лиотеки
·
половина родителей
(50%) при
з-
нались, что они покупают детские кн
и
ги очень редко
·
33% ответили, что количество д
е-
тских книг насчитывается не более 10
·
при выборе книг 67% родителей рук
о-
водствуются красочно
с-
тью офор
м
ления
·
33% -
доступн
о-
стью содержания
·
33% -
жанровым р
а
знообра
зием
·
2% -
родителей ценой книги.
Большинство родителей уделяют на чтение книг только время перед сном, ссыл
а
ясь на нехватку времени.
Из опроса выяснилось, что нео
б-
ходима работа с родителями, т.к. они просто не понимают роли книги в жизни ребенка, ценности общения и сопереж
и-
вания его со взр
о
слым через книгу, роли «традиции» семейн
о
го чтения.
Следовательно, проблема общ
е-
ния ребенка с художественной литерат
у-
рой еще никогда не представлялась т
а-
кой острой, как сегодня. Поддержание активного тяготения детей к кни
ге, разв
и-
тие интереса и любви к ней ±
важнейшая задача воспитания на сег
о
дняшний день.
Художественная литература до
л-
жна чаще использоваться как средство развития человечности, гуманных к
а-
честв личности: добра и справедливости, чувства гражданственности. Пр
и прочт
е-
нии книг можно пров
о
дить интересные беседы, игры, направленные на эмоци
о-
нальное развитие и нравс
т
венно
-
эстетическое воспит
а
ние.
По направлению библиотерапии очень важно использование художес
т-
венных произведений для осознания д
е-
тьми разнообразных ко
нфликтов, возн
и-
кающих в их отношен
и
ях со взрослыми и сверстниками в повседневной жизни. С этой целью необходимо специально по
д-
бирать короткие тексты «на злобу дня», дающие возможность увидеть эти кон
ф-
ликты со стороны и понять, какими сп
о-
собами их мо
ж
но раз
решить. В связи с этим педагоги должны обратить особое внимание на отбор произведений, мет
о-
дику чтения и проведения бесед по х
у-
дожественным произведениям с ц
е
лью формирования у детей гуманных чувств и этических предста
в
лений, на перенос этих представлений в жизни и деятел
ь-
ности д
е
тей.
Воспитание и обучение с пом
о-
щью художественной литературы треб
у-
ет соблюдения следующих принц
и
пов: Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
23
·
в содержании текста должны быть отражены предметы или дейс
т
вия
·
яркие впечатления из опыта р
е-
бенка или те, которые можно воспр
ои
з-
вести и конкретиз
и
ровать
·
необходимо сочетать чтение и прослушивание текста с инсценирован
и-
ем
·
широко применяя нагля
д
ность
·
следует привлекать ребенка к а
к-
тивному, действенному участию в инсц
е-
ниров
а
нии.
Так же художественная литерат
у-
ра влияет на обогаще
ние игровой
деят
е-
льности детей. Дети с удовольствием и
г-
рают в театрализованные игры, драмат
и-
зируют знакомые сказки. «Чтение ±
гов
о-
рил В.Л. Сухомлинский ±
это окошко, ч
е-
рез которое дети видят и познают мир и самих с
е-
бя».
Эти самые сказки использу
ю-
тся для л
ечения и разрешения ли
ч-
ностных и межл
и-
чностных проблем, расширения знаний о мире, образования связи между сказо
ч-
ным событием и поведением в р
е
альной жизни, процесса активизации р
е
сурсов, потенциала личности. Влияние сказки ра
з
решает такие проблемы:
труднос
ти, связанные с общением;
чувство неполноценности;
страхи и тревоги по самым р
а
зличным поводам.
После участия в театрализова
н-
ных играх и драматизациях даже самые застенчивые, замкнутые дети преодол
е-
вают барьер трудности, связанные с о
б-
щением и у них повыша
ется ув
е
ренность в себе.
Существуют разные формы исп
о-
льзования художественных текстов в в
о-
спитательной работе занятийная и вн
е-
занятийная, а именно:
а) в режимные моменты, в осно
в-
ном на прогулке при наблюдении за окружающим миром;
б) чтение перед сном;
в) в
свободное от занятий время ±
небольшие группы, по желанию детей.
Чтение художественных текстов должно быть ежедневным, чтобы оно вошло в привычку, создало традицию в жизни группы. Время для чтения соста
в-
ляет примерно 10
-
15 минут в младших группах, 20
-
25 м
инут в старшей и подг
о-
товительной.
Привычку читать необходимо, ф
о-
рмировать не только у ребенка, но и у родителей. А в домашних условиях, ко
г-
да занимат
ь
ся, как долго и как часто? К сожалению, прошли времена ежедневн
о-
го семейного чтении. Советуем читать еже
дневно перед сном. Обычно дети н
е-
охотно укл
а
дываются спать по режиму ровно в девять. Получасовые з
а
нятия чтением перед сном дадут реб
е
нку не только радость познания нового, но и р
а-
дость общения, р
а
дость эмоционального ко
н
такта.
Чтение вне занятий должно п
р
о-
ходить в непринужденной обстановке (дети располагаются вбл
и
зи взрослого как им удобно); каждый ребенок присо
е-
диняется добр
о-
вольно, это не вменяется ему в обязанность. О
с-
тальные дети обязательно со
б-
людают правило: заниматься своими делами тихо, не м
е-
шая ч
т
е
нию.
Для все
с
тороннего разв
и
тия детей след
у
ет включать их в различные виды деятельности, связанные с х
у-
дожественной литерат
у
рой. Например, дети создают свои рисунки по мотивам сказок. Р
и
сование ±
творческий акт, по
з-
воляющий ребенку ощутить и понять с
а-
мог
о себя, выразить свободно свои мысли и чувс
т
ва, освободиться от конфликтов и сил
ь
ных переж
и
ваний, свободно выражать мечты и надежды. Это не только отраж
е
ние в сознании окружающей и социал
ь
ной действительности, но и ее модел
и-
рование, выражение отношения к н
ей. Важно устраивать специальные выста
в-
ки, т.к. они дают возможность видеть не только плоды своего труда, но и др
у
гих детей. Рисование дает положител
ь
ные эмоции: снижается агрессивность, пов
ы-
шается самооценка.
Важное условие организации о
б-
щения с книгой и
формирование у детей Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
24
нрав
с
твенно
-
эстетических личностных качеств ±
создание атмосферы радости и удовольствия от чтения, творческие со
т-
руднич
е
ство детей и взрослых. Можно организовать конкурс «Моя первая кни
ж-
ка», куда могут войти сказки, стихи, заг
а-
дки, ав
торами которых являются с
а
ми дети. После объявления конкурса все ±
и дети, и родители сразу «включаться» в процесс, начнут тво
р
ческую, совместную работу над изданием книг. По итогам конкурса создать выставку, все офо
р-
мить сертиф
и
каты об участии, выбрать по
бедителей, кот
о
рые получат дипломы и ценные подарки (ф
о
нды есть везде). Как говорят психологи, что после участия в конкурсе даже у самых малообщител
ь-
ных, тревожных детей появляется иско
р-
ка в глазах, чувство победы, «Что я см
о-
гу…», «у меня своя книга». Как важно п
о-
ощрять детское творчество, записывать детские сказки, стихи, загадки, сочине
н-
ные самими детьми. Это желание, по
т-
ребность творить может возникнуть у д
е-
тей после грамо
т
ной работы с книгой. Очень помогает создание сборников з
а-
гадок, стихов, сочиненных
нашими мал
е-
нькими воспитанниками. Скол
ь
ко у них будет радости, блеска в глазах, когда увидят книжку со своими фотографиями, как говориться «автора надо знать в л
и-
цо!!!»
Вся эта работа, связанная к при
о-
бщению книги свободно и непр
и
нужденно открывает мир ли
тературного тв
о
рчества и создает положительный настрой на книгу.
Любовь к чтению остается с нами на всю жизнь. Для каждого возраста на
й-
дется нужная книга, которая будет и с
о-
ветчиком и собеседником, и психологом. Для каждого человека, несмо
т
ря на его индиви
дуальность и неповторимость найдется на страницах книг много инт
е-
ресного и з
а
хватывающего. Ну а те, кто не смог увлечься чтением, достойны с
о-
чувс
т
вия.
Читайте детям! Читайте им ка
ж-
дый день! Книга сделает жизнь ребенка ярче, богаче, сод
е
ржательнее.
Перед ва
ми ²
указатель лучшей де
т
ской литературы, предназначенной для чтения дошкольников и младших школьников. Отбор книг произведен лу
ч-
шими библиографами ²
знатоками дет
с-
кой литературы.
ЧТО ЧИТАТЬ ДОШКОЛЬНИКАМ И МЛАДШИМ ШКОЛЬНИКАМ
Информация об изданиях сгру
п-
пирована в разделах по возрастным гр
у-
ппам: для дошкол
ь
ников, учащихся 6
²
7 лет, 8
²
9 лет, 9
²
10 лет; внутри разделов ²
по жанрам. Для рекомендательного указателя отбир
а
лись оптимальные для каждого возраста и
з
дания, но деление детской литературы по возрастным гру
п-
пам, конечно, нужно считать условным.
Обращен указатель родителям, он будет полезен при формировании дом
а-
шней д
етской библиотеки. Он может быть полезен также и воспитателям де
т-
ских садов, ведь именно к ним зачастую обращаются родит
е
ли с вопросом, что бы почитать ребенку; и учителям, и би
б-
лиотекарям школьных библиотек для р
у-
ководства чтением самых маленьких ч
и-
тателе
й
.
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
25
Вопросы для конкурса
«САМЫЙ УМНЫЙ»
Виктор
и
на
·
Что это за учреждение, к
у-
да принимают неграмо
т
ных?
(
Школа
.)
·
Где Новый год отмечают 1 сентября?
(
В школе ±
новый учебный год
.)
·
Какой праздник отмечали в допетровской Руси XVIII века 1 сентя
б-
ря?
(
Новый год
.)
·
Как называется временной интервал между каникулами?
(
Че
т-
верть
.)
·
Каким словом называют школьный тайм
-
аут?
(
Перемена
.)
·
Цифра в классном журнале ±
это... что?
(
Отметка
.)
·
Какие есть синонимы у школьной «отметки»?
(
Оцен
ка, балл
.)
·
Каким пр
и-
родным явлениям вы
с-
тавляют баллы, как школьникам?
(
Ве
т-
ру,землетрясению
.)
·
Как наз
ы-
вается среднеарифм
е-
тическое дошкольника и абитуриента?
(Школ
ь-
ник.)
·
Какое тропическое афр
и-
канское дерево есть в каждой россий
с-
кой школе?
(
Кола ±
ш
-
кола, в
ечнозел
-
ное дерево семейства сте
р
кулиевых. Семена ±
орехи кола ±
используют в медицине и для приготовления тон
и-
зирующих н
а
питков
.)
·
Как называется «колода карт» для урока географии?
(
А
т
лас
.)
·
Это не только высокий у
з-
кий шкаф кухонного гарнитура, но и школьна
я принадле
ж
ность для ручек и каранд
а
шей. Что это?
(
Пенал
.)
·
Какая школьная принадл
е-
жность входит в стандартную компле
к-
тацию автомата Калашникова?
(
Пенал
.)
·
Книжная оджка ±
это... что?
(
Обложка
.)
·
Школьный будильник ±
это… что?
(
Звонок
.)
·
Объясните значения «
шк
о-
льных» слов из повести
-
сказки Э. Усп
е-
нского «Меховой интернат»: начинал
ь-
ник, листалки, писалки, получалка, гл
а-
вный бумажный получальник.
(
Звонок, тетради, ручки, дневник, классный ж
у-
рнал
.)
·
Для чего придумали тетр
а-
ди в клеточку?
(
Чтобы играть в мор
с-
кой бой и крестики
-
нолики
.)
·
Как называется и документ школьника об успеваемости и форма лит
е
ратурного произведения?
(
Дневник. Например, «Записки с
у-
масшедшего» Н.В. Г
о-
голя, «Ни дня без стр
о-
чки» Ю.К. Олеши
.)
·
В 1790 году фр
а-
нцузский механик и ж
и-
вописец Н. Конте изо
б-
рл то, чем пользуются сейчас не только все школьники, но и студе
н-
ты, представители те
х-
нических профессий и деятели искусства. О каком предмете идт речь?
(
О деревянном карандаше.Конте предложил помещать графитные стержни в деревянную оболочку. Так поя
вились карандаши, имеющие пр
и-
вычную для нас фо
р
му
.)
·
Какую круглую дату отм
е-
тила шариковая ручка 22 ноября 2016 года?
(
70 лет.В Англии 22 ноября 1946 Першоступень навчання
На допомогу п
е
дагогам
Навчання має збуджувати інтерес учня самим своїм змістом, викл
и
кати бажання пізнати те, що не є відоме йом
у, спонукати його до самостійної праці, а не розважати його тим, що безпос
е
редньо до змісту навчання не н
а
лежить.
Григорій Ващенко
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
26
года в продажу поступили первые ш
а-
рик
о
вые ручки.
)
·
Кто подскажет самый дре
в-
ний из известных нам рецептов че
р
нил на Руси?
(
Сажа с вишнвым клеем, р
а-
зведнные в
о
дой
.)
·
Как называется л
и
нейка
-
«кривляка».
(
Лекало
.)
·
Разновидность какого че
р-
тжного инструм
е
нта называют «козьей ножкой»?
(
Цирк
у
ля
.)
·
Пока в этой «тво
р
ческой» школьной прина
д
лежности ничего нет, она отвечае
т своему названию. Но ко
г-
да мы что
-
нибудь в не помещаем, она перестат соответствовать своему н
а-
званию. Что это за школьная принадл
е-
жность?
(
Альбом, alba ±
значит «чи
с-
тый»
.)
·
Этот привычный школьный предмет появился примерно сто лет н
а-
зад. Создал его знаме
нитый офтальм
о-
лог и гигиенист Фдор Фдорович Эрисман. А н
а-
звание этот пр
е-
дмет п
о
лучил от латин
с
кого слова «гру
п
па», то есть соединнные вместе. Что это за предмет?
(
Парта ±
от л
а-
тинского «па
р
тис»
.)
·
Первый будильник на земле был водяным ±
и будильником, и школьным звонком о
д
новременно. Его изобретателем счит
а
ют древнегреческого философа, жи
в
шего за 400 лет до нашей эры. Вспо
м
ните его имя.
(
Пл
а
тон
.)
·
Назовите фамилию ан
г-
лийского промышленника 18
-
го века, в честь которого названа бумага для че
р-
чения и р
и
сован
ия.
(
Ватман
.)
·
Что бывает трудовой, ф
и-
нансовой, воинской и школьной?
(
Ди
с-
циплина
.)
·
Это не только определ
н-
ный порядок поведения людей, но и учебный предмет. Что это?
(
Дисципл
и-
на
.)
·
Как называют помощь, к
о-
торую оказывают шепотом?
(
Подска
з-
ка
.)
·
Как называется
бумажка с записями, предназначенная для тайн
о-
го подглядывания во время контрол
ь-
ной и экзамена?
(
Шп
а
ргалка
.)
·
Портрет какого португаль
с-
кого футболиста видит в к
а
ждой книге плохой ученик?
(
Портрет Луиша Ф
и-
гу.«Смотрит в книгу, а видит Ф
и
гу»
.)
·
«Неверность» в д
иктанте или сочинении ±
это… что?
(
Ошибка
.)
·
Чему нужно учиться, чтобы не упасть в грязь лицом?
(
Ходить
з
а-
дом нап
е
рд
.)
·
Что на уроках еле
-
еле по
л-
зт, а на переменках летит стрелою?
(
Вр
е
мя
.)
·
За что ученика выгнали из класса?
(
За дверь
.)
·
Когда двоечник бывае
т умн?
(
Когда мо
л
чит
.)
·
Что такое стихийное бед
с-
твие?
(
Это когда на дом задали учить б
о
льшой стих
.)
·
Назовите одним словом «собрание букв» и «собрание слов»? (
Бу
к
варь, словарь.
)
·
Что можно приготовить, но нельзя съесть
?
(
Уроки
.)
·
Чтобы быть по всем пре
д-
мета
м на высоте, нужно... что? (
Учит
ь-
ся на самом верхнем этаже школы
.)
·
Какую жажду должны и
с-
пытывать дети в школе? (
Жажду зн
а-
ний
.)
·
Какие вершины отправля
е-
тся покорять каждый первоклассник? (
Вершины знаний
.)
·
Какую тврдую горную п
о-
роду заставляют грызть детей
в школе? (
Гранит науки
.)
·
Какой лес вырастает в школьных классах на тех уроках, к кот
о-
рым ребята хорошо подготовились? (
Лес рук
.)
·
Где можно найти корни квадратные, а листы в клеточку? (
В школьной тетради по мат
е
матике
.)
·
Что нужно сделать со шк
о-
льным геог
рафическим атласом, чтобы его можно было с аппетитом съесть? Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
27
(
Поменять местами буквы в слове: атлас ±
с
а
лат.
)
·
Как по названию россий
с-
кого полуострова н
а
зывают последние парты в школьных классах? (
Камча
т-
ка
.)
·
В каких единицах измеря
е-
тся школьный шум: в дец
ибелах или в канд
е
лах? (
В децибелах
.)
·
Какие дни называют таб
е-
льными: дни, когда школьникам вруч
а-
ют табели об успеваемости, или оф
и-
циально о
т
мечаемые праздничные дни? (
Праздничные дни.)
·
«Диплом» об окончании средней школы ±
это… что? (
Атте
с-
тат
.)
·
Каким од
ним словом наз
ы-
вают всех, кто окончил школу в этом г
о-
ду? (
Выпуск
.)
·
Урочище ±
это очень б
о-
льшое домашнее задание или часть местности, отличная от окружающих. (
Второе
.)
·
Как называется письме
н-
ный пересказ прослушанного текста? (
Излож
е
ние
.)
·
Сочинение, на как
ую тему стало доброй традицией, означающей начало учебного года? («Как я провл л
е
то»или «Мои летние каникулы»
.) ·
На каком уроке школьники обучаются ораторскому искусству и красн
о
речию? (
Риторика
.)
·
Какой рецепт дат Г. Остер тем детям, которые хотят попа
сть в р
я-
ды отличников? (
Возьми на кухне пом
и-
дор / И выгляни в окно. / Возможно, там увидишь ты / Отличников ряды. / Учиться умники идут. / Смотри не промахнись!
)
·
Какая школьная отметка «проживает» в Третьяковской карти
н-
ной г
а
лерее? (
Двойка.Имеется в виду картина Ф.П. Решетникова «Опять двойка».
)
·
Когда список учеников кл
а-
сса становится, с точки зрения инфо
р-
матики, меню? (
Когда учитель по нему собирается выбрать ученика для ответа у доски
.)
·
Это не только изменение, поворот к чему
-
нибудь новому, но и п
е-
реры
в между уроками. Что это? (
Пер
е-
мена
.)
·
Это не только перерыв в работе Государственной Раде, но и п
е-
рерыв в учебных занятиях в течение учебного года. Что это? (
Каникулы
.)
·
Куда отправился Буратино вместо того, чтобы идти в школу? (
В к
у-
кольный театр
.)
·
В како
й сказке Евгения Шварца школьники неожиданно превр
а-
тились в стариков? («Сказка о пот
е-
рянном врем
е
ни».
) ·
«Индия, о высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю земного диска и отделена от этого края безлюдными и неизведанными п
у-
стынями». Какой из
вестный литерату
р-
ный ученик так отвечал на уроке? (
В
о-
лька, он отвечал так с подсказки ст
а-
рика Хоттабыча
.)
·
В какой сказочной стране ученику встречаются полтора землек
о-
па? (
В стране Невыученных уроков
.)
·
В Риме самым суровым наказанием раба за преступление пр
о-
тив господина считается не рудник, а направление в эту школу. Какую? (
Шк
о-
лу гладиаторов
.)
·
20 января 1714 года Птр П
е
рвый издал указ, согласно которому дворянину, не постигшему основ зн
а-
ний, необходимых для службы, запр
е-
щалось делать это. Ответьте что,
всп
о-
мнив знаменитую реплику недоросля Митрофанушки. (
Ж
е
ниться
.)
·
Что для школьников СССР позапрошлого века означал красный флаг, вывешенный на пожарной кала
н-
че? (
Он означал мороз в 20 градусов, при котором занятия в школах отм
е-
нялись.
)
·
С 1743 года в школ
ах было введено преподавание закона. Какого? (
Б
о
жьего
.)
·
Как в дореволюционной России назывался зловещий журнал, в который немедленно заносились все проступки учеников гимназии? (
Конд
у-
ит
.)
·
Назовите бобовую культ
у-
ру, чью тврдость многие школьники прежде и
спытывали собственными к
о-
ленками. (
Г
о
рох
.)
Спільнота батькі
в, вихователів і вчителів початкового навчання
Електронний журнал «НАВЧАЄМОСЬ РАЗОМ!» від всеукраїнського порталу «Початкове навчання» №1 http://valeriks.ucoz.ru/
28
·
Как называлась упрощ
н-
ная каллиграфия в школах советского периода? (
Чистописание
.)
·
Верите ли вы, что в одной из провинций Индии существует ориг
и-
нальный порядок: если ученик пропу
с-
кает занятия в школе из
-
за спорти
вной тренировки, вместо него в школу до
л-
жен идти кто
-
то из родит
е
лей? (
Да, так и есть
.)
·
Назовите карточную игру, чьи правила преподают в школах Шв
е-
ции, Ит
а
лии и Израиля. (
Бридж
.) ·
«Отвечай
-
ка»
Выберите прав
и
льный ответ:
·
Каким веществом натирали дощечки для письма в школах Древней Гр
е
ции?
А. Воск. Б. Масло. В. Зола.
Г. Мд.
·
Кто явл
я
ется автором слов: «Мы все учились понемногу ч
е
му
-
нибудь и как
-
нибудь»?
А. Пушкин А.С
Б. Некрасов Н.А
В. Лермонтов М.Ю.
Г. Крылов И.А.
·
Название какого учебного заведения и
спользовано в названии пр
о-
изв
е
дения Аркадия Гайдара?
А. Школа
Б. Гимназии
В. Лицей
Г. Университет
(Автобиографическая повесть «Школа».)
·
Как начинается известная русская пословица: «…
±
мать учения»?
А. Чтение
Б. Повторение
В. Хотение.
Г. Объяснение.
·
Как
характеризуют сумму накопленных в школе знаний?
А. Багаж
Б. Груз
В. Кладь.
Г. Ноша
(«Багаж знаний».)
·
Как гов
о-
рят о хорошем, поня
т-
ливом ученике?
А. Вскакивает на ходу
Б. Глотает на б
е-
гу
В. Схватывает на лету.
Г. Рубит на скаку.
·
Каким «математическим» оп
ределением характеризуют человека с недостато
ч
ными познаниями?
А. Замкнутый
Б. Прямолинейный
В. Ограниченный.
Г. Угловатый.
·
Чего не пропускает ученик
-
ботаник?
А. Ни одного ур
о
ка
Б. Ни одной б
а
бочки
В. Ни
Автор
Лидия
Документ
Категория
Образование
Просмотров
8 061
Размер файла
6 063 Кб
Теги
навчаемо разом, журнал
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа