close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рос.літ. Камєнєва О.В.

код для вставкиСкачать
Тема досвіду
“Шляхи формування
соціально-психологічної
компетентності
учнів 5-8 класів
на уроках літератури та в
позакласній діяльності”
Актуальність
Потреба суспільства у творчих, діяльних,
обдарованих громадянах, здатних до
життєвого самовизначення.
Середня освіта – потужний чинник
ефективного вирішення людством та
окремою людиною важливих життєвих
завдань, поставлених сучасністю.
Завдання сучасної школи
щодо виховання соціальноактивної особистості
оволодіння учнями мистецтва жити, аналізувати свою
життєдіяльність;
розвиток умінь керувати собою, ставити мету,
визначати сенс життя, попереджати та розв’язувати
життєві конфлікти;
оволодіння механізмами саморегуляції,
самомобілізації, самопрогнозування, самосприйняття;
самопізнання, стимулювання процесу духовного
самовдосконалення, самовиховання, потреби
допомагати людям.
Наукове обгрунтування
“Життєва компетентність – це знання,
вміння, життєвий досвід особистості, її
життєтворчі здатності, необхідні для
розв’язання життєвих завдань і
продуктивного здійснення життя як
індивідуального проекту”
І. Г. Єрмаков
Ключові компетентності
Соціокультурна компетентність – це здатність до
орієнтування в житті, усвідомлення свого місця в ньому,
до цільових та смислових установок для своїх дій та
вчинків, здатність до прийняття рішень, розв’язання
проблем, під час яких задіюється як розумовий, так і
соціальний, творчий потенціал особистості.
Соціально-психологічна компетентність
проявляється у сфері соціальних та міжособистісних
стосунків (усвідомлення соціальних умов власного
існування, оволодіння у ході гри соціальними
відношеннями, нормами, формами, мотивами
поведінки, загальноприйнятими в суспільстві; прийняття
життєвого вибору).
2008-2009 навчальний рік
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з
російської мови
ІІІ місце – Каверіна Світлана, 8-Б клас
Районний конкурс науково-дослідницьких та
творчих робіт, присвячених 200-річчю від дня
народження М. В. Гоголя
ІІ місце у номінації ,,Науково-дослідницька робота”
ІІ місце у номінації ,,Електронна презентація”
І, ІІ місце у номінації ,,Малюнок до твору
М.
В. Гоголя”
Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських
олімпіад та районного конкурсу науководослідницьких та творчих робіт
2006-2007 навчальний рік
ІІ місце у районному
конкурсі ведучих
ІІ місце у районному
конкурсі ,,В світі муз”
2007-2008 навчальний рік
ІІ місце у районному конкурсі ,,Екодзеркало” у
номінації ,,Виразне читання”
І місце у районному конкурсі сценаріїв позакласних
заходів (у рамках міського фестивалю ,,Русское
слово-2008”
Модель формування
соціальної
компетентності
на уроках літератури та
в позаурочній діяльності
Науково-теоретичний аспект
Шляхи формування
соціальної компетентності
Формування наукового уявлення
в учнів щодо додержання норм
соціальної поведінки засобами
моделювання ситуацій,
експериментів
Показники формування
соціальної компетентності
уміння аналізувати,
систематизувати,
узагальнювати, класифікувати;
уміння працювати з
додатковими джерелами
інформації;
уміння виробляти стратегію
власного життя;
набуття навичок адекватної
оцінки й самооцінки.
Науково-практичний аспект
діалогічне спілкування;
написання творів
соціальної тематики;
залучення учнів до
проектної діяльності.
уміння безконфліктно
співіснувати;
уміння
використовувати свій
потенціал для
самореалізації;
уміння проектувати.
Народознавчий аспект
вивчення звичаїв,
традицій країни;
організація та
проведення свят з
народознавства
рівень формування
національної
самосвідомості;
наявність активної
громадянської позиції,
патріотизму, поваги до
народних символів,
звичаїв, традицій
Літературно-краєзнавчий
аспект
дослідження соціальної
проблематики у творах
письменників;
організація та проведення
літературних читань,
вечорів, конференцій на
матеріалах вивчених творів.
уміння образно і критично
мислити;
набуття навичок
моделювання життєвих
ситуацій;
набуття уявлення про
негативні тенденції соціуму;
рівень творчих здібностей;
уміння співпрацювати в
команді.
Методи формування
соціальної компетентності
учнів на уроках літератури
та в позаурочній діяльності
Написання
творчих робіт
Соціальна роль
поет,
письменник
Практичне значення
• порівняння
себе
з письменниками,
• звуження межі
недосяжності,
• реальність перемоги,
уваги
Приклади
• казки
• монологи, діалоги героїв
• листи
• сторінки щоденників
• вірші
• поетичні експерименти
Творчі дослідницькі роботи,
проекти
Соціальна роль
Біограф
Історик
соціолог
Практичне значення
відкриття - це стимул
шукати далі
Приклади
• науково-дослідницькі
роботи
• електронні презентації
Переказ твору від імені героя
Соціальна роль
• знаменитість
• ,.зірка”
Практичне значення
Переймання чужого
досвіду
Приклади
Художні твори
Художній вимисел
та історична правда
Соціальна роль
• Історик
• Критик
Практичне значення
Проведення
паралелей
між історичними
фактами
та змістом творів
Приклади
Твори О. С. Пушкіна
(,,Капитанская дочка”,
,,Станционный
смотритель”)
Аспект роботи з
обдарованими дітьми
Підготовка учнів до
участі у конкурсах
дитячої та юнацької
творчості.
усвідомлення соціальних
проблем;
рівень активності,
відповідальності;
набуття та розвиток
творчих здібностей,
креативності;
набуття уявлення про
культурно-дозвільні
можливості в соціумі.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
7
Размер файла
12 956 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа