close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Завантажити

код для вставкиСкачать
Оксиген
Кисень
Озон
Смаглюкова Олена Іванівна, учитель
хімії Золотоніської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3
Золотоніської міської ради
Мета
• ознайомитись із розміщенням Оксигену в
періодичній системі
• охарактеризувати основні властивості
кисню та озону
• розглянути особливості алотропних
модифікацій Оксигену та біологічну роль
простих речовин Оксигену
План
•
•
•
•
•
•
•
Неметали та їх прості речовини
Оксиген, його характеристика
Алотропні модифікації Оксигену
Фізичні та хімічні властивості кисню
Добування кисню
Властивості озону
Озоновий екран та його біологічна роль
Очікувані результати
• Знати:
- характеристику Оксигену за періодичною системою
хімічних елементів
- алотропні видозміни Оксигену
• Вміти:
- характеризувати фізичні та хімічні властивості
простих речовин
• Розуміти:
- біологічну роль кисню та озону для живих організмів
Запитання
• Вкажіть особливості Оксигену щодо розміщення в
періодичній системі хімічних елементів.
• Що таке алотропні видозміни?
• Які алотропні модифікації Оксигену ви знаєте?
• Дайте визначення процесу фотосинтезу.
• Назвіть неорганічну речовину, яка утворюється
при фотосинтезі.
• Яка роль озону для нашої планети?
• Чи можна дихати озоном?
Прості речовини, утворені атомами неметалічних
елементів, мають загальну назву неметали.
За сучасною українською хімічною номенклатурою
назви неметалів пишуть з малої літери. Вони не завжди
збігаються з назвами відповідних їм неметалічних
елементів.
Молекули неметалів можуть складатися з різної
кількості атомів.
Оксиген
•
•
•
•
•
•
Хімічний символ Оксигену – О
Відносна атомна маса – 16
Неметалічний елемент VІ групи, А
Найвища валентність – ІІ
Має три ізотопи
Можливі ступені окиснення:
-2 (СаО, H2O);
-1 (H2O2, Na2O2)
+2 (OF2)
Алотропія — явище існування одного й того
самого хімічного елемента у вигляді
кількох
простих
речовин,
що
відрізняються між собою будовою та
властивостями.
Алотропні видозміни — це прості речовини,
утворені одним хімічним елементом.
Алотропні видозміни Оксигену
Склад і властивості кисню й озону
досить поширена в природі речовина;
повітря на 1/5 складається з нього;
відіграє важливу роль у процесах дихання,
горіння,
обміну
речовин
виробництві металів тощо.
та
енергії,
Порівняно з киснем озону в природі значно менше.
Якщо уявно стиснути під атмосферним тиском і
рівномірно розташувати навколо Землі кисень,
що є в атмосфері, та озон з озонового шару
нашої планети, то товщина кисневого шару
дорівнювала б майже 8 км, тоді як озонового —
лише 3 мм.
Невеликі порції озону утворюються з кисню повітря під
час грози, у результаті окиснення речовин смоли
хвойних дерев. Тому повітря після грози та у
хвойному лісі має особливий запах свіжості.
Хімічні властивості кисню
Кисень
взаємодіє з
простими
речовинами
металами
неметалами
складними
речовинами
Хімічні властивості кисню
• Унаслідок взаємодії речовин із киснем
утворюються бінарні сполуки, до складу
яких входить Оксиген. Такі сполуки
називають оксидами.
• Взаємодія речовин з киснем належить
до реакцій окиснення.
• Горіння – це хімічна реакція, під час
якої відбувається окиснення речовин з
виділенням тепла і світла.
Горіння простих речовин в кисні
Горіння неметалів
• Взаємодія кисню з сіркою:
S + О2 → SO2
• Взаємодія кисню з фосфором:
4P + 5О2 → 2P2O5
Завдяки утворенню густого білого диму
Р2О5 цю реакцію використовують для
створення димової завіси
Горіння металів
• Взаємодія кисню з магнієм:
2Mg + О2 → 2MgO
Цю реакцію раніше використовували
фотографи для створення спалаху.
• Взаємодія кисню з залізом:
3Fe + 2О2 → Fe3O4 (залізна окалина)
Цю реакцію можна спостерігати на
будівництвах під час різання та
зварюванню металів.
Взаємодія кисню зі складними
речовинами
• Горіння складних речовин принципово
не відрізняється від горіння простих
речовин.
• При горінні складних речовин
утворюються оксиди всіх елементів, які
входять до складу цієї речовини.
Горіння складних речовин
• Взаємодія кисню з бензеном С6Н6:
2C6H6 + 15О2 → 12CO2 + 6H2O
• Взаємодія кисню з метаном СН4
(природним газом):
CH4 + 2О2 → CO2 + 2H2O
• Взаємодія кисню зі спиртом С16Н34О:
C16H34O + 24О2 → 16CO2 + 17H2O
Види реакцій
з киснем
Повільне
окиснення
Горіння
Вибух
Повільне окиснення
• Відбувається повільно.
• Теплота виділяється поступово.
• Не супроводжується полум’ям.
Приклади:
• Залізні предмети з часом вкриваються
іржею.
• Скисання молока або соку.
• Ваші приклади.
Горіння
• Відбувається швидко.
• Виділяється велика кількість теплоти.
• Найчастіше супроводжується полум’ям.
Умови виникнення:
• вільний доступ кисню;
• досягнення температури займання;
• наявність горючої речовини.
Вибух
• Відбувається дуже швидко.
• Енергія, що виділяється, призводить до
руйнівних наслідків.
• Супроводжується вибуховою хвилею та іноді
короткочасним спалахом.
Приклади:
• Суміш кисню з воднем (гримучий газ).
• Суміші природного газу або вугільного пилу з
повітрям.
• Тирса, просочена рідким киснем (вибухівка).
Вода
(не можна гасити
лужні метали
та легші за воду
речовини)
Пісок
Засоби
пожежогасіння
припиняють
доступ кисню
Вогнегасники
порошкові
Азбестова ковдра
(у побуті –
звичайна ковдра,
шуба, килим
або покривало)
Вогнегасники
кислотні
Добування кисню
Вища, а ніж у кисню, хімічна активність озону проявляється в
тому, що деякі речовини (наприклад, фосфор, етанол) в озоні
самозаймаються, каучук з еластичного стає крихким,
кольорові барвники знебарвлюються. Причиною є те, що
молекули озону нестійкі й легко розкладаються:
2О3 = 3О2
Однак спочатку з однієї молекули озону утворюється одна
молекула кисню та атомарний Оксиген. Він енергійніше
реагує з речовинами, а ніж кисень, чим пояснюється більша,
порівняно з киснем, хімічна активність озону.
Як бачимо, незважаючи на те, що кисень та озон утворені
атомами одного й того самого хімічного елемента, — це дві
різні прості речовини.
Наявність в Оксигену алотропних видозмін кисню
та озону зумовлена різною кількістю атомів у
молекулі.
Значення озонового шару
Унікальний
озоновий
шар
знаходиться від поверхні Землі на
висоті приблизно від 20 до 40 км.
Походження
цього
шару
пов’язане з тим, що у верхніх
шарах атмосфери під впливом
ультрафіолетового
випромінювання Сонця кисень
перетворюється на озон:
3О2 = 2О3
Цю
реакцію
нескладно
провести і в лабораторних
умовах у приладі, зображеному
на рисунку.
Завдяки наявності озонового
шару поглинаються промені,
небезпечні для здоров’я людини
й
усього
живого.
Тобто
алотропна видозміна Оксигену
озон стає своєрідним фільтром,
що затримує ультрафіолетове й
електромагнітне
випромінювання Сонця.
Озон
- це природний надійний захисник усього
живого на нашій планеті від згубної дії
шкідливого сонячного випромінювання.
Нині на товщину озонового шару негативно
впливає господарська діяльність людини. Зважаючи
на це, у науці з’явилася гіпотеза про руйнування
озонового шару, суть якої полягає в тому, що через
викиди в атмосферу шкідливих речовин, зокрема
фреону — органічної сполуки, що міститься в
аерозольних упаковках, охолоджувальних системах
холодильників тощо, озоновий шар тоншає, у ньому
утворюються так звані озонові дірки. Як наслідок
— захисна дія шару погіршується.
Уперше виявивши в 1985 р. озонову дірку
великих розмірів над Антарктидою, учені
забили на сполох. У 1987 р. з метою
збереження озонового шару шляхом зняття з
виробництва речовин, що його руйнують, був
прийнятий Монреальський протокол, до якого
приєднався й СРСР. У 1991 р. Україна
підтвердила свою правонаступність цьому
рішенню.
Тести
1. Вкажіть речовину, де ступінь окиснення Оксигену +2:
а) SO3
б) H2O2
в) OF2
г) CaO
2. Виберіть якою сполукою Оксигену є озон:
а) ізотопом
б) ізомером в) алотропною модифікацією
3. Вкажіть чим можна розпізнати кисень:
а) індикатором
б) за запахом
в) тліючою скіпкою
4. Виберіть елемент з найбільш вираженими окисними
властивостями:
а) S
б) O
в) Se
г) Te
Інформаційні джерела
1. Буринська Н.М. – Хімія 8 клас (Київ «Перун»
Ірпінь, 2004)
2. Шаповалов С.А. – Довідник старшокласника та
абітурієнта (Харків «Торсінг», 2005)
3. Ярошенко О.Г. –Хімія 10 клас (Київ «Грамота»,
2009)
4. Ярошенко О.Г – Хімія, 8 клас, академічний рівень
(Київ «Освіта», 2008)
5. http://www.google.com.ua/search?hl=ru&site=imghp
&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=901&q=htxjd
byb&oq=htxjdbyb&gs_l=img.3..0i1.4223.6509.0.7311.
8.8.0.0.0.0.98.614.8.8.0...0.0...1ac.1.7.img.ietYOOrF
Y2o
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
52
Размер файла
7 708 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа