close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Energy Strategy

код для вставкиСкачать
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ
ЗМІЦНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДО 2030 РОКУ:
МІЖНАРОДНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
28 травня 2010
1
КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ:
Найбільші загрози для енергетичної безпеки
України сьогодні
Основні міжнародні зобов’язання в енергетичній
сфері України
Який партнер в енергетичній політиці повинен
стати для нас ключовим – Росія, ЄС, США, інші?
Які механізми та схеми забезпечують достатньо
високий рівень корупції?
Чи існує необхідність розробки нової Енергетичної
стратегії України?
2
Роль енергетичного сектора для України є
абсолютною і вирішальною, енергетика в Україні є
політичним фактором суверенності та виживання.
Саме це заважає їй перейти до конкуренції та
ефективності
Не буває успішних країн без високоякісних
стратегій розвитку
Вирішальне значення для розвитку енергетичного
сектора України має стратегія
3
15 березня 2006 року
прийнято Енергетичну стратегію
України до 2030 року *
* Розпорядження Кабінету Міністрів №145 від 15 березня 2006
4
Прийняття цього стратегічного документа в Україні
не стало гарантією його виконання
За чотири роки дії Енергетичної стратегії в Україні
розроблено ряд концепцій і програм у
енергетичній сфері та підписано низку
міжнародних угод
Прийняття національних документів та підписання
міжнародних угод не узгоджувалось з
Енергетичною стратегією, жодні з них не виконані
повністю
5
Перша база даних документів у енергетиці
www.icps.com.ua/base/energy
6
Міжнародні енергетичні зобов’язання України
Західний вектор
Євросоюз
Східний вектор
СНД
Росія
7
Західний вектор: ЄС
Енергетична Хартія
17 грудня 1991 Енергетична Хартія підписана
6 лютого 1998 Ратифікована Україною
Основні проблеми для України:
проект Протоколу про транзит досі не погоджений
до прийняття Протоколу відсутній реальний
зобов’язуючий механізм гармонізації інтересів між
добувачами, транзитерами та споживачами
енергоносіїв
8
Західний вектор: ЄС
Меморандум про порозуміння
між Україною та ЄС у сфері енергетики
Підписаний 1 грудня 2005 року під час Саміту Україна-ЄС
Основний двосторонній документ щодо
співробітництва в енергетичній галузі
Меморандум передбачає проведення реформ
та спільних заходів для приведення у
відповідність енергетичної системи України до
системи країн ЄС
9
Західний вектор: ЄС
Спільна Заява за результатами Спільної міжнародної
конференції ЄС-Україна щодо модернізації газотранзитної
системи України
Підписана 23 березня 2009 року у Брюсселі
Перешкоди у реалізації:
для отримання зовнішньої позики необхідні державні гарантії
від України
відсутність нагальної необхідності модернізувати
газотранспортну систему України
відсутність впевненості у збільшенні обсягу
транспортування газу після модернізації системи
10
Західний вектор: ЄС
Енергетичне Співтовариство
25 жовтня 2005
Договір про заснування Енергетичного Співтовариства.
1 липня 2006
Договір набув чинності.
17 листопада 2006
Україні надано статус спостерігача в Договорі.
18 грудня 2009
На засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства було
прийнято рішення про вступ України.
Перешкоди у реалізації:
вимога прийняти Закон України “Про засади функціонування
ринку природного газу”
невизначеність щодо термінів ратифікації Протоколу про
приєднання України до Енергетичного Співтовариства
11
Західний вектор: ЄС
Східноєвропейське Партнерство щодо
енергоефективності та довкілля
Передбачає створення Фонду € 100 млн. у рамках
Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР)
26 листопада 2009 року Україна приєдналась до Ініціативи.
Щоб долучитись до Східноєвропейського Партнерства
Україна зобов’язана:
– вкласти у Фонд € 10 млн. впродовж п’яти років
– передбачити в державному бюджеті на 2010 рік хоча б
€ 2 млн. (відповідно до правил ЄБРР)
12
Східний вектор: СНД
Рамкова угода про інституційні засади створення
міждержавних систем транспортування нафти та газу
Угода про проведення узгодженої політики в галузі
транзиту природного газу
Угода про проведення узгодженої політики в галузі
транзиту нафти і нафтопродуктів магістральними
трубопроводами
Угода про взаємодопомогу у випадках аварій та інших
надзвичайних ситуацій на електроенергетичних
об'єктах держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав
13
Східний вектор: Росія
Енергетична Стратегія Росії до 2020 року* формулює
цілі єдиної політики регулювання експорту, імпорту
та транзиту енергоресурсів Росії, зокрема:
– зміцнення позицій Росії на світових енергетичних ринках
– максимально ефективна реалізація експортних
можливостей російського ПЕК
– забезпечення недискримінаційного режиму
зовнішньоекономічної діяльності в енергетичному секторі
– вільний доступ російських енергетичних компаній до
закордонних ринків енергоресурсів та фінансових ринків,
провідних енергетичних технологій
* Розпорядження Уряду РФ від 20 серпня 2003 року № 1234-р
14
Висновок
Для формування позитивного іміджу та
інвестиційної привабливості держави
Україна зобов’язана виконати всі існуючі
міжнародні домовленості,
а при укладанні нових угод враховувати
інтереси країни на довгострокову
перспективу
15
Проект
Стратегічні пріоритети зміцнення енергетичної
безпеки України до 2030 року
Мета проекту: визначення стратегічних пріоритетів
зміцнення енергетичної безпеки України
Фінансування проекту:
Foreign & Commonwealth Office
Стратегічний фонд з підтримки
енергоефективного та високого економічного
зростання (Великобританія)/ (UK Strategic
Programme Fund – Low Carbon, High Growth
programme)
16
Продукти і заходи проекту
Продукти
Заходи
БАЗА ДАНИХ
АНАЛІТИЧНА
ЗАПИСКА
КОРОТКА
АНАЛІТИЧНА
ЗАПИСКА
ЗЕЛЕНА КНИГА
БІЛА КНИГА
національні
документи
та міжнародні
зобов'язання
“Виклики
енергетичній
безпеці
України.
Сучасний стан”
“Найкращий
зарубіжний
досвід у сфері
забезпечення
енергетичної
безпеки”
“Проблемні
питання
енергетичної
безпеки
України до
2030 р.”
“Стратегічні
пріоритети
підвищення
енергетичної
безпеки
України до
2030 р.”
ЕКСПЕРТНИЙ
КРУГЛИЙ СТІЛ:
СЕМІНАР
НАВЧАЛЬНІ
ВІЗИТИ
КРУГЛИЙ СТІЛ
КРУГЛИЙ СТІЛ
основні
проблеми в
енергетиці
обговорення
аналітичної
записки
до Лондона та
Брюсселя для
вивчення
найкращого
досвіду
обговорення
Зеленої книги
обговорення
Білої книги
17
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
15
Размер файла
2 138 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа