close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Интерактивт?
тренинг
??БТ??а
дайынды??
?аза?стан Респбликасы, 2012
?Абитуриент? АЖО
CD-ROM бар ?й компьютер?не арнал?ан
?аза? ж?не орыс т?лдер?нде (та?дау
бойынша)
Онлайн тест?леуд?? м?мк?нд?ктер?:
- мектеп ?ш?нде ?ашы?тан сынама
тест?леу ?тк?зу
- мектеп ба?дарламасыны? 14 п?н?
бойынша ау?ымды тест?л?к
тапсырмалар ?оры
- тест?леу н?тижес?н тест?леу ая?тал?ан
с?тте шы?ару
Онлайн тест?леуд?? м?мк?нд?ктер?:
- Тест н?тижелер?н жина?тау
- Статистикалы? есептерд? жасау ж?не
басып шы?ару
- ?з бет?нше ?к?мш?ленд?ру
- Компанияны? онлайн техникалы?
?олдауы
Тест?леу т?л?
?аза?ша/орысша
(?алауы бойынша)
? Тест?лер
? Тест?лерде
?БТ-?а дайынды? бойынша
с?ра?тар ?оры пайдаланылды.
? ?р п?н бойынша тест н?с?асы
дерек?ордан с?ра?тарды кездейсо?
?р?ктеу бойынша та?далады.
? Жауапты талдау барысында
пайдаланушы ?ате жауап берген
с?ра?тарды к?р?п отырады.
П?ндер:
Математика
? Физика
? Химия
? Биология
? География
? ?аза?стан тарихы
? Д?ниеж?з? тарихы
? ?аза? т?л?
? Орыс т?л?
? ?аза? ?дебиет?
? Орыс ?дебиет?
? А?ылшын т?л?
? Француз т?л?
? Нем?с т?л?
?
Ба?дарлама интерфейс? тест
тапсырушы?а мынадай
м?мк?нд?ктер ?сынады:
? блок
?ш?нде б?р тапсырмадан кез
келген бас?а тапсырма?а ?ту;
? кез-келген мезг?лде б?р блоктан
бас?а блок?а ?ту, жауабын бек?ту
немесе жауабын ?згерту
?ор?аныс:
? Ба?дарлама
б?р ж?мыс орныны?
лицензиясы болып табылады.
? Б?где
адамдарды? р??сатсыз
пайдалануынан ?р пайдаланушы?а
бер?лет?н пароль ар?ылы ?ор?ал?ан.
Байланысу а?параты:
?Информационные технологии 5 плюс? ЖШС
?аза?стан Республикасы
Астана ?., Б.Момыш?лы да??., 15, оф. ?2
тел.: +7 (7172) 96-31-62, 47-88-36
e-mail: info@5plus.kz
www.5plus.kz
www.talap.kz
Назарлары?ыз?а рахмет!
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
32
Размер файла
1 485 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа