close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
М. Ж?мабаев атында?ы
?39 гимназия
?ызбалин Жарас?ан
Жомарт?лы (?39 гимназия).
Жарас?ан ?аза? т?л? мен ?дебиет?
п?н? бойынша ?С?кен ж?не Алаш?
облысты? ?ылыми-т?ж?рибел?к
конференциясыны? бас ж?лдегер?.
? республикалы? интернет ?
олимпиаданы? география,
?аза?стан тарихы п?ндер?н??
же??мпазы. Ол ?дебиет, тарих,
география п?ндер?н ?ызы?а о?иды.
Сайлауова Назым Алмат?ызы
Назым- шы?армашылы? ?аб?лет?
жо?ары, талантты т?лек. Ол
?аза? т?л? мен ?дебиет п?н?
бойынша ?С?кен ж?не Алаш?
облысты? ?ылыми-т?ж?рибел?к
конференциясыны? ?? орын
же??мпазы. Назым орыс т?л? п?н?
бойынша облысты? олимпиада
??? орын же??мпазы, КЭУ ?ткен
айма?ты? олимпиаданы? физика
п?н? бойынша ??зд?к физик?
номинациясыны? же??мпазы.
Назым ? бос уа?ытында
достарымен б?рге бол?анды
?натады.
Ибикенова Айзере Ермековна
Айзере ?химия п?н?нен ?арМУ-де
?ткен ?ылыми ?практикалы?
конференция ж?лдегер?. Айзереа?ылшын т?л?нде ерк?н с?йлейд?,
?н ты?да?анды ?натады. Ол
сыныптас достарыны? арасында
беделд?, ?йымдастырушылы?
?аб?лет? жо?ары.
Турсын?алиева Айдана
Же??с?ызы
Облысты? ??лтты? рухты
?аза? мектеб?? семинарында
?Бид?? биш?ге ш ипасы?
та?ырыбында жоба ?ор?ады.
Талшыбы?тай мы? б?рал?ан
Айдана- ?Шолпан? би
ансамбл?н?? биш?с?. Айдана ?
б?л?м мен бид? ?штастыра
б?лет?н талант иес?.
Сапар?али Алмас Арман?лы
Алмас- ?М?ш??р-Ж?с?п: ?м?рд??
философиялы? м?н?, ?зден?стер??
атты интеллектуалды?
сайысты? ??? д?режел?,
?Жо?ар?ы математика ж?не
мектеп? айма?ты? ?ылыми
практикалы? конференцияны?
?? д?режел? диплом иегер?.
Алмас- а?ылшын т?л?н
ме?герген, компьютерде ерк?н
ж?мыс жасай алады. Домбырада
??рман?азыны? к?йлер?н
тарт?анды ?натады.
Канапин Дидар Амангелдиевич
Дидар- физика п?н?нен ?алалы?
олимпиаданы? ??? орын
ж?лдегер?.
Ол 2009-2010, 2010-2011
жылдарында ?арМу-да ?тет?н
айма?ты? олимпиадада физика
п?н? бойынша ж?лдел? орын
иегер?.
Дидар- бокс, же??л атлетика,
футбол спорт т?рлер?нен
гимназия ма?танышы.
Саханова Алуа Жас?айратовна
Алуа ? ?ХХ? ?асыр
к?шбасшысы? зияткерл?к
сайысыны? ? тур ж?лдегер?.
?Таза таби?ат - пайдалы
инвестиция? та?ырыбында
жоба ?ор?ады. ? Республикалы?
интернет ?олимпиададан
?аза?стан тарихы, ?аза? т?л?
п?ндер?нен жа?сы ?пай
жинады. Ол достарыны?
арасында беделд?, ?йымдастыру
?аб?лет? жо?ары.
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
16
Размер файла
610 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа