close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Поради щодо створення презентацій

код для вставкиСкачать
Поради щодо
створення презентацій
Вимоги до інформації
1.
Достовірність – інформація має
відповідати дійсності.
2.
Повнота – джерело інформації має
відображати всі суттєві сторони питання.
3.
Посилання і обгрунтування - відомості
про походження інформації важливі для
правильного розуміння і оцінки.
4.
Відсутність невизначеності,
неоднозначності.
Вимоги до інформації
5.
Сучасність джерела – інформація не
повинна бути застарілою.
6.
Надлишковість – збирати інформацію
слід з деяким «надлишком», щоб мати в
подальшому свободу дій і бути готовими
відповісти на можливі питання при
представленні роботи.
7.
Розумна достатність - обмеження з
точки зору використаних джерел і деталей
досліджуваного питання.
Вимоги до тексту:
1.
Науковість - всі положення, визначення і
висновки мають бути побудовані на строго
науковій основі.
2.
Логічність - текстовий матеріал має
будуватися так, щоб
легко простежувались логічні зв’язки між
поняттями.
3.
Доступність - текст повинен бути
зрозумілим, значення нових термінів має бути
пояснено.
Вимоги до тексту:
Однозначність
5.
Лаконічність - текстовий виклад
має бути максимально
коротким і не містити нічого зайвого.
6.
Завершеність – зміст кожної
частини текстової інформації
має бути логічно завершеним.
4.
Вимоги до оформлення
презентації взагалі:
1.
Презентація повинна бути в міру
об’ємною.
2.
Слайди презентації мають містити не
тільки текстову інформацію, але й можливі
ілюстрації.
3.
Слайди повинні бути в міру
різнобарвними.
4.
Звукове оформлення (якщо воно
необхідне) не повинно бути занадто гучним.
Вимоги до оформлення
презентації взагалі:
Слайд №1
Назва закладу, де виконана робота (розмір
шрифту – не менше 24 пт).
Назва роботи (розмір шрифта – не менше 28
пт, напівжирний).
Прізвище, Им’я, По батькові автора (розмір
шрифту – не менше 24 пт).
Прізвище, Им’я, По батькові вчений ступінь,
звання, посада наукового керівника (розмір
шрифту – не менше 24 пт).
Вимоги до оформлення
презентації взагалі:
Слайд
№2 повинен описувати задачі, які
необхідно вирішити в ході виконання
роботи (загальний об’єм слайда – не
більше 15 рядків тексту).
Останній слайд повинен містити
висновки по роботі.
Бажане оформлення презентації–
застосування кольорових схем
«світлий текст на темному фоні» або
«темний текст на білому фоні».
Припустимий розмір шрифта – не
менше 20 пт.
Рекомендуємо розмір шрифта≥24 пт.
Максимальна кількість текстової
інформації на одному слайді – 15
строк тексту, набраних Arial 28 пт.
Максимальна
кількість графічної
інформації на одному слайді – 2
малюнка (фотографії, схеми и т.д.) з
текстовими коментарями (не більше 2
рядків до кожного).
Вимоги до оформлення
презентації взагалі:
Бажано,
щоб на слайдах лишались
поля, не менше 1 см з кожного боку.
Використання звукових ефектів при
демонстрації презентації не бажані.
Потреби людей
Вступ
Попри величезний науковий і технічний процес значна частина людства
живе в бідності. Навіть у розвинених державах багато людей –
малозабезпечені. Їх оточує світ благополуччя, але ці люди не мають
змоги користуватися його здобутками.
Водночас є люди, які домоглися значних успіхів, проте теж не задоволені
досягнутим. Зростання їхнього добробуту стимулює у них нові
прагнення та бажання. Ця проблема існує завжди: суперечності між
потребами й можливостями їх задоволення. На вирішення даної
суперечності між і спрямована господарська діяльність людини.
У всіх людей є різні потреби, які вони задовольняють, щоб
забезпечити своє існування. Потребами називають усі фізичні
й духовні відчуття людиною певної необхідності. Відповідно
потреби поділяються на матеріальні й духовні.
Щоб жити, людині потрібна їжа, одяг, житло та багато іншого.
Це – життєво необхідні потреби. До них також належать
потреби в інформації, званнях, спілкуванні.
Розмежування потреб за необхідністю досить умовне.
Кожна людина прагне мати друзів, добрі стосунки із колегами й
близькими, перебувати у певному колективі тощо. Суспільне
життя людей зумовлює виникнення потреб колективного
характеру. До них належать, скажімо, бажання зручного
транспортного забезпечення та зв’язку, збереження краси і
зручності навколишнього природного середовища, рівний доступ
до якісної освіти, здобутків мистецтва, послуг, охорони здоров’я.
Серед численних бажань людей – прагнення жити у затишному
селі чи красивому місті, займатися цікавою, добре оплачуваною
роботою. Для реалізації колективних потреб мешканців місцева
влада дбає про втілення проектів, спрямованих на поліпшення
умов їхнього життя.
1. За значенням для життя та характером
виникнення
Базові, первинні
(найголовніші) – підтримують
життя людини як біологічної
істоти. Потреби в повітрі, воді,
їжі та інші
Вторинні: похідні від базових,
породжені розвитком цивілізації.
Потреби в сучасній освіті,
медичному обслуговуванні,
хорошому житлі, модному одязі
тощо
2. За засобами задоволення
Матеріальні – забезпечують
існування людини як біологічної
істоти (повітря, вода, їжа, житло,
одяг тощо)
Нематеріальні, інтелектуальні,
духовні – забезпечують існування
людини як соціальної істоти
(потреба знань, культурні потреби,
духовні)
1.За способом задоволення
Особисті (індивідуальні) –
стосуються однієї особи або
родини
Колективні (суспільні) –
стосуються великої сукупності
людей
Бажаємо
успіхів!
Документ
Категория
Инструкции
Просмотров
89
Размер файла
1 054 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа