close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

General Education

код для вставкиСкачать
Съществуват ли
морски сирени
Кратък преразказ
на научнопопулярен текст
БЕЛ ІV клас
Учебник по БЕЛ Изд. “Просвета”, автор
Румяна Танкова
Когато преразказваме накратко
текст, предаваме само най-важното в
него.
Така се получава
кратък преразказ.
В миналото хората са си представяли
морските сирени по различен начин.Според
древните гърци те са девойки с красива женска
глава и тяло на птица.За моряците от
средновековието пък сирените са прекрасни
морски девойки,чиято предна половина на
тялото е на жена,а задната-на риба.Тези чудно
хубави полужени-полуриби плували по
вълните и подканвали моряците чрез песни да
отидат при тях,за да ги погубят.Сирените често
се явяват и в приказките за деца.Наричат ги
русалки.
С напредването на науката се
доказва,че сирените са просто морски
обитатели,известни като морски крави.
Това са бозайници,назовани от учените с
името на митическите съществасирени.Тези животни са с едро
вретеновидно тяло,завършващо с
плавник.Предните им крайници
представляват подвижни гръдни
плавници.Главата им отпред е
притъпена,с две малки очи и месести
устни.Двете ноздри отпред могат плътно
да се затварят.
- За разлика от описаните митически
същества,истинските сирени са
кротки,беззащитни и флегматични
водни обитатели.Те живеят на
малки стада.Хранят се
изключително с водни растения.За
нас сега е твърде трудно да си
представим как тези едри и тлъсти
животни с дебела набръчкана кожа
са могли да изглеждат като
красиви,омайващи обитателки на
морето.
Множество пътешественици са
записали предполагаеми срещи с
русалки.Например Христофор
Колумб е записал в корабния си
дневник:,,Наблюдавах три морски
деви.Обаче те не са така
красиви,както ги рисуват.”Това едва
ли ще ни учуди.Животните,които е
видял Христофор Колумб в
Карибско море,всъщност са били
ламантини-представители на
морските бозайници.
Димо Божков
Как сa си представяли в древността
морските сирени?
а) древните гърци;
б)моряците от средновековието.
Как наричат сирените в
приказките за деца?
русалки-
Какво се доказва с
напредването на
науката?
морски крави
Опишете тези морски
бозайници
с думи и изрази от текста!
Какво е тялото им?
Каква форма има?
С какво завършва?
Какво представляват предните им крайници?
Каква е главата?
Какви очи и устни има?
Какво имат до муцуната?
Каква е кожата им?
С какво се хранят?
Какви са по характер?
Харесват ли ви?
Стр.91Упр.4 Подредете
изреченията в план на текста.Кое
от тях е излишно?
Морските бозайници сирени.
Представите на древните гърци и на
моряците за сирените.
Писмени данни за сирените от
пътешественици.
Приказка за русалката Ариел.
1.Представите на древните гърци и на
моряците за сирените.
2.Морските бозайници сирени.
3.Писмени данни за сирените от
пътешественици.
Частите в текста са:
Въведение,което насочва
към темата на текста;
Основна част,в която ще
съпоставяте научните с житейските
знания по темата;
Заключение-обощаване на
информацията/данните на
пътешествениците/.
! Всяка част започваме на нов ред,понавътре.
В миналото хората са си представяли морските сирени
различно.Гърците като красиви девойки с женска глава и
тяло на птица,а моряците като полужениполуриби,които плуват по вълните и ги подканвали при
тях,за да ги погубят.
С напредването на науката се доказва,че сирените
това са морски крави.Те са бозайници с едро
вретеновидно тяло,завършващо с плавник.Техните
предни крайници са подвижни гръдни плавници.Главата
им отпред е притъпена, с две малки очи и месести
устни.Двете им ноздри могат плътно да се затварят.Те са
кротки,беззащитни,флегматични,едри и тлъсти животни
с дебела набръчкана кожа.Живеят на стада.Хранят се с
водни растения.
Много пътешественици са описали предполагаеми
срещи с русалки.Христофор Колумб е записал в
корабния си дневник ,че е видял три морски деви,но не
били красива ,както ги описват.Той е видял ламантини.
представяли
полужениполуриби
моряк
подканвали
погубят
отпред
ламантини
вретеновидно
тяло
бозайници
крайници
устни
беззащитни
флегматични
Внимание!
*Използвайте опорните думи
и изрази в полето на УТ;
*Научнопопулярен текст
преразказваме в сегашно време;
*Максимално точно предаваме
научната информация.
Елиана Амудова
СОУ,,Св.св. Кирил и Методий”гр.Якоруда
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
7
Размер файла
1 953 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа