close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КСШ№118 (1)

код для вставки
директор КСШ № 118,
учитель
-
методист
Бути! Жити! Творити! Світити вільною душею
!
Лише творчий учитель може бути джерелом успіху своїх вихованців формування творчої, духовно багатої особистості
розбудова закладу нового типу з урахуванням суспільних потреб;
організація національного, мовного та мовленнєвого розвитку учнівської молоді;
стимулювання інтересу старшокласників до слова, створення належних умов для його найглибшого осягнення;
сприяння розвитку філологічного мислення школярів, вироблення практичних навичок з мови, уміння використовувати набуті знання в практичній мовленнєвій діяльності;
створення умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя
Здійснює розвиток і виховання лінгвістично обдарованих учнів
Апробує інноваційні технології навчання і розвитку обдарованої молоді
Співпрацює з вищими навчальними закладами
Забезпечує поєднання академічних знань і практичної підготовки особистості
Розробляє та реалізує Інтернет
-
проекти
, електронні засоби навчання і виховання
Формує талановиту особистість, здатну отримувати задоволення від творчості
Публікації педагогів школи
•
Теорія і практика формування мовної особистості в умовах сучасних технологій навчання і виховання в загальноосвітніх закладах та вищій школі. •
Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики
•
Формування творчої особистості в позаурочний час
Виявлення нахилів, здібностей та реалізація можливостей
Моральне та матеріальне стимулювання саморозвитку
Індивідуалізація та комп
’
ютеризація
навчального процесу
Створення умов розвитку природних обдарувань дитини
Реалізація програми “Обдаровані
діти –
надія Криворіжжя”
Наші учні є переможцями:
-
учнівських олімпіад з базових дисциплін;
-
Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика
;
-
конкурсу
-
захисту науково
-
дослідницьких робіт членів Малої академії наук України;
-
Міжнародних конкурсів “Кенгуру”
, “Левеня”
, “Бобер”
, “Русский
медвежонок”
, “Геліантус
”
;
-
Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу “Колосок”
вчитель початкових класів
спеціаліст ІІ категорії
Життєве кредо:
Треба бігти
з
усіх
ніг
, щоб
тільки
залишитися
на місці
, а щоб
кудись
потрапити
, потрібно
бігти
удвічі
швидше
Ніколи
не може
бути бажання
без прагнення
його
втілити
Мета: підвищення власної професійної майстерності. Завдання:
створення умов для покращення фахового і загальнокультурного рівня і застосування набутого досвіду для виховання сучасної дитячої особистості.
Життєве кредо:
Жити, відчувати, думати, любити, звершувати відкриття, вчити вчитися!
Холод Юлія Леонідівна
Спеціаліст І категорії
стаж педагогічної роботи 13 років, психологічної -
6 років
ДЕВІЗ: Відданість професії, щедрість душі, порядність
Проблема:
“Психологічний
супровід педагогічного процесу методами арт
–
терапії в умовах спеціалізованого закладу”
Групові та індивідуальні корекційні
заняття
Психологічний супровід навчально
-
виховного процесу інноваційними психотехніками
Корекція особистісних проблем і поведінки в дитячо
-
юнацькому віці
за допомогою методів танцювальної терапії
Танцювальна терапія –
вид психотерапії,в якому психолог
використовує рухи як основу для досягнення терапевтичних цілей Мета:
схилити молоду особистість до самозбереження, самозахисту;
навчити турбуватися про своє фізичне і психічне здоров’я, емоційний стан, психологічний комфорт, соціальний статус; розвивати уміння уникати стресових ситуацій
Танець сприяє емоційному піднесенню, виникненню почуття радості та задоволення від власного тіла, його рухів, злиття з музикою.
Танець є засобом корекції психоемоційного напруження, негативних почуттів та переживань
Танець сприяє розвитку адаптивних можливостей, здатності до контакту, пристосуванню до різних людей та обставин.
Танець формує вміння групової взаємодії.
Танець сприяє переживанню незвичайних вражень і, таким чином, надає учасникам можливість випробувати нові способи поведінки. Використання танцю з корекційною
метою:
Танець -
це жива мова, якою говорить людина. Танець передусім потребує прямого спілкування, тому що його носієм та посередником є сама людина, а інструментом вираження –
людське тіло. Моніторинг ефективності використання танцювальної терапії з корекційною метою
Танцювальні та ритмічні рухи з корекційною
метою застосовуються у дитячій психотерапії. Так, наприклад, для психотерапевтичної школи характерна концепція „психомоторного
виховання
”
, яка полягає в експресивному „тілесному”
вираженні дітьми своїх почуттів у поєднанні з драматизацією та ритмікою. Відома також „кінетична”
психотерапія для дітей із невротичними та поведінковими відхиленнями. За допомогою ритмічних вправ ці діти навчаються більш адекватного вираження своїх емоцій.
Танець та інші форми рухів, спрямовані на експресивне вираження почуттів, доступні дітям будь
-
якого віку. Їх застосування доцільне та ефективне як з корекційною
, так і з профілактичною метою.
•
Пам
’
ятний
знак 15
-
ї Гвардійської дивізії;
•
Пам
’
ятний
знак воїну
-
афганцю Віктору Марманчуку
•
Музей Бойової Слави 15
-
ї Гвардійської дивізії, яка визволяла м. Кривий Ріг
•
Проведення “Дня
здоров
’
я”
•
Участь в акціях, спрямованих на збереження здоров
’
я
•
Участь в міському конкурсі “Олімпійське
лелеченя
”
•
Участь у спортивних конкурсах та змаганнях
Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
Саксаганський район, мкрн
. Сонячний, 1
Автор
kresak
kresak47   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
319
Размер файла
94 975 Кб
Теги
ксш, 118
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа