close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

uploads/editor/1804/341126/blog_/files/lisenko_yu_inflyaciya_1

код для вставкиСкачать
Інфляція: сутність, причини,
вимірювання
Лисенко Ю.В.
вчитель економіки СШ №8
План уроку
• Тип уроку-лекції: комбінований.
Метод проведення уроку-лекції: лекційний, пояснювальноілюстративний, частково-пошуковий методи.
Матеріально-технічне забезпечення: плакати, схеми.
Структура проведення уроку-лекції:
1. Організаційний елемент: привітання, перевірка присутніх - 2
хв.
2. Повідомлення про тему, мету й завдання: запис плану на
дошці, невеликий практичний приклад основних понять теми - 2
хв.Показ слайдів -6 хв.
3. Мотивація: вербальне і невербальне спілкування;
орієнтування в ситуації; створення творчого самопочуття - 3 хв.
4. Виклад нового матеріалу у формі лекції:
• застосування схем, наведення прикладів і цікавих фактів,
пов'язаних з темою уроку - 22 хв.
5. Відповіді на питання; пояснення незрозумілих термінів - 5 хв.
6. Домашнє завдання. Інструктаж - 5 хв.
• Процес знецінення грошей в
результаті переповнення каналів
товарного обігу грошовою масою.
• Стійка тенденція підвищення
загального рівня цін на товари та
послуги в країні, виражена у
відсотках.
Від латинського
«Inflatio» –
«здуття»
ІЦ Ц п .п .
Ц б .п .
ТРЦ де ІЦ – індекс цін поточного періоду (міс., кв., рік);
* 100
Ц п .п . Ц б .п
Ц б .п .
Цп.п – ціни поточного періоду;
* 100
Цб.п – ціни базисного періоду.
Дефляція – зниження загального рівня цін, що не має сезонного характеру.
Вповільнення темпу приросту цін називається дезінфляцією.
ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ
За механізмом
За темпами
За формою прояву
Інфляція за темпами
Нормальна
(повзуча)
Помірна
Галопуюча
Гіперінфляція
Інфляція за формою
прояву
Відкрита
(цінова)
Прихована
пригнічена
Інфляція за механізмом
прояву
Інфляція попиту
Інфляція пропозиції
Інфляція витрат
Індекси цін за секторами економіки
України за 2002-2011 роки
2002
2003
99,4
108,2 112,3 110,3 111,6
116,6 122,3
112,3 109,1 104,6
Індекс цін
105,7 111,1 124,1 109,5 114,1
виробників
промислової
продукції
123,3 123,0
114,3 118,7 114,2
Індекс цін
87,4
реалізації
продукції с/г
підприємств
138
106,4 130
Індекс
споживчих
цін
2004
2005
2006
120,6 105,7 108,1 102,4
2007
2008
110,3
2009
2010
2011
113,6
Інфляція в Україні
40 39,7
35
30
25,8
25
22,3
20 19,2
20
16,6
12,3 11,6
10,3
8,2
15
10,1
10
6,1
12,3
9,1
4,6
5
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
2000
1999
1998
1997
-5
1996
0
2002
-0,6
За ступенем збалансованості зростання цін
розрізняють збалансовану та незбалансовану
інфляції.
При збалансованій інфляції ціни різних товарів
відносно один одного лишаються незмінними, а
при незбалансованій – ціни різних товарів
змінюються по відношенню один до одного в
різних пропорціях.
Розрізняють прогнозовану та не
прогнозовану інфляції. Прогнозована
інфляція - це інфляція, що враховується в
очікуваннях та поведінці економічних
суб'єктів, не прогнозована є неочікуваною
для населення, адже фактичний темп
зростання рівня цін перевищує очікуваний
.
Поєднання збалансованої та прогнозованої інфляції не наносить особливої
шкоди економіці, а незбалансована та не прогнозована небезпечні та
загрожують великими витратами в період адаптації.
політика
цін та доходів, яка означає, що уряд або
"заморожує" ціни та номінальні доходи, або “прив'язує"
зростання росту цін до зростання оплати праці, а
збільшення доходів – до підвищення продуктивності
праці;
підвищення облікової ставки (ставки рефінансування).
обмеження грошової маси, яку можна скорочувати
різко або поступово, що буде мати успіх, якщо зростання
грошової маси та рівня цін не перевищують 20-30% на
рік;
підвищення норму обов'язкового резервування;
скорочення державних витрат та соціальних програм;
вдосконалення податкової системи та підвищення
податкових надходжень до бюджету.
Д/з
• Творча робота на тему «Інфляція»
• Статистичні дані про темпи інфляції в
Україні в 2006-2011 рр. порівняно з
іншими країнами
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
7
Размер файла
203 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа