close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Управлінське рішення

код для вставкиСкачать
 УПРАВЛІНСЬКЕ РІШЕННЯ
Управлінське рішення - діяльність з розробки оптимального | способу рішення задачі (питання) та його реалізації.
Головний фактор будь-якого управління, його мета і зміст містяться в рішеннях і тих процесах, що призводять до прийняття рішень. Без рішень немає управління. Можливості приймати й реалізовувати рішення полягають в обміні інформації між суб'єктом і об'єктом управління. З інформаційної точки зору ухвалення рішення - це переробка суб'єктом управління всієї інформації, що надходить до нього, у тому числі інформації, яку надає об'єкт управління через канал зворотного зв'язку.
Сутність
Приймаючи рішення, керівник, по суті, відповідає на такі питання: що потрібно вирішити; якого роду повинне бути рішення (причому, береться до уваги відповідальність, складність, якісні фактори й узгодження рішення); коли потрібно прийняти рішення, хто і як має брати участь у ньому; хто повинен його впроваджувати в життя і кого слід інформувати про прийняте рішення.
Управлінське рішенняПроблемна ситуаціяШкільна практика Проблемна ситуація - неприпустиме відхилення фактичних величин показників діяльності школи від планових, нормативних.
Процес огляду ситуацій
Крок 1.
Виявлення
і розгляд
задач
Крок 2. Поділ та уточнення задач (якщо це необхідно)
Крок 3. Встановлення пріоритетівКрок 4. Визначення вихідної точки аналізу
ЗначущістьТерміновістьТенденціяПідсумковий пріоритетДані, які треба взяти до уваги при визначенні пріоритетівВизначити вихідну точку аналізуЗначущість: фінансові ресурси; матеріальні ресурси; кадри; негативні наслідкиВирішити
проблему.
Причинно-
наслідковий
аналізТерміновість: хто встановив термін; чи потрібно щось зробитиЗробити вибір. Ухвалення рішенняТенденція: збільшується? зменшується? СтабільноРеалізувати план. Аналіз плану
2
Класифікація управлінських рішеньЗа причинами виникнення
За організацією прийняттяЗа масштабом впливівЗа ступенем регламентаціїЗа функціональною ознакою (змістові)За періодом дійІніціативні ОдноособовіЗагальніРегламентовніЕкономічніПерспективніЗа розпорядженням Колективні
Окремі
Орієнтовані
Організаційні
ПоточніЗа пропозицією
"знизу"Колегіальні
Рекомендаційні
Технологічні
ОперативніСоціальніКомплексні
За способом фіксаціїЗа методами розробкиЗа спрямованістю впливу
Усні
Алгоритмічні
Такі,
що регулюють
зовнішні
відносини
Письмові
Евристичні
Такі, що охоплюють внутрішні відносини
Рішення - це вибір альтернативи. Прийняття рішень - єднальний процес, необхідний для виконання будь-якої управлінської функції.
Види рішень 1.Негайні рішення, що вимагають явних, швидких і точних дій у кризовій ситуації. 2.Рутинні, щоденні рішення.
3.Дискусійні рішення, пов'язані з істотними змінами,- саме вони потребують найбільше часу й енергії для підготовки і впровадження.
Етапи (процедура) прийняття рішення
1-й етап - виявлення проблеми, усвідомлення ступеня її важливості на основі наявної інформації. Чітке та ясне формулювання проблеми, її оцінка;
2-й етап - збір, аналіз інформації з певної проблеми; аналіз фактів, виявлення суперечностей, труднощів; аналіз попереднього досвіду;
3-й етап - підготовка до ухвалення рішення:
а)виявлення можливих варіантів рішення, їхнє обґрунтування;
б)залучення фахівців, учених, передових учителів, новаторів;
3
в)спілкування, обмін думками, дискусія стосовно проблеми,
з'ясування різних точок зору, оцінка можливих варіантів;
г)визначення виду рішення (наказ, інструкція, рекомендація
і т. ін.);
д)узгодження, визначення відповідальних осіб за майбутнє
виконання рішення; обґрунтування та узгодження умов для
забезпечення виконання рішення.
4-й етап - прийняття остаточного варіанта рішення. Використання при цьому досвіду колег, їхніх думок; забезпечення демократичного характеру прийняття рішень;
5-й етап - організація роботи з виконання рішення.
Організаційне рішення - це вибір, що повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, обумовлені посадою, яку він обіймає. Мета організаційного рішення - забезпечення руху до поставленої перед організацією задачі. Тому найбільш ефективним організаційним рішенням є вибір, що буде насправді реалізований і зробить найбільший вклад у досягнення кінцевої мети.
Організаційні рішення можна класифікувати як запрограмовані і незапрограмовані.
Запрограмовані рішення - це результат реалізації визначеної послідовності кроків або дій, подібних до тих, що виконуються при розв'язанні математичного рівняння. Як правило, число можливих альтернатив обмежене, і вибір повинен бути зроблений у рамках напрямків, заданих організацією.
Незапрограмовані рішення потрібні в ситуаціях, що певною мірою є новими, внутрішньо не структурованими або пов'язаними з невідомими факторами. Оскільки заздалегідь неможливо визначити конкретну послідовність необхідних кроків, керівник має розробити процедуру ухвалення рішення.
Вимоги до управлінських
РішеньЦілеспрямованість - якщо мета діяльності відсутня, прийняття обґрунтованих раціональних рішень стає неможливимНесунеречність - рішення не повинні суперечити одне одному; вони мають бути погоджені як із внутрішніми, так і з зовнішніми обставинами, з попередніми і наступними рішеннямиЕфективність - результати реалізації рішення повинні виправдовувати пов'язані з ними витрати; означає необхідність досягнення в результаті реалізації рішення найкращого з можливих відносин очікуваного підсумку щодо витратЗаконність - за формою і змістом рішення повинні відповідати законам і нормативним актам, враховувати права й обов'язки як керівників, так і підлеглихОптимальність - з декількох ефективних варіантів рішення потрібно обрати кращийКонкретність - у рішенні має бути зазначено, хто, що і коли зобов'язаний зробитиСвоєчасність - реалізація рішень повинна запобігати виникненню проблеми, тобто прийматися тоді, коли реалізація рішення ще може призвести до необхідної метиОбґрунтованість - обов'язковість наявності мотивів вибору саме цього рішення з-поміж інших можливих
Рішення повинні бути простими за формою і ясними за змістом, що означає можливість їхньої реалізації без яких-небудь роз'яснень і уточнень 4
Критерії оцінки варіантів рішення
№Групи критеріївЗастосування критеріїв1ЕкономічніОцінюється економічна ефективність рішень, відповідність витрат на реалізацію рішень лімітом фінансових коштів школи2Техніко-організаційніВизначаються технічна, технологічна й організаційна можливості реалізації рішень3Соціально-психологічніОцінюється ставлення колективу до рішень щодо вдосконалення діяльності організації (зацікавлене, нейтральне, негативне), визначається соціальна ефективність рішень Інтуїтивні рішення - це вибір, зроблений тільки на основі відчуття того, що він правильний. Особа, що приймає рішення, не займається при цьому свідомим зважуванням "за" і "проти" по кожній альтернативі. Те, що називається осяянням або шостим почуттям, і є інтуїтивне рішення.
Рішення, засновані на судженні,- це вибір, обумовлений знаннями або накопиченим досвідом. Оскільки судження завжди спирається на досвід, надмірна орієнтація на останній зміщує рішення в напрямках, знайомих керівникам за їхніми попередніми діями. Через таке зміщення нерідко втрачаються нові альтернативи, свідомо або несвідомо ігноруються нові сфери діяльності.
Раціональні рішення обґрунтовуються за допомогою об'єктивного аналітичного процесу і не залежать від попереднього досвіду.
Порядок підготовки, прийняття, реалізації аналізу й ефективності 5 рішення
Підготовка рішенняВиявлення й аналіз проблемної ситуаціїФормування цілейОцінка часу й обмежень (ресурсів, інформації і т. ін.)Виявлення і розгляд переліку альтернативПопередній вибір прийнятних альтернатив (основний і запасний)Прийняття рішенняОцінка альтернативВибір рішення (основного і запасного)Реалізація рішенняВизначення порядку, термінів і методів виконання рішенняВизначення виконавців і доведення їм рішення для виконанняЗабезпечення ресурсами виконавцівОрганізація контролю за виконанням рішенняАналіз ефективності рішенняОблік, контроль і аналіз виконання рішеньВизначення ефективності рішення
Виявлення й аналіз проблемної ситуації. На цьому етапі аналізується вихідна інформація про стан об'єкта і зовнішніх факторів, здійснюється виявлення, структуризація і ранжирування проблем. Кінцевим результатом роботи на цьому етапі є визначення проблем, які потрібно вирішити в першу чергу, ранжирування проблем і вибір стратегічного напрямку їх рішення.
Формування цілей. Визначаються цілі базових проблем. Цілі повинні мати конкретні формулювання і, по можливості, кількісні показники.
Оцінка часу й обмежень. Орієнтовно визначається час, що буде потрібний для досягнення мети, а також можливі обмеження, що залежать від зовнішніх факторів (недостатня інформація для визначення кількісних характеристик при формуванні 6
цілей, нестача ресурсів і т. ін.).
Виявлення і розгляд переліку альтернатив. Розглядається кілька альтернативних варіантів досягнення поставленої мети. Чим більше розглядається варіантів, тим вище ймовірність, що серед них виявиться оптимальний.
Попередній вибір прийнятих альтернатив виробляється на основі їхнього детального аналізу з погляду досягнення поставлених цілей, наявних обмежень, термінів виконання.
Оцінка альтернатив керівником виробляється на основі даних, отриманих на попередньому етапі, а також за допомогою інформації, досвіду роботи й інтуїції вибираються найкращі варіанти альтернативних рішень.
Вибір рішення. Для стійкості управління доцільно приймати два рішення: основне і запасне. Основне рішення на наступному етапі ухвалюється для реалізації. Запасне рішення є дублюючим варіантом основного, що реалізується у випадку зміни зовнішніх обставин і факторів.
Визначення порядку, термінів і методів виконання рішення передбачає одержання відповідей щодо прийнятого до реалізації рішення на питання: що робити? у якій послідовності? як робити? де? коли?
Визначення виконавців і доведення їм рішення для виконання. Склад виконавців визначається з урахуванням складності рішення, їхньої кваліфікації, психофізіологічних особистих якостей, сумісності, мотивації, досвіду роботи. Доведення виконавцям рішення здійснюється або усним наказом, або в письмовому вигляді залежно від складності рішення, наявності часу, відповідальності виконавців.
Забезпечення ресурсами виконавців передбачає передачу або визначення порядку здобуття ними ресурсів, виділяються необхідні кошти, документи для одержання ресурсів. Керівник, іцо віддав наказ на виконання рішення, несе повну відповідальність за забезпечення виконавців усіма видами ресурсів.
Організація контролю виконання рішення. На цьому етапі керівник на основі даних оперативного контролю, експрес-аналізу, додаткової інформації може внести корективи в основне рішення або призупинити його реалізацію і ввести в дію запасне рішення.
Облік, контроль і аналіз виконання рішень. Керівник організує систему надходження інформації, обліку й обробки її. На основі обробленої інформації аналізує виконання прийнятого і реалізованого рішення.
Визначення ефективності рішення. Доцільно залучати фахівців, що мають відповідний досвід, що допоможе керівникові одержати об'єктивні дані про ефективність реалізованого рішення, аналіз недоліків, що мали місце, а також пропозиції фахівців щодо вдосконалення управління.
Автор
anna-milla
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
169
Размер файла
162 Кб
Теги
управленч, рещ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа