close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

етапи реаліз проблеми3

код для вставкиСкачать
 Додаток 1 ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ № з/пФорми роботиТермінВідповідальнийПерший етап - підготовчий (2009-2010 н. р.)1Попередня діагностика. Анкетування
педколективу
кокколективу щодо вивчення реального рівня професійності учителів, творчих здібностей, особистісних потреб та інтересівСерпень 2009 Заступник директора з НВР, психологлог2Педрада "Підсумки роботи педколективу над науково-методичною ппроблемою "Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання, упровадження нових педагогічних технологій. Виховання навичок здорового способу життя""Червень 2009 Адміністрація3Педрада "Особливості роботи педколективу над новою науково-методичною проблемою "Розвиток інноваційного потенціалу особистості через запровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах профільного навчання""Серпень 2009 Адміністрація4Педрада "Експертна діяльність учителів щодо впровадження науково-методичної проблеми школи у життя"Березень 2010 Адміністрація5
Методична нарада з керівниками шкільних методичних об'єднань та творчих груп:
• Мета, зміст і основні напрямки роботи методичних об'єднань та творчих груп щодо реалізації науково-методичної проблеми, вивчення та аналіз документації, науково-методичної літературиВересень 2009 Заступник директора з НВР, керівники МО, ТГ• Роль методичних об'єднань та творчих груп у підвищенні результативності урокуЛистопад 2009 р.
6
Засідання методичної ради:
• "Про організацію роботи педколективу над новою загальношкільною методичною проблемою"Вересень 2009 Заступник директора з НВР, керівники МО, ТГ• "Про роботу шкільних методичних об'єднань та творчих груп над науково-методичною проблемою школи"Січень 2010 р.• "Підсумки роботи шкільних Травень 2010 7Теоретичний семінар "Інформаційні технології: суть, досвід використання, перспективи"Листопад 2009 Заступник директора з НВР8Психолого-педагогічний семінар-тренінг "Методика запровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах профільного навчання"Лютий 2010 р.Заступник директора з НВР, психолог9Складання переліку літератури для самостійної роботи учителів щодо реалізації проблеми школиГрудень 2009 Адміністрація10Батьківські збори "Кроки до життєвого успіху"1Грудень 2009 .Адміністрація11Робота Школи молодого вчителяПротягом рокуЗаступник директора з НВР12Засідання МО класних керівників 5-10-х класів:
•"Розвиток інноваційного потенціалу
особистості через проектну діяльність";
•продовження роботи над виховним проектомЛютий 2010 р.Керівник МО13
Засідання центру учнівського самоврядування: • "Здоров'язберігаючі технології у навчально-виховному процесі". Організація роботи над проектом "Кращий клас року"Вересень 2009 Керівник центру учнівського самоврядування
• Підсумки роботи над проектом "Кращий клас року"Травень 2010 14Оформлення теки-допомоги щодо запровадження нової науково-методичної проблемиБерезень 2010 Заступник директора з НВР, керівники МО, ТГ15Наказ про підсумки роботи над науково-методичною проблемою школи на І етапіЧервень 2010Заступник директора з НВРДругий етап - основний (2010-2013 н. р.)1
Робота методичних об'єднань над науково-методичною проблемою на II етапі. Звіти-презентації методичних об'єднань:Лютий 2011 р.
Керівники МО
• МО учителів гуманітарного циклу• МО учителів художньо-естетичного циклуЛистопад 2011 .• МО учителів початкових класівБерезень 2012 • МО учителів фізико-математичного циклуЖовтень 2012 • МО учителів природничого циклуГрудень 2012 • МО класних керівниківКвітень 2013 2
Робота методичної ради:
• "Про організацію роботи на другому етапі реалізації науково-методичної проблеми"Вересень 2010 Заступник директора з НВР
• "Про вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду вчителів"Березень 2011 • "Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою на другому етапі реалізації"Травень 2013 3
Робота творчих груп. Захист презентацій творчих груп:
• ТГ "Інформаційні технології у навчально-виховному процесі"Квітень 2011 рКерівники
творчих
груп
• ТГ "Використання здоров'язберігаючих технологій"Травень 2012 • ТГ "Розвиток інноваційного потенціалу особистості в умовах профільної освіти"Березень 2013 4Педагогічний консиліум "Упровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес як умова створення якісного освітнього простору"Жовтень 2011 Адміністрація5Шкільна конференція педагогічних працівників "Творчий калейдоскоп. Роль уроку в розвитку інноваційного потенціалу особистості в умовах профільної освіти"Січень 2013 Учителі-предметники6Практичний семінар "Інноваційний пошук учителя. Осмислення уроку як результат застосування інноваційної педагогічної технології"Лютий 2012 .Учителі-предметники7Круглий стіл "Суть та можливості проектних і здоров'язберігаючих технологій"Листопад 2012 Адміністрація8
Педради:
• "Профільна школа в особистісно-
розвивальному освітньому середовищі.
Практика. Проблеми. Перспективи"Грудень 2010 Адміністрація, учителі -предметники• "Комп'ютерні технології в початковій школі"Березень 2011 • "Формування здорового способу життя дітей - одне із головних завдань педагогів"Січень 2012 • "Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів, їхньої особистості в умовах здійснення особистісно орієнтованого підходу"Травень 2012 • "Формування організаційно-функціональної системи інтелектуальної творчої діяльності вчителів та учнів в умовах профільного навчання"Березень 2011 • "Організація самоосвітньої роботи педагогів за індивідуальними темами з науково-методичної проблеми школи"Лютий 2011 р.
9Діагностика професійної підготовленості учителяВересень 2012 Заступник директора з НВР, психолог10Засідання Школи молодого учителя "Сходинки творчості"Жовтень, березеньУчителі-
настав-
ники11Створення шкільної відеотеки передового педагогічного досвіду "Дивограй педагогічної майстерності"2010-2013 Учителі-предметники12Створення шкільних проектів:
•"Пізнай себе - будь здоровим";
•"Берегиня";
•"Моя майбутня школа";
•"Профорієнтаційна екскурсія";
•"Право в казках, прислів'ях, приказках"2012-2013 рр.Керівники проектів13Майстер-класи "Упровадження інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах профільного навчання"Березень
2011р.,
2012р.,
2013р.Учителі-предметники14Педагогічна виставка "Творчість учителів" (вивчення творчих доробок учителів, ознайомлення із досвідом роботи учителів, які мають високі результати в роботі)2012-2013 рр.Керівники МО, ТГ15Створення портфоліо:
•творчих груп;
•учителів-предметників;
•учнівського самоврядування2010-2013 рр.Керівники ТГ,
учителі-предметники16Наказ про підсумки методичної роботи на другому етапі реалізації науково-методичної проблемиЧервень 2013 Заступник директора з НВРТретій етап - узагальнюючий (2013-2014 н. р.)1Моніторинг інноваційного потенціалу і профільного самовизначення учнівВересень 2013 .Заступник директора з НВР2.Звіт творчих груп про результати роботи над науково-методичною проблемою школиЛютий 2014 р.Керівники ТГ3Узагальнення досвіду роботи вчителів з проблемної теми. Захист портфоліоПротяг. РокуУчителі-предметники4Методичний тиждень, виставка "Творчі сходинки педагогів школи " (із досвіду роботи педагогів над реалізацією науково-методичної проблеми школи)Листопад 2013 р.5Фестиваль відкритих уроків щодо реалізації науково-методичної проблеми школи "Інформаційні, комунікативні, комп'ютерні, мультимедійні технології під час викладання навчальних предметів"Січень 2014 Учителі-предметники6Звіти-презентації проектних груп:
•"Пізнай себе - будь здоровим";
•"Берегиня";
•"Моя майбутня школа";
. • "Профорієнтаційна екскурсія";
•"Право в казках, прислів'ях, приказках"2013-2014 рр.Керівники проектів7
Засідання науково-методичної 'ради: • "Дидактико-методичне та матеріально-технічне забезпечення інноваційної дія
льності учителів"Серпень 2013 р.Заступник директора з НВР• "Розвиток інноваційного потенціалу особистості та ключових складових життєвої компетентності через метод проектів"Лютий 2014 р.
8
Робота шкільних МО:
• "Роль ШМО у формуванні проектної культури учителів та учнів"Жовтень 2013 р.Керівники МО• Створення методичних картотек "Інформаційні технології як чинник формування життєвої компетентності особистості в умовах профільного навчання"Березень 2014 р.
9Діагностика. Підсумковий соціально-психологічний та психологічний аналіз впливу інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах профільного навчання на розвиток інноваційного потенціалу особистостіБерезень 2014 р.Заступник директора з НВР, психолог10Підсумкова загальношкільна конференція "Результати використання інформаційних та здоров'язберігаючих технологій в умовах профільного навчання для розвитку інноваційного потенціалу особистості". Визначення рівня опанування педагогічним колективом інформаційних.та здоров'язберігаючих технологійСерпень 2014 р.Адміністрація, учителі-предметники11Видання збірок досвіду. Випуск педагогічного альманаху "Творчий вчитель - творчі учні!"Серпень 2014 р.Адміністрація
Автор
anna-milla
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 057
Размер файла
184 Кб
Теги
етапи, реал, проблеми3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа