close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

3 курс

код для вставкиСкачать
Тиждень 1
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
09.01
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50
10.00
11.20
11.30
12.50
10.01
В
І
В
Т
О
Р
О
К8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\9 заст. начальника кафедри Процюк О.В. лекційний зал 54810.00
11.20О Б І Г Н А Р К О Т И К І В В У К Р А Ї Н І
Лекція 1\9 професор Іщенко Ю.В. лекційний зал 54811.30
12.50О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
4\2 Лекція 1 професор Ніколаюк С.І. лекційний зал 35313.00
14.20І С Т О Р І Я В Ч Е Н Ь П Р О Д Е Р Ж А В У Т А П Р А В О
Лекція 1 доцент Лазнюк Н.В. лекційний зал 54811.01
С
Е
Р
Е
Д
А8.30
9.50Е К О Л О Г І Ч Н Е П Р А В О
Лекція 1 ст. викладач Губарєв C.В. лекційний зал 54810.00
11.20І С Т О Р І Я В Ч Е Н Ь П Р О Д Е Р Ж А В У Т А П Р А В О
Лекція 2 доцент Лазнюк Н.В. лекційний зал 54811.30
12.50Історія вчень про державу та право
Тема Сем. 1 ауд.525
Лазнюк Н.В. Обіг наркотиків в Укр.
Тема Сем. 1 ауд. 526
Іщенко Ю.В. Кримінальне право
Тема сем. 9 ауд.528
Процюк О.В.Спеціальна фізична підготовка П.з. сп/з
Мартишко А.Ю., Худякова13.00
14.20Обіг наркотиків в Укр.
Тема Сем. 1 ауд.525
Іщенко Ю.В. Історія вчень про державу та право
Тема Сем. 1 ауд. 526
Лазнюк Н.В.Спеціальна фізична підготовка П.з. сп/з
Мартишко А.Ю., ХудяковаКримінальне право
Тема сем. 9 ауд.525
Кришевич О.В.
12.01
Ч
Е
Т
В
Е
Р8.30
9.50Е К О Л О Г І Ч Н Е П Р А В О
Лекція 2 ст. викладач Губарєв C.В. лекційний зал 54810.00
11.20П Р О Ф І Л А К Т И К А З Л О Ч И Н І В
Лекція 1 заст. нач. Каф.Кулакова Н.В. лекційний зал 54811.30
12.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 8 професор Савицький Д.О. лекційний зал 54813.00
14.20Кримінальне право
Тема сем. 9 ауд.525
Савченко А.В. САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
13.01
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 1.1 доцент Томма Р.П. лекційний зал 54810.00
11.20О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
4\2 Лекція 2 професор Ніколаюк С.І. лекційний зал 35311.30
12.50Спеціальна фізична підготовка П.з. сп/з
Мартишко А.Ю.,Худякова Кримінальне право
Тема сем. 9 ауд.526
Приходько Т.М.Обіг наркотиків в Укр.
Тема Сем. 1 ауд.528
Іщенко Ю.В.Історія вчень про державу та право
Тема Сем. 1 ауд. 527
Лазнюк Н.В.13.00
14.20
САМ. ПІДГОТОВКА
Спеціальна фізична підготовка П.з. сп/з
Мартишко А.Ю., Худякова Історія вчень про державу та право
Тема Сем. 1 ауд.528
Лазнюк Н.В.Обіг наркотиків в Укр.
Тема Сем. 1 ауд. 527
Іщенко Ю.В.14.01
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 1.2 доцент Томма Р.П. лекційний зал 54810.00
11.20О Б І Г Н А Р К О Т И К І В В У К Р А Ї Н І
Лекція 1\2 професор Іщенко Ю.В. лекційний зал 54811.30
12.50Ю Р И Д И Ч Н Е Д О К У М Е Н Н Т О З Н А В С Т В О
Лекція 1\1 начальник кафедри Марунич І.І. лекційний зал 548
Тиждень 2
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
16.01
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Ю Р И Д И Ч Н Е Д О К У М Е Н Н Т О З Н А В С Т В О
Лекція 1\2 начальник кафедри Марунич І.І. лекційний зал 548
10.00
11.20Юридичне док-во
тема 1 Сем. ауд.525
Марунич І.І. Обіг наркотиків в Ук.
Тема 2 Сем. ауд.526
Іщенко Ю.В.Економічна безпека
тема 1.1 Сем. ауд.528
Томма Р.П.Екологічне право
тема 1 Сем. ауд. 527
Губарєв С.В.
11.30
12.50Обіг наркотиків в Ук.
Тема 2 Сем. ауд.525
Іщенко Ю.В.Юридичне док-во
тема 1 Сем. ауд.526
Марунич І.І. Екологічне право
тема 1 Сем. ауд.528
Губарєв С.В.Економічна безпека
тема 1.1 Сем. ауд. 527
Томма Р.П.
13.00
14.20Кримінальне право
тема П.з 9 ауд.525
Савченко А.В.САМ. ПІДГОТОВКА
Юридичне док-во
тема 1 Сем. ауд.528
Марунич І.І. САМ. ПІДГОТОВКА
17.01
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50П Р О Ф І Л А К Т И К А З Л О Ч И Н І В
1\2 Лекція 1\2 заст. нач. кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Економічна безпека
тема 1.1 Сем. ауд.525
Томма Р.П.Профілактика злочинів тема 1 Сем. ауд.526
Кулакова Н.В.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 2 Сем. ауд.528
Іщенко Ю.В.Операт.-розш.діяльність
тема 1 Сем. ауд.353
Демедюк
11.30
12.50Операт.-розш.діяльність
тема 1 Сем. ауд.353
Тарасенко О. С.Економічна безпека
тема 1.1 Сем. ауд.526
Томма Р.П.Профілактика злочинів тема 1 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 2 Сем. ауд. 527
Іщенко Ю.В.
13.00
14.20Кримінальний процес
тема 8 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСАМ. ПІДГОТОВКА
Профілактика злочинів тема 1 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.
18.01
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\10 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Екологічне право
тема 1 Сем. ауд.525
Губарєв С.В.Операт.-розш.діяльність
тема 1 Сем. ауд.353
Козаченко О.І.Кримінальне право
тема П.з 9 ауд.528
Процюк О.В.Історія вчень про держ. та право
тема 2 Сем. ауд. 527
Лазнюк Н.В. 11.30
12.50Профілактика злочинів тема 1 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Екологічне право
тема 1 Сем. ауд.526
Губарєв С.В.Операт.-розш.діяльність
тема 1 Сем. ауд.353
Поливода В.В.Кримінальний процес
тема 8 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
13.00
14.20
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКАСАМ. ПІДГОТОВКАСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова
19.01
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ
Лекція 1\1 професор Шарай Л.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20Операт.-розш.діяльність
тема 2 Сем. ауд.353
Тарасенко О. С.Економічна безпека
тема 1.2 Сем. ауд.526
Томма Р.П.Історія вчень про держ. та право
тема 2 Сем. ауд.528
Лазнюк Н.В. Екологічне право
тема 2 Сем. ауд. 527
Губарєв С.В.
11.30
12.50Економічна безпека
тема 1.2 Сем. ауд.525
Томма Р.П.Кримінальний процес
тема 8 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Екологічне право
тема 2 Сем. ауд.528
Губарєв С.В.Кримінальне право
тема П.з 9 ауд. 527
Кришевич О.В.
13.00
14.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов
САМ. ПІДГОТОВКА
Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаСАМ. ПІДГОТОВКА
20.01
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50І С Т О Р І Я В Ч Е Н Ь П Р О Д Е Р Ж А В У Т А П Р А В О
Лекція 1\3 доцент Лазнюк Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Історія вчень про держ. та право
тема 2 Сем. ауд.525
Лазнюк Н.В. Екологічне право
тема 2 Сем. ауд. 526
Губарєв С.В.Економічна безпека
тема 1.2 Сем. ауд.528
Томма Р.П.Операт.-розш.діяльність
тема 2 Сем. ауд.353 Демедюк
11.30
12.50Екологічне право
тема 2 Сем. ауд.525
Губарєв С.В.Історія вчень про держ. та право
тема 2 Сем. ауд. 526Лазнюк Н.В. Операт.-розш.діяльність
тема 2 Сем. ауд.353 Поливода В.В.Економічна безпека
тема 1.2 Сем. ауд. 527
Томма Р.П.
13.00
14.20
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКАСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова21.01
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова Операт.-розш.діяльність
тема 2 Сем. ауд.353
Козаченко О.І.Кримінальний процес
тема 8 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов
10.00
11.20
САМ. ПІДГОТОВКА
Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСАМ. ПІДГОТОВКА
11.30
12.50
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Тиждень 3
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
23.01
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50І С Т О Р І Я В Ч Е Н Ь П Р О Д Е Р Ж А В У Т А П Р А В О
Лекція 1\4 доцент Лазнюк Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Історія вчень про держ. та право
тема 3 Сем. ауд.525
Лазнюк Н.В. Профілактика злочинів тема 1 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Кримінальний процес
тема 8 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Економічна безпека
тема 1 П.з. ауд. 527
Томма Р.П. 11.30
12.50Профілактика злочинів
тема 1 П.з. ауд.525
Василевич В.В.Історія вчень про держ. та право
тема 3 Сем. ауд. 526
Лазнюк Н.В. Економічна безпека
тема 1 П.з. ауд.528
Томма Р.П. Профілактика злочинів тема 1 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
Тема 2 П.з. ауд.353
Тарасенко О. С.Кримінальне право
тема П.з 9 ауд. 526
Приходько Т.М.Профілактика злочинів тема 1 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Кримінальний процес
тема 8 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.
24.01
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50П С И Х О Л О Г І Я О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І
1\3 Лекція 1\1 професор Запорожцева Г.Є. лекційний зал 548
10.00
11.20О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
Лекція 3 професор Ніколаюк С.І. лекційний зал 353
11.30
12.50Кримінальне право
тема 10 Сем. ауд.525
Савченко А.В.Кримінальне право
тема 10 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Операт.-розш.діяльність
тема 2 П.з. ауд.353
Поливода В.В.Історія вчень про держ. та право
тема 3 Сем. ауд. 527
Лазнюк Н.В. 13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаКримінальний процес
тема 8 П.з. ауд. 526
Омельченко О.Є.Історія вчень про держ. та право
тема 3 Сем. ауд.528
Лазнюк Н.В. САМ. ПІДГОТОВКА
25.01
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 2.1 доцент Томма Р.П. лекційний зал 548
10.00
11.20Економічна безпека
тема 1 П.з. ауд.525
Томма Р.П. Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановЕкологічне право
тема 2 П.з. ауд.528
Губарєв C.В.Кримінальне право
тема 10 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В. 11.30
12.50Профілактика злочинів
тема 2 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Економічна безпека
тема 1 П.з. ауд. 526
Томма Р.П. Кримінальне право
тема 10 Сем. ауд.528
Процюк О.В.Екологічне право
тема 2 П.з. ауд. 527
Губарєв C.В.
13.00
14.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСАМ. ПІДГОТОВКАСАМ. ПІДГОТОВКАСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова
26.01
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50О Б І Г Н А Р К О Т И К І В В У К Р А Ї Н І
Лекція 1\3 професор Іщенко Ю.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Обіг наркотиків в Ук.
Тема 2 П.з. ауд.525
Іщенко Ю.В.Профілактика злочинів
тема 2 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Розкриття злочинів НОН
тема 1 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Розкриття злочинів НОН
тема 1 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
11.30
12.50Розкриття злочинів НОН
тема 1 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 2 П.з. ауд. 526
Іщенко Ю.В.Профілактика злочинів
тема 2 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Кримінальне право
Тема 10.1 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
13.00
14.20Кримінальне право
Тема 10.1 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Кримінальне право
Тема 10.1 П.з. ауд.526
Приходько Т.М.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаПрофілактика злочинів
тема 2 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.
27.01
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Е К О Л О Г І Ч Н Е П Р А В О
Лекція 1/3 ст. викладач Губарєв C.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Екологічне право
тема 2 П.з. ауд.525
Губарєв C.В.Розкриття злочинів НОН
тема 1 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 2 П.з. ауд.528
Іщенко Ю.В.Юридичне док-во
тема 1 Сем. ауд. 527
Марунич І.І. 11.30
12.50Юридичне док-во
тема 2 Сем. ауд.525
Марунич Ґ.І.Екологічне право
тема 2 П.з. ауд. 526
Губарєв C.В.Кримінальне право
Тема 10.1 П.з. ауд.528
Процюк О.В.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 2 П.з. ауд. 527
Іщенко Ю.В.
13.00
14.20
САМ. ПІДГОТОВКАОперат.-розш.діяльність
Тема 2 П.з. ауд.353
Козаченко О.І.
САМ. ПІДГОТОВКАВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов28.01
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\9 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 8 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановОперат.-розш.діяльність
Тема 2 П.з. ауд.353
Демедюк11.30
12.50Юридичне док-во
тема 2 Сем. ауд. 526
Марунич І.І. Тиждень 4
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
30.01
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50 К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\9.2 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 9.1 Сем. ауд.525
Савицький Д.О. Юридичне док-во
тема 2 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3 Сем. ауд.528
Іщенко Ю.В.Розкриття злочинів НОН
тема 2.1 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
11.30
12.50Юридичне док-во
тема 2 П.з. ауд.525
Марунич Ґ.І.Розкриття злочинів НОН
тема 2.1 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Розкриття злочинів НОН
тема 2.1 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3 Сем. ауд. 527
Іщенко Ю.В.
13.00
14.20Розкриття злочинів НОН
тема 2.1 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.Операт.-розш.діяльність
тема 3.1 Сем. ауд.353
Козаченко О.І.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаКримінальний процес
тема 9.1 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
31.01
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Е К О Л О Г І Ч Н Е П Р А В О
1\2 Лекція 1\4 ст. викладач Губарєв С. В. лекційний зал 548
10.00
11.20Екологічне право
тема 3 П.з. ауд.525
Губарєв C.В.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3 Сем. ауд. 526
Іщенко Ю.В.Психологія ОРД
тема 1 Сем. ауд.528
Запорожцева Г.Є.Операт.-розш.діяльність
тема 3.1 Сем. ауд.353 Демедюк
11.30
12.50Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3 Сем. ауд.525
Іщенко Ю.В.Екологічне право
тема 3 П.з. ауд. 526
Губарєв C.В.Юридичне док-во
тема 2 Сем. ауд.528
Марунич Ґ.І.Психологія ОРД
тема 1 Сем. ауд. 527
Запорожцева Г.Є.
13.00
14.20Кримінальне право
Тема 10.2 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Кримінальне право
Тема 10.2 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановЮридичне док-во
тема 2 Сем. ауд. 527
Марунич Ґ.І.
01.02
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\11 заст. начальника кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20
ЧЕРГУВАННЯЕкономічна безпека
тема 2.1 Сем. ауд. 526
Томма Р.П. Екологічне право
тема 3 П.з. ауд.528
Губарєв C.В.Історія вчень про держ. та право
тема 4 Сем. ауд. 527
Лазнюк Н.В. 11.30
12.50
ЧЕРГУВАННЯІсторія вчень про держ. та право
тема 4 Сем. ауд. 526
Лазнюк Н.В. Економічна безпека
тема 2.1 Сем. ауд.528
Томма Р.П. Екологічне право
тема 3 П.з. ауд. 527
Губарєв C.В.
13.00
14.20
ЧЕРГУВАННЯРозкриття злочинів НОН
тема 2.2 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Кримінальний процес
тема 9.1 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова
02.02
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50
П Р О Ф І Л А К Т И К А З Л О Ч И Н І В
1\2 Лекція 1\3 заст. начальника кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Історія вчень про держ. та право
тема 4 Сем. ауд.525
Лазнюк Н.В. ЧЕРГУВАННЯПрофілактика злочинів
тема 2 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Розкриття злочинів НОН
тема 2.2 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
11.30
12.50Профілактика злочинів
тема 2 П.з. ауд.525
Василевич В.В.
ЧЕРГУВАННЯІсторія вчень про держ. та право
тема 4 Сем. ауд.528
Лазнюк Н.В. Кримінальне право
Тема 10.2 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
тема 3.1 Сем. ауд.353
Тарасенко О.С.
ЧЕРГУВАННЯЮридичне док-во
тема 2 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов
03.02
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 2.2 доцент Томма Р.П. лекційний зал 548
10.00
11.20Психологія ОРД
тема 1 Сем. ауд.525
Запорожцева Г.Є.Профілактика злочинів
тема 2 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.
ЧЕРГУВАННЯЕкономічна безпека
тема 2.1 Сем. ауд. 527
Томма Р.П. 11.30
12.50Економічна безпека
тема 2.1 Сем. ауд.525
Томма Р.П. Психологія ОРД
тема 1 Сем. ауд. 526
Запорожцева Г.Є.
ЧЕРГУВАННЯПрофілактика злочинів
тема 2 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаКримінальний процес
тема 9.1 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.
ЧЕРГУВАННЯЮридичне док-во
тема 2 П.з. ауд.527
Марунич Ґ.І.04.02
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50Розкриття злочинів НОН
тема 2.2 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов Операт.-розш.діяльність
тема 3.1 Сем. ауд.353
Поливода В.В.
ЧЕРГУВАННЯ
10.00
11.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаРозкриття злочинів НОН
тема 2.2 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.
ЧЕРГУВАННЯ
11.30
12.50Кримінальне право
Тема 10.2 П.з. ауд.528
Процюк О.В.
Тиждень 5
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
06.02
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Е К О Л О Г І Ч Н Е П Р А В О
Лекція 1\5 ст. викладач Губарєв С. В. лекційний зал 548
10.00
11.20Екологічне право
тема 4 Сем. ауд.525
Губарєв C.В.Економічна безпека
тема 2.2 Сем. ауд. 526
Томма Р.П. Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3.1 П.з. ауд.528
Іщенко Ю.В.Кримінальне право
Тема 11 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Економічна безпека
тема 2.2 Сем. ауд.525
Томма Р.П. Екологічне право
тема 4 Сем. ауд. 526
Губарєв C.В.Юридичне док-во
тема 3 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3.1 П.з. ауд. 527
Іщенко Ю.В.
13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
тема 2.2 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3.1 П.з. ауд. 526
Іщенко Ю.В.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова
07.02
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50П Р О Ф І Л А К Т И К А З Л О Ч И Н І В
1\2 Лекція 1\4 заст. начальника кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3.1 П.з. ауд.525
Іщенко Ю.В.Юридичне док-во
тема 3 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Екологічне право
тема 4 Сем. ауд.528
Губарєв C.В.Профілактика злочинів
тема 3 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.
11.30
12.50Юридичне док-во
тема 3 П.з. ауд.525
Марунич Ґ.І.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3.2 П.з. ауд. 526
Іщенко Ю.В.Профілактика злочинів
тема 3 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Екологічне право
тема 4 Сем. ауд. 527
Губарєв C.В.
13.00
14.20Розкриття злочинів НОН
тема 2 П.з. ауд.525
Курилін І.Р., Іщенко А.В.Профілактика злочинів
тема 3 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3.2 П.з. ауд.528
Іщенко Ю.В.Юридичне док-во
тема 3 П.з. ауд. 527
Марунич Ґ.І.
08.02
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
Лекція 1\4 професор Ніколаюк С.І. лекційний зал 353
10.00
11.20Кримінальне право
Тема 11 Сем. ауд.525
Савченко А.В.Кримінальне право
Тема 11 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Економічна безпека
тема 2.2 Сем. ауд.528
Томма Р.П. Операт.-розш.діяльність
тема 3.2 Сем. ауд.353
Демедюк
11.30
12.50Операт.-розш.діяльність
тема 3 П.з. ауд.353 Тарасенко О.С.Операт.-розш.діяльність
тема3.2Сем.ч/з спец.б.
Козаченко О.І.Кримінальне право
Тема 11 Сем. ауд.528
Процюк О.В. Економічна безпека
тема 2.2 Сем. ауд. 527
Томма Р.П. 13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаРозкриття злочинів НОН
тема 2 П.з. ауд. 526
Кузьмічов В.С.,
Курилін І.Р.Операт.-розш.діяльність
тема 3.2 Сем. ауд.353
Поливода В.В.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов
09.01
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50І С Т О Р І Я В Ч Е Н Ь П Р О Д Е Р Ж А В У Т А П Р А В О
Лекція 1\5 доцент Лазнюк Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3.2 П.з. ауд.525
Іщенко Ю.В.Кримінальний процес
тема 9.2 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Кримінальний процес
тема 9.2 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Кримінальний процес
тема 9.2 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
11.30
12.50Профілактика злочинів
тема 3 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Операт.-розш.діяльність
тема 3 П.з. ауд.353
Козаченко О.І. Розкриття злочинів НОН
тема 2 П.з. ауд.528
Курилін І.Р., Іщенко А.В.Обіг наркотиків в Ук.
Тема 3.2 П.з. ауд. 527
Іщенко Ю.В.
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановЕкологічне право
тема 5 П.з. ауд.528
Губарєв C.В.Юридичне док-во
тема 4 П.з. ауд. 527
Марунич Ґ.І.
10.02
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИКІВ
Лекція 1\3 професор Шарай Л.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20Юридичне док-во
тема 4 П.з.ауд.525
Марунич Ґ.І.Кримінальне право
Тема 11.1 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Кримінальне право
Тема 11.1 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Кримінальне право
Тема 11.1 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Кримінальне право
Тема 11.1 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Юридичне док-во
тема 4 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Операт.-розш.діяльність
тема 3 П.з. ауд.353
Поливода В.В.Екологічне право
тема 5 П.з. ауд. 527
Губарєв C.В.
13.00
14.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаЮридичне док-во
тема 4 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Розкриття злочинів НОН
тема 2 П.з. ауд. 527
Іщенко А.В.,
Курилін І.Р11.02
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50П С И Х О Л О Г І Я О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І
1\3 Лекція 1\2 професор Запорожцева Г.Є. лекційний зал 548
10.00
11.20Психологія ОРД Тема 1 П.з. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Екологічне право
тема 5 П.з. ауд. 526
Губарєв C.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаОперат.-розш.діяльність
тема 3 П.з. ауд.353
Демедюк11.30
12.50Екологічне право
тема 5 П.з. ауд.525
Губарєв C.В.Психологія ОРД Тема 1 П.з. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Юридичне док-во
тема 5 Сем. ауд.528
Марунич Ґ.І.САМ. ПІДГОТОВКА
Тиждень 6
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52713.02
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50П С И Х О Л О Г І Я О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І
1\3 Лекція 1\3 професор Запорожцева Г.Є. лекційний зал 548
10.00
11.20Юридичне док-во
тема 5 Сем.ауд.525
Марунич Ґ.І.Розкриття злочинів НОН
тема 3.1 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Психологія ОРД Тема 1 П.з. ауд.528
Запорожцева Г.Є. Розкриття злочинів НОН
тема 3.1 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
11.30
12.50Профілактика злочинів
тема 3 П.з. ауд.525
Василевич В.В.Юридичне док-во
тема 5 Сем. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Операт.-розш.діяльність
тема 4 Сем. ауд.353 Поливода В.В.Психологія ОРД Тема 1 П.з. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 13.00
14.20Кримінальне право
Тема 11.2 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Психологія ОРД Тема 2 Сем. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Кримінальний процес
тема 9 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Юридичне док-во
тема 5 Сем. ауд. 527
Марунич Ґ.І.15.00
16.20Історія вч. про держ. та право
Залік ауд.525
Лазнюк Н.В. Обіг наркотиків в Укр.
Залік ауд. 526
Іщенко Ю.В.
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
14.02
В
І
В
Т
О
Р
О
К8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 3.1 доцент Томма Р.П. лекційний зал 548
10.00
11.20Економічна безпека
тема 2 П.з. ауд.525
Томма Р.П. Профілактика злочинів
тема 3 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Розкриття злочинів НОН
тема 3.1 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Операт.-розш.діяльність
тема 4 Сем. ауд.353
Демедюк Т.С.
11.30
12.50Розкриття злочинів НОН
тема 3.1 Сем. ауд.525
Курилін І.Р. Економічна безпека
тема 2 П.з. ауд. 526
Томма Р.П. Профілактика злочинів
тема 3 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Кримінальний процес
тема 9 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаКримінальний процес
тема 9 П.з. ауд. 526
Омельченко О.Є.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановПрофілактика злочинів
тема 3 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.15.00
16.20Обіг наркотиків в Укр.
Залік ауд. 528
Іщенко Ю.В.
15.02
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50
К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\12 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Психологія ОРД Тема 2 Сем. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Операт.-розш.діяльність
тема 4 Сем. ауд.353
Козаченко О.І. Кримінальне право
Тема 11.2 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Економічна безпека
тема 2 П.з. ауд. 527
Томма Р.П. 11.30
12.50Профілактика злочинів
тема 4 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Психологія ОРД Тема 2 П.з. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Економічна безпека
тема 2 П.з. ауд.528
Томма Р.П. Розкриття злочинів НОН
тема 3.2 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
13.00
14.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановІсторія вчень про держ. та право
Залік ауд. 526
Лазнюк Н.В. Психологія ОРД Тема 2 Сем. ауд.528
Запорожцева Г.Є. Обіг наркотиків в Укр.
Залік ауд. 527
Іщенко Ю.В.15.00
16.20Обіг наркотиків в Укр.
Залік ауд.525
Іщенко Ю.В.САМ. ПІДГОТОВКА
Історія вчень про держ. та право
Залік ауд.528
Лазнюк Н.В. САМ. ПІДГОТОВКА
16.02
Ч
Е
Т
В
Е
Р8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\1 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Розкриття злочинів НОН
тема 3.2 Сем. ауд.525
Курилін І.Р. Профілактика злочинів
тема 4 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Юридичне док-во
тема 5 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Психологія ОРД Тема 2 Сем. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 11.30
12.50Операт.-розш.діяльність
тема 4 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Юридичне док-во
тема 5 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Психологія ОРД Тема 2 П.з. ауд.528
Запорожцева Г.Є. Профілактика злочинів
тема 4 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.
13.00
14.20Юридичне док-во
тема 5 П.з. ауд.525
Марунич Ґ.І.Кримінальне право
Тема 11.2 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Профілактика злочинів
тема 4 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова15.00
16.20Історія вчень про держ. та право
Залік ауд.527
Лазнюк Н.В. 17.02
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 10.1 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Психологія ОРД Тема 2 П.з. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Розкриття злочинів НОН
тема 3.2 Сем. ауд. 526 Кузьмічов В.С.Розкриття злочинів НОН
тема 3.2 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Кримінальне право
Тема 11.2 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Кримінальний процес
тема 9.2 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаЮридичне док-во
тема 6 Сем. ауд.528
Марунич Ґ.І.Психологія ОРД Тема 2 П.з. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 13.00
14.20Кримінальний процес
тема 9 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаЮридичне док-во
тема 5 П.з. ауд. 527
Марунич Ґ.І.18.02
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
Лекція 1\5 професор Ніколаюк С.І. лекційний зал 35310.00
11.20САМ. ПІДГОТОВКА
Юридичне док-во
тема 6 Сем. ауд. 526
Марунич Ґ.ІСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов11.30
12.50Юридичне док-во
тема 6 Сем. ауд.525
Марунич Ґ.ІСАМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова
Тиждень 7
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
20.02
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 2\10.2 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 10.1 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Юридичне док-во
тема 7.1 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Психологія ОРД Тема 3.1 Сем. ауд.528
Запорожцева Г.Є. Кримінальний процес
тема 10.1 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
11.30
12.50Юридичне док-во
тема 7.1 П.з. ауд.525
Марунич Ґ.І.Психологія ОРД Тема 3.1 Сем. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановРозкриття злочинів НОН
тема 3 П.з. ауд. 527
Іщенко А.В.,КурилінІ.Р. 13.00
14.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановРозкриття злочинів НОН
тема 3 П.з. ауд. 526 Кузьмічов В.С.,
Курилін І.Р.Юридичне док-во
тема 7.1 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Психологія ОРД Тема 3.1 Сем. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 21.02
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50К Р И М І Н А Л І С Т И К А
1\1 Лекція 15 професор Радецька В.Я. лекційний зал 548
10.00
11.20С О Ц І О Л О Г І Я
1\2 Лекція 1 доцент Левченко Ю.О. лекційний зал 548
11.30
12.50Кримінальне право
Тема 12.1 Сем.ауд.525
Савченко А.В.Кримінальне право
Тема 12.1 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Операт.-розш.діяльність
тема 4 П.з. ауд.353
Поливода В.В.Економічна безпека
тема 3.1 Сем. ауд. 527
Томма Р.П. 13.00
14.20Розкриття злочинів НОН
тема 3 П.з. ауд.525
Курилін І.Р., Іщенко А.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаЕкономічна безпека
тема 3.1 Сем. ауд.528
Томма Р.П. Кримінальне право
Тема 12.1 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
22.02
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50П Р А В О В А С Т А Т И С Т И К А Лекція 1\5 заст. нач. кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Психологія ОРД Тема 3.1 Сем. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Профілактика злочинів
тема 4 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Соціологія
Тема 1 Сем. ауд.528
Левченко Ю.О.Юридичне док-во
тема 6 Сем. ауд. 527
Марунич Ґ.І.
11.30
12.50Операт.-розш.діяльність
тема 4 П.з. ауд.353 Тарасенко О.С.Психологія ОРД Тема 3.1 П.з. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Профілактика злочинів
тема 4 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Соціологія
Тема 1 Сем. ауд. 527
Левченко Ю.О.
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаРозкриття злочинів НОН
тема 4 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Кримінальне право
Тема 12.1 Сем. ауд.528
Процюк О.В. Профілактика злочинів
тема 4 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.
23.02
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 3.2 доцент Томма Р.П. лекційний зал 548
10.00
11.20Економічна безпека
тема 3.1 Сем. ауд.525
Томма Р.П. Кримінальний процес
тема 10.1 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Кримінальний процес
тема 10.1 Сем. ауд.528
Рожнова В.В. Кримінальне право
Тема 12.2 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Кримінальне право
Тема 12.2 Сем. ауд.525
Савченко А.В.Економічна безпека
тема 3.1 Сем. ауд. 526
Томма Р.П. Розкриття злочинів НОН
тема 3 П.з. ауд.528
Курилін І.Р., Іщенко А.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова
13.00
14.20Розкриття злочинів НОН
тема 4 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.Кримінальне право
Тема 12.2 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Криміналістика
тема Сем. 15 ауд.528
Іщенко А.В.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов
24.02
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Психологія ОРД
Тема 3.1 П.з. ауд.525
Запорожцева Г.Є.Операт.-розш.діяльність
тема 4 П.з. ауд.353 Козаченко О.І.Юридичне док-во
тема 7.2 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Розкриття злочинів НОН
тема 4 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
10.00
11.20Юридичне док-во
тема 7.2 П.з. ауд.525
Марунич Ґ.І.Соціологія
Тема 1 Сем. ауд. 526
Левченко Ю.О.Психологія ОРД
Тема 3.1 П.з. ауд.528
Запорожцева Г.Є.Криміналістика
тема Сем. 15 ауд. 527
Радецька В.Я.
11.30
12.50Соціологія
Тема 1 Сем. ауд.525
Левченко Ю.О.Юридичне док-во
тема 7.2 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Кримінальне право
Тема 12.2 Сем. ауд.528
Процюк О.В. Психологія ОРД
Тема 3.1 П.з. ауд. 527
Запорожцева Г.Є.
13.00
14.20Профілактика злочинів
тема 4 П.з. ауд.525
Василевич В.В.Криміналістика
тема Сем. 15 ауд. 526
Весельський В.К.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаЮридичне док-во
тема 7.1 П.з. ауд. 527
Марунич Ґ.І.
25.02
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50
Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\4 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 54810.00
11.20Криміналістика
тема Сем. 15 ауд.525
Комаринська Ю.Б.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановРозкриття злочинів НОН
тема 4 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,Худякова11.30
12.50САМ. ПІДГОТОВКА
Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М.,ХудяковаВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановЮридичне док-во
тема 7.2 П.з. ауд. 527
Марунич Ґ.І.13.00
14.20САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Операт.-розш.діяльність
тема 4 П.з. ауд.353
Демедюк Т.С.
Тиждень 8
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
27.02
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Е К О Л О Г І Ч Н Е П Р А В О
Лекція 1\6 ст. викладач Губарєв С. В. лекційний зал 548
10.00
11.20Юридичне док-во
тема 8 П.з. ауд.525
Марунич Ґ.І.Профілактика злочинів тема 5 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Економічна безпека
тема 3.2 Сем. ауд.528
Томма Р.П. Психологія ОРД Тема 3.2 Сем. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 11.30
12.50Психологія ОРД Тема 3.2 Сем. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Юридичне док-во
тема 8 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Профілактика злочинів тема 5 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Економічна безпека
тема 3.2 Сем. ауд. 527
Томма Р.П. 13.00
14.20Криміналістика
тема Сем. 16 ауд.525
Комаринська Ю.Б.Економічна безпека
тема 3.2 Сем. ауд. 526
Томма Р.П. Юридичне док-во
тема 8 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Профілактика злочинів тема 5 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.
28.02
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50К Р И М І Н А Л І С Т И К А
4\3 Лекція 1\17 професор Радецька В.Я. лекційний зал 548
10.00
11.20Операт.-розш.діяльність
тема 5 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Операт.-розш.діяльність
тема 5 Сем.ч/з спец.б.
Козаченко О.І.Психологія ОРД Тема 3.2 Сем. ауд.528
Запорожцева Г.Є. Криміналістика
тема Сем. 16 ауд. 527
Радецька В.Я.
11.30
12.50Економічна безпека
тема 3.2 Сем. ауд.525
Томма Р.П. Психологія ОРД Тема 3.2 Сем. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Екологічне право
тема 6 Сем. ауд.528
Губарєв C.В.Операт.-розш.діяльність
тема 5 Сем. ауд.353
Демедюк
13.00
14.20Кримінальне право
Тема 12 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Економічна безпека
тема 3 П.з. ауд. 526
Томма Р.П. Операт.-розш.діяльність
тема 5 Сем. ауд.353 Поливода В.В.Екологічне право
тема 6 Сем. ауд. 527
Губарєв C.В.
29.02
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція тема 1\13 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 54810.00
11.20Екологічне право
тема 6 Сем. ауд.525
Губарєв C.В. Розкриття злочинів НОН
тема 5 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Кримінальне право
Тема 12 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Юридичне док-во
тема 8 П.з. ауд. 527
Марунич Ґ.І.
11.30
12.50Розкриття злочинів НОН
тема 5 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.Екологічне право
тема 6 Сем. ауд. 526
Губарєв C.В. Юридичне док-во
тема 9 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Розкриття злочинів НОН
тема 5 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
13.00
14.20Кримінальний процес
тема 10.2 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Юридичне док-во
тема 9 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Розкриття злочинів НОН
тема 5 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.САМ. ПІДГОТОВКА
01.03
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50Е К О Л О Г І Ч Н Е П Р А В О Лекція 1\7 ст. викладач Губарєв С. В. лекційний зал 548
10.00
11.20Екологічне право
тема 6 П.з. ауд.525
Губарєв C.В.Профілактика злочинів тема 5 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Операт.-розш.діяльність
тема 5 П.з. ауд.353 Поливода В.В.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов
11.30
12.50Юридичне док-во
тема 9 П.з. ауд.525
Марунич Ґ.І.Екологічне право
тема 6 П.з. ауд. 526
Губарєв C.В.Криміналістика
тема Сем. 16 ауд.528
Іщенко А.В.Профілактика злочинів тема 5 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.
13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
тема 5 ч/з спец.б.
Тарасенко О.С.Операт.-розш.діяльність
тема 5 П.з. ауд.353 Козаченко О.І.Профілактика злочинів тема 5 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Юридичне док-во
тема 9 П.з. ауд. 527
Марунич Ґ.І.
02.03
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\6 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Трудове право
тема 4 Сем. ауд.525
Матвійчук Я.В. Розкриття злочинів НОН
тема 5 П.з. ауд. 526
Кузьмічов В.С.,
Курилін І.Р.Екологічне право
тема 6 П.з. ауд.528
Губарєв C.В.Кримінальне право
Тема 12 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Економічна безпека
тема 3 П.з. ауд.525
Томма Р.П. Трудове право
тема 4 Сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В. Розкриття злочинів НОН
тема 5 П.з. ауд.528
Курилін І.Р., Іщенко А.В.Екологічне право
тема 6 П.з. ауд. 527
Губарєв C.В.13.00
14.20Розкриття злочинів НОН
тема 5 П.з. ауд.525
Курилін І.Р., Іщенко А.В.Кримінальне право
Тема 12 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Економічна безпека
тема 3 П.з. ауд.528
Томма Р.П. Трудове право
тема 4 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І. 03.03
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50С О Ц І О Л О Г І Я
1\2 Лекція 1\2 доцент Левченко Ю.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова Криміналістика
тема Сем. 16 ауд. 526
Весельський В.К.Кримінальний процес
тема 10.2 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Розкриття злочинів НОН
тема 5 П.з. ауд. 527
Іщенко А.В.,Курилін І.Р. 11.30
12.50Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаТрудове право
тема 4 Сем. ауд.528
Кагадій М.І. Операт.-розш.діяльність
тема 5 П.з. ауд.353
Демедюк11.30
12.50Е К О Л О Г І Ч Н Е П Р А В О Лекція 1\8 ст. викладач Губарєв С. В. лекційний зал 548
Тиждень 9
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
05.03
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В А Д І Я Л Ь Н І С Т Ь
Лекція 1\6 професор Ніколаюк С.І. лекційний зал 353
10.00
11.20Соціологія
Тема 2 Сем. ауд.525
Левченко Ю.О.Розкриття злочинів НОН
тема 6.1 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Кримінальний процес
тема 10 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Психологія ОРД Тема 3.2 П.з. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 11.30
12.50Психологія ОРД Тема 3.2 П.з. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Соціологія
Тема 2 Сем. ауд. 526
Левченко Ю.О.Криміналістика
тема 16 П.з. ауд.528
Іщенко А.В.,Комаринська Економічна безпека
тема 3 П.з. ауд. 527
Томма Р.П. 13.00
14.20П Р О Ф І Л А К Т И К А З Л О Ч И Н І В
Лекція 1\6 заст. нач. кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 54815.10
16.30К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція тема 1\14.1 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
06.03
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50П С И Х О Л О Г І Я О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І
1\3 Лекція 1\4 професор Запорожцева Г.Є. лекційний зал 548
10.00
11.20Трудове право
тема 6 Сем. ауд.525
Матвійчук Я.В. Профілактика злочинів тема 6 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Трудове право
тема 6 Сем. ауд.528
Кагадій М.І. Кримінальне право
Тема 13 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Криміналістика
тема 16 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б., Весельський В.К.Трудове право
тема 6 Сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В. Профілактика злочинів тема 6 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Трудове право
тема 6 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І. 13.00
14.20Кримінальне право
Тема 13 Сем. ауд.525
Савченко А.В.Криміналістика
тема 16 П.з. ауд. 526
Весельський В.К.,
Комаринська Ю.Б.Операт.-розш.діяльність
тема 6 Сем. ауд.353
Поливода В.В.Профілактика злочинів тема 6 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.15.10
16.30
Зріз знаньКримінальне право
Тема 13 Сем. ауд.528
Процюк О.В. 07.03
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
Лекція 4 доцент Томма Р.П. лекційний зал 548
10.00
11.20Юридичне док-во
тема 10 П.з. ауд.525
Марунич Ґ.І.Кримінальне право
Тема 13 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Соціологія
Тема 2 Сем. ауд.528
Левченко Ю.О.Розкриття злочинів НОН
тема 6.1 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
11.30
12.50Операт.-розш.діяльність
тема 6 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Юридичне док-во
тема 10 П.з. ауд. 526
Марунич Ґ.І.Криміналістика
тема 17 Сем. ауд.528
Іщенко А.В.Соціологія
Тема 2 Сем. ауд. 527
Левченко Ю.О.13.00
14.20Екологічне право
тема 8 Сем. ауд.525
Губарєв C.В.Психологія ОРД Тема 3.2 П.з. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Юридичне док-во
тема 10 П.з. ауд.528
Марунич Ґ.І.Криміналістика
тема 16 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.15.10
16.30С О Ц І О Л О Г І Я
1\\2 Лекція 1\3 доцент Левченко Ю.О. лекційний зал 548
08.03
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50
10.00
11.20
11.30
12.50
13.00
14.2009.03
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я8.30
9.50
10.00
11.2011.30
12.5013.00
14.20
10.03
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.5010.00
11.2011.30
12.5013.00
14.20
Тиждень 10
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
12.03
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50С О Ц І О Л О Г І Я
1\2 Лекція 1\4 доцент Левченко Ю.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Соціологія
Тема 3 Сем. ауд.525
Левченко Ю.О.Екологічне право
тема 8 Сем. ауд. 526
Губарєв C.В. Психологія ОРД
Тема 3.2 П.з. ауд.528
Запорожцева Г.Є.Економічна безпека
тема 4 Сем. ауд. 527
Томма Р.П. 11.30
12.50Екологічне право
тема 8 Сем. ауд.525
Губарєв C.В.Соціологія
Тема 3 Сем. ауд. 526
Левченко Ю.О.Економічна безпека
тема 4 сем. ауд.528
Томма Р.П. Психологія ОРД Тема 4.1 Сем. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 13.00
14.20Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
Лекція 1\9.1 заст. нач. кафедри Братель О.Г. лекційний зал 54815.10
16.30Юридичне док-во
ЗАЛІК ауд.525
Марунич І.І.Криміналістика
тема 17 Сем. ауд. 526
Весельський В.К.Розкриття злочинів НОН
тема 6.1 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Екологічне право
тема 7 Сем. ауд. 527
Губарєв C.В.
13.03
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50П Р А В О В А С Т А Т И С Т И К А
1\2 Лекція 1\1 заст. нач. кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Операт.-розш.діяльність
тема 6 П.з. ауд.353 Тарасенко О.С.Розкриття злочинів НОН
тема 6.2 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Соціологія
Тема 3 Сем. ауд.528
Левченко Ю.О.Профілактика злочинів
тема 6 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.
11.30
12.50Кримінальне право
Тема 13 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Операт.-розш.діяльність
тема 6 Сем. ауд.353 Козаченко О.І.Профілактика злочинів
тема 6 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Соціологія
Тема 3 Сем. ауд. 527
Левченко Ю.О.
13.00
14.20Профілактика злочинів тема 5 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Профілактика злочинів тема 5 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Криміналістика
тема 17.1 П.з. ауд.528
Іщенко А.В.,КомаринськаКриміналістика
тема 17 Сем. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов 15.10
16.30К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\11 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
14.03
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 1\5.1 доцент Томма Р.П. лекційний зал 54810.00
11.20Економічна безпека
тема 4 Сем. ауд.525
Томма Р.П. Психологія ОРД Тема 4.1 Сем. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Екологічне право
тема 7 Сем. ауд.528
Губарєв C.ВКримінальне право
Тема 13 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Психологія ОРД Тема 4.1 Сем. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Економічна безпека
тема 4 Сем. ауд. 526
Томма Р.П. Операт.-розш.діяльність
тема 6 П.з. ауд.353 Поливода В.В.Екологічне право
тема 8 Сем. ауд. 527
Губарєв C.В
13.00
14.20Криміналістика
тема 17 Сем. ауд.525
Комаринська Ю.Б.Кримінальне право
Тема 13 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко,ЗапорожановОперат.-розш.діяльність
тема 6 Сем. ауд.353
Демедюк15.10
16.30Кримінальний процес
тема 10 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Юридичне док-во
ЗАЛІК ауд. 526
Марунич І.І.Економічна безпека
тема 4 п.з. ауд.528
Томма Р.П. Кримінальний процес
тема 10.2 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
15.03
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція тема 1\14.2 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Розкриття злочинів НОН
тема 6.1 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.Операт.-розш.діяльність
тема 6 п.з. ауд.353 Козаченко О.І. Кримінальне право
Тема 13 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Трудове право
тема 7 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І. 11.30
12.50Кримінальне право
Тема 14.1 Сем. ауд.525
Савченко А.В.Розкриття злочинів НОН
тема 6 П.з. ауд. 526
Кузьмічов В.,Курилін І.Трудове право
тема 7 Сем. ауд.528
Кагадій М.І. Розкриття злочинів НОН
тема 6.2 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
13.00
14.20Профілактика злочинів тема 5 п.з. ауд.525
Василевич В.В.Криміналістика
тема 17.1 П.з. ауд. 526
Весельський,КомаринськаРозкриття злочинів НОН
тема 6.2 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Криміналістика
тема 17.2 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов15.10
16.30Криміналістика
тема 17.1 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановЕкологічне право
тема 8 Сем. ауд.528
Губарєв C.ВЕкономічна безпека
тема 4 п.з. ауд. 527
Томма Р.П. 16.03
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\12.1 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 11 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Кримінальний процес
тема 10.2 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Криміналістика
тема 17.2 П.з. ауд.528
ІщенкоА.В.Комаринська Операт.-розш.діяльність
тема 6 П.з. ауд.353 Демедюк
11.30
12.50Криміналістика
тема 17.2 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко,Запорожанов Операт.розш.діяльність
тема 7 Сем. ауд.353
Поливода В.В.Кримінальне право
Тема 14.1 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова Криміналістика
тема 17.2 П.з. ауд. 526
Весельський,КомаринськаКримінальний процес
тема 11 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Розкриття злочинів НОН
тема 6 П.з. ауд. 527
Іщенко А.В.,Курилін І.15.10
16.30Екологічне право
ЗАЛІК ауд.528
Губарєв С.В.Операт.-розш.діяльність
тема 7 Сем. ауд.353 Козаченко О.І.Психологія ОРД
Тема 4.1 П.з. ауд.528
Запорожцева Г.Є.Кримінальний процес
тема 10 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.17.03
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50Операт.-розш.діяльність
тема 7 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Кримінальний процес
тема 10 П.з. ауд. 526
Омельченко О.Є.Розкриття злочинів НОН
тема 6 П.з. ауд.528
Курилін І.Р.,Іщенко Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко,Запорожанов10.00
11.20Розкриття злочинів НОН
тема 6.2 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.,Іщенко А.В.Кримінальний процес
тема 11 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Кримінальне право
Тема 14.1 Сем. ауд.528
Процюк О.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко, Худякова11.30
12.50Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановКримінальне право
Тема 14.1 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко, ХудяковаКримінальний процес
тема 11 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
13.00
14.20Економічна безпека
тема 4 П.з. ауд.525
Томма Р.П. Екологічне право
тема 8 П.з. ауд. 526
Губарєв C.В.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко,ЗапорожановЮридичне док-во
тема 10 П.з. ауд. 527
Марунич Ґ.І.
Тиждень 11
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
19.03
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К8.30
9.50П Р А В О В А С Т А Т И С Т И К А
1\2 Лекція 1\2 заст. нач. кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаПравова статистика
тема 1 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Криміналістика
тема 17.3 П.з. ауд.528
Іщенко А.В.,КомаринськаКриміналістика
тема 17.2 П.з.ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
11.30
12.50Правова статистика
тема 1 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаПравова статистика
тема 1 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Соціологія
Тема 4 Сем. ауд. 527
Левченко Ю.О.13.00
14.20Профілактика злочинів
тема 6 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Операт.-розш.діяльність
тема 7 П.з. ауд.353 Козаченко О.І.Соціологія
Тема 4 Сем. ауд.528
Левченко Ю.О.Правова статистика
тема 1 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.15.00
16.20Профілактика злочинів
тема 6 п.з. ауд.525
Василевич В.В.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановЮридичне док-во
ЗАЛІК ауд. 528
Марунич І.І.Екологічне право
ЗАЛІК ауд. 527
Губарєв С.В.
20.03
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 1\5.2 доцент Томма Р.П. лекційний зал 548
10.00
11.20Економічна безпека
тема 5.1 Сем. ауд.525
Томма Р.П. Розкриття злочинів НОН
тема 7.1 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаОперат.-розш.діяльність
тема 7 Сем. ауд.353 Демедюк
11.30
12.50Психологія ОРД Тема 4.2 Сем. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Економічна безпека
тема 4 П.з. ауд. 526
Томма Р.П. Розкриття злочинів НОН
тема 7.1 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко, Худякова
13.00
14.20Розкриття злочинів НОН
тема 6 п.з. ауд.525
Курилін І.Р.Психологія ОРД Тема 4.2 Сем. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Економічна безпека
тема 5.1 Сем. ауд.528
Томма Р.П. Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко,Запорожанов15.00
16.20Розкриття злочинів НОН
тема 7.1 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.Профілактика злочинів
ЗАЛІК ауд. 526
Кулакова Н.В.Екологічне право
ЗАЛІК ауд.528
Губарєв С.В.САМ. ПІДГОТОВКА
21.03
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50С О Ц І О Л О Г І Я
1\2 Лекція 1\5 доцент Левченко Ю.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Соціологія
Тема 4 Сем. ауд.525
Левченко Ю.О.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановОперат.-розш.діяльність
тема 7 П.з. ауд.353 Поливода В.В.Розкриття злочинів НОН
тема 7.1 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
11.30
12.50Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСоціологія
Тема 4 Сем. ауд. 526
Левченко Ю.О.Психологія ОРД Тема 4.2 Сем. ауд.528
Запорожцева Г.Є. Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко, Худякова
13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
тема 7 П.з. ауд.353 Тарасенко О.С.Кримінальний процес
тема 11 П.з. ауд. 526
Омельченко О.Є.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановПсихологія ОРД Тема 4.2 Сем. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 15.00
16.20Профілактика злочинів
ЗАЛІК ауд.525
Василевич В.В.САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Юридичне док-во
ЗАЛІК ауд. 527
Марунич І.І.
22.03
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція тема 1\15 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаКриміналістика
тема 17.3 П.з. ауд. 526
Весельський,Комаринська Кримінальне право
тема Сем. 14.2 ауд.528
Процюк О.В. Кримінальний процес
тема 11 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.
11.30
12.50Криміналістика
тема 17.3 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаКримінальний процес
тема 11 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Економічна безпека
тема 5.1 Сем. ауд. 527
Томма Р.П. 13.00
14.20Кримінальний процес
тема 11 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Економічна безпека
тема 5.1 Сем. ауд. 526
Томма Р.П. Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаОперат.-розш.діяльність
тема 7 П.з. ауд.353 Демедюк15.00
16.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов
23.03
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50
ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
10.00
11.20
11.30
12.5013.00
14.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановЕкологічне право
ЗАЛІК ауд. 526
Губарєв С.В.Профілактика злочинів
ЗАЛІК ауд.528
Кулакова Н.В.Криміналістика
тема 17.3 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСАМ. ПІДГОТОВКА
Профілактика злочинів
ЗАЛІК ауд. 527
Кулакова Н.В.
24.03
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50
ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАННЯ10.00
11.20
11.30
12.50
Тиждень 12
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 527
26.03
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\9.2 заст. нач. кафедри Братель О.Г. лекційний зал 54810.00
11.20К Р И М І Н А Л І С Т И К А
4\3 Лекція 1\18 професор Радецька В.Я. лекційний зал 548
11.30
12.50Психологія ОРД Тема 4 П.з. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Правова статистика
тема 2 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Кримінальне право
тема 14 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Кримінальне право
тема Сем. 14.2 ауд. 527
Кришевич О.В.
13.00
14.20Правова статистика
тема 2 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Психологія ОРД Тема 4 П.з ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Правова статистика
тема 2 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Розкриття злочинів НОН
тема 7.2 Сем. ауд. 527
Іщенко А.В.
27.03
В
І
В
Т
О
Р
О
К8.30
9.50С П Е Ц І А Л Ь Н А Т Е Х Н І К А ОВС
2\2 Лекція 1\1 доцент Кобець М.В. лекційний зал 54810.00
11.20К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\12.2 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
11.30
12.50Кримінальний процес
тема 12 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Кримінальний процес
тема 12 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Операт.-розш.діяльність
тема 8 Сем. ауд.353 Поливода В.В.Кримінальний процес
тема 12 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
13.00
14.20Кримінальне право
тема Сем. 14.2 ауд.525
Савченко А.В.Кримінальне право
тема Сем. 14.2 ауд. 526
Приходько Т.М.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановКриміналістика
тема 18.1 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
28.03
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50С О Ц І О Л О Г І Я
1\2 Лекція 1\6 доцент Левченко Ю.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Соціологія
Тема 5 Сем. ауд.525
Левченко Ю.О.Розкриття злочинів НОН
тема 7.2 Сем. ауд. 526
Кузьмічов В.С.Криміналістика
тема 18.1 П.з. ауд.528
Іщенко А.В.,КомаринськаКримінальне право
тема 14 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Криміналістика
тема 18.1 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.Соціологія
Тема 5 Сем. ауд. 526
Левченко Ю.О.Економічна безпека
тема 5.2 Сем. ауд.528
Томма Р.П. Психологія ОРД Тема 4 П.з. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 13.00
14.20Правова статистика
тема 2 П.з. ауд.525
Василевич В.В.Криміналістика
тема 18.1 П.з. ауд. 526
Весельський В.К.,
Комаринська Ю.Б.Психологія ОРД Тема 4 П.з. ауд.528
Запорожцева Г.Є. Економічна безпека
тема 5.2 Сем. ауд. 527
Томма Р.П. 29.03
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50
Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\10 заст. нач. кафедри Братель О.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20 Цивільний процес
Тема 9 Сем. ауд.525
Братель О.Г. Кримінальний процес
тема 12 П.з. ауд. 526
Омельченко О.Є.Операт.-розш.діяльність
тема 8 П.з. ауд.353 Поливода В.В.Криміналістика
тема 18.2 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
11.30
12.50Кримінальний процес
тема 12 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Цивільний процес
Тема 9 Сем. ауд. 526
Братель О.Г. Соціологія
Тема 5 Сем. ауд.528
Левченко Ю.О.Правова статистика
тема 2 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.
13.00
14.20Кримінальне право
тема 14 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Кримінальне право
тема 14 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Правова статистика
тема 2 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Соціологія
Тема 5 Сем. ауд. 527
Левченко Ю.О.
30.03
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\8 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Трудове право
тема 7 Сем. ауд.525
Матвійчук Я.В. Криміналістика
тема 18.2 П.з. ауд. 526
Весельський В.К.,
Комаринська Ю.Б.Кримінальне право
тема 15 Сем. ауд.528
Процюк О.В. Кримінальний процес
тема 12 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.
11.30
12.50Криміналістика
тема 18.2 П.з. ауд.525
Комаринська,Весельський Трудове право
тема 7 Сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В. Цивільний процес
Тема 9 Сем. ауд.528
Братель О.Г. Правова статистика
тема 2 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.
13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
тема 8 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Правова статистика
тема 2 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Криміналістика
тема 18.2 П.з. ауд.528
Іщенко А.В.,Комаринська Цивільний процес
Тема 9 Сем. ауд. 527
Братель О.Г. 31.03
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\9 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 54810.00
11.20Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 1\6 доцент Томма Р.П. лекційний зал 548
11.30
12.50Економічна безпека
тема 5.2 Сем. ауд.525
Томма Р.П. Операт.розш.діяльність
тема 8 Сем. ауд.353
Козаченко О.І.Розкриття злочинів НОН
тема 7.2 Сем. ауд.528
Курилін І.Р.Трудове право
тема 8 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І.
13.00
14.20Розкриття злочинів НОН
тема 7.2 Сем. ауд.525
Курилін І.Р.Економічна безпека
тема 5.2 Сем. ауд. 526
Томма Р.П. Трудове право
тема 8 Сем. ауд.528
Кагадій М.І.Операт.розш.діяльність
тема 8 Сем. ауд.353
Демедюк
Тиждень 13
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52702.04
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\13 професор Савицький Д.О. лекційний зал 54810.00
11.20П Р А В О В А С Т А Т И С Т И К А
1\2 Лекція 1\3 заст. нач. кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
11.30
12.50Соціологія
Тема 6 Сем. ауд.525
Левченко Ю.О.Спеціальна техніка ОВС
Тема 1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВТрудове право
тема 8 П.з. ауд.528
Кагадій М.І.Кримінальне право
тема 15 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
13.00
14.20Спеціальна техніка ОВС
Тема 1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВСоціологія
Тема 6 Сем. ауд. 526
Левченко Ю.О.Операт.-розш.діяльність
тема 9 Сем.ч/з спец.б.
Поливода В.В.Трудове право
тема 8 П.з. ауд. 527
Кагадій М.І.
03.04
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\11 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Трудове право
тема 8 Сем. ауд.525
Матвійчук Я.В. Кримінальне право
тема 15 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Криміналістика
тема 18.3 П.з. ауд.528
Іщенко А.В.,Комаринська Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
11.30
12.50Криміналістика
тема 18.3 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.Трудове право
тема 8 Сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В. Трудове право
тема 9 Сем. ауд.528
Кагадій М.І.Операт.-розш.діяльність
тема 8 П.з. ауд.353 Демедюк
13.00
14.20Кримінальне право
тема 15 Сем. ауд.525
Савченко А.В.Криміналістика
тема 18.3 П.з. ауд. 526
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.САМ. ПІДГОТОВКА Трудове право
тема 9 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І.
04.04
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\16.1 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 13 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Операт.-розш.діяльність
тема 8 П.з. ауд.353 Козаченко О.І.Кримінальне право
тема 15 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Спеціальна техніка ОВС
Тема 1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко В
11.30
12.50Операт.-розш.діяльність
тема 8 П.з. ауд.353 Тарасенко О.С.Спеціальна техніка ОВС
Тема 2.1П.з.ч/з спец.б.
Кобець М.В.,Терещенко ВОперат.-розш.діяльність
тема 10 Сем.ч/з спец.б.
Поливода В.В.Кримінальне право
тема 15 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.13.00
14.20Кримінальне право
тема 15 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Кримінальний процес
тема 13 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Спеціальна техніка ОВС
Тема 1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
05.04
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50К Р И М І Н А Л І С Т И К А
4\3 Лекція тема 1\19 професор Радецька В.Я. лекційний зал 548
10.00
11.20Спеціальна техніка ОВС
Тема 2.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.Правова статистика
Тема 3 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Розкриття злочинів НОН
тема 7 П.з. ауд.528
Курилін І.Р., Іщенко А.В.Криміналістика
тема 18.3 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
11.30
12.50Трудове право
тема 8 П.з. ауд.525
Матвійчук Я.В. Розкриття злочинів НОН
тема 7 П.з. ауд. 526
Кузьмічов В.С.,
Курилін І.Р.Правова статистика
Тема 3 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 2.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко В13.00
14.20Правова статистика
Тема 3 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Трудове право
тема 8 П.з. ауд. 526
Матвійчук Я.В. Спеціальна техніка ОВС
Тема 2.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВПравова статистика
Тема 3 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.
06.04
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Цивільний процес
Тема 10 Сем. ауд.525
Братель О.Г.Кримінальне право
тема 15 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.САМ. ПІДГОТОВКАЕкономічна безпека
тема 6.1 Сем. ауд.525
Томма Р.П.10.00
11.20Розкриття злочинів НОН
тема 7 П.з. ауд.525
Курилін І.Р., Іщенко А.В.Цивільний процес
Тема 10 Сем. ауд. 526
Братель О.Г.Економічна безпека
тема 6.1 Сем. ауд.528
Томма Р.П. Кримінальний процес
тема 13 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.11.30
12.50Трудове право
тема 9 Сем. ауд.525
Матвійчук Я.В.Економічна безпека
тема 6.1 Сем. ауд. 526
Томма Р.П. Цивільний процес
Тема 10 Сем. ауд.528
Братель О.Г.Трудове право
тема 10 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І.13.00
14.20Економічна безпека
тема 6.1 Сем. ауд.525
Томма Р.П. Трудове право
тема 9 Сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Трудове право
тема 10 Сем. ауд.528
Кагадій М.І.Цивільний процес
Тема 10 Сем. ауд. 527
Братель О.Г.07.04
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50П С И Х О Л О Г І Я О П Е Р А Т И В Н О - Р О З Ш У К О В О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І
1\3 Лекція 1\5 професор Запорожцева Г.Є. лекційний зал 54810.00
11.20І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я ОВС
1,2\2 Лекція 1\1 професор Хахановський В.Г. лекційний зал 54811.30
12.50Операт.-розш.діяльність
тема 9 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСоціологія
Тема 6 Сем. ауд.528
Левченко Ю.О.Операт.-розш.діяльність
тема 9 Сем. ч/з спец.б.
Демедюк Т.С.13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаОперат.-розш.діяльність
тема 9 Сем. ауд.353
Козаченко О.І.Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСоціологія
Тема 6 Сем. ауд. 527
Левченко Ю.О.
Тиждень 14
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52709.04
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50С У Д О В А М Е Д И Ц И Н А
Лекція 1\1 професор Стеблюк В.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Психологія ОРД Тема 5 Сем. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Кримінальний процес
тема 13 П.з. ауд. 526
Омельченко О.Є.Правова статистика
Тема 3 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Криміналістика
тема 19.1 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
11.30
12.50Кримінальне право
тема 16.1 Сем. ауд.525
Савченко А.В.Психологія ОРД Тема 5 Сем. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Економічна безпека
тема 6.2 Сем. ауд.528
Томма Р.П.Правова статистика
Тема 3 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.
13.00
14.20Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановПравова статистика
Тема 3 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Психологія ОРД Тема 5 Сем. ауд.528
Запорожцева Г.Є. Економічна безпека
тема 6.2 Сем. ауд. 527
Томма Р.П.15.00
16.20Розкриття злочинів НОН
ЗАЛІК ауд.525
Курилін І.Р.САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
10.04
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50С О Ц І О Л О Г І Я
1\2 Лекція 1\7 доцент Левченко Ю.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Криміналістика
тема 19.1 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.Кримінальне право
тема 16.1 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Інформац.забезп. ОВС
тема 1 Сем. ауд.528
Хахановський В.Г.Кримінальне право
тема 16.1 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Економічна безпека
тема 6.2 Сем. ауд.525
Томма Р.П.Криміналістика
тема 19.1 П.з. ауд. 526
Весельський В.К.,Комаринська Ю.Б.Кримінальний процес
тема 12 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 1 Сем. ауд. 527
Хахановський В.Г.
13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
тема 10 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Економічна безпека
тема 6.2 Сем. ауд. 526
Томма Р.П.Криміналістика
тема 19.1 П.з. ауд.528
Іщенко А.В.,КомаринськаКримінальний процес
тема 13 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
Розкриття злочинів НОН
ЗАЛІК ауд. 526
Кузьмічов В.С.САМ. ПІДГОТОВКА
Розкриття злочинів НОН
тема 7 П.з. ауд.527
Іщенко А.В.,
Курилін І.Р.
11.04
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\16.2 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Правова статистика
Тема 3 П.з. ауд.525
Василевич В.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 1 Сем. ауд. 526
Хахановський В.Г.Кримінальне право
тема 16.1 Сем. ауд.528
Процюк О.В. Операт.-розш.діяльність
тема 10 Сем. ауд.353 Демедюк
11.30
12.50Інформац.забезп. ОВС
тема 1 Сем. ауд.525
Хахановський В.Г.Операт.-розш.діяльність
тема 10 Сем. ауд.353 Козаченко О.І.Трудове право
тема 11 П.з. ауд.528
Кагадій М.І.Соціологія
Тема 7 Сем. ауд. 527
Левченко Ю.О.
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСоціологія
Тема 7 Сем. ауд.528
Левченко Ю.О.Трудове право
тема 11 П.з. ауд. 527
Кагадій М.І.15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Розкриття злочинів НОН
ЗАЛІК ауд.528
Курилін І.Р.САМ. ПІДГОТОВКА
12.04
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
Лекція 1\14 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 13 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Кримінальне право
тема 16.2 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Кримінальний процес
тема 12 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Криміналістика
тема 19.2 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
11.30
12.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 2.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоВ.Судова медицина
тема 1 Сем. ауд. 526
Стеблюк В.В.Кримінальне право
тема 16.2 Сем. ауд.528
Процюк О.В. Цивільний процес
тема 11 П.з. ауд. 527
Братель О.Г.
13.00
14.20Судова медицина
тема 1 Сем. ауд.525
Стеблюк В.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 2.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоВ.Цивільний процес
тема 11 П.з. ауд.528
Братель О.Г.Операт.-розш.діяльність
тема 10 П.з.ч/з спец.б.
Демедюк Т.С.15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Розкриття злочинів НОН
ЗАЛІК ауд. 527
Іщенко А.В.
13.04
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\12 заст. нач. кафедри Братель О.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20Цивільний процес
тема 11 П.з. ауд.525
Братель О.Г.Криміналістика
тема 19.2 П.з. ауд. 526
Весельський,Комаринська Операт.-розш.діяльність
тема 10 П.з. ауд.353
Поливода В.В.Кримінальне право
тема 16.2 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Соціологія
Тема 7 Сем. ауд.525
Левченко Ю.О.Цивільний процес
тема 11 П.з. ауд. 526
Братель О.Г.Судова медицина
тема 1 Сем. ауд.528
Стеблюк В.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 2.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоВ.
13.00
14.20Криміналістика
тема 19.2 П.з. ауд.525
Комаринська,ВесельськийСоціологія
Тема 7 Сем. ауд. 526
Левченко Ю.О.Спеціальна техніка ОВС
Тема 2.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоВ.Судова медицина
тема 1 Сем. ауд. 527
Стеблюк В.В.14.04
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я ОВС
1,2\2 Лекція 1\2 нач. кафедри Кудінов В.А. лекційний зал 548
10.00
11.20Психологія ОРД Тема 5 П.з. ауд.525
Запорожцева Г.Є. Операт.-розш.діяльність
тема 10 П.з. ауд.226
Козаченко О.І.Кримінальний процес
тема 13 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Трудове право
тема 12 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І.11.30
12.50Кримінальне право
тема 16.2 Сем. ауд.525
Савченко А.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаТрудове право
тема 12 Сем. ауд.528
Кагадій М.І.Психологія ОРД Тема 5 Сем. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
тема 10 П.з. ауд.353 Тарасенко О.С.Психологія ОРД Тема 5 П.з. ауд. 526
Запорожцева Г.Є. Криміналістика
тема 19.2 П.з. ауд.528
Іщенко, КомаринськаОперат.-розш.діяльність
тема 11 Сем. ауд.353
Демедюк Т.С.
Тиждень 15
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52716.04
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К8.30
9.50
10.00
11.20
11.30
12.50
17.04
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Е К О Н О М І Ч Н А Б Е З П Е К А
2\2 Лекція 1\7 доцент Томма Р.П. лекційний зал 548
10.00
11.20С У Д О В А М Е Д И Ц И Н А
Лекція 1\2 професор Стеблюк В.В. лекційний зал 548
11.30
12.50П Р А В О В А С Т А Т И С Т И К А
1\2 Лекція 1\4 заст. нач. кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
13.00
14.20Операт.-розш.діяльність
тема 11 Сем. ауд.353 Тарасенко О.С.Операт.-розш.діяльність
тема 11 Сем.ч/з спец.б.
Козаченко О.І.Кримінальний процес
тема 13 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Кримінальний процес
тема 14 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.15.00
16.20Психологія ОРД ЗАЛІК ауд.525
Запорожцева Г.Є. САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Соціологія
ЗАЛІК ауд. 527
Левченко Ю.О.
18.04
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50Цивільний процес
тема 12 Сем. ауд.525
Братель О.Г.Криміналістика
тема 19.3 П.з. ауд. 526
Весельський В.К.,Комаринська Ю.Б.Операт.-розш.діяльність
тема 11 Сем. ауд.353
Поливода В.ВСпеціальна техніка ОВС
Тема 3.1 П.з.ч/з спец.б.
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.
10.00
11.20Криміналістика
тема 19.3 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.Цивільний процес
тема 12 Сем. ауд. 526
Братель О.Г.Спеціальна техніка ОВС
Тема 3.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.Криміналістика
тема 19.3 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
11.30
12.50Вогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановСпеціальна техніка ОВС
Тема 3.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВЦивільний процес
тема 12 Сем. ауд.528
Братель О.Г.Кримінальне право
тема 16 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
13.00
14.20Спеціальна техніка ОВС
Тема 3.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВКримінальне право
тема 16 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Криміналістика
тема 19.3 П.з. ауд.528
Іщенко,КомаринськаЦивільний процес
тема 12 Сем. ауд. 527
Братель О.Г.15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
Психологія ОРД ЗАЛІК ауд.526
Запорожцева Г.Є. Соціологія
ЗАЛІК ауд. 528
Левченко Ю.О.САМ. ПІДГОТОВКА
19.04
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50Інформац.забезп. ОВС
тема 2 Сем. ауд.525
КудіновСпеціальна техніка ОВС
Тема 3.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВТрудове право
тема 13 Сем. ауд.528
Кагадій М.І.Судова медицина
тема 2 Сем. ауд. 527
Стеблюк В.В.
10.00
11.20Спеціальна техніка ОВС
Тема 3.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВІнформац.забезп. ОВС
тема 2 Сем. ауд. 526
КудіновСудова медицина
тема 2 Сем. ауд.528
Стеблюк В.В.Трудове право
тема 13 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І.
11.30
12.50Кримінальне право
тема 16 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Судова медицина
тема 2 Сем. ауд. 526
Стеблюк В.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 2 Сем. ауд.528
КудіновСпеціальна техніка ОВС
Тема 3.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко В
13.00
14.20Судова медицина
тема 2 Сем. ауд.525
Стеблюк В.В.Кримінальний процес
тема 14 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Спеціальна техніка ОВС
Тема 3.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко В Інформац.забезп. ОВС
тема 2 Сем. ауд. 527
Кудінов15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
Соціологія
ЗАЛІК ауд. 526
Левченко Ю.О. САМ. ПІДГОТОВКА
20.04
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Інформац.забезп. ОВС
тема 2.1 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко Правова статистика
Тема 4 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаЕкономічна безпека
тема 7 Сем. ауд. 527
Томма Р.П.
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 14 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Економічна безпека
тема 7 Сем. ауд. 526
Томма Р.П.Правова статистика
Тема 4 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 2.1 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко
11.30
12.50Криміналістика
тема 20.1 П.з. ауд.525
Комаринська,Весельський Інформац.забезп. ОВС
тема 2.1 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоЕкономічна безпека
тема 7 Сем. ауд.528
Томма Р.П.Правова статистика
Тема 4 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.13.00
14.20Економічна безпека
тема 7 Сем. ауд.525
Томма Р.П.Криміналістика
тема 20.1 П.з. ауд. 526
Весельський,КомаринськаІнформац.забезп. ОВС
тема 2.1 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоКриміналістика
тема 20.1 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов15.00
16.20Соціологія
ЗАЛІК ауд.525
Левченко Ю.О.
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
21.04
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50Правова статистика
Тема 4 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Операт.-розш.діяльність
тема 11 П.з. ауд.353 Козаченко О.І.Кримінальний процес
тема 14 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Операт.-розш.діяльність
тема 11 Сем. ч/з спец.б.
Демедюк Т.С.
10.00
11.20Операт.-розш.діяльність
тема 11 П.з. ауд.353 Тарасенко О.С.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаОперат.-розш.діяльність
тема 11 П.з. ч/з спец.б.
Поливода В.ВВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, Запорожанов
11.30
12.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. стрілецький тир
Нестеренко, ЗапорожановКриміналістика
тема 20.1 П.з. ауд.528
Іщенко,КомаринськаПсихологія ОРД Тема 5 П.з. ауд. 527
Запорожцева Г.Є. 13.00
14.20Психологія ОРД Тема 5 П.з. ауд. 528
Запорожцева Г.Є. Тиждень 16
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52723.04
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50П Р А В О В А С Т А Т И С Т И К А
1\2 Лекція 1\5 заст. нач. кафедри Кулакова Н.В. лекційний зал 548
10.00
11.20
ЧЕРГУВАННЯПравова статистика
Тема 4 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 3.3 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВКриміналістика
тема 20.2 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
11.30
12.50
ЧЕРГУВАННЯСпеціальна техніка ОВС
Тема 3.3 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко ВПравова статистика
Тема 4 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 2.2 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко13.00
14.20
ЧЕРГУВАННЯСАМ. ПІДГОТОВКА
Інформац.забезп. ОВС
тема 2.2 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоПравова статистика
Тема 4 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.15.00
16.20ЧЕРГУВАННЯСАМ. ПІДГОТОВКА
Психологія ОРД ЗАЛІК ауд.528
Запорожцева Г.Є. Економічна безпека
ЗАЛІК ауд. 527
Томма Р.П.
24.04
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О Лекція 1\14 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Трудове право
тема 10 Сем. ауд.525
Матвійчук Я.В.
ЧЕРГУВАННЯЦивільний процес
тема 12 П.з. ауд.528
Братель О.Г.Спеціальна техніка ОВС
Тема 3.3 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко
11.30
12.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 3.3 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко
ЧЕРГУВАННЯКримінальний процес
тема 14 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Цивільний процес
тема 12 П.з. ауд. 527
Братель О.Г.
13.00
14.20Судова медицина
тема 3.1 Сем. ауд.525
Стеблюк В.В.
ЧЕРГУВАННЯКриміналістика
тема 20.2 П.з. ауд.528
Іщенко,КомаринськаКримінальний процес
тема 14 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.Психологія ОРД ЗАЛІК ауд.527
Запорожцева Г.Є. 25.04
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\17 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Судова медицина
тема 3.2 Сем. ауд.525
Стеблюк В.В.Трудове право
тема 10 Сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В.
ЧЕРГУВАННЯІнформац.забезп. ОВС
тема 2.3 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко
11.30
12.50Трудове право
тема 11 П.з. ауд.525
Матвійчук Я.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 2.2 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко
ЧЕРГУВАННЯСудова медицина
тема 3.1 Сем. ауд. 527
Стеблюк В.В.
13.00
14.20Інформац.забезп. ОВС
тема 2.2 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоСудова медицина
тема 3.1 Сем. ауд. 526
Стеблюк В.В.
ЧЕРГУВАННЯВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
Економічна безпека
ЗАЛІК ауд. 526
Томма Р.П.ЧЕРГУВАННЯСАМ. ПІДГОТОВКА
26.04
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\15 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 14 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Спеціальна техніка ОВС
Тема 4 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоТрудове право
тема 14 П.з. ауд.528
Кагадій М.І.
ЧЕРГУВАННЯ
11.30
12.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 4 П.з. ауд. 353
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.Трудове право
тема 11 П.з. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Судова медицина
тема 3.1 Сем. ауд.528
Стеблюк В.В.
ЧЕРГУВАННЯ
13.00
14.20
Трудове право
тема 12 сем. ауд.525
Матвійчук Я.В.Судова медицина
тема 3.2 Сем. ауд. 526
Стеблюк В.В.Кримінальне право
тема 16 П.з. ауд.528
Процюк О.В.
ЧЕРГУВАННЯ15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Економічна безпека
ЗАЛІК ауд. 528
Томма Р.П.ЧЕРГУВАННЯ
27.04
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\13 заст. нач. кафедри Братель О.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20Цивільний процес
тема 12 П.з. ауд.525
Братель О.Г.Кримінальне право
тема 17 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Інформац.забезп. ОВС
тема 2.3 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоКримінальне право
тема 17 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Інформац.забезп. ОВС
тема 2.3 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоЦивільний процес
тема 12 П.з. ауд. 526
Братель О.Г.Спеціальна техніка ОВС
Тема 4 П.з. ауд. 353
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.Трудове право
тема 14 П.з. ауд. 527
Кагадій М.І.
13.00
14.20Економічна безпека
ЗАЛІК ауд.525
Томма Р.П.Інформац.забезп. ОВС
тема 2.3 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпеціальна техніка ОВС
Тема 4 П.з. ауд. 353
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.28.04
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О Лекція 1\15 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальне право
тема 17 Сем. ауд.525
Савченко А.В. Криміналістика
тема 20.2 П.з. ауд. 526
Весельський В.К.,Комаринська Ю.Б.Судова медицина
тема 3.2 Сем. ауд.528
Стеблюк В.В.Операт.-розш.діяльність
тема 11 П.з. ауд.353 Демедюк11.30
12.50
Криміналістика
тема 20.2 П.з. ауд.525
Комаринська,ВесельськийСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаКримінальне право
тема 17 Сем. ауд.528
Процюк О.В.Судова медицина
тема 3.2 Сем. ауд. 527
Стеблюк В.В.11.30
12.50САМ. ПІДГОТОВКА
Кримінальний процес
тема 14 П.з. ауд. 526
Омельченко О.Є.САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Тиждень 17
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52730.04
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 5 П.з. ауд. 353
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.Трудове право
тема 12 сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Правова статистика
Тема 5 Сем. ауд.528
Кулакова Н.В.Трудове право
тема 15 сем. ауд. 527
Кагадій М.І.
10.00
11.20Трудове право
тема 13 сем. ауд.525
Матвійчук Я.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 5 П.з. ауд. 226
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.Трудове право
тема 15 сем. ауд.528
Кагадій М.І.Правова статистика
Тема 5 Сем. ауд. 527
Кулакова Н.В.
11.30
12.50Кримінальне право
тема 17.1 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Правова статистика
Тема 5 Сем. ауд. 526
Кулакова Н.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 5 П.з. ауд. 353
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.Інформац.забезп. ОВС
тема 3.1 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко13.00
14.20Правова статистика
Тема 4 П.з. ауд.525
Василевич В.В.Кримінальне право
тема 17.1 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Інформац.забезп. ОВС
тема 3.1 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоСпеціальна техніка ОВС
Тема 5 П.з. ауд. 353
Кобець М.В., Терещенко В.Ф.
01.05
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50
10.00
11.20
11.30
12.50
13.00
14.20
02.05
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50
10.00
11.20
11.30
12.50
13.00
14.20
03.05
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50О С Н О В И Т Е О Р І Ї У П Р А В Л І Н Н Я
2\2 Лекція 1\5 доцент Доценко О.С. лекційний зал 548
10.00
11.20К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\18 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
11.30
12.50Трудове право
тема 14 П.з. ауд.525
Матвійчук Я.В.Криміналістика
тема 21.1 П.з. ауд. 526
Весельський В.К.,Комаринська Ю.Б.Кримінальне право
тема 17.1 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Кримінальне право
тема 17.1 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
13.00
14.20
Кримінальне право
тема 17.2 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Трудове право
тема 13 сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Криміналістика
тема 21.1 П.з. ауд.528
Іщенко, КомаринськаКриміналістика
тема 21.1 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
04.05
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50С У Д О В А М Е Д И Ц И Н А
Лекція 1\6 професор Стеблюк В.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Судова медицина
тема 4 Сем. ауд.525
Стеблюк В.В.Кримінальне право
тема 17.2 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Цивільний процес
тема 13 Сем. ауд.528
Братель О.Г.Інформац.забезп. ОВС
тема 3.2 П.з. ауд. 527
Смаглюк В.М., Тарасенко
11.30
12.50Правова статистика
Тема 5 Сем. ауд.525
Василевич В.В.Судова медицина
тема 4 Сем. ауд. 526
Стеблюк В.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 3.2 П.з. ауд.528
Смаглюк В.М., ТарасенкоЦивільний процес
тема 13 Сем. ауд. 527
Братель О.Г.
13.00
14.20Криміналістика
тема 21.1 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б.,
Весельський В.К.Інформац.забезп. ОВС
тема 3.1 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоКримінальний процес
тема 15 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Кримінальний процес
тема 15 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.05.05
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я ОВС
1,2\2 Лекція 1\4 професор Хахановський В.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20Інформац.забезп. ОВС
тема 3.1 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко Цивільний процес
тема 13 Сем. ауд. 526
Братель О.Г.Кримінальне право
тема 17.2 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Судова медицина
тема 4 Сем. ауд. 527
Стеблюк В.В.11.30
12.50Цивільний процес
тема 13 Сем. ауд.525
Братель О.Г.Трудове право
тема 14 П.з. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Судова медицина
тема 4 Сем. ауд.528
Стеблюк В.В.Кримінальне право
тема 17.2 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.13.00
14.20САМ. ПІДГОТОВКА
Інформац.забезп. ОВС
тема 3.2 П.з. ауд. 526
Смаглюк В.М., ТарасенкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко
Тиждень 18
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52707.05
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\14 заст. нач. кафедри Братель О.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20К Р И М І Н А Л І С Т И К А
4\3 Лекція 1\22 Професор Радецька В.Я. лекційний зал 548
11.30
12.50Основи теорії упр-ня
тема 5 Сем. ауд.525
Доценко О.С.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоСудова медицина
тема 5 Сем. ауд.528
Стеблюк В.В.Криміналістика
тема 21.2 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
13.00
14.20
Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоОснови теорії упр-ня
тема 5 Сем. ауд. 526
Доценко О.С.Кримінальне право
тема 18 Сем. ауд.528
Процюк О.В. Судова медицина
тема 5 Сем. ауд. 527
Стеблюк В.В.
08.05
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\16 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Інформац.забезп. ОВС
тема 3.2 П.з. ауд.525
Смаглюк В.М., ТарасенкоТрудове право
тема 15 Сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 4 Сем. ауд.528
Хахановський В.Г.Кримінальний процес
тема 15 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.
11.30
12.50Трудове право
тема 15 Сем. ауд.525
Матвійчук Я.В.Кримінальний процес
тема 15 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Криміналістика
тема 21.2 П.з. ауд.528
Іщенко, КомаринськаІнформац.забезп. ОВС
тема 4 Сем. ауд. 527
Хахановський В.Г.
13.00
14.20САМ. ПІДГОТОВКА
Криміналістика
тема 21.2 П.з. ауд. 526
Весельський В.К.,Комаринська Ю.Б.Кримінальний процес
тема 15 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Кримінальне право
тема 18 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
09.05
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50
10.00
11.20
11.30
12.50
13.00
14.20
10.05
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50
ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАННЯ
10.00
11.20
11.30
12.50
13.00
14.2015.00
16.20
11.05
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50
10.00
11.20
11.30
12.50
13.00
14.2012.05
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50Основи теорії упр-ня
тема 6 Сем. ауд.525
Доценко О.С.Правова статистика
Тема 5 П.з. ауд. 526
Кулакова Н.В.Судова медицина
тема 6 Сем. ауд.528
Стеблюк В.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко
10.00
11.20Правова статистика
Тема 5 П.з. ауд.525
Василевич В.В.Основи теорії упр-ня
тема 6 Сем. ауд. 526
Доценко О.С.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоСудова медицина
тема 6 Сем. ауд. 527
Стеблюк В.В.11.30
12.50Інформац.забезп. ОВС
тема 4 Сем. ауд.525
Хахановський В.Г.Судова медицина
тема 5 Сем. ауд. 526
Стеблюк В.В.Основи теорії упр-ня
тема 5 Сем. ауд.528
Доценко О.СПравова статистика
Тема 5 П.з. ауд. 527
Кулакова Н.В.13.00
14.20Судова медицина
тема 5 Сем. ауд.525
Стеблюк В.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 4 Сем. ауд. 526
Хахановський В.ГПравова статистика
Тема 5 П.з. ауд.528
Кулакова Н.В.Основи теорії упр-ня
тема 5 Сем. ауд. 527
Доценко О.С
Тиждень 19
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52714.05
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50С У Д О В А М Е Д И Ц И Н А
Лекція 1\7 професор Стеблюк В.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Судова медицина
тема 6 Сем. ауд.525
Стеблюк В.В.Кримінальне право
тема 18 сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Кримінальний процес
тема 16 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко
11.30
12.50Інформац.забезп. ОВС
тема 4 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоСудова медицина
тема 6 Сем. ауд. 526
Стеблюк В.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко Кримінальний процес
тема 16 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
13.00
14.20Кримінальний процес
тема 15 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Інформац.забезп. ОВС
тема 4 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаПравова статистика
ЗАЛІК ауд. 527
Кулакова Н.В.15.00
16.20Правова статистика
ЗАЛІК ауд.525
Василевич В.В.САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
15.05
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\15 заст. нач. кафедри Братель О.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20Цивільний процес
тема 14 П.з. ауд.525
Братель О.Г.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаКримінальне право
тема 18 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоЦивільний процес
тема 14 П.з. ауд. 526
Братель О.Г.Трудове право
тема 16 сем. ауд.528
Кагадій М.І.Інформац.забезп. ОВС
тема 4 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко
13.00
14.20Кримінальний процес
тема 15 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Кримінальний процес
тема 15 П.з. ауд. 526
Омельченко О.Є.Інформац.забезп. ОВС
тема 4 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., ТарасенкоТрудове право
тема 16 сем. ауд. 527
Кагадій М.І.15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Правова статистика
ЗАЛІК Кулакова Н.В.САМ. ПІДГОТОВКА
16.05
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н Е П Р А В О
1,2\2 Лекція 1\19 заст. нач. кафедри Процюк О.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальне право
тема 18 сем. ауд.525
Савченко А.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаКримінальне право
тема 18 П.з. ауд.528
Процюк О.В. Кримінальний процес
тема 17 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
11.30
12.50Трудове право
тема 16 сем. ауд.525
Матвійчук Я.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 5.1 Сем. ауд. 526
Смаглюк В.М.Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоЦивільний процес
тема 14 П.з. ауд. 527
Братель О.Г.
13.00
14.20Інформац.забезп. ОВС
тема 5.1 Сем. ауд.525
Смаглюк В.М.Трудове право
тема 16 сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Цивільний процес
тема 14 П.з. ауд.528
Братель О.Г.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
17.05
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50К Р И М І Н А Л І С Т И К А 1\1 Лекція 1\23 професор Радецька В.Я. лекційний зал 548
10.00
11.20Криміналістика
тема 21.2 П.з. ауд.525
Комаринська,Весельський Кримінальне право
тема 18 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Кримінальний процес
тема 17 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Криміналістика
тема 22 Сем. ауд. 527
Радецька В.Я.
11.30
12.50Основи теорії упр-ня
тема 6 П.з. ауд.525
Доценко О.С.Судова медицина
тема 7 Сем. ауд. 526
Стеблюк В.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.3 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоІнформац.забезп. ОВС
тема 5.1 Сем. ауд. 527
Смаглюк В.М.
13.00
14.20Судова медицина
тема 7 Сем. ауд.525
Стеблюк В.В.Основи теорії упр-ня
тема 6 П.з. ауд. 526
Доценко О.С.Інформац.забезп. ОВС
тема 5.1 Сем. ауд.528
Смаглюк В.М.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.3 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко
18.05
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50О С Н О В И Т Е О Р І Ї У П Р А В Л І Н Н Я 2\2 Лекція 1\7 доцент Доценко О.С. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальне право
тема 18 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Криміналістика
тема 22 Сем. ауд. 526
Весельський В.К.Основи теорії упр-ня
тема 6 Сем. ауд.528
Доценко О.С.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
11.30
12.50Кримінальний процес
тема 16 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.3 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоСудова медицина
тема 7 Сем. ауд.528
Стеблюк В.В.Основи теорії упр-ня
тема 6 Сем. ауд. 527
Доценко О.С.
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаКримінальний процес
тема 16 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.САМ. ПІДГОТОВКА
Судова медицина
тема 7 Сем. ауд. 527
Стеблюк В.В.15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
Правова статистика
ЗАЛІК ауд. 526
Кулакова Н.В.САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
19.05
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50Інформац.забезп. ОВС
тема 5.1 П.з. ауд.525
Смаглюк В.М., ТарасенкоВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоКриміналістика
тема 22 Сем. ауд.528
Іщенко А.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
10.00
11.20Криміналістика
тема 22 Сем. ауд.525
Комаринська Ю.Б.Інформац.забезп. ОВС
тема 5.1 П.з. ауд. 526
Смаглюк В.М., ТарасенкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко
11.30
12.50Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаІнформац.забезп. ОВС
тема 5.1 П.з. ауд.528
Смаглюк В.М., ТарасенкоСАМ. ПІДГОТОВКА
13.00
14.20
Спеціальна техніка ОВС
Тема 6.3 П.з. ауд. 226
Кобець М.В.,Терещенко
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Інформац.забезп. ОВС
тема 5.1 П.з. ауд. 527
Смаглюк В.М.,Тарасенко
Тиждень 20
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52721.05
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\17 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Трудове право
тема 16 П.з. ауд.525
Матвійчук Я.В.Кримінальний процес
тема 17 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Основи теорії упр-ня
тема 6 П.з. ауд.528
Доценко О.С.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
11.30
12.50САМ. ПІДГОТОВКА
Трудове право
тема 16 П.з. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Цивільний процес
тема 15 П.з. ауд.528
Братель О.Г.Основи теорії упр-ня
тема 6 П.з. ауд. 527
Доценко О.С.
13.00
14.20САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаЦивільний процес
тема 15 П.з. ауд. 527
Братель О.Г.
22.05
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Ц И В І Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\16 заст. нач. кафедри Братель О.Г. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 17 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Цивільний процес
тема 15 П.з. ауд. 526
Братель О.Г.Інформац.забезп. ОВС
тема 5.2 Сем. ауд.528
Смаглюк В.М.Спеціальна техніка ОВС
Тема 7.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.
11.30
12.50Цивільний процес
тема 15 П.з. ауд.525
Братель О.Г.Судова медицина
тема 8.1 П.з. Виїзд
Стеблюк В.В., Хмуляк Спеціальна техніка ОВС
Тема 7.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоІнформац.забезп. ОВС
тема 5.2 Сем. ауд. 527
Смаглюк В.М.
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСудова медицина
тема 8.2 П.з. Виїзд
Стеблюк В.В., ХмулякОснови теорії упр-ня
тема 7 Сем. ауд.528
Доценко О.С.САМ. ПІДГОТОВКА
23.05
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50Кримінальний процес
тема 18 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Інформац.забезп. ОВС
тема 5.2 Сем. ауд. 526
Смаглюк В.М.Спеціальна техніка ОВС
Тема 7.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоОснови теорії упр-ня
тема 7 Сем. ауд. 527
Доценко О.С.
10.00
11.20Інформац.забезп. ОВС
тема 5.2 П.з. ауд.442
Смаглюк В.М., Тарасенко Спеціальна техніка ОВС
Тема 7.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоОснови теорії упр-ня
тема 7 П.з. ауд.528
Доценко О.С.Кримінальний процес
тема 18 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
11.30
12.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 7.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоОснови теорії упр-ня
тема 7 Сем. ауд. 526
Доценко О.С.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСудова медицина
тема 8.1 П.з. Виїзд
Стеблюк В.В., Хмуляк 13.00
14.20Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов В.О., Нестеренко А.В.САМ. ПІДГОТОВКА
Кримінальний процес
тема 18 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Судова медицина
тема 8.2 П.з. Виїзд
Стеблюк В.В., Хмуляк
24.05
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50Основи теорії упр-ня
тема 7 Сем. ауд.525
Доценко О.С.Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов В.О., Нестеренко А.В.Криміналістика
тема 23 Сем. ауд.528
Іщенко А.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 5.2 П.з. ауд. 527
Смаглюк В.М., Тарасенко
10.00
11.20Основи теорії упр-ня
тема 7 П.з. ауд.525
Доценко О.С.Кримінальне право
тема 19 Сем. ауд. 526
Приходько Т.М.Інформац.забезп. ОВС
тема 5.2 П.з. ауд.528
Смаглюк В.М., ТарасенкоВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов В.О., Нестеренко А.В.
11.30
12.50Судова медицина
тема 8.1 П.з. Виїзд
Стеблюк В.В., Хмуляк Основи теорії упр-ня
тема 7 П.з. ауд. 526
Доценко О.С.Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов В.О., Нестеренко А.В.Криміналістика
тема 23 Сем. ауд. 527
Радецька В.Я.
13.00
14.20Судова медицина
тема 8.2 П.з. Виїзд
Стеблюк В.В., ХмулякІнформац.забезп. ОВС
тема 5.2 П.з. ауд. 526
Смаглюк В.М., ТарасенкоСАМ. ПІДГОТОВКА
Основи теорії упр-ня
тема 7 П.з. ауд.527
Доценко О.С.15.00
16.20САМ. ПІДГОТОВКА
Судова медицина
ЗАЛІК ауд.526
Стеблюк В.В.САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
25.05
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 7.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,ТерещенкоКриміналістика
тема 23 Сем. ауд. 526
Весельський В.К.Кримінальний процес
тема 19 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.Кримінальний процес
тема 19 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
10.00
11.20Криміналістика
тема 23 Сем. ауд.525
Комаринська Ю.Б.Спеціальна техніка ОВС
Тема 7.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Судова медицина
тема 8.1 П.з. Виїзд
Стеблюк В.В., Хмуляк Кримінальне право
тема 19 Сем. ауд. 527
Кришевич О.В.
11.30
12.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаКримінальний процес
тема 18 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Судова медицина
тема 8.2 П.з. Виїзд
Стеблюк В.В., ХмулякСпеціальна техніка ОВС
Тема 7.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,Терещенко
13.00
14.20Кримінальне право
тема 19 Сем. ауд.525
Савченко А.В.САМ. ПІДГОТОВКА
Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСАМ. ПІДГОТОВКА
15.00
16.20Судова медицина
ЗАЛІК ауд.525
Стеблюк В.В.САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
26.05
С
У
Б
О
Т
А
8.30
9.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаКримінальний процес
тема 19 Сем. ауд. 526
Омельченко О.Є.Кримінальне право
тема 19 Сем. ауд.528
Процюк О.В.Судова медицина
ЗАЛІК ауд. 527
Стеблюк В.В.
10.00
11.20
Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов В.О., Нестеренко А.В.Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСудова медицина
ЗАЛІК ауд.528
Стеблюк В.В.САМ. ПІДГОТОВКА
11.30
12.50Інформац.забезп. ОВС
тема 5.2 П.з. ауд.525
Смаглюк В.М., ТарасенкоСАМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Тиждень 21
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52728.05
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
10.00
11.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
11.30
12.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко
29.05
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
10.00
11.20Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
11.30
12.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко
30.05
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
10.00
11.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
11.30
12.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко
31.05
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50Вогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худ
10.00
11.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худ
11.30
12.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худ
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
П.з. тир
Запорожанов,Нестеренко
01.06
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Вогнева підготовка
ЗАЛІК тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худ
10.00
11.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
ЗАЛІК тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
11.30
12.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
ЗАЛІК тир
Запорожанов,НестеренкоСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худ
13.00
14.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаВогнева підготовка
ЗАЛІК тир
Запорожанов,Нестеренко02.06
С
У
Б
О
Т
А8.30
9.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова10.00
11.20Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
11.30
12.50Спец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
13.00
14.20Спец. фізична підговка
ЗАЛІК спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
П.з. спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
ЗАЛІК спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова15.00
16.20Спец. фізична підговка
ЗАЛІК спортивний зал
Мартишко А.М., ХудяковаСпец. фізична підговка
ЗАЛІК спортивний зал
Мартишко А.М., Худякова
Тиждень 22
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52702.07
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50К Р И М І Н А Л Ь Н И Й П Р О Ц Е С
1\2 Лекція 1\20 професор Савицький Д.О. лекційний зал 548
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 19 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Спеціальна техніка ОВС
Тема 8 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Цивільний процес
тема 16 Сем. ауд.528
Братель О.Г.Трудове право
тема 16 П.з. ауд. 527
Кагадій М.І.
11.30
12.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 8 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Криміналістика
тема 24 П.з. ауд. 526
Комаринська Ю.Б., Весельський В.К.Трудове право
тема 16 П.з. ауд.528
Кагадій М.І.Цивільний процес
тема 16 Сем. ауд. 527
Братель О.Г.
03.07
В
І
В
Т
О
Р
О
К8.30
9.50Т Р У Д О В Е П Р А В О
Лекція 1\18 ст. викладач Матвійчук Я.В. лекційний зал 548
10.00
11.20Трудове право
тема 17 П.з. ауд.525
Матвійчук Я.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 6 Сем. ауд. 526
Смаглюк В.М.Спеціальна техніка ОВС
Тема 8 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Трудове право
тема 17 П.з. ауд. 527
Кагадій М.І.
11.30
12.50Інформац.забезп. ОВС
тема 6 Сем. ауд.525
Смаглюк В.М.Трудове право
тема 17 П.з. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Трудове право
тема 17 П.з. ауд.528
Кагадій М.І.Спеціальна техніка ОВС
Тема 8 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.
04.07
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50О С Н О В И Т Е О Р І Ї У П Р А В Л І Н Н Я
2\2 Лекція 1\10 доцент Доценко О.С. лекційний зал 548
10.00
11.20Цивільний процес
тема 16 Сем. ауд.525
Братель О.Г.Кримінальне право
тема 19 П.з. ауд. 526
Приходько Т.М.Кримінальне право
тема 19 П.з.ауд.528
Процюк О.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 6 Сем. ауд. 527
Смаглюк В.М.
11.30
12.50
Криміналістика
тема 24 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б., Весельський В.К.Цивільний процес
тема 16 Сем. ауд. 526
Братель О.Г.Інформац.забезп. ОВС
тема 6 Сем. ауд.528
Смаглюк В.М.Криміналістика
тема 24 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов 05.07
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50Основи теорії упр-ня
тема 10 сем. ауд.525
Доценко О.С.Спеціальна техніка ОВС
Тема 9 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.ФІнформац.забезп. ОВС
тема 6 П.з. ауд.528
Смаглюк В.М.,
Тарасенко В.П.Кримінальне право
тема 19 П.з. ауд. 527
Кришевич О.В.
10.00
11.20Спеціальна техніка ОВС
Тема 9 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Основи теорії упр-ня
тема 10 сем. ауд. 526
Доценко О.С.Криміналістика
тема 24 П.з. ауд.528
Іщенко, Комаринська Ю.БІнформац.забезп. ОВС
тема 6 П.з. ауд. 527
Смаглюк В.М.,
Тарасенко В.П.
11.30
12.5Криміналістика
тема 25 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б., Весельський В.К.САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Криміналістика
тема 25 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
06.07
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Інформац.забезп. ОВС
тема 6 П.з. ауд.525
Смаглюк В.М.,
Тарасенко В.П.Криміналістика
тема 25 П.з. ауд. 526
Комаринська Ю.Б., Весельський В.К.Основи теорії упр-ня
тема 10 сем. ауд.528
Доценко О.С.Спеціальна техніка ОВС
Тема 9 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.
10.00
11.20Кримінальне право
тема 19 П.з. ауд.525
Савченко А.В.Інформац.забезп. ОВС
тема 6 П.з. ауд. 526
Смаглюк В.М.,
Тарасенко В.П.Спеціальна техніка ОВС
Тема 9 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Основи теорії упр-ня
тема 10 сем. ауд. 527
Доценко О.С.
11.30
12.50САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Криміналістика
тема 25 П.з. ауд.528
Іщенко, Комаринська Ю.БСАМ. ПІДГОТОВКА
Тиждень 23
Дні
Годи-ниГрупа 301
ауд. 525Група 302
ауд. 526Група 303
ауд. 528Група 304
ауд. 52709.07
П
О
Н
Е
Д
І
Л
О
К
8.30
9.50Цивільний процес
тема 16 п.з. ауд.525
Братель О.Г.
ЧЕРГУВАННЯСпеціальна техніка ОВС
Тема 10.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Кримінальний процес
тема 20 Сем. ауд. 527
Хабло О.Ю.
10.00
11.20Спеціальна техніка ОВС
Тема 10.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.
ЧЕРГУВАННЯЦивільний процес
тема 16 п.з. ауд.528
Братель О.Г.Основи теорії упр-ня
ЗАЛІК ауд. 527
Доценко О.С.
11.30
12.50САМ. ПІДГОТОВКА
ЧЕРГУВАННЯІнформац.забезп. ОВС
ЗАЛІК ауд.528
Хахановський В.Г.САМ. ПІДГОТОВКА
13.00
14.20САМ. ПІДГОТОВКА
ЧЕРГУВАННЯСАМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
10.07
В
І
В
Т
О
Р
О
К
8.30
9.50Кримінальний процес
тема 20 Сем. ауд.525
Савицький Д.О.Цивільний процес
тема 16 п.з. ауд. 526
Братель О.Г.
ЧЕРГУВАННЯСпеціальна техніка ОВС
Тема 10.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.
10.00
11.20Криміналістика
тема 26 П.з. ауд.525
Комаринська Ю.Б., Весельський В.К.Спеціальна техніка ОВС
Тема 10.1 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.
ЧЕРГУВАННЯЦивільний процес
тема 16 п.з. ауд. 527
Братель О.Г.
11.30
12.50САМ. ПІДГОТОВКА
Криміналістика
тема 26 П.з. ауд. 526
Комаринська Ю.Б., Весельський В.К.
ЧЕРГУВАННЯСАМ. ПІДГОТОВКА
11.07
С
Е
Р
Е
Д
А
8.30
9.50Трудове право
тема 18 Сем. ауд.525
Матвійчук Я.В.Кримінальний процес
тема 20 Сем. ауд. 526
Омельченко Є.О.Кримінальний процес
тема 20 Сем. ауд.528
Рожнова В.В.
ЧЕРГУВАННЯ
10.00
11.20Інформац.забезп. ОВС
ЗАЛІК ауд.525
Смаглюк В.М.Трудове право
тема 18 Сем. ауд. 526
Матвійчук Я.В.Криміналістика
тема 26 П.з. ауд.528
Іщенко, Комаринська Ю.Б
ЧЕРГУВАННЯ
11.30
12.50САМ. ПІДГОТОВКА
Інформац.забезп. ОВС
ЗАЛІК ауд. 526
Смаглюк В.М.САМ. ПІДГОТОВКА
ЧЕРГУВАННЯ
12.07
Ч
Е
Т
В
Е
Р
8.30
9.50Спеціальна техніка ОВС
Тема 10.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Кримінальний процес
тема 20 П.з. ауд. 526
Омельченко Є.О.Трудове право
тема 18 Сем. ауд.528
Кагадій М.І.Кримінальний процес
тема 20 П.з. ауд. 527
Хабло О.Ю.
10.00
11.20Кримінальний процес
тема 20 П.з. ауд.525
Савицький Д.О.Спеціальна техніка ОВС
Тема 10.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Основи теорії упр-ня
ЗАЛІК ауд.528
Доценко О.С.Трудове право
тема 18 Сем. ауд. 527
Кагадій М.І.
11.30
12.50САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
САМ. ПІДГОТОВКА
Інформац.забезп. ОВС
ЗАЛІК ауд. 527
Хахановський В.Г.13.07
П
'
Я
Т
Н
И
Ц
Я
8.30
9.50Основи теорії упр-ня
ЗАЛІК ауд.525
Доценко О.С.САМ. ПІДГОТОВКА
Спеціальна техніка ОВС
Тема 10.2 П.з. ауд. 226
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.Криміналістика
тема 26 П.з. ауд. 527
Радецька В.Я.,Кузьмічов
10.00
11.20САМ. ПІДГОТОВКА
Основи теорії упр-ня
ЗАЛІК ауд. 526
Доценко О.С.Кримінальний процес
тема 20 П.з. ауд.528
Рожнова В.В.Спеціальна техніка ОВС
Тема 10.2 П.з. ауд. 353
Кобець М.В.,
Терещенко В.Ф.
Автор
dj_meronn
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
54
Размер файла
1 880 Кб
Теги
курс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа