close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

2-й курс 4 сем ОРД

код для вставкиСкачать
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з дисципліни "Оперативно-розшукова діяльність ОВС" кафедри оперативно-розшукової діяльності
(назва дисципліни)
(назва кафедри)
на IV семестр 2011/2012 навчального року (набір 2010 року) (4 навчальних взвода)
курсантів 2-го курсу факультету підготовки кадрів для підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків
Національної академії внутрішніх справ
складений згідно з навчальною програмою, схваленою Вченою радою НАВС “____” ______________ 20___ року
розглянутий і схвалений на засіданні кафедри від “____” _____________ 20___ року, протокол № __
розглянутий і схвалений на засіданні методичної ради від “____” _____________ 20___ року, протокол № __
з них:
Модульна контрольна
робота
Практичних занять
Семінарських занять
з них:
Лекцій
Назви тем
Всього годин з викладачем
№ з/п
Нормативний обсяг годин
з них:
Самостійн
а та
Самості Індивіду
індивідуал
йна
альна
ьна робота
робота
робота
Прізвище та ініціали
науково-педагогічного
працівника
Технічні засоби /
Дидактичні засоби
Взаємозв’язок тем, що
вивчаються, з іншими
темами й дисциплінами
(назва дисципліни,
номер теми й вид
заняття)
Примітки
Змістовний модуль І
1.
6
2.
4.
5.
Соціальний та правовий захист
працівників оперативних підрозділів та
осіб, які беруть участь у виконанні
окремих завдань ОРД
2
4
Гарантії законності під час здійснення
ОРД. Прокурорський нагляд за
дотриманням законності органами, що
здійснюють ОРД
4
2
Поливода В.В.
(лекція)
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
2
4
2
2
2
2
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
6
4
4
2
Загальна характеристика засобів ОРД.
Оперативні обліки. Оперативна техніка,
службово-розшукові собаки та умови їх
використання в ОРД
8
2
4
2
Загальна характеристика методів ОРД.
Розвідувальне опитування. Оперативна
установка. Візуальне спостереження
8
Змістовний модуль ІІ
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Тема № 1
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
8
6.
6
Підрозділи, які здійснюють ОРД, їх
права та обов'язки
4
3.
Козаченко О.І.
(лекція) ,
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
ОРД як державно-правова форма
боротьби зі злочинністю. Підстави,
правові основи, принципи ОРД
8
2
4
2
+
2
Козаченко О.І.
(лекція) ,
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/1-П1/1
Поливода В.В.
(лекція)
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/4-П1/1
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Проведення
семінарських та
практичних
занять у
навчальних
групах
забезпечують:
7.
Оперативний огляд. Особистий пошук
6
8.
4
2
2
2
6
2
2
90
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2
2
72
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/1-
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/4-
Козаченко О.І.
(лекція) ,
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/1-
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/4-
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/4-
Поливода В.В.
(лекція)
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/4-
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/4-
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
4/1-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Фінансове забезпечення ОРД
Всього годин
Підсумковий контроль:
4/4-
2
6
6
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
2
Реалізація оперативно-розшукової
інформації
4
16.
2
Документування злочинної діяльності
6
15.
2
Оперативна комбінація
6
14.
2
Оперативна тактика. Оперативнорозшукова ситуація та оперативнорозшукове моделювання
8
13.
4
4/4-
2
Оперативна розробка як форма ОРД
8
12.
2
Оперативний пошук та оперативна
профілактика як форми ОРД
2
11.
2
Методи ОРД, які тимчасово обмежують
конституційні права і свободи громадян
6
10.
2
Оперативна закупівля. Контрольоване
постачання
6
9.
4
Демедюк Т.С.,
Тарасенко О.С.,
Лизогубенко Є.В.
12
2
46
+
14
18
Начальник кафедри оперативно-розшукової діяльності НАВС
ПОГОДЖЕНО
Т.в.о. начальника навчально-методичного центру НАВС
8
10
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
Організація і тактика
боротьби зі
злочинами
заланокримінального
напряму: Теми №№
1,2
занять у
навчальних
групах
забезпечують:
201, 202 н.г. викладач
кафедри
Лизогубенко
Євген
Віталійович ;
203 н.г. викладач
кафедри
Демедюк
Тетяна
Сергіївна ;
204 н.г. викладач
кафедри
Тарасенко Олег
Сергійович
Д.Й. Никифорчук
А.Г. Лапко
Начальник відділу комп'ютерного та програмного забезпечення НАВС
В.В. Підвисоцький
Автор
dj_meronn
Документ
Категория
Образование
Просмотров
366
Размер файла
30 Кб
Теги
сем, орд, курс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа