close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

презентація О.І. Насвіта - Національний інститут стратегічних

код для вставкиСкачать
Міжнародне співробітництво у сфері подолання
наслідків ядерних і радіаційних аварій та питання
використання результатів наукових досліджень
Олег Насвіт
Завідувач відділу екологічної та техногенної
безпеки
Національного інституту стратегічних
досліджень
Структура презентації
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Чому ми звернули увагу на проблему
Перші знахідки
Подальші знахідки
Камінь спотикання
Положення Конституції України
Положення профільних законів про інформацію і
державну таємницю
Положення міжнародних документів
Суть правової колізії
Положення Кримінального кодексу
Наші пропозиції
Чому ми звернули увагу на проблему
Національний інститут стратегічних досліджень
Міжнародний науково-практичний семінар
«Психологічні аспекти подолання наслідків
великомасштабних аварій і катастроф. Досвід
Чорнобиля і Фукусіми»
Конференц-зал Інституту (м. Київ, вул. Пирогова, 7а)
9 грудня, 2013 р.
Матеріали на сайті Інституту:
http://www.niss.gov.ua/articles/1444/
Перші знахідки
• Лист Житомирського управління СБУ Голові Житомирської
ОДА, жовтень 2013 р.
• … фіксується активізація діяльності іноземних структур, що
виявляють зацікавленість до території Житомирської
області, що зазнали радіоактивного забруднення
внаслідок аварії на ЧАЕС … Особливу активність виявляють
представники Японії, які, не бажаючи витрачатися на
придбання наявних … результатів наукових досліджень,
намагаються отримати необхідні дані за рахунок
використання лінії міжнародного співробітництва
“Чорнобиль-Фукусіма”.
• В листі пропонується ряд заходів щодо обмеження
контактів
Подальші знахідки
• Попередження про вчинення протиправних
дій - розірвання міжнародних контрактів
Камінь спотикання
• Закон України «Про правовий режим території,
що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи»
• Стаття 11. Власність на результати наукових
досліджень, пов'язаних з Чорнобильською
катастрофою
• Вся наукова інформація та результати наукових
досліджень, які одержані в зонах радіоактивного
забруднення, є надбанням України і можуть бути
використані тільки з дозволу Кабінету Міністрів
України.
Камінь спотикання
• … за оцінкою фахівців, відповідно до ст. 8 Закону
України “Про державну таємницю” відомості
зазначеного характеру не можуть становити
державну таємницю, однак, згідно зі ст.11 Закону
України «Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи», вони мають бути
обмежені для використання, а будь-яка передача
їх за межі країни має погоджуватися з Урядом
України
Камінь спотикання
• Звернення до Кабінету Міністрів України,
відповідь Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформатизації України:
керуйтеся нормами Закону України «Про
інформацію», ніякі додаткові дозволи не
потрібні
Положення Конституції України
• Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя
і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої
порушенням цього права шкоди.
• Кожному гарантується право вільного доступу
до інформації про стан довкілля, про якість
харчових продуктів і предметів побуту, а також
право на її поширення. Така інформація ніким не
може бути засекречена.
Положення профільних законів
Закон України “Про державну таємницю”
•
Стаття 8. Інформація, що може бути віднесена до державної
таємниці
•
До державної таємниці у порядку, встановленому цим
Законом, відноситься інформація:
•
2) у сфері економіки, науки і техніки:
•
про наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські
та проектні роботи, на базі яких можуть бути створені
прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та
технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи
економічне значення або суттєво впливають на
зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку
України;
Положення профільних законів
Закон України “Про державну таємницю”
• Не відноситься до державної таємниці інформація:
• про стан довкілля, про якість харчових продуктів і
предметів побуту, про вплив товару (роботи, послуги) на
життя та здоров’я людини;
• про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та
інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і
загрожують безпеці громадян;
• про стан здоров'я населення, його життєвий рівень,
включаючи харчування, одяг, житло, медичне
обслуговування та соціальне забезпечення, а також про
соціально-демографічні показники, стан правопорядку,
освіти і культури населення;
Положення профільних законів
Закон України “Про інформацію”
• Стаття 13. Інформація про стан довкілля (екологічна
інформація)
• …
• 3. Інформація про стан довкілля, крім інформації про
місце розташування військових об'єктів, не може бути
віднесена до інформації з обмеженим доступом.
• Стаття 15. Науково-технічна інформація
• …
• 3. Науково-технічна інформація є відкритою за
режимом доступу, якщо інше не встановлено законами
України.
Положення профільних законів
Закон України “Про інформацію”
• Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом
• 1. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна,
таємна та службова інформація.
• 2. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а
також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або
юридичною особою, крім суб'єктів владних
повноважень. Конфіденційна інформація може
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у
визначеному нею порядку відповідно до передбачених
нею умов, а також в інших випадках, визначених
законом.
Положення профільних законів
Закон України “Про інформацію”
• Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом
(продовження)
• 4. До інформації з обмеженим доступом не можуть
бути віднесені такі відомості:
• 1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і
предметів побуту;
• 2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та
інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і
загрожують безпеці людей;
• 3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень,
включаючи харчування, одяг, житло, медичне
обслуговування та соціальне забезпечення, а також
про соціально-демографічні показники, стан
правопорядку, освіти і культури населення;
Положення профільних законів
Закон України “Про науково-технічну інформацію”
• Стаття 6. Права на науково-технічну інформацію
• 2. Підставою виникнення прав на науково-технічну
інформацію є створення науково-технічної інформації
своїми силами і за свій рахунок; виконання договору про
створення науково-технічної інформації; …
• 4. Права на науково-технічну інформацію, створену за
рахунок коштів державного бюджету, визначаються
державою шляхом прийняття загальних рішень і шляхом
укладення договорів між державним органом, що здійснює
фінансування, і виконавцем робіт із створення науковотехнічної інформації.
Положення профільних законів
Закон України “Про науково-технічну інформацію”
• Стаття 5. Право на науково-технічну інформацію
• 1. Усі громадяни України, юридичні особи, державні органи,
органи місцевого і регіонального самоврядування відповідно
до Конституції України і цього Закону мають право на
відкриту науково-технічну інформацію, яке передбачає
можливість вільного її одержання, зберігання,
використання і поширення під час здійснення наукової,
науково-дослідної, виробничої, громадської та іншої
діяльності, що не забороняється чинним законодавством.
Положення міжнародних документів
• В базі даних Верховної Ради є десятки
міжнародних документів (угод, меморандумів,
протоколів) щодо двостороннього і
багатостороннього співробітництва з питань
ядерної і радіаційної безпеки
• За рідкісним винятком ці документи містять
положення про те, що співробітництво
здійснюється в рамках чинних законів сторін і
підписаних ними міжнародних угод
Суть правової колізії
• Норми конституції і профільних законів
• Норма закону про правовий режим
• Звернення до Кабінету Міністрів України,
відповідь Державного агентства з питань
науки, інновацій та інформатизації України
• За 23 роки дії закону не створений механізм
реалізації його норм
Положення Кримінального кодексу
• Редакція від 12.08.2012
• Стаття 330. Передача або збирання відомостей, що
становлять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у
володінні держави
• 1. Передача або збирання з метою передачі
іноземним підприємствам, установам, організаціям або
їх представникам економічних, науково-технічних або
інших відомостей, що становлять конфіденційну
інформацію, яка знаходиться у володінні держави,
особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у
зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності
ознак державної зради або шпигунства,
Положення Кримінального кодексу
• Чинна сьогодні редакція
• Стаття 330. Передача або збирання відомостей, що
становлять службову інформацію, зібрану у процесі
оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у
сфері оборони країни
• 1. Передача або збирання з метою передачі
іноземним підприємствам, установам, організаціям або
їх представникам відомостей, що становлять службову
інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової,
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни,
особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у
зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності
ознак державної зради або шпигунства,
Інші зміни у правовому полі
• Наказом СБУ скасовано Положення про експертні комісії
• Друковані видання не мають права вимагати експертні
висновки для опублікування матеріалів
• Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією
професійного, ділового та іншого характеру, одержаною за
власні кошти, або такою, яка є предметом їх професійного,
ділового, виробничого та іншого інтересу, і не порушує
передбаченої законом таємниці, самостійно визначають
режим доступу до неї, включаючи належність її до
категорії конфіденційної, та встановлюють для неї систему
(способи) захисту.
Наші пропозиції
• Варіанти пропозицій щодо вирішення
питання роздані учасникам при реєстрації
Дякую за увагу
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
10
Размер файла
152 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа