close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Без имени 1

код для вставкиСкачать

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ГРАМАТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-го КУРСУ НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР
Граматичні теми:
1. Прикметник. Ступені порівняння.
2. Якісні прикметники much, many, few, little.
3. Неозначені займенники та їхні похідні.
4. Група тривалих часів: утворення й уживання.
Ступені порівняння прикметників
Прикметник - частина мови , що виражає ознаку, якість або власність предметів і відповідає на питання “який?”
Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників :
1. за допомогою суфіксів - ег - est;
2. за допомогою слів mоге і the most;
3. від іншого кореня
1. Односкладові і двоскладові прикметники ,які закінчуються на -еr; -1е; -у; -ow; утворюють ступені порівняння за допомогою суфіксів:
Звичайний ступінь
Вищий ступінь
Найвищій ступінь
big
hot
wide
young
clever
simple
busy
narrow
bigger
hotter
wider
younger
cleverer
simpler
busier
narrower
the biggest
the hottest
the widest
the youngest
the cleverest
the simplest
the busiest
the narrowest
Зверніть увагу:
Прикметники найвищого ступеня завжди вживаються з артиклем the
Якщо прикметник закінчується на -у з попереднім приголосним ,то -у змінюється на -i (приклад 7)
Якщо односкладовий прикметник закінчується на приголосний, перед яким стоїть короткий голосний , то кінцевий приголосний на письмі подвоюється (приклад 1,2).
Німе -е перед суфіксами не пишеться (приклад З,6)
2. Багатоскладові прикметники та двоскладові , які не закінчуються на -er ;-le; -y; -ow утворюють ступені порівняння за допомогою слів more і the most
Звичайний ступінь
Вищій ступінь
Найвищій ступінь
stupid
splendid
important
beautiful
interesting
more stupid
more splendid
more important
more beautiful
more interesting
the most stupid
the most splendid
the most important
the most beautiful
the most interesting
Якщо вказується на зменшення ступеня вживаються слова less, the least, замість more, the most.
difficult – less difficult – the least difficult
важкий — менш важкий — найменш важкий
3. Деякі прикметники утворюють ступені порівняння від іншого кореня , такі прикметники треба запам'ятати :
good- better- the best; bad - worse- the worst
few
less – the least
little
many
most – the most
much
farther – the farthest
far further – the furthest
Автор
olganikolenko
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
170
Размер файла
19 Кб
Теги
без, имени
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа