close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

No Slide Title

код для вставкиСкачать
Топлица Петрови?, професор разредне наставе
Основна школа "?упче Николи?", Алексинац
E-mail: tope@medianis.net
Са?т учите?а Топлице: www.uciteljtoplica.wordpress.com
Овде кликните и покрените презентаци?у
СТАРТ
Изглед природе и промене у ?о? на?више зависе од ?ачине ко?ом сунце гре?е,
односно од температуре ваздуха.
ГОДИШ?А ДОБА
Те промене назива?у се
. Има их 4 (проле?е, лето, ?есен, зима).
О томе ?емо овде учити ... Преко линкова испод ове слике крените у истражива?е и ужива?те !
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
МЕСЕЦИ
ПРОЛЕ?НИ МЕСЕЦИ:
КЛИКНИТЕ
- март
НА НЕКИ ЛИНК
- април
У ГОР?ЕМ
ма?
ДЕЛУ -ЕКРАНА.
ПРОЛЕ?Е
?ЕСЕН
ЛЕТО
ЗИМА
ЛЕТ?И МЕСЕЦИ:
ПРОЛЕ?Е
од 21.марта
до 22.?уна
- ?ун
ЛЕТО
од 22.?уна
до 23.септембра
- ?ул
- август
- ?ун
- септембар
ЗИМСКИ МЕСЕЦИ:
?ЕСЕ?И МЕСЕЦИ:
- децембар
- ?ануар
- фебруар
ЗИМА
?ЕСЕН
од 22.децембра од 23.септембра
до 21.марта
до 22.децембра
- март
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
- септембар
- октобар
- новембар
- децембар
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
ПРОЛЕ?Е
ДРВО
Помо?у ових сличица
(посматра?у?и ?абуково
дрво) об?асните
промене у природи
ко?е наста?у сменом
годиш?их доба.
ЛЕТО
ПРОЛЕ?Е
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
?ЕСЕН
2. ЧАС
промене у прир.
Сунце ?ако гре?е, дани
су _______________.
Дозрева?у ?абуке и
_________________.
ЗИМА
Дани су све _______.
Са би?ака отпада?у
_________________.
тра?а?е год.доба
ЗИМА
ЛЕТО
Дани су _________.
Би?ке доби?а?у _____
и цвета?у.
За помо? кликните на
линк ДРВО, у гор?ем
делу екрана.
За дета?ни?и рад
кликните на неки од
линкова у гор?ем делу
екрана.
?ЕСЕН
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
Дани cу __________.
Пада _______.
Би?ке су остале без
________________.
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
НАЗАД
ЗАК?УЧАК
(промене у природи)
Пада снег, хладно ?е.
Обданица ?е кра?а од но?и.
Би?ке и неке животи?е тону у зимски сан (медвед, ?еж).
?уди чисте снег и гре?у се.
Деца се раду?у Деда Мразу и Божи?у.
Шта бисмо могли да додамо ово? слици, у складу са овим
Деца се добом
игра?у(шта
на снегу
и не смета
им зима,
годиш?им
раде деца,
?уди, животи?е...)
?
као што каже чика-?ова Зма?:
Упореди обданицу
и но?
! е па шта ?е,
?Зима,
зима,
не бо?и се ко ?е здрав !?
Да ли волиш ово
годиш?е доба ? Зашто ?
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
НАЗАД
ЗАК?УЧАК
(промене у природи)
Дани су све топли?и.
?Топли дани, сунчани
изменили свет.
И гле, свуда наоколо,
где ?е било гра?е голо
После хладне зиме,
осуо се цвет.?
ево ме поново!
(Во?а Цари?)
Обданица ?е све дужа, а но?и све кра?е.
Висибабе и ?убичице на?ав?у?у проле?е.
Птице селице се вра?а?у са ?уга.
Медвед и ?еж буде се из зимског сна и
у потрагу
за храном.
Шта бисмо могли да кре?у
додамо
ово? слици,
у складу са овим
годиш?им добом
(ко?е
цве?е,
ко?е
во?е инапо?у,
повр?е...) ?
Деца
више
времена
проводе
а раду?у
се Лазарево?
суботи и Ускрсу.
Упореди обданицу
и но?
!
?уди обав?а?у проле?не радове (копа?е, се?а?е).
Да ли волиш ово годиш?е доба ? Зашто ?
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
НАЗАД
ЗАК?УЧАК
(промене у природи)
Сунце ?ако гре?е, дани су топли.
Обданица ?е дужа од но?и.
Браво за
распуст !
Дозрева во?е и повр?е.
?аци су на школском распусту.
Наступа сушни период, ?уди залива?у би?ке.
?уди обав?а?у лет?е радове
(жетва пшенице, берба во?а и повр?а).
Шта
могли
додамо ово?
слици,путова?а,
у складу сасунча?е.
овим
Тобисмо
?е време
зада
годиш?е
одморе,
годиш?им добом (ко?е во?е,
ко?е
повр?е...) ?
?Кад сунце
прошета
Упореди обданицу и
по сребрно? плажи
но? !белу децу ?ури
белу децу тражи.?
Тимоти?еви?)
Да ли волиш ово годиш?е доба ? (Божидар
Зашто
?
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
НАЗАД
ЗАК?УЧАК
(промене у природи)
Дани су све хладни?и, киша све чеш?е пада.
Обданица
?е све
адано?и све дуже.
Иду хладни?и
дани,кра?а,
зато ?у морати
одем на ?уг, у топли?е кра?еве.
Не брините, врати?у се на проле?е !
?аци су поново у школским клупама.
?уди обав?а?у ?есе?е радове
Шта бисмо(берба
могли да
додамо ово?
слици, у зимнице).
винограда,
спрема?е
складу са овим годиш?им добом (ко?е во?е,
ко?е повр?е, шта раде ?уди, шта раде
Птице селице одлазе на ?уг, у топли?е кра?еве.
животи?е) ?
?Са гране ласта вели
?у да се селим.?
Упореди обданицу и но?скоро
!
(Душан Кости?)
Да ли волиш ово годиш?е доба ? Зашто ?
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
КВИЗ
Тест
ТРА?А?Е
ГОДИШ?ИХ
ДОБА
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
Тест
ПРОМЕНЕ
У ПРИРОДИ
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
Квиз
ГОДИШ?А
ДОБА
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
НАЗАД
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
СТАРТ
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
НАЗАД
почетак квиза
4
за оцену 5
3
за оцену 4
2
за оцену 3
1
за оцену 2
Пита?е бро? 1, за оцену 2:
КОЛИКО ИМАМО
ГОДИШ?ИХ ДОБА ?
(кликните на ?едан од пону?ених одговора у дну екрана)
A: ?едно
Б:
В: три
Г: четири
два
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
НАЗАД
почетак квиза
4
за оцену 5
3
за оцену 4
2
за оцену 3
1
за оцену 2
Пита?е бро? 2, за оцену 3:
ТАЧНО !
КО?Е ГОДИШ?Е ДОБА
ПОЧИ?Е 21. МАРТА ?
(кликните на ?едан од пону?ених одговора у дну екрана)
A: зима
Б: проле?е
В: лето
Г: ?есен
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
НАЗАД
почетак квиза
Пита?е бро? 3, за оцену 4:
ТАЧНО !
КО?И МЕСЕЦ ПРИПАДА
И ПРОЛЕ?У И ЛЕТУ ?
(кликните на ?едан од пону?ених одговора у дну екрана)
4
за оцену 5
3
за оцену 4
2
за оцену 3
1
за оцену 2
A: март
Б: април
В: ма?
Г: ?ун
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
НАЗАД
почетак квиза
Пита?е бро? 4, за оцену 5:
ЗУБА НЕМА, РУКЕ
НЕМА, А ОПЕТ У?ЕДА ?
ТАЧНО !
(загонетка)
(кликните на ?едан од пону?ених одговора у дну екрана)
4
за оцену 5
3
за оцену 4
2
за оцену 3
1
за оцену 2
A: зима
Б: глиста
В: пас без зуба
Г:
миш
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
НАЗАД
почетак квиза
ХО?У ПОНОВО
ово пита?е
ГРЕШКА !
Имамо ЧЕТИРИ годиш?а доба.
Кликни на линк у гор?ем десном углу и покуша?
ПОНОВО !
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
НАЗАД
почетак квиза
ХО?У ПОНОВО
ово пита?е
ГРЕШКА !
21. марта почи?е ПРОЛЕ?Е.
ТВО?А ОЦЕНА:
ДОВО?АН (2)
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
НАЗАД
почетак квиза
ХО?У ПОНОВО
ово пита?е
ГРЕШКА !
Месец ?УН припада и проле?у и лету.
ТВО?А ОЦЕНА:
ДОБАР (3)
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
НАЗАД
почетак квиза
ХО?У ПОНОВО
ово пита?е
ГРЕШКА !
Тачан одговор ?е ЗИМА.
ТВО?А ОЦЕНА:
ВРЛО ДОБАР (4)
НАЗАД
НАЗАД
годиш?а доба - утвр?ива?е
ХО?У ПОНОВО
почетак квиза
ово пита?е
БРАВО !
ТВО?А ОЦЕНА:
ОДЛИЧАН (5)
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
СРПСКИ ?.
загонетке
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
МУЗИЧКА К.
ЛИКОВНА К.
звукови
из природе
бо?анкa
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
српски ?.
НАЗАД
музичка к.
Ову БО?АНКУ можете да одштампате и
обо?ите...
КЛИКНИТЕ НА ОВУ ИКОНИЦУ
ако желите да бо?анку видите у ве?ем
формату (и евентуално ?е одштампате) !
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
`
ликовна к.
НАЗАД
музичка к.
КОРЕЛАЦИ?А
? СРПСКИ ?ЕЗИК
У проле?е одмарам те, у лето хладим те,
у ?есен храним те, а у зиму гре?ем те.
(загонетке)
Ако желите
да видите
одгонетку,
кликните на
загонетку.
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
ДРВО
Зуба нема, руке нема, а опет у?еда.
ЗИМА
Без ивера на води ?упри?а.
ЛЕД
?една груда воска целом свету доста.
СУНЦЕ
Залолота лота са висока плота,
далеко се чу?е у незнану зем?у.
ГРМ?АВИНА
Шарено ти коло ве?у,
ни на небо ни на зем?у.
ДУГА
Од ?ега живиш,
нити га ?едеш, нити га пи?еш.
ВАЗДУХ
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
ликовна к.
НАЗАД
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
српски ?.
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
КЛИКНИТЕ
НА
СЛИЧИЦУ !
ТОПЛИЦА ПЕТРОВИ?, проф. разредне наставе
април, 2011.
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
Аутор ове презентаци?е - учите? Топлица и ?егови ученици има?у са?т.
Уколико имате интернет, кликните на слику испод овог текста и погледа?те
страницу са едукативним игрицама на тему ГОДИШ?А ДОБА.
Са?т учите?а Топлице.
--------------------------КЛИКНИТЕ НА СЛИКУ !
ИЗЛАЗ
НАЗАД
НАСЛОВНА
СТРАНА
1. ЧАС
тра?а?е год.доба
2. ЧАС
промене у прир.
3. ЧАС
утвр?ива?е
МУЛТИМЕДИ?АЛНА ПРЕЗЕНТАЦИ?А
КОРЕЛАЦИ?А
са другим
наставним
предметима
ИГРИЦЕ
ГОДИШ?А ДОБА
на са?ту
учите?а Топлице
Документ
Категория
Презентации по русскому языку
Просмотров
2
Размер файла
3 962 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа