close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

guide-students.ucoz.ua

код для вставкиСкачать
Електроліз
Електрометалургія
Электроліз Це окислювально-відновний процес,
що протікає під впливом постійного
електричного струму.
Протікає в електролітах при наявності
рухливих іонів, а вони є в розчинах чи
розплавах.
Схема електролізу
Анод
Катод
Схематичне зображення електрохімічної
комірки для дослідження електролізу
Електроліз хлориду міді
Якщо електролізу піддаються розчини солей, що містять катіони
малоактивних металів, які є сильними окислювачами
(Cu2+,Hg2+,Ag+)
то на катоді відбувається відновлення цих металів
CuCl2 електроліз Cu+Cl2
Електроліз розплаву хлорид
натрію
Електроліз розплаву хлорид
натрію
Запам’ятайте!
Сутність електролізу - протікання
таких реакцій під дією струму, які
мимовільно йти не можуть.
Для визначення продуктів
електролізу необхідно
використовувати ряд напруг металів і
окислювальний ряд аніонів.
Правила визначення продуктів
електролізу на катоді
Продукти від матеріалу катода не залежать.
Користуватися рядом напруг металів:
Якщо метал до Mn, відновлюється вода з
утворенням Н2.
Якщо метал після Н2 , відновлюється метал.
Якщо метал між Al та Н2, то процеси конкурують,
відновлюється метал та вода з виділенням Н2.
Правила визначення продуктів
електролізу на аноді
Продукти залежать від матеріалу
анода.
Нерозчинні (інертні) аноди – графіт,
золото, платина – не беруть участі в
електролізі.
Розчиний анод (метал) окислюєтся
в електролізі, недивлячись на
природу аніона.
Правила визначення продуктів
електролізу на аноді
Якщо аніон кисневмісний, або іон F-1, то
окислюєтся вода з утворенням О2.
Якщо це аніон безкисневої кислоти, Cl-,Br
-,I-,S2-,то він окислюется і утворюється
неметал (Cl2,Br2,I2,S).
Електроліз розчину хлорид натрія
Электролиз раствора
хлорида натрия
Електроліз води
Електроліз розчину лугу це електроліз води
Електроліз розчину
кисневмісної кислоти - це
теж електроліз води
Електроліз безкисневої
кислоти
- на катоді утворюється
водень,
-на аноді - неметал.
Електроліз CuCl2
Продукти на аноді
I 2 Br2- C l2- OH- SO24 NO-3 CO23
PO 3- FРозряджаються на аноді Не разряжаются, так
S2-
A(+)2Cl-2e=Cl2
як відбувається окислення іона ОН- воды:
A(+)2H2O-4e=O2+4H+
4
Виробництво алюмінію
Виробництво алюмінію
Виробництво алюмінію
Застосування електролізу в
металургії
Отримання лужних і лужноземельних
металів з ​розплавів солей галогенів.
Одержання алюмінію з розплаву
оксиду алюмінію в кріоліті.
Отримання малоактивних металів з
розчинів солей.
Рафінування олії (очищення металів).
Застосування електролізу
Отримання галогенів, водню.
Отримання лугів.
Електросинтез органічних речовин.
Гальванопластика - нанесення захисних
антикорозійних покриттів.
Гальванопластика - отримання металевих
копій, пластинок і т.д.
Електрохімічне полірування, свердління і
т.д.
Гідроелектрометаллургія - важлива
галузь металургії кольорових металів
(Сu, Bi, Sb, Sn, Pb, Ni, Co, Cd, Zn);
застосовується для отримання
благородних і розсіяних металів, Мn,
Сr. Електроліз використовують
безпосередньо для катодного
виділення металу після того, як він
переведений з руди в розчин, а
розчин підданий очищенню.
Покриття металів шаром іншого
металу за допомогою
електролізу (гальваностегія).
Рафінування олії (очищення)
металів
Застосування
електролізу
Застосування електролізу
Гальваностегія
Цинкування
Гальванопластика
Нікелювання
Електрофорез
Дякуємо
за
увагу!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
4
Размер файла
4 552 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа