close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Фалес Мілетський

код для вставкиСкачать
Тема уроку:
Відношення
Що називають відношенням двох чисел?
Що називають відношенням двох
відрізків?
Відношенням відрізків АВ і CD називається
АВ
відношення їх довжин, тобто число

Відношення
Знайдіть відношення відрізків
АВ і ВС
АВ і СD
АС і CD
 
=
 
 
=
 
 
=
 
Пропорційні відрізки
Які відрізки називають пропорційними?
Відрізки АВ і CD пропорційні відрізкам
АВ
А1В1 і C1D1 , якщо

=
А1 В1
С1 1
Пропорційні відрізки
Чи пропорційні відрізки АВ і ВС
відрізкам

   
АВ і СD
ВС і CD

=
= ;
= , то
 
   
 
   
= = , то
≠
= ;
 
   
Теорема Фалеса
( узагальнена)
Паралельні прямі, які
перетинають сторони
кута відтинають на
сторонах цього кута
пропорційні відрізки.
 
=
 
Розв'язування вправ
№ 328 (а)
Дано: ∆ АВС, КМ || АС,
АК=2 см, КВ=6 см, ВМ=9 см.
Знайти: МС
Розв'язання:
Оск. КМ || АС, то за узагальненою теоремою Фалеса
ВК
АК
ВМ
=
, тому
МС
ВМ∙АК 9∙2
МС =
=
ВК
6
за основною властивістю пропорції
= 3 см
Відповідь: 3 см
Розв'язування вправ
№ 328 (б)
Дано: ∆ АВС, КМ || АС,
АК:КВ=2:3, ВС=10 см.
Знайти: МС
Розв'язання:
Оск. КМ || АС, то за узаг. теоремою Фалеса
АК
ВК
=
МС
ВМ
=
2
3
Нехай х – коеф. пропорц., тоді ВМ =3х см, МС = 2х см.
Складемо рівняння:
2х + 3х = 10, звідки х = 2.
Отже, МС = 4 см.
Відповідь: 4 см
Розв'язування вправ
№ 336(а)
Дано:АВС − трапеція, МN||АD,
АМ:АВ=4:5, СN=3 см.
Знайти: С
Розв'язання:
ВМ
АМ
За узагальненою теоремою Фалеса
Оск. АМ:АВ=4:5, то
ВМ
АМ
1
4
= , тоді
 =  ∙ 4 = 12 см
СD = CN+ND=3+12=15 (cм)
С

=
=
С

.
1
4
Відповідь: 15 см
Розв'язування вправ
№ 336(б)
Дано:АВС − трапеція, МN||АD,
АМ:ND=3:2, СN=2 см, АМ = 9 см.
Знайти: АВ
Розв'язання:
ВМ
АМ
С

За узагальненою теоремою Фалеса
=
, тому за
основною властивістю пропорції знайдемо ВМ:
С ∙ 

3
ВМ =
=  ∙
= 2 ∙ = 3(см)


2
АВ = АМ + ВМ = 9 + 3 = 12 см
Відповідь: 12 см
Домашнє завдання
Вивчити §10,
пункт 10.1
№ 325, 329, 337
Підсумок уроку
Що називають відношенням двох
відрізків?
Які відрізки називають пропорційними?
Сформулюйте узагальнену теорему
Фалеса
Підсумок уроку
Як ви думаєте, як фотографія Ейфелевої
вежі допоможе визначити її висоту?
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
45
Размер файла
1 306 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа