close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

BSCC Presentation - ИКЕМ

код для вставкиСкачать
Българо-швейцарска
търговска камара
Кратко представяне
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ 2013”
ИНДУСТРИАЛЕН КЛЪСТЕР „ЕЛЕКТРОМОБИЛИ”
27 септември 2013 г., хотел „Анел“
Българо-швейцарската тъговска камара
изгражда партньорства
Камарата е учредена през 2004 г. въз основа на
Бизнес-клуб България-Швейцария
Стратегически цели:
да подпомага развитието
на икономическите отношения
между двете страни
да представлява и защитава
бизнес интересите на членовете
Камарата съдейства на Швейцарското посолство в
София за предоставяне на услуги и информация за
бизнес-общностите от двете страни
2
Нашите членове
Водещи на световния
пазар швейцарски
компании, работещи в
България
Малки и средни
фирми с швейцарска
собственост
Търговски
представителства
Доставчици на услуги
3
Основни дейности на БШТК
Поддържа добри
контакти с публични
институции,
организации и фирми от
двете страни
Организира регулярни
срещи и събития
Предоставя релевантна
икономическа
информация за
България и Швейцария
и извършва услуги за
своите членове, както и
за други лица
4
Предоставяни услуги
Контакти с институции и организации
Пазарна информация, проучване на фирми
Посещения на панаири, изложения, фирми
Правни и финансови консултации
Административни услуги
Търсене на партньори
"Временен офис“
Други
5
Проектът
“БШТК – насърчаване на партньорствата”
Партньор: Търговска камара Швейцария - Централна
Европа (SEC), Цюрих
Главна цел: Задълбочаване на партньорството между
БШТК и SEC за изграждане и развитие на делови
контакти между български и швейцарски фирми
Конкретни цели:
Споделяне на опит и полезни практики за разширяване на
предоставяните от БШТК услуги и повишаване на качеството
Подобряване работата за привличане на нови членове
Финансова подкрепа от правителството на Швейцария
чрез Фонда за партньорства и експертна помощ
6
Дейности по проекта
Дейност 1: Изработване на промоционални материали
за българската машиностроителна и
електротехническа промишленост:
Проучване на бългатски фирми от целевите сектори с
потенциал за развитие на партньорства с швейцарски фирми;
Разработване на информационни материали, включително и
интернет платформа за насърчаване на партньорства
Дейност 2 – Провеждане на форум в Швейцария
Дейност 3 – Провеждане на форум в България.
Партньорски срещи и посещения на място
7
Не се колебайте
да се свържете с нас
www.bscc.bg
8
Благодаря за вниманието!
Секретариат на БШТК
Васил Радойновски
тел: +359 884 320 507
e-mail: office@bscc.bg
www.bscc.bg
9
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
7
Размер файла
2 046 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа