close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Рціональні функції багатьох змінних

код для вставкиСкачать
- {.-
<-.=--- - |
tr Tl *i l l *
E. Øi ;Ýi i
e l r l F"
µ ÌJ! ñt
µ.
)d
-'
*Â-. t-
}r | Ò {l
.d.*_; ii ii
l Ýi t l p
k I r | ì í l á
|*i sçl
s - ÙI |
k-
h l r -
i t t
- Ó l â
{l <Õ'
k l i Ý t
Ì
s
I
Øl ì r
! t, I
j f â i
Ý l +l
i ut l
+
a
l â.+
¡ g Ç
s.µ.ï
'J Æ l-
* * r - i
l µ.,=,.
- Æ.*
:- ₠.ê
EGf f
E..Ç E.
ê r \).-
- w
F F ^ a r
L
\J 4 -!-1
\. À
* f r ½
*r w rf.
.^\
v À
HÞ
* A
çÙ
6k
;r l
â n l ^
6 ¡ l G
? - *i t *
ir.. - I
µ \J i k |.'i Ý
Å +i l
| | Ø | æ
*i S'r S'
* i i - N-' I N-'
\,i * t\J i k i n,i ì
,v i I
À
{
,1.{ i
I
I
t\)
Y
¡
ç
k l
+
r-
+
(a
\f
!Û
I
t'.)
<=-*-'
l l r I
ki rl
| Äi
+
ì
Ò
{Â<-
k l l l r i
rl l rl
äl i ä|
! l +
<*- I <.-
l < l l k i
+
!
a - *
^ a v
à ^Þ)
!i ) .Y Ì
å'Ã] -
-.r * C
- ,--l iJi
ÚÏg
l { t { v
P *
°ì
#Ý À
.ÍÄ
i × µ p
] - Ô ¡ r
- Ç,' }:
;4
Ì f\µ
l -. -! A
t l l å
Ó\å
´s 6
R'Fì
t µ98
À 'l | ,'
l:":.E l w
t ] ç.×
.al I{ r;.
v * *
FÔr
"-.n µ
r+ \-/ a
o} r Å
oÄ
-+- *
g i v Ú
E.å \
Ì å s.
.± .?
l a :
V\J\
-l
áD
-]
rÓt
Ç
E
ç
Ä
êr
Ä
ê
₠
-
ê-
¾
\r)
|.ç
¿!
fE!
*
µ
ir
êr
Ô
(^i
Lr
êi
Ä
?
o
"l
}ç
Or
E
u)
Ý. *'.³ Ði ãâi
g $ -i*ëo*l*FFf YEiÂ
x l ái.!ñi i'l µ Aµ i }|..
₠ i -| o.i |** **|**µ Ý kA:i }'
µ *Æ Jiå li ; ',, ',' iái
s s ÕI .,', E. yi Õ t|
µ i i ^ l I ',, ;.ai 3 i Ti"
l { + N..i f | á N} l.ì }< +
|| R **i s '..| g À l i ; kI
^.T.* *l \i ^ â rÓ¡*,|*
Ê 5 +l.* s,\ t,t
a **³ (,.l .Ê ì l l
¡ Jls ₠ T*,
A ..i, µ F
o| t å
µ'=
!A ,^
;n
ii
a
I
¡
4
Rf
+
ÌJ
Æ
F'
,rll{
FI
^
l-
}ç
Æ
I
(JJ
-l
Fç
ñ{
Ui
I
(.)
(ê
$
₠'
k
Ô\
- l n
gÙ^
ráí
AA
E Äd.
F ÌJ I,*
I
) l
¹l o
s
ç!
ä
.l ì.
×-i Äe
Ø. l|ìí i *..
+
t
t l
I t
ur i
I I
^ t
{ * l
q l
$rÞ l
s l
â Is.
+ t
'l
( r l
| *\l
ïl
-',
Ú l
æ)
Ø l
s.] Ó o
.{ l
IQ
-J
àN
A '1.)
<*, {
I'l l hl
++
}"J á^
+
Ò l i
6 l
t
¹+
',., t * )
.Ó A.
lrr {
'l-- k i
A+
as
Ôä
.t s
'ç i.
s,
i {t kl
+t
E F J
-t-
a
Ó
F
.Æ9
*
+r
|á41 ×
lS' E
lñt *
1 9 u
i?;
] i S
ç rir
Æ-
El ra!
gµ
i ±.
°E r
E Ç!
,i lli
E t s
ä3
Ç¡.
µE(
i r e
µâ
l ¡ 0
r J F -
A.a
ÀÄ
-
f i *
t r à
!l e-
å d
µ× *
E¡
A"å
t
aµ
Ƶ.
!'µ
!l !i
l l µ
El tí
å E
lai ¾
l n
Ii\
l Ù
lñt
d
A
R } ç
é¡
æ, l Ý }a
| l µ
t r v
F1
!r <
| l Ç/
t/r Ò
N"l Ý 8
L
!t E
a×
åo
f f i *
i i x
l | èt
v µê
k µÆ
l l º Ø
,( <!
Ì !c ;.
s µ.Ø
µ f i S.
ä ±k
i * À\-
l! µ R
t,ÌÙ
R"< '
å ri
ll ê.-
| | ï
o
'\ç l Fl
-i- I [*l Do
N IR E
r'J | Ù
!.₠
'l l
:l\i **"
* v t l r
.l f r i'
µ. ä l ä
l\J
\. iÝ i.-\ i Ðr
t l
\l n*
+l t
R[. I h{
t'; I t'-)
ï G Ç
i *
À -a'
'1.
ES
Ç', Y'
- 1 ,t
o i?
''a ...
+ v t
¡ Ç..
Ñ
1 k
å\-
ER.
t 0 ñ l
E È
F.Ì
¡ i*-r
:*
Ç
₠ *- l *.
^ l l
v t l
F r l l
.t r t ç l t r
= Ä Ìl N-;
çJ .â
Ä'=
,Ù ê l
;, + i Ú,
Ù .* l ç
r5 tvl
s
µ ì- i
Ô,R
Æ .l i st.
¾\|
ê v
ÝÌ
Æ
A
'J \v
f:l
¡ r
Ó } r
â
\ir w
µ! 'âr
} ç ^ i
Æ P
l.l t\
f\
A v
o -'
A I
^'l A
Ù i s
.l Ø
a t l -.
. | ç.
l tR
r.,J I
l l
8ä
× Úíl *
l l i l
å - | å * N
+l r l l
'l' {/
i ç l N R
Ì| Ì l i
t l
'- l
+ i l e
N | »t
îl
{ - t,-,
t t
¿
a-r
1l
N I
;"i ,''l
; j r
> I\-,
.i l'\
ì"Jl\-
Ô | R
' l t t
ìç I'
\- I
!*
s'
s$
vQ
t el *
+
!
F.
s
Ò
.ÒÂ-Ç
ìíI }<| ì.l l å
't
l i +
aA
T^µT
îi Ý Ý
\*_-/ +
+t J
l A æ
r"r s'
Nl (
Eµf r
t
t
E'- i
å c I
Ù Ò i B
µ.
t ß l
E. I
i\.
R
ñl
rar
ç.
Ò
i,{
I
(ê
s
9
k
I
)d
^I-1
Çc
it
¿
t\
.l
¿
ì r I
'I
,* l R
t"J I
l\) l r-
s
ç
a
ìJ
I
ä.
t *l l Ý
14
A
I
(ê
.;l
ä
Ü| Ý
+
+
!
s
t í | ì.
s
Õ
__µ__
J
5. Es. ã3¡ïE Ó
Es !j µÀ µi _l - ½EIEµ F
t E: ê. Ì µ J i Ì E s =.µ ± ¾
:ts â ï i ¡ $ A 6Eµ.*¡!
ñµ :
i: ñ ¡ i ñR; µ;₠¡¡¡ E
±â å s. E d i i ç E.ggEñµ µ
E¡ E" E a ¡.s.E .;f;xs\F ¡
;g. l l * Ù. µ ñi ±3,=:- µ
¡µ-³µ'+ µ; ¡₠gµi:¡E
5* T µ.µ .1.
.₠i l +i Ú; µs. E;g¡*Ef;g
í ¡.*i*IâÔ B¡ F¡igfi¡,µµ
* 6 * {µ µg=µµi µ¡
µ fi,* , a k
¾ * t ; i n ;.µ;1 ^] * -
E. S,tÓ i } µ: µ:gµ,µ¡
# l l + A;₠ a^F.ÔGi S.Ç
l F µ ri : µ¡.ñ3µI'i *
å J Õ *µ µ:µ;.¡ µ,
* *â } dÑ sµµ¡6 g.
i. ti * µ: !:µ; µ
s a'| - t.= á)µE=µ -.
.:µ Ý Ý µÝF8 fi
E ìE ¡₠i E ¡
s ñ¡ ¡µ₠; µ
, * ;g.;E µ
µ.
Ù
f
ÌJ
ä+
Ý|Ý n
I
r-
+
Í
I
} J I
+
A
(\
'j-,.µ ñg}E rEfigE:
E¡ âgau, s Erµ ¡¡ µ µµgµ.F₠Óil
¡g L:s¡ñJ-µ¡Ò Ífl ¡=ݵ ¡µ₠?i.*
gµ }i¡µ il l ñ¡ µµflil µÐµ *
¡¡ l t *ñ *!ç µ¡Ô ₠**u$µg ¡-¡ Â.i-
.- t*q"; ti e ñµâ ¡sñi¡;µ : g .'
¡ -FÝ
₠ Ò.₠ j¡₠ \ii il¡ iiµi₠ µñ i µ
}Ý
Ú¡ ¡¡ â ¡}¡ gñµs-µ; i ¡
¡¡ lâñ * ¡µ µµ ¡µ *ï
rµ ¡ ! ¡ sa µ * f;'i ¡ g
. r l ç l i Ä µ +
\ *µ ;: ¡
1g₠ i - s. ¡µ**tttg µ*}¡ Ýj µ1ff
,í ¡ii iiµi¡ ¡FiÒ+ ¡¡ ilg ,t₠ li
¡ ¡lIi ¡i ¡i¡* iµ¡¡; s¡¡Â
¡µiit¡µ µ;µ µ ilñ ¡,ei
е¡¡¡;A µEµ ¡Bñi ¡
.5µ µ ñ¡$
l l
l a
I
i
) <n
,t v
l ç"-
Ni"* ê
l l 'ê
| l\- ½
c--. r-.r n!
t.] v'\ ì.
s* s;µ
k kE
A A µ
)J l.J Æ
s ] ç) Ó
v) a\
!!
çÞ | '-.
a
a
Ø
\Þ
R*kh
';';Øß-
.'ti !l µ' À(
k:â;i i
\æ\
¾,- i.ñ
Þ l l | *
- o - l;
å µ.¡ s
R"oo- s.æ
i i.Ý a'
',ñ{±ë
çÞ|'-. I l . Ì.
\.( )\r
'l* Ó i ||
ç l * - å
lir Ù ii
\ ì.J r\
+l r;,
¾l l S.
ll '-. k
l *.
ç }.i
't $ l l
I
*
l l
\)
ç
t l
,s
k
[ ]
-ri.
oa
Ý
ìJ
R
n
ti
,Ó
l<
I
ÌJ
+
e
Äs
ìJ
k
Y
ñ{
i! q,\a:-:i r -
Ú;l æ- : Ó ï ×"Â *. ê l l l l ä
â µ A I' S*l * ; µ.µ â i ï
$. U.i k | }i i P µ i i â -t
*i; Ò k l |i µ1âi..---Æ----5
â 3 Ì µ×"lê3i-Y P¡µ
µ * i r :":l;*µ. â ?1*lfi.
".!l l | i ¡ n i
k F * ä * ñ i ,].l * ,¡.
!- L 1 Å | l
R. i: k |-+µ s 'Ô
l l :L ; }< l L ¡ .* T
' "Â a & 3. l*"# T !l* A
= r-i *- æ, l * i l ;, .-*i s" E ¾ êi Ü
l i * â A *i *.,¡ ,,., *
n{l.}Pâi I
I u. lk S il = .r e-
*i ß + T '' å d¡ âi }
k } l ; µ i i l
+ * Ó "ñ .l l *i.|.
t.-, l'-. I i ¡.' Ô. s
:|* { F µ ', ,,
R æ, IÝ Ñ
Ù l E.
*i l A. µ
l {sß
+å
}â
*r
ç }",
G
Rå,i µNµ F ± ± F
×. 8 i - *'?.*.
P Ì: s.s.Ú". s. s.-si S.io
i ì{ | * ¡ Eo .* *.l r.r i *.i }
µA 1 k x k 5 h ki å|
Y 3 s g s ß. s t'-i }
} Óµ-" f!
FF$ ;"!
>l !4
i ai r'
rç !\r
] ç
i s
µ µl³
h å I Ý
I
+ +l l
¾ ."'r.i i .',)
r l
f
t\
9 e :,
s'
,A S
i..
µ. F
:' "t'
*ä
'f i
A
t J I
.ì×
+
!o t\
ç
'ß
trf., i - t)
.ær a
.9a æ
.a k
ñ l,
+
-i+ r{
qA r-
Å|
.A
t \l
A
!.i.
Ut l'-
ä
t l
+
Í
æ
ç
µ
k
I
çnæ
Ò
,Jt
ta
l.t
+
°
sh
{| Æ
(ê
s
9l
*t
k
I
Ø | (,
R
\J
.Ð
UI
!l
+
a
a
æ)
Øi
k
I
I
a
s
lÐ
k
+
A
Ó Ì ) i i.* | F l i '* l '- l i
F × µ i* -ÆÓ. *l'- g i-.
µ µ. k B noi.*, s. --"i
¡; + 3 Ý ± å;
µ* ±j* ¡ *i * â 3i
: µ f f. + Ø r r t, Ý |
µ¡ ¡ m.l * â.**-o*l *
;µ n g ¡ s.k!
µr - : ì + g. +
×g () 1 Ëi. ; }
E ï ´ ×. s | ä
µµ. â Í µ â µ
¡Ñ : k A ìíi -.
EE ¡.l *NY\..l/--
¡E ; ±l,-Si,- i
µE 3 Ú.**. *Ô=
µ.F l *.t s- s.
Eµ *A* â ¡ Y
!9 Å Ä ..l } r
E :gà u, ³i l ì.. + -l.
µE Y .-*. a a
Ù'E l i
µ.F
E( Ý
t.J
µa
*
I
"R ä. l
Ý â | ß.
l ç r | |
.t t d i
^â.n
S IF.
(.j | Ù
k i *
a
Ä.
æ
µ.
Ø
ç
¾
t\)
i(
+
T\)
41
\
a
lr
+
t J
R
ñl
a
µ.
Ò
[.I
Ý
s
q
ñ
}{
h. lrr
L
:- À
r +r l l -. ( ) J l i -
Ù^ä
Ìi ,Y;
kl r
++
# b.Í
}i ä-
'Å
-â.
- l
r;_
+ -.i
i- qe
( ] ñ t
'+
(a
. .{
t\a r
NJ
t
I
tê
Ù^
ñl
I
t Ûl ìÞ
Ù^
bJ
lr
I
u l!l.t
ä
(,I
lr
-L
a
li
'u
¾
(.)
a
êr
äÄ
F ] Å
¾s (
:Ì
µ l\'
´..\
t l!
Ñ|
(ê
æ
rf
¿
tu
*
æ
\-
¾
s*
s
s
g r l t d
s
s
qµlä.
â l â
- â l l
(, I (Ôa
+
Á)
ul
tu
F
Ô
l:l
lt{
êr
°
Æ
}-×
t\)
.A
I
e;
ç.
tr¡
àl Ý
I
Nl å
?
5l
r l
r l
ki
ì J I
+
¾
t l
t
* t l
S. l Ò
rrr i
s iµ
,.*| Ø
I tqr
u' l l
!\(. | Ý
a i\-
Ü i Q
* l 8
l R r
*
{ê
s
q
ir
R.
ñt
i{
t*)
ñr i
,*l
+ - l
'l
µl
Ì J l
Ì
å
å
- _
s l
ær l
,l
'1- I
l ( l
\) l
F\.
ñt
l l
sl
N J I
+l
kl
Ìl
l l
s,
E
ii
!
{
l'r I
ì J I
'l
'i
µ|
ì J i
\-
R
ñt
¿
Ó------_--r
t{l I
ìÞI l t
.l Ý
l l H
El -
ì.. l L
Ñ
l l "
)-r l?l
F.{ .l \r.,
!l I | í
E i''Ä
å ( ê l r í
E µ l * 5
F .*.. ₠
\^J w
±
ii â,!
Ù, i ]
¡* ni
)
r- -6
;.P
=¡
4 i.
Ä á g
+ i Z
åÐ
¡ v
(< \t
å q
i Æ
F
*
w
Ð\
F
Fj
?1
v
\.1
aa
t^)
Aq
P
s.
.,â!
A\
P
Å
!l
s
n
A
U
q
sr
^t
:
w
Fl
\J
.ê
J
F
/\
v
K
Ç
i -
c- (-
k I <__l
.ì J | 5 | | } r
' .l I li -*,
l" jl F *-ll ¡
¡l l
_i l
!Û }.>
-_| ça
-.- i l {
âl l kl â|
t" | i R Ì|.'
I l l ñ { l ñ t l
)i l l i ìí|
=6l l F
×.l ^ ] S.!u ¡.
s i.r.t | ."Þ. i o
ì J i N | â r
..*i l Ì E
l i ñt ±
2 E
µ. µ:{ |l
ra ç i-r
'es å
l { Þ 1
Æ'.l s
µ.ê A
;( µ !
ã ±nI
µ 8 |"
l Ð t\|
^\-
å{\|
E S l s
µ '*l *
D ) ç |
^
a
3
;
;'
E
(D
*i
|| ¡.
'\
t\i +
s i ß *
']. l s-
,v I rrr-
t r l å
- l l
a
ä.
rç.
( d -
+ i ä
ÇA
o µ
å F i
{ - 1
-l-l à
µµ 6.
Ó À
g l l
N ] Ó
.µµ
µ o
q ¾
Yo
:^
s Ð i
s Ù
vl
ç.
s
*<
h
P
v
i <"-
]. l k i
r r I 1 9 l
A I , I
i r - i
l r I
$-
fi
µI
ìt,i
+l
AI
dl
\J I
r ê l
il
i"
I
gP r - a ?
₠µ Sr À.* 6
r a i k 1 6 :
I \rr
AI
â f ).Æ
'!= =
l Ô ::t I f i\ s
êr .- -o l t I '',.
i Æ l - »r | -.
:,Fl *' N
*.{
À F i t
w ¡ $ l
f i *8 ;
fD 1: \,
Ù:E °''d
^ q \Y
À*
Er Lr rt ;J.
Å 6 F. ( D
Ù\4
= ^ ¡.t.f
* à q Æ Ä
Ì!
j;D..n ± 6
.-'?
ÝÆ
$ å Ä
h A E
eµ l
x₠
à. itr iÓ
Ʊ s
ç è?
Äs µ
-.j E *
t si - "&
l o ç
; iJ !l'
.j } Ù Ï
.¾ F
. ,:q ;a a.
^µ
*'- r 3
f qj å
r.i
aJ a1
i -.â
FJ
) e µ
Þ'F
l<
v h
F
F V
(D
.li
ââ
t e Ä
(Û
s l i l
ì J | t
\. 1 il .t
N l r
|l t.|* µ
"'l F *oui 8 I
Æ'|R .*l Ù Ñ
S'i d i Ú å* r l - i ;. O
l r t µ i $
l'r s
R
l r 't
-"gW. - *qi dr..,;i ad!i 4*;Fh.- ^.
r.-a E( .-. r.-r r- E pl - :J|. !* Ì)
*- - ¡ *, i G i Ø ± | | | l
âl₠×-ii-!i.E µ ii-ç| I<- lÐ.-
\l Eµ** s i F }^ ç,|n-l *Ji yl Âj *l âi
Ø| s | | Ù ¡ f r n, _t s "*| +| *!| Ýhl.. l | kI
¡.|µ.¡ I l | sµ q¡. i {i I j.r i l - *I h*! l **i
"'|À. n ¸ =± ¡. i -*i ìi i i *i i
[i t" µ. µ. :× Ôg i'..i | -J.- s
âAA3µ;g.ÔÍ{-iµ
Ô j j i EE l F' ç s ;
.k * t = s = µ.æ a l +.- +
¡ ¡ µ * =¡ ¡₠ s ßi{l I
¾ E. ê. µ ". ¡µ *l o*l;i
l 3µ.Ñ.{
E q ± i .; '= =. R i i..
= s # g E Ó* .+
= .!t E µ i, Eg e
E .Ä = E À. Í}.(
E ê t .'á f µ
A. {. .¡. E ±;
i # E 3d
A.µ r í =
Ñ;l
ñ µ g E¡
µ i s µE
- E g =
E ¡·¡
V F I E
â J Å ¡ i
t
µ:t µ
Автор
iutin.yan
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
24
Размер файла
6 766 Кб
Теги
багатьох, змінних, функції, рціональні
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа