close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Подвійний інтеграл

код для вставкиСкачать
t i
Ý
E
\)
(-Û, I\
;rt
I
k
I
+\ | N.)
Ð
ñ1
t J
I
Ý
Ö
À{
I
3
s'
+
æ, l *-
,-
Ù
\)
I
I
Å
><
ñ{
I
I
k
t.,
t<--â
t i
+
(..) | '*".
l l
(*l *
Äl **
,-\
ñ
\)
I
!
k
L Û |'*"
ï F*ç E
µ E¡ l | E -ç
E i:* l µ i.
F g µ .*µ l |
' ¡ ¡ + ¡ ..-.i }
fr í } ñl **
.ãÒ
=I ÇÙ
t 0 r.r 9 l l r
â'¾ t I
µ ) s!
'Ägi (
9í =\
= Ä +\i/
: Ö = ....
( ê Y
.:?=
g ( J o\
åÙ\-
i t r ^ s
* v a
Ý s.å
F Ói.
9!- R
) < w?
F.
êr
w i
E l ^ ^
ñ" µ.+
å tsñ
l Ù 'v' J
)< Fe
râl
^ l r
a±*
ñ
l l Ä
| l Ý
w
A
ê E±
** nâ
ß*A
r!^
v
!") sµ
l l
Æ
Ut l l ×
k
Ur
i
}')
Ý
A
-r
b.I t J
k
i.;
I
ia
Ì.)
k
ì.
+
\a
Ir
t l
¿
Ý
¡
l'J
+
ñt
Ì
I
l(
I
₠¡
Ç
(.)
+
Ì}
t J
l<
b.,
I
ì.J
5
lr
+
ÇÐ
\t'
A
t l
\rs
À
ll 'ï.
ÆÑ
Ò r - L r.1 Í
r ( <
L
< l ;
ì j å
+¾
*í
n\/
l *
w
Õ- À
r g ;.,
_ w
}Ì
i l 3
\µ 0
s l Ä
r. ,(, ?
^:×
k e
5
È
ç
₠*-
5
Fln.
ê
a
l-{
Fd
rA
»]
tµ
l - o
E(
ß
t{
E A
µ.
r*
tl
ri
Ä
rt
-
v
lí
t{
EI
µ
!l
µµ¡*µ;µ Ý1µ¡i µ g¡ ;
Ò¡â flµi-¡ µ¡ A 1µ lñ**
µa¡*; í¡ Ì1i¡₠¡µµ₠ µ
µ 1¡₠¡µµg; µµê:.: µ. µ.µ
E11êµµµµ1êµia¡µE1
Ði¡µ¡Òiµµ¡íi1;¡Òµ
+t;!¡F¡¡: ¡Òµ.gе¡. 1*
LÞ1µiµE'µ;gi;;9¡E
*a1¡¡µ¡µµE¡µ*µ;.;
\
ç.
₠ñ
êr
t
E
µ
À
t l ì
t >l?
Ì | µ
- t l r
I
Ä
Ä
êr
Æ
a
Ç
( J
J
a*
w \r/
!.,1 |Ñ
O a )
-Ý
¡
ri
Ç
3
o
{
-l
(,
?
^
Ä
Ä
iiJ
¡
;ql l l
µ r l e*
; * a>- l
ñ Â µ"*i
k å , +|
\_ ì. '|- l
" µ E r ê|
- i#.¾'5 l
,ç
Ì âj : ",l
J l gr
J ¡ =E.
f'l ll At
F
) ea:
* i v
w
¡. ri ' iÔi
1-ç f aa
f t µµ
o 1 t 1 µ
µ ñ₠
µ:µ
*¡
çÙo
B"1× .µ ¡
a5
± µµ
Ç-:
Þ ê::
:± i ê
E ±µ
U. }æ -7
µ o Çá )
¡.i
Ì- ]
F.i S
v d
^ á >
l-. ^
= 6.-
åç
¡
₠\¾
r.i .Ð\,'
t k'
ç₠.
, \-.
9
À
Ô
(Û
+
ld
Þ\
Ý
Ì.
+
\Í
I
ä
k
(.1
+
Þ\
k
tç)
I
ìJ
ì
lr
}µ-
Ðt
I I
\Et l
,|'*Ý
i çr E .l }
èi R µ. l b.}
- l l ç µ. l Û i µ
- i ì l i | l 9
- l e!
6
*,ëÐ
r A
."4.'
sÑ+
Ç µ l Ó+
|| ¡ *l Y
r,l |. ° l t\)
=i ç å i a\
ç/i á ) i
^ r
.. .ì \Í
l - ₠\
s G l
a ã;
µ t l !u. ä
Ô tJ \..---_.-/
_ - l -
Gl ± l |
} Ùl a
\
EaÔ"q q s
d v v *
.A r *
'= - i E _ i E E.E
Yñ₠¡sg*µ.is
₠¡¡EYF¡aÂt3
µ fi t Æ.* fl¡ ¡ {,
gµi¡µ=µà. }
µµ$=¡Ôµ , ¡
µ ¡ E f;ñ fl¡
; ¡ F =.× 3= i
µ=ir¡; ×.
₠:¡µ g å
Åí¡E µ. -j
¡µP. Sg s
.EE;.µ: ¡ j
EÆ
!= t'ç.w
*'r í Ô':=
í.s J ä o
-..êç
w l Ó r F,
E - Þ â ± á.
E ̵= s ç
n g t µ
!.Ç Å Å
åigig ¡t ¡Eµ
gj¡; µµ* ₠â'₠₠¡ P
µ¡ì hµ;µ ñ µ ¡.¡¡µ ¡
Pµ $ñii;ñ ₠µ;₠ÒÒ;
u¡ g J g¡×* µ µ f f,¡¡;
s ¡s µ µ¡:.*i;µµ**fi
à₠: ₠}.Ef
µE µ¡₠¡s}i¡g:;f
s¡$;¡gfl:µ¡:¡ i
¡ i ¡: ¡ g g µ µ5; ₠
i$¡₠µ µii;ii
^ â r
:"g¡¡g 5L;si
s
.!a
w¾
Þl µ.
(.)
µ9 (D
:- Ar
f.;F
AE
i { E
ç o
å 3
D ) á )
:r 6r
åå
6B
êr
i).1
,4
,( D
,-
ii
ÄÇ
ï - -
ili
µÓ \J
¡.Ñ
f,'g
á) Ý
=±
¾Ñ)
( )"
Ol "tr
Ço
ÌÇ
Æ
r-'tl -
å i ±
íD
a¡.
s9
'ál
E à
cD ;l
á D;E
3 á l
g( <
*3
!l *
,.t- -
¡" n'
» f ( D
Ç
I
x
\
â
s A
ÌJ
a ) { l
} a µ
× i µ
t,lr Æ
µáÝ
I
'J. µl
rl F{
g6
;4 Õ )
Ç l'.
Æ
:
'¡. êç
êç )4
ts.
r E(
{µ
t/t µE
å: , lrlo
allJ ' fi
E:¡
t r t
E Ä
¾.]
½: Fi
Y:
;À
ç.r i
* ' µ.:
µ w,
rl
,a
Ç
s(
ì
(?)
!r
-
(D
Þ\
à
E(
¾
ç
2
êl
i Ñ.
µ
Å
:i
E
Ä
4
Æ
Ä
F.t
A)
!r
lÙ
Ç
\
Ð
.s
\q
}(
al
.\
.<
l l
a
\
Ð
ai
\á
Y
A
a µ.
\<
+
*
-")
,-
.t
;
Y
A
.t*s
FFl ì
và \,
o
J
a
t.à
(^)
ta
v ì
.? *v
?
L i.
(,
s
(?
.<
F
' l',) l.r
.j -
Ô
-J
}] Å
t - ½
=å
\µ
Ôµ:
Ý 0 J
ÇE
ç.ã Å
\r Ç
ì r. µ
å J -
6
,4.
=
l i
\
lr
ç
6
Ý
&
+
\.
} J -
k
t -
.1
.\
=
ÓJ
Ì
d
ài
s
S(
3
å
s
3µ
o
E
FJ
.()
(t
(/J
9ì'
s(
-
l'\
ç
l t
"
\1
t*
Ù
.a.
t l
Ì
\
k
Ç
Y
t*
..l
.s.
\á
lçt
a| êJ
r-
à 2
t ^ ^
?l\
v
q r'( r J
µ \Jt
Å*
'µ
.ǵ
-j× F.
*.
.µÝ
ŵ
µ
F.1
ѽ
Ð Y
Ó -*
l rr
I /" l
| Ó-t
iuJ
I
I
I
+
ol t ^
al o ¾
l l l t r o ß
s (!i µ À
ÍE E P
r (|i ± c °
9) I Å¡? Ë
q\;.Å E Ô
v l:q E
¾ç á l 6 [:
<E E i µ
. ç Æ Ç Æ
.=.Ä r ¡
i i -
Ð =.E
t r S( - !- t
t r ^i =
g aµ å
Ð µ ¡.µ µ.
=: Í= = =
µEÑEï µ
a¡ ±E. -
Eµ¡µ₠
g µE g
t - a ='
ñ-.F* ;
-;i
¡ ¡ µ g ´
r.Ñ µ
â l
µE = µ
l ß Ã
r F F t Ù °'
± µ 0
.,q ± E J
fi i q E
¡¡E Å
!l Æ:
E.-
u J å Å
o A | µ µ
ot s lµ.
½ å l l f i
Ý '| ¡
} 5 ¡!Ñ
F:. µ9 |IE
ÇF | o c
)r ,-, lo 9t
åï l 9.¡
å:,\×
l 6 Yc F
Ç E |'â
F 3
!q 'a^i
^ s9 - lç
B} }4 êJ
i ( = á j
.p Þ l
- r q d :E
µ 3 o µ D
*à å
w F {
.ǽÆ
½Ã
1 í t 9 o:r
E 1 í Ä o
oÀ Ð t r
.¡½µ,
Ô Ä Ç N
,_,L i d
à !i ('.l ïr
.o r.i ½.
!â r
±9\
^i (
E:S
'\l
i\Ä
\-J \.
Ç ñ E
..8
- Æ,À
* r 1.1
J
Ä µ!*
êÏ.å
- ) v ) i
l ¡.
* 8µ
± ås
(1) .
µÓ
Ð( ^)
tå µ9
R ï
r ¾
=ç
* ( 1 )
× ×
El
t J;
åÇ
sÍ
µ-
al
R t -
ñ1 \i
¡.µ
iç
.\à
's o
Ç
F Ä
ïå
(' ár
Ä} a
ilr
ç
ÇE
Q': µ
sA
\
-
µ
Ç
-l
r\
*
ñl
Ç
?
(,
µ
:-i
Þ
E
3
Ä
à
?{
ti
-
3
7q
Ç
µ5
J
3
ç
¾
-
3
4
å
Þl
s
h)
lç
o
z
µ.
( )
-.] .ì.r
l l s
r±
E.-
sµ
|-l Ä
¡ 3
!Ô l/
z
v À
7i 'Þ \\
Ç Ä.j"
¡ h'.!r. '
F ^,
* s v 9
^g Ç
;aÚ
r* Ô .'<
ݱ.s L
å; Ò. \á
A
( J \)
S h.
\<\
å¾
,{?
r ( <
râ. Ã
:s ,{
\
t J A
bs
ât â)
à.E
o;(
AF.
å 6
s s
':.\'..l--^
s-Çs-
lr
\t'
tç
Ù
s-
-<
I I
s s
-'r--
s-\s-
k
ç
Ã
.ñ&
ß.
Ù
*t
o
tr ;i\
{
s
bJ
a*
05 S(
'F S
Ä 2
åá)
¡Ç
g t Í
k 9 r
- a - A )
< t )
l/i J.
Fr
|^ Ìt
SF \J
Ã"
Fl
¡.Ä
Þ\
.Å
}-r
\r. ;
\
k
Ç
\r-
lç
i{
.\
.<
t l
t t
s r - Ä
os s
.._Õ--t
r-\5
k
ç
\a
ÞR.lr
\âçJ
F
la
lê
±
-i
rÞ
ç
ti
3
Æ
E
Æ
t{
(}l
:
()
.l
µ
Ä
Fl
Þ
A
\,1
å
êi
lt×
()
Lal
|i×
?
Ç
Ñ
3
t)
rJ
êr
êr
()
( J
(\
ê,
5
Ä
Å
êr
n
a.
ot
Ç
rê
µ F E
t µ.
s o
í o
A IJI
tì. ;i
à)
?Ò
UJ
na
×. r.i
\
år ₠-
¡
±| A
ñ}r
µ; l^.
¾ a
!e tt{
ìç
'a Ql
:.4
µ
='^
l a?
:8 6
E ï
l l
'₠
k
l l
s
t\)
ç
FN
r
â
*
A1
À
Ç
°
v
.l
F
'*
A
µl
^
v
o
Ð
v
rD
ÇE
- t Ó
I,A
â } l
t - ] v
v *
A'<¾
* l (¡ ;
)i Fi
a *
' R.i ên
F
^
..Ç
r;;- _
₠ sl µ
¡ . â,is
,ri |Æ
F I A
?× W l\/
´ ¾ j °
v -.r v
½,Ò₠Ç &
À o l t Ô
s ( t g Ä] s
i µÔ.s g
Ñ â ï.âÝ¡F
ñ fi : Ã* s'g
o ± g l Ò ¡.
3g µ : iÒfr
Ñ E =.6
!.E ;¡ µ ¡Ò
ÒA.:i i E=
. \ µ E *₠ µ
- =. Ñ ==.i
s F F . EÙ
7S g 6'19'E
s >l; ïÐ:A"
nÐ=i$!i"
íïl
, 3.\ µ E
- ?
> A r
\j J Ä À
\ l l
ao
µ*..äµ: µ
; çg¡ µ
v,^\F?
ç }t E.. a
Ñ!å.'<
µ.íå I µ
? g'. â i
µ µ .}'*-. ±
= =.á D ;.
à
(\
\Y í)
i { o
Êg
â,Ä
ET
× Ä
ät
Ì l
s ¡
¾i ]
:: -ri
:!Þ
.:Ñ
µµ
µ 9 6
EÚ
! Õl"
?\
µ3
? Á.l
=.Ç
?
o.. Ç
>{å
å
Þ
¾
Ç lAJ
AE
ìl 'l
1 × ¾
sÇ
3µ
Ç R
( D P
× ä
o- s
;
E
-o
a
t^
l<
IA
:
µ)
Ý
t\^J
l^
Ç
IA
k
¾
Ñ
\s
À
f-ê-ln
Õ.\r Õ-
k
i
\1
lç
al
.4.
ç
È
\\
-(-r-
:-\s.
k
"
!r
Þ
.*.
.q
µ
o
(,t)
or
ll
F 9 E
( ) I
"] Ñ
Ò₠
- l l l
xs
ñÑ
:i
lJl
å
. (.)
Ç
fl')
âÓ
j
E
?
(')
z
z
r)
Ç
UA
\
l.l
;
l*
Ù
aQ.
\á
il
tê t_. \
s s
^Æ^
Íç.·-.
l.r
ç
\r
t(-
. llir
.<
;.
NJ
P I:.} ]
Ó g]E:
Eµ ±
µ -s ·,¡¡F
× ;ëÂE µ;â*
µ ñ µ $.ÓÞï.
t .\ ñ ..!r.* t Ò
i E = = * * ¡.¡'
F t't' s,:
¡ µ. í.í₠µ
i µµA₠
µ ¡¡ i! H
₠ ]. o ( J
µ 6]oæ
s µ₠ µ₠
}<t s±r
?.f;-µF
EïgE
½8µ:
l:Å l e w
¡ *,* ₠
å l z µ 9
µ |=. µ.
* |¡ ls(
:l E Ô
Ô i - Ä
- l á ]
ç; lir F]
I E
¡ |.t Jr
i l Ã
Ei g *.
Ô l µ ^
ttJ lñ -
Yi 6;-
Ä._ Ì*
fi.
* ±.À
₠
.R
Y
!!
Ä r-- **
C}\'
h
* iÇ*
â*F')
å
.I
l l
o-,T.*
{
t*
ê
I
I
Ýo-,
å
Å
I I
*t*
Ù
tt
{"
å
l l
o.À.*
ñ{,
A
Ù
i i
t!
Ô | k -
l ç
I
I
N;
,^ l k
-.| Ø
A i\.
il
( ^) l A
I
tål | '*
I
(*r, l t\)
l l
l *.
l s
l r
C) l e,
l r
l:
l\v
il
ÇJ l '*..
q) l u.,
¾ r..-.'*
k*..íÅ
t\)
Ir
+
"$\
.4.
=
µ
Ù
II
a r*.ì"
Ì
.k
\<
+
+.
l l -
Nl - *
l r h
\)
!!
è
È
S r.-r*-
NJ
l(
a\)
I
t\)
k
rä
+
t\)
å
tÇ
I
\)
ir
+'
il
Ù
¿
A
.\j
\<
J ( l )
t ¾,Ì 3
E. t ^ E'
F
.*
\.
l Aa
l-r ;-,1
v o
\!a I
Ç
| Aå
t - Ã
6 ^
l ^ µ.
t/ \ t'i
l.:
) ñ 1
l*\] Ä
ç l E l
v l r Õi
v
.Ç
µ
w
^\
rrr
!r
Ç
A
rl
(J
,a
Ä
4
a?
w
à)
½
|{
s
^
v
(}l
qa
ly
t)
-]
t\
\,,
rF
A)
çÆ
Ì.J
k
+
A
ç
R
ñ1
"4.
\á
i i
O *.*
.\
"<
* ._.Ì
/\-
tQ
k
t
-1-
s
Ç,
N
Ù
I I
O..+
k
t\)
+
A
.lr
.<
Ã.
\á
r d l
^ * l
.eir
l l
I
Ô
Ç
ÌJ
.R.
r<
t l
Ç
+
ñ
Ç
ì r l u J
I
Lh
Ç
ÓJ
¿
l t
Ôl l Þ
k
\
Ç .NJ
I
- í-' l l ê:-r
- w ' Ð.=
.sg" .ê Y
.}-j w
À¡ E. .\
t µ E \q
.g Ó 1 Í\-
A;F\
Þt g} { -
l í.q
?
¾ l e
Fi
= - ( t L
"µ.6
½]
\J S < ^
a*¡l
S- EA
t l r a =a
Ä Ë i r =
\./ á! Y
oµ
Ì
)1
i.v
^o l
Y
.Êo
( <ã
_ r Þ
ê*r E
Ç µ 9
t sh
o;'
7=.
.'.µ
ǵ
F
Ç,
ê q..
Çl |
7
ç k
x
a\
¿
il
Ni l Þ
I
s
l l
*. l t Þ
k
l t
I t - r r
t J l -.' ¾.- -
r'- -
+'<
±â
.Ô
l ì l ì 1 r 1 r
-Æ.- i --
ç.l
i\j i ¸ - µ i
.t l
I'
,L -
( J J l ( J r 1.
Ç
UJ
!/
I t
Nl l *
+
o Þ O
Ur
(Jl
UJ
¿
t^l I t-
¾ l',J
t s t s.
^Y Æ µ}=r
V J
9 J °
µ l g l l r
"Ê J ;,
µi i ñ
gt i ¡
F i À å
=Ô i i
¡µ F
-{ = i\
ï'a Y
i i'E l l
}-r À
qi Ç
( 1) µ | ^
? ( t l/\
6Ç å.
Æ.N
E i ¡ 9.
à-.
l E ¡ } {
!r it
¡i -l-
-k µ.
Ô rtl\ ê.
v l.
µ.µ. 3
Ð i = b
ñ ñ \E.
:'Ç
-.µ | V
F.r J Ôt
v i l v
:-'
µ q J
i
w ä
.á t r
- 6 Í
s x
¾ E l
{ï
v Ù
â-a
^
±.
oµs-µ5
}:, F *. ¾¾ f i. t >:E :] á ) -
t i-¡å ::fi¡Ag
A ê*ïo - Ô:.µf i ï
â {rEi oj*"µ ^.ÀAµ₠
nAE.5*- * IlÙ;s
*¡* i* í. µ" $ ;Ó.µµ$
F H$i-:-"* #Æ¡it
o..' .- ã;E.s* .¡, s;ñ;*ã
Ç :-=l R .i i..-E;¡
Õ ;- Æ N) Ú - k l Ô;- s Ñ.- r
¡ µ Ui ñ 's - l t E A;
:ra E. 3 F -¡ ,-*fl;s
f,l Bµ & :- Aµ8.
|| E } Á *µF
iµ' ? *t Ò"tµ
,-7 |t× _ ìl
E E å.Ù
eF A - R
-i s±
t
i
o
3:-?
.Æ;1' Ä +.'t.l
i t =
) 1 6;
.q-.g.i i - t ä
..r a t a
- r O
+ | å + - ¾
Çi s g ='
ìJ l -n. ¡.
J
.ç. Ä
- =J
F lq)
l¡0
F
}Àl:
3 r _ ÌJ ¼ì 1 Or i:.
ß. .\
å.q
l r i -!r l - i
.i {* ñr I
å + l µ
₠} t J l r r
Ç i
. \.../ i
à|
:-a A)
k *
;{ ,\ U\
F
s s å × Äæ.Ì.)
ç):=Y'E .\
! =.µ = .<
\ =.F = '=*.ì)
\i µ¡ g. â
| l µ = t. Ì J
S +
i i:-
(d
l' ¾ µ Ì')
i )r b,.) .\Gi//
:.=.Ó
! <1(
k µ.!9
l l \.
l I *.ç
å ) E â
-.- i Ø | a
( 9
!*
v
t l *
'l qr ÇJ)
l <E
' I t Ô
+ = ä|s.
l g ¾..'
l ç Æ l\
v.-; v
l<
KJ
's
ñ{
,*-
.ç
lç
v
i l
l<
i l
Ç
l i
k
Ç
l l
Ì)
I
k
t'i
k l k
te I l'.)
µ.
ñ1
_s"
t₠
µ
t l
k
i t
ã
k
l l
*-l *
Ç
il
k
¡\,
' | r.Æ
v r_;
Ì r A
r- lç
r d å
¡.¡
k - t <
r.\ Y
.çr
-d t\{
î Y
t * r i i
\J
| l Ç
Ð.|- l|
=è
l l Ý
î
i-*.. (#
l.! ç
'. I t r
!l l
Ç ìl Ò
!l Å
!
I
tt Ft
'+
h ì.J
l Ç
r r l l
ç
ii ₠\
ÌJ
-
i.V
- r'
-t'-
µ µçç
EK
µ.)
F -
-. Çl
sÌ
ñl
l\ | ,\rê .a..
-,- =
l-,{
Y
.ç | l
Ì d l..
±i à ê-
l l
9 a Ó
Ç
ê l i e l l
#
r,t h
UJ
pÇ
3,1
l<
,.. ÇÔ/
à
I
Ç
\-'
.q
t<
l i
Þ\
A
I
I
UI
Ç
l*J
+
Ç
gJ
ê/.
.l ç
\q
a
t l
o\
(Í r_. Ò
Ç
A
I
t
\₠
+
ç
ìJ
N )
J t l
3Ð
J
¾ Ë NJ
.Ft
-
-'tl v
=.ì J
* lli
S( i 6 I
-.Ç :
Æ: Æl u l
:l r\
Ñ?ç
\J
ç¾ +
Ó = ñl'*
EÇ
\J 5'
o t\_/
-
U
t l
aa
F
ÌJ
I
i - l äl Ul
t
g 5l *^
Ñ
µ l l
g ÌJ l - I
*
1-. O
o l\
i l 3
k a - l i *
ì J × } l u t
:* i <.
-l
Ll
êl
s
&*l a
µ
Ä
Ä
t qrr
i i i ( J l
b J l u l
>
al*
*l
A
tr
<
Ðt
U:-. Þ
\µ.
ñÞ
ñ l E
t t â
ÇE.
\<ä
E"f
å=.
&s
\! hJ
r r Ã.
t l
\
g
aÐ
s
æ
s'
s
å
s
å
ira.
s
Çk
l i ¿
q á )
s't
ss
\
å
t-
'\t'
!{r
a{
a\
=
's
s
._F
\
g
q
s
q
\.-
r
s
Y
å
s
IQ
KÕ
µ. |A
l s
J t ^
l/\
Ì { N ) Æ
Y:l ^
v t l F
F
-'
/\V
å!0
F
°
Ô\
- - 1
t ^
l/\ v
Ç
ê;
.\J
| ^¾
ê×
..^ E.
- A á )
.v F l
\/{
'J µ
I
t+
}] ì
( J r ( D i l
A
ê.:
¿.\
i l J
'A A
ç-, ol
Ç
.¾
J
]í ¡.
g | ç r
*\r
±E
¾
Ì}-
t"'
\
Ý
Ç
\1
lç.
ñl
.E.
ç
tl
áí.-$
R.
s
â\
/N-
G
a
Ø
s
Ç
ili
·
s
Y
å
tr(
s
".i')
f)
U7
'Ð
+
a
oh
l |¾
µl
)-
s
t(
¡
l l
ìJ
(í
a
ttJ
s
+
i'J
a
!a
I
A
t9
-s
Ä À - i A J
| ^ *- ¡
r × vr.J ) Ô l |
(r -:.ç-
l/\ å k i À ¾._.i
µ Ó i..;-
. .æ +i å l l Þ
Ç- ., i E. at _.å Ù
v. çl å | l a s
}.) | .) .. ;Ô
Æ q.| g Ì J 9 +
i,Ó F.*.':
i {l'r - s 3,.
,'E:=.i +=
±-,.i./Ó U2s
â*Gï;.µ-
,- µ ; s 's, o}nt,
o r f j\r â\
E =l r *.å
µ.Es;sR
* r Äs.ç
ÄÇ l ê i l
8 E .( Í. N{'*
5 Ó 17. *
° ^l |.,
ñ₠ä
1 /3. t\)
k ¡ ¡'Ä
µ.
ì) k .l. µ
+t'J i r S
Ç+| t
u t - ç
l ^=*gµ
t i l ^ÆÚ
"\Ð 5 á -
l Þ ç
F i l
t^
k
t^
(;,
<-l
k-'l | Ý
'- l l t
+ l l â
' l l l r
Ç l | *
ì,l l
ß.
Å
a\
¿
l t
Ä r - Ç
\
s
<Í t.-ìJ
À
µ=
) l
q.êl
!l l
.Ìl | }
+ l l a
Ç | | -
r r l l
'- r l
Ì
I
5
ê
ç
n
Ä
5
lr
ì.J
+
Ç
ìJ
IV
!Û}
µ=3 v=
â kl
Ì ..l
+ + l µ
Ç Ç. l.&
ÌJ -i -á
.t
FÓ f I
Ú = t |
A
:.8
t\i
\J I
" F]
I E
,ç ±.
ê^
Ç'o
nç
k:
Ì J ñ t
l l ç
â|
(." -â-
ÊÇ
l ^ ìJ
r/ r I A
µ l,)
} t Ó
Ç
l\rr
t
w
Ç
IV
'ì
I ) \t
*l ¹
I
Et
IY
µ.
ê"r
t
Æ
-
.o
fit
_.
êl
t
-.
\
å l I L A
r - l -
(rl
a
t-
r d i
rl
kl
[.J I
r l
Çl
ì)l
lç
,
å
'á
l\
Y
Ç
-
á)
(D
:i
Ál
'ì J
-t
\<
tg
t^
F
Ç
!A
r.r -.l
ñ1
;
I V
]rt
bl.l l*
à
ÌJ
- ç
( Û o
Äl
s.
àl Æ
\.-
Ò
]-'
}Ð
Ì)
5
N
k
ì)
+
ç
NJ
IA
P
s
l l ç'
äi.r
z
i.l
¾
0)
µ0
A ñ
µ. Ul
!a
µê..
ri id
F.g
rât E
!1 9J
c D!
3a
ÄÆ
µÒ
µÇ
*.8
Ånr
FI
t P ¡
çµ
!o
P l i
Yµ
a* 7.
ÅE (
Þ l E
ÇE
v El.
EE
'{ áD
e i -
Úê
¡ l )
*
Ý
3
µ9
¾
E¡
åE
E.
ç}]
?'&
6¡:
/\
.v t
Ç\ :]
Ïi µ0
aa
s.
''"./t\
e !.,
( t e
Å
Eå
Ìs(
J
J
s ) å
\J
*
,v ½
^ -}-i
Y E.
z t a
qa
- g
å F:
i
^ w
µ
*
(^)
;
¡
a\
A
.i
Ä
FF
^1
À
-1
Ç
a
-
s
rn
Es
¡
I I
a:-1
"3
Ç
ê{
R"
G.
í
:,(
\<
(t
}ç
s(
\
\
Ä
ta
.]
êi
ç
z
o
.l
Ä
.J
Ø;
Sr)
3
Ç
:i
Þl
s
!r
r-l
¾
o
Fl
êr
E
s
'E
ra
-l
t
¾\
!r
,t
^
Ã
ñl
I
E
f)
er
µ
¿
¡
¿
å
Ç
¿
Æ
tr
t
F!
t
Æ
Æ
µ
a
fr
Ý
*
t4
₠1
E
l)
fí
ri
tD
µl'
EI
;
°
ên
tê
t
tr
Ç
t i
-
êi
t0
t)
o
Ä
:-r
âr
(r)
!r
-
{)r
µD
Fi
áD
¸
il
¾:-
*
$
N)
.Ç
Þt
!r
µ|)
¾
Fl
>q
3
^
|ç
E
^
êr
l1i
Ç
Å
v
.F F
F
_µ
i i Å
.,\
^ï
Ëñ
i µ f
E -Ea
µ A
!r i
^*.
Æ N
±l
µ ¸ ï
nl l
¾ B:-l
ol ê\
^.å
µ*×
₠Ý.
µ.s
-
19
td
¡'
}l
Õ .(,J
E \./
a
t
Ç
lJ
E
ri
E
E
E
w
Eá
Ý
A
A
v
rl ,^:
r i {
.. tê
\´
âE
..±
çÞ
fê
\ 1
kµ.
ç
lv
9å
v (!
E
s
'-< 5.
l 3
Ä
Ìå
Lr (9
Ñá)
*t
Ì. ÌJ
\J µg
Ä
× Å
ñç
µ
s
)<g
sµ
h a n
- r..(D
Ç
I
E
ê:
(D
Å
Ä
J
ie
å
âr
-l
n
Ä
(D
(,J
s
Þl
ilJ
¾
"l
Ìl
\J
rr
r!
¾
(\
\,
N
(D
q
s
!)
J
¾
Ä
x
t l
t l
a
()
l,ê
t3
l-i
i s
l/\
!9
ar
t
¿
;
E
-
-
µ
ei
!
¿
µ
}ç
E
li
:
Ð
¿
*
µ
e
t a
E.
E
3
w
;
v
å
\J }'
Þt
î F
Ä\J
a
¿
G
r;t
t i
:
µ
^
¿
¿
µ
-t
FI
E
ar
I
ril
¡
êr
Û
FEI
=
I
¡
¡
til
I
td
(.i
Å
-l
o
{.J.
(Û
!í
Ì
å
IA
,r
au
Ë\
ñ
s l l
á) \Æ
= \r. ;
ÆÇ
j
!). k
o Ç
or
', lrtr
(?) ñl
t ,4.,
.ç
¡
\J _t
Þt \i
3
(í
Ñ
-
o
µµ
3
¡|)
Ä
Å
g
s
Ð.t
l l
v\
I
k
ìJ
I
ì.}
N
-l
l < t
I
I
-t- I
r i
Ç|
ì } l
E mµ,'QA µ
E ': l i ;àE µ
¡| l Þr
i -å ÂrFѱF
t --âf À₠ µ.i
µt*;-E µ i Rµ
ñ * Ç
N ñ r g µ;.J E
.ri |V -± µ g ; F
ñÍ ° Gi Ð,f i -
- l I ¡ = i ¡ ë
ñ å µE.REE
} t E ." ñ j Ô.µ µ
ìr $ + ±.µ i 6 è
â ₠N 9'ï E E l?t
Çt | ÐxÝåti
,,*A ? À µµ'µ:.
**! + µ í;H
µ U µ.-.¡
Ñ N A.- l
µ l' N-íÒ
; .". :;¡
t á t. µ ç ï.
g b J E ñ =
½ l - l µ'¡ µ'
Æ |,+ q r
I
s bJ 99¾
µ * i.A
} G µ ¡ ¡ ¡
½A5
; E?
¾ç.
E S'^
s gt
.-t. -.i Ô
µ;.E
\J Ù. e-
× E ±
tss¡
|.l U ¿
¡ µ.!
!a -!
;!a a
Y E I
9'à
;l El
Ò?¡
.êâ
rl !'!
Ð l
i áE
Ó x
aµ
t-t ar
E×
5 ( D
I t
*¡|
|.F r J
½. !.
I
9^
ïï
å L,
t ¿
Æ i g
'.i .µ
,* E
.¿
L.T
s À
rJ
t
.t
µ.( }
>t
\;
.Y
lá Ac
J
ig lD
s 5'
F* I !i
± i ±*Ç | l
µ r< sá s Ua
µµ å Ç
µ * Äs,- l
Eµµ5 }
× Ïå"- ç-
=9E *
6¡µE R.
æ } <E.ç .\
₠Es6 :
}?:] Ú
)tr. À
z?l
Eµ;.í R
µF e.;-
F i Ð | |
ñ ==µ=
Ï -.µ q
:: ×* .d.
g ).t
Ñ\ ï.+ !
:] ã o \µ:
¡ µµ ¡
=. sÚ E
. s R ₠l.
u t.=
E
:µ¾
AA
Õ l
Å o w
A L
rv t4
Ô] µ. -: (J'
¡ Eï \./
± ¡ñ
E ) e µ;
J
µD
7ç
3
3
ç
!-
×
s
åå
o ( D
ì
-La o
J o't
!?} ]
t*. áE
ÐÄ
¡ 1 6
E ) l
ål
.ç6
l | 1í
''Ä
}.i Ç
- s
á D Ó
l.r' ¾
¡ ) e
å
.?6
â,9
=.<
4
v
¡s
( Û¾
ä
!r,
n) t
N
J-
µ\<
rar }.)
'l l
å A
à
N J *
Ã^
Q,
s
E(
o.l
3
êi
µ
å
.l
:r
!' - - i A
r r A'-,µ. |ç \rrr' \,
t.\r - ê F \
f Æ Ar
-Ó8\ ± tr å
r Ç\
r =;f ì.)
Þ\J ( r
- ʵ,µ Àµ
I?f i ã n í
r .- r. iJi
r...L i E O
- *₠ µ å
}rtsÅc₠
t r _ Ñ Ci ĵ.
ñ * i E ¡
l a µÑ
Fr. it
Et s × ₠;] ½
)' t ) .s: ='r c
l:r Þ ¡ ¡ ±.
*-l F ± E i
.r ^ E F
+!Y- E , =.
l E µ |
. I r t *
ç l å ½ å
àl Ä ;. .o a
}.AE3
.¡ * z
g i ± A.
'; ;} r Ä
l l ; .-.
\v <
' á) ê:,
,¡.w
i×
Ñ t g å
ê-r
Ol
s
Ç
å
)!r
Å
ê
êr
µ
D?
o)
Å
å
\6
|| Iµ
;( D
*\ qJ
I Ä
\r Å
N.l - Ç
ht
l t
s l Ò
i. I
\
:
Ç l
il
ç r I
f t t
r t I
\
t(
Þ\
(}r
ì.)
I
.sÌ ! v^
J ä
I
(, l Ç.
I t l
e l J
¿
ÌJ
ç
tr
ÌJ
I
5
I
t Û | ä
l l
,^, | (,
"I NJ
Æ
¡
q,
LJ
µ-
₠\
I
--
ñl
t.)
+
Ç
ìJ
I
re tt ll
Eoê Ê
v ¡ l.A
f,µ Ù
.Þ\-s s
l.î
êi
Ä
s
¾
i l
ê
l.t
ç
l*
i.l
'\
\á
I
t
á)
Ol
qr
à
J
Ó.
lJß
\á)
k
ì.)
+
Ç
ìJ
l l
ì)
}.J Í
N r A
í J- Ý !,/\
.-6= ê
ê l ^
| À
êÍ
,- l A
J.s
t. l ^
\r \'
ê- ;-
tl
Ì}
I
Y
\,
l l
k
Ì)
+
ìJ
\f
Ù
,\
-á
l-.
¿
µ¾
*Å
ti
!c
F t ^7
Ó ( 1 l i
g{µ
µ0 tê
r.E
ê r E.l l
-r-t It
6× E
=.Y E.
µ± ï
6g¡
µ
±s \
1 6 å k
t ¡:
Ç F; ¡.
(r
F D\Æ
µÍ Ç
s
g- !0
\- Ó.
f i µ
¡*
ñ±
.l. ï
6ñ
Ìç
k
!!
UÇ
Ç
ì.}
\
,-
ñ{
L-
tá
Ú
Ù
.4.
'ç
è
I I
Ç
^
µ
+
ç
t*'.)
tç/
l.(
s
fi
å
\
!l
Æ
i<
ì.;
\
k
Ç
l{
ñ{
aq,
3
à
À
\i
s
Ô
ÌJ
\rJ
(r\
\
!Û
t\r
ã\
5\
\F.
e\\
9o
5
i
\
.Ç
\9
(,
ç
Ø)
.l
å
E
â,
êr
E
Ä
-l
âf
3
t
¡
^
s
o
ol
s
(D
Ã
Ä
µ9
ro
Þt
!i
t l
l{
ìJ
.Þ
E
3
i
i i
i r
h
f i:
1
Ç
6
;
tD
(t
êr
Lr
Ç
z
Þ.
s
il.
d t
(ê !q
.l (Ò
₠o
3µ
µD -E
f r i.
Ç
E
7
E
ê
k
lil
Þl
3
\t
°
tâ
Ø
3
\!q
ì.J
t i
(}i
k
Fi
s)
!I
)<
ØJ
å(
Ä
r-,
'(t
s
ED
o.
}ç
rc
-5
å
5
ol
3
o
Ã
Ä
E
s)
â'
Þl
1r
te
l'J
l t
3{
Ç
¿
k
1 9.
-L qJ
t.J ×.
l t s
t ±
ì r $
k'Þ
\./ 3
( ÍÑ
VÑ
\d O
êç
o
â,
ê.{
t5i'
4
Ç
o\
3
(D
^
tê
z
E
ÇÇ
¿ rl
l ( | r Þ À Ý,
Çt á
µï
ll ,!.
I t -
..r ;]
µ v l l
î t J o.J
ç
n l l =.
l l i =
Þ\k å
. .;. ±
r d °
\F
| l Å
ìÞl Ò 9-
ãJ .-Ô g. ë
( J Ù P E
, ( J i q
Ì J I J - -
..l d Ä!-
ll -Í s( -.
i ^
.Ã
ñ{ Þl
.×
.Ä
ÅÃ
-?i
| | Ä
t' 'âr
I E
5 ) <
. "ìç
E
a\
p
Etr
E
v
r-
tr
F'
âr
A.
Ç
?
*
pr Eg â äÞ\ .Ì
- * ê i.á )
\t"J E - - l Õ\Õ Ç
Ç\ µ - Ó k^.; i | l
.µ
¾ ¡. .,* + sP k
Ô\ .ç -. + ., : Ý .Fj
;. :. q - ç Ý | t
¡ l 9!*\ì J!l
g }q -"* rl. ê k.-, â
s ä | l Ó i i: Ç
i 9í * i âÇ l l
iN. : F *Ì¡+ í.
g l ± 'qÇ Ê
s\. ?"Ô Ì J i. .
J.c\ i l l ','
't s \o ìl ´
Í+,J r
À à ¡ ; À').
Ñ 2"l l Ç E
Ö 1 9 ] J - ç ì J ."
gr!"r i l t r l l
t
I Ót,.|g Ø.i s.t { d
E Ý }r+'.
E !* il -. A Ç
µ } f, åÇ.._ l |
µ s s :- ´t*}r
;' \ur s il
:. '+\ ? b.)
= s 56
µÓ *
- i
ìJ\ \ \.} l i
.\*-
(,\ ã
} t k Nñ.l k ñ.l l ( Æ
ì J ì J | l l | ì l | | +r t
++k|..d+kÇ+
ÇÇt ₠l ÇÌ+} - )
i g ÌJ I l { Ê+.i Ç
| | l | ÇÌl l Ç'l i +
&) a.r
ã J9 ..- ] - Ó. -" '} |
t * k k ₠Å k;g\
l l î l l '.." + + l; l |
Ul +3 -\Õ\4 Ä
*.N Ò { r q i ; À.
! - Ì Ç l | '' k
N|:| | - T5Ç
,,r r =l t;t i J!
Õ = À ã - '.l'À
_ ] Ý ñ\ ä {. Ç
=k,;,;oñt
9 :.., || |! ¡ .; ||
L J i V/t Ì l | +
r : - E f .-
t e
ç Ç}<
E,;l i
s || .ä!
?-
_
E r!
*
=l <
(-
o l t
Ec
rer
±
*
a\
à
g
¡.
br^;
?t {5
F
r A ¡
å l/\E
Ç Ì J á
!½
*µ
* l,æ i!
µ g -
* l ^E
å;.
å Ùµ
¡ t 99
l.l \/Ç
'4
l w E i
*¡.±
i.n 1ç $r
\ã ° A
ï\ã
v t ½
F;;V
F\- r F
E. A F
- 1 \J ¡.
_ Ff E:
\., ^
Ì V v
)J êr
Ö F
* ½'r
*
° v
v ï
-.ì'v
Ì¡.
)-1 - êç
J E
t*! '/. )ti
oç ¡
¡:v
'a.^ °
Y\J
µ l l E l
Çp ë
Eµr
* F
äE ê
Ó ] E ) Ä
Ñl i n
Ä
^
tD
\,r
3
rla
)rt
.E: Ç
¡| i
9v
¡. S''
ñ. Ù l
t;
+
al Ç
l l t t
rr-
-- bJ
Ç| "
l l t t
\..r Ä
Ç\g
.½
w
t9 µ.
1.,. 6
}ti å
.l t :
\E\ i'
Ul\ ¡.
L,S
:'Å
il
\?.a)
19\
sY
. )rl
l l
Çi
il
\o
Ì)\
t\)
F
t{l
il
ç|
t Ôl!s
Æ | l
t\)
's
t,
\ÌJ
t\
\.
!4
Ìi
Ì
N'
!D 15
-] êr
.48
å J
ê><
t ¾
Ô) Ä
-{
Æ
µ
ì{
N)
Ä\
Автор
iutin.yan
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
409
Размер файла
11 895 Кб
Теги
інтеграл, подвійний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа