close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Основни групи животни

код для вставкиСкачать
Запознайте се
В природата има много и разнообразни видове
животни. Те са групирани въз основа на общи,
съществени белези. Ще се запознаете само с 5
групи животни.
Изберете картинка и ще разберете кои
са общите белези на тази група
животни
Насеком
и
Влечуги
Риби
Птици
Бозайниц
и
Продължи
от тук
Насекоми
Насекомите са дребни
животни. Тялото им е
разделено на 3 части:
глава, гърди и коремче. На
горната страна на гърдите
са прикрепени крилата / 2
двойки/, а на долната –
краката /3 двойки/. Движат
се с помощта на крилата.
Те летят.
Риби
Рибите живеят във
водата. Формата на
тялото им улеснява
тяхното движение.
Тялото е покрито с
люспи. Рибите дишат с
хриле, имат перки, с
помощта на които се
движат. Те плуват.
Влечуги
Влечугите са разнородна
група животни. Едни от тях
имат крака, с помощта на
които се движат / гущери,
костенурки, крокодили/.
Змиите нямат крака. Те се
движат чрез зигзаговидно
извиване на тялото. Тялото
на всички влечуги е
покрито с люспи.
Костенурките имат и
черупка.
Птици
Птиците са покрити с пера.
Имат крила, с които летят.
Имат човка и два крака.
Правят гнезда. В тях
снасят яйца и ги мътят.
Изключение прави
кукувицата, която снася
яйцата си в чуждо гнездо и
не ги мъти.
Бозайници
Бозайниците имат тяло,
покрито с косми и 4 крака.
Те раждат своите малки,
които бозаят мляко от
своите майки. От тук
произлиза името на тази
група животни. Към
групата на бозайниците
спадат и делфинът и
прилепът.
Кое животно принадлежи към
означената група
Насекоми
Неееее......!
Браво!
Кое животно принадлежи към
означената група
Риби
Неееее......!
Браво!
Кое животно принадлежи към
означената група
Влечуги
Неееее......!
Браво!
Кое животно принадлежи към
означената група
Птици
Неееее......!
Браво!
Кое животно принадлежи към
означената група
Бозайниц
и
Неееее......!
Браво!
Отгатнете кое е това животно
Има перки и диша с хриле.
Тялото му е покрито с
люспи.
Бозайник е.
Неееее......!
Браво!
Отгатнете кое е това животно
Бозайник е.
Движи се с летене.
Неееее......!
Браво!
Отгатнете кое е това животно
Няма крака.
Движи се чрез
зигзаговидно извиване
на тялото.
Тялото му е покрито с
люспи.
Неееее......!
Браво!
Отгатнете кое е това животно
Тялото му е покрито с
косми.
Има четири крака.
Ражда малките си,
които бозаят мляко от
своята майка.
Неееее......!
Браво!
Знаете ли, че...
Най-малката птичка у нас е
червеноглавото кралче.
155 . 3 – 390 =
75 мм
Пресметнете
израза и ще
научите колко
милиметра е
нейната
дължина.
74 мм
65 мм
Неееее......!
Браво!
Животни предсказват
времето!
Котката се мие, ще
има хубаво време.
Кучето спи на кравай,
ще има голям студ.
Рибата подскача на повърхността на
водата, ще има буря.
Овцете си мърдат ушите,
дъждът не е далече.
Магарето си обърква крачките,
мирише на дъжд.
Край
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
9
Размер файла
5 910 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа