close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

вставні слова

код для вставкиСкачать
Вставні слова, виділення їх на
письмі комами.
Завдання уроку:
навчитися розрізняти вставні слова,
аналізувати їх стилістичну роль, правильно
інтонувати речення із вставними словами,
виділяти вставні слова комами на письмі;
формувати вміння щодо правильної
розстановки розділових знаків у реченнях із
вставними словами;
2
Завдання уроку:
формувати творчі вміння розширювати
речення шляхом самостійного введення в
них вставних слів, конструювати речення за
опорними словами;
на основі мовленнєво-комунікативного
дидактичного матеріалу виховувати вміння
дотримуватися загальних норм етикету;
розвивати мовленнєву культуру.
3
Повторення вивченого на
попередньому уроці:
Для чого у мовленні вживаються
звертання?
Як відокремлюються звертання на письмі
у реченнях?
Форму якого відмінка має звертання в
українській мові?
Лінгвістична розминка
1) Дібрати синоніми до слова безумовно.
2) Назвати антонім до слова на жаль.
3) Продовжити ряд слів: по-перше, по-друге...
4) Записати слова по-моєму, по-твоєму у формі
множини.
5) Дібрати синонім до слова можливо.
Із записаними словами усно складіть речення.
Простежте за інтонацією в них. Яка роль цих слів у
реченнях?
Зіставлення нових знань із базовими
Прочитайте текст. Визначте, що
виражають виділені слова або
сполучення слів. Розподіліть виділені
слова у таблицю, записану на дошці.
Спілкування передбачає різні способи взаємодії з людьми.
Основною формою спілкування, звичайно, є бесіда,
розмова.
Оцінюючи ту чи іншу людину, рівень її освіченості,
культури, визначають передусім її здатність і вміння
дотримуватись мовного етикету. Кажуть, пташку
впізнають по пір'ю і пісні, а людину по мові й мислі.
Зауважимо, що досягненню успіху в бесіді сприяє
врахування національних рис співрозмовника. Приміром,
українцеві нелегко дійти якогось рішення. Це випливає з
його характеру.
Як свідчать фахівці, треба відшукати свій стиль, тон,
манеру спілкування, які б не висвічували власні "слабкі
сторони", а навпаки, зміцнювали їх і давали б змогу
порозумітися зі своїм партнером. Безперечно, слово чемне
-кожному приємне.
(За О.Корніякою).
Дайте визначення вставним
словам.
Як виділяються на письмі вставні
слова у реченнях?
Зіставте свої висновки з
теоретичним матеріалом на
сторінці 69 підручника.
Виконання практичних завдань
Вправа на розширення тексту шляхом
уведення в нього вставних слів – вправа 145 на
стор.70.
Творче конструювання речень із вставними
словами (для учнів з достатнім та високим
рівнем навчальних досягнень – інші
виконують вправу 146 на стор.70).
Творче завдання.
Побудувати по три реченняіз вставними словами з
теми "Як треба поводитись у громадських місцях".
На основі поданих схем-моделей:
1.
, ....... . 2. .........,
. 3. ....,
На основі опорних слів:
на жаль,
будь ласка,
очевидно.
, ..... .
Узагальнення знань
Яке слово називається вставним?
Яку роль відіграють слова у реченні?
Які розділові знаки ставляться при вставних
словах?
Чи є вставні слова членами речення?
11
Домашнє завдання:
Вивчити правила на стор.69.
Виконати вправи:
початковий, середній рівні – впр.148 на стор.71;
достатній, високий рівні – написати твірмініатюру "Чому треба бути ввічливим?",
використовуючи вставні слова на мою думку,
на мій погляд, мені здається, по-моєму, як
відомо, звичайно та інші.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
2 019
Размер файла
164 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа