close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

shevchenko

код для вставкиСкачать
Тарас Шевченко.
Поема “Катерина”
ділова гра
І. Історія створення поеми «Катерина».
Сюжет. Композиція.
Поема датується орієнтовно на підставі спогадів
І. М. Сошенка, записаних М. К. Чалим:
кінець 1838 р. – початок 1839 р., С.-Петербург.
Автограф не відомий. За спогадами І. М. Сошенка,
Шевченко працював над поемою під час
їхнього спільного проживання
з 24 листопада 1838 р. до 18 лютого 1839 р.
на Васильєвському острові у Петербурзі.
І. Історія створення поеми «Катерина».
Сюжет. Композиція.
Непрямим підтвердженням правильності датування
поеми кінцем 1838 – початком 1839 року є висловлена
в літературознавчих працях гіпотеза про можливість
генетичного зв’язку між «Сердешною Оксаною»
Г. Ф. Квітки-Основ’яненка та
«Катериною» Т. Г. Шевченка.
І. Історія створення поеми «Катерина».
Сюжет. Композиція.
Найраніший відомий текст – фрагменти (загальним
обсягом 70 рядків), відкинуті Шевченком, очевидно,
під час підготовки поеми до друку і переписані
з невідомого джерела, які містяться у списку
невідомою рукою в рукописному
«Кобзарі» 1861 р., що належав І. П. Левченку.
Уперше «Катерину» надруковано в «Кобзарі» 1840 р.
І. Історія створення поеми «Катерина».
Сюжет. Композиція.
У 1844 р. поему переписав із «Кобзаря» 1840 р.
до збірки «Wirszy T. Szewczenka» (польською
транслітерацією) Яків де Бальмен.
20 липня 1844 р. Я. П. де Бальмен переслав збірник
В. О. Закревському для передачі Шевченкові.
Одержавши згодом, 1845 р., цей рукопис,
Шевченко зробив у ньому три виправлення олівцем.
І. Історія створення поеми «Катерина».
Сюжет. Композиція.
У 1860 р. поему з відмінностями в окремих рядках
надруковано у новому виданні «Кобзаря». Пропущено
ті самі рядки, що і в «Кобзарі» 1840 р. На прохання
Шевченка в друкарні П. О. Куліша було виготовлено
аркуші-вставки з пропущеними у поемі рядками
для наклеювання на місці цензурних купюр
у примірниках «Кобзаря» 1860 р.
Про це згадував Ф. І. Дейкун-Мовчаненко.
І. Історія створення поеми «Катерина».
Сюжет. Композиція.
Про «Катерину» він пізніше згадував у поемі
«Мар’яна-черниця», у вірші «Три літа», в повісті
«Близнецы», цитував рядки з цього твору в повістях
«Наймичка» і «Музыкант», у листі з Петербурга
від 15 листопада 1839 р. до М. Г. Шевченка тощо.
Поема поширювалась у списках за життя
і після смерті Шевченка.
Більшість відомих списків походить
від «Кобзаря» 1840 року.
І. Історія створення поеми «Катерина».
Сюжет. Композиція.
На тему страждання простої жінки, яку спокусив
і покинув представник вищого суспільного стану,
писали західноєвропейські письменники:
С. Річардсон, роман «Клариса»,
М. Карамзін, «Бедная Лиза»;
Є. Баратинський, поема «Эда»;
П. Романович, поема «Обольститель»;
О. Суходольський, поема «Эмилия»;
Є. Розен, поема «Марина» тощо.
І. Історія створення поеми «Катерина».
Сюжет. Композиція.
В городе Нежине квартировал армейский пехотный полк NN.
В этот полк был переведен мой приятель и поселился в белой
хатке с садиком и цветничком, как раз против греческого кладбища.
В первый же день он заметил в цветнике такой цветок, что у него
и слюнки потекли. Этот очаровательный цветок была красавица
на самой заре жизни и одно-единственное добро беднейшего
вдового старика мещанина Макухи. Продолжение и конец повести
вам известен, терпеливые читатели. И я не намерен утруждать
вас повторением тысячи и одной, к несчастию, не вымышленной,
повести или поэмы в этом плачевном роде, начиная с «Эды»
Баратынского и кончая «Катериной» Ш[евченко] и «Сердечной
Оксаной» Основьяненка. Продолжение и конец решительно
один и тот же.
Тарас Шевченко, повість «Близнецы»
ІІ. Система образів поеми.
Образ дівчини-покритки
У «Катерині» дав поет понурий малюнок
бездолля українських дівчат,
яких красу, молодість занапащали
різні вітрогони, пройдисвіти…
Володимир Радзикевич
ІІ. Система образів поеми.
Образ дівчини-покритки
Алегоричне прочитання поеми «Катерина»:
образ Катерини, як і образи зганьблених
жінок в наступних Шевченкових творах,
символізують долю України,
поневоленої Росією…
ІІІ. Картина
Тараса Шевченка
«Катерина»
«Катерина» (олія), 1842 р.
ІІІ. Картина
Тараса Шевченка
«Катерина»
Рукопис та ескіз
картини «Катерина»
Т. Шевченко
«Циганка-ворожка»
ІV. Риси романтизму в ранній творчості
Тараса Шевченка.
Романтизм для Шевченка –
не лише літературний напрям,
Це спосіб світобачення,
повна настроєність душі…
Євген Маланюк
ІV. Риси романтизму в ранній творчості
Тараса Шевченка
загострений інтерес до історії України, особливо героїчної;
захоплення фольклором, інтенсивне використання
фольклорних сюжетів, образів, жанрів, прийомів;
апологія (захист) особистості;
вільна побудова творів;
культ почуттів;
ліричні та ліро-епічні форми;
інтерес до фантастики, екзотичних картин природи тощо.
Романтизм іноді вдається до смішного,
гумористичного, чудернацького.
V. Критика
про «Катерину»
…в теперішньому України архетипальна жінка –
це “покритка”, архетипальний чоловік – “москаль”…
Оксана Забужко
V. Критика
про «Катерину»
…маємо панівну модель покинутості, вужчу
тему сирітства й символічне покарання матері
в поверхневому сюжеті – в “Катерині”…
Ставлення Шевченка до матері в його поезії
характерно складне. Інфантильне бажання покарати
матір за те, що вона покинула його (померши),
пов’язується з такою ж інфантильною
фантазією про матір-кохану…
Григорій Грабович
V. Критика
про «Катерину»
У Катерини народився син, вона йде відшукувати
його батька, прощання матері з нею,
її дорога, її зустріч з милим, що її
відштовхує, – все це змальовано з тією
ніжністю суму, з тією глибиною та лагідністю
сердечного жалю, рівні яким зустрічаються
тільки в малоросійських піснях…
М. Добролюбов
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
64
Размер файла
1 062 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа