close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Національний Університет біоресурсів і

код для вставкиСкачать
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Факультет садово-паркового господарства і
ландшафтної архітектури
Спеціальність: “Садово-паркове господарство”
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
на тему: “Особливості стилів орнаментування та їх
використання в топіарному мистецтві”
Виконала: Шабаровська Ю.І.
Керівник випускної роботи: доц., к.с.-г.н. Дзиба А. А.
Метою магістерської роботи є
створення пaртерної частини, як елементу
топіарного мистецтва на основі aналізу
стилів орнаментувaння з використaнням
однорiчних трaв’янистих рослин.
Об’єктом
дослідження є стилі
орнаментування в топіарному мистецтві.
Предмет досліджень: аналіз стилів
орнаментування та їх
практичне
використання в топіарному мистецтві.
Стилі орнаментування
В
декоративно-прикладному
мистецтві
використовується
26 стилів орнаментування, а саме:
мистецтво первіснообщинного ладу, Межиріччя, Давнього
Єгипту, мистецтво Давньої Греції, Давнього Риму, мистецтво
етрусків, Еліністичне мистецтво, мистецтво Візантії,
Меровінгське мистецтво, Англо-саксонське мистецтво,
мистецтво Арабського халіфату, “Каролінгське відродження”,
Давньоруське мистецтво, Романський стиль, Мавританське
мистецтво, Готичний стиль, Протовідродження, Відродження,
Маньєризм, Бароко, Рококо, Класицизм, Романтизм, Ампір,
Ретроспективізм і еклектизм, Модерн.
Стилі орнаментування в топіарному
мистецтві (Відродження)
Рис. 2. Сад при палаці маркіза
Де Фронтейра
(Португалія)
Рис. 3. Сади замка Вілландрі
(Франція)
Рис. 1. Орнаменти доби Відродження
Стилі орнаментування в топіарному
мистецтві (Бароко)
Рис. 4. Орнаменти доби Бароко
Рис. 5. Королівські сади Херренхаузен
(Німеччина)
Стилі орнаментування в топіарному
мистецтві (Рококо)
Рис. 7. Королівські сади Херренхаузен
(Німеччина)
Рис. 6. Орнаменти доби Рококо
Створення орнаменту на території
Деражненського лісництва
Рис. 8. Українські орнаменти
Рис. 9. Грецький орнамент меандр
Створення орнаменту на території
Деражненського лісництва
Рис. 10. Орнамент на будівлі
контори лісництва
Рис. 11. Український меандр
Створення орнаменту на території
Деражненського лісництва
Для створення орнаменту використовували такі рослини як,
Cochia scoparia L., Тagetis patula L. “Медовий місяць” та Тagetis patula L.
“Повний місяць”.
Рис. 14. Тagetis patula
“Повний місяць”
Рис. 12. Тagetis patula
“Медовий місяць”
Рис. 13. Cochia scoparia L.
Схема запропонованої партерної частини на
території Деражненського лісництва
Cоchіа scоpаrіа L. (2010 р.)
Рис. 15. Вільноросла Cоchіа scоpаrіа L.
Рис. 16. Формований живопліт з Cоchіа scоpаrіа L.
Cоchіа scоpаrіа L. (2011 р.)
Рис. 17. Вільноросла Cоchіа scоpаrіа L.
Рис. 18. Формована Cоchіа scоpаrіа L.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика росту та
розвитку Cоchіа scоpаrіа L.
(2010 - 2011 рр.)
Формована
Червень
Параметри
Вільноросла
Липень
Серпень
Червень
Липень
Серпень
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
2010р.
20,0
30,0
45,0
55,0
65,0
80,0
90,0
100
105
20,0
35,0
50,0
65,0
80,0
100
110
120
125
2011р.
5,0
7,0
10,0
15,0
20,0
24,0
27,0
30,0
32,0
7,0
10,0
15,0
20,0
25,0
29,0
32,0
35,0
37,0
Висота, см.
Графік приросту Cоchіа scоpаrіа L.
(2010-2011 рр.)
Таблиця 2
Динаміка росту та розвитку рослин, використаних
для створення партерної частини на території
Деражненського лісництва
Червень
Висота, см
Липень
Серпень
10
20
30
10
20
30
10
20
30
Cоchіа scоpаrіа L.
5,0
7,0
10,0
15,0
20,0
24,0
27,0
30,0
32,0
Таgetіs pаtulа
“Медовий місяць”
5,0
6,0
9,0
12,0
18,0
21,0
25,0
28,0
30,0
Таgetіs pаtulа
“Повний місяць”
5,0
7,0
10,0
14,0
20,0
22,0
26,0
30,0
30,0
Динаміка розвитку рослин, використаних для
створення партеру на території
Деражненського лісництва
Висновки та пропозиції
1. Аналіз стилів орнаментування показав, що в декоративноприкладному мистецтві використовувалося 26 стилів орнаментування:
мистецтво первіснообщинного ладу, Межиріччя, Давнього Єгипту, мистецтво
Давньої Греції, Давнього Риму, мистецтво етрусків, Еліністичне мистецтво,
мистецтво Візантії, Меровінгське мистецтво, Англо-саксонське мистецтво,
мистецтво Арабського халіфату, “Каролінгське відродження”, Давньоруське
мистецтво, Романський стиль, Мавританське мистецтво, Готичний стиль,
Протовідродження, Відродження, Маньєризм, Бароко, Рококо, Класицизм,
Романтизм, Ампір, Ретроспективізм і еклектизм, Модерн.
2. Виявлено, що як елемент топіарного мистецтва, найбільш
поширені партери у Франції, Іспанії, Німеччині з використанням орнаментів
епохи Відродження (Вілландрі, сад маркіза Де Фронтейра), Бароко, Рококо
(королівські сади Херренхаузен).
3. Установлено взаємозв'язок між українським і грецьким
орнаментами з врахуванням чого запропоновано український меандр, як
символ добробуту і ситості та створено партер.
Висновки та пропозиції
4. Враховуючи символічне значення кольорів в Україні, підібрано
2 види та 2 сорти трав’янистих рослин для створення орнаменту в
партерній частині Деражненського лісництва.
5. Виявлено особливості росту і розвитку Cоchіа scоpаrіа L. у
формованому і вільнорослому стані та встановлено, що залежно від
кліматичних умов висота рослини у вільнорослому стані коливається від
37 до 125 см, при формуванні її висота може становити від 32 до 105 см.
6. Найкращого розвитку в партерній частині досягли Таgetіs
pаtulа “Медовий місяць”, Таgetіs pаtulа “Повний місяць”, дещо гіршого Cоchіа scоpаrіа L.
Досліджувані трав'янисті рослини вирізняються високою
декоративністю і заслуговують на подальше використання для створення
різних стилів орнаментів в партерній частині. Для отримання
максимального результату рекомендуємо проводити ретельний догляд за
рослинами, зокрема щоденний полив та висаджувати Cоchіа scоpаrіа L. за
схемою 10 х 20 см.
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Документ
Категория
Искусство, дизайн
Просмотров
6
Размер файла
8 536 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа