close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

роб зошит

код для вставкиСкачать
Криворізький технічний університет
Кафедра рудникової аерології та охорони праці
Робочий зошит з предмету: "Безпека життєдіяльності"
Студ. гр. __________
______________________
(ПІБ) Прийняв доц. каф. РАОП Нестеренко Оксана Володимирівна
"___" __________ _________
Дата Підпис Кривий Ріг
2012
ВСТУП
1. Що таке безпека життєдіяльності ________________________________________________________________________________________________________________________________
2. В чому полягає загальна мета безпеки життєдіяльності як науки ________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Яка властивість будь-якої діяльності людини
________________________________________________________________
4. Що вивчає БЖД ________________________________________________________________________________________________________________________________
5. На чому базується управління безпекою, розробка правил та рекомендацій
________________________________________________________________
6. Кому належить фраза: "Здоров'я людини залежить від образу життя та середи існування"
________________________________________________________________
8. Кого можна вважати родоначальником фармакологи
__________________________________________________________________
9. Хто з відомих вчених працював в галузі металургії та вперше описав проф.захворювання та вказав на зв'язок між характером праці та здоров'ям людини __________________________________________________________________
10. Відомий вчений досліджував умови праці "горных людей", які виклав в роботі "Работа об условиях движения вольного воздуха" (улаштування вентиляції
__________________________________________________________________
11. Коли з'явилась в Росії перша школа безпеки і хто її заснував
__________________________________________________________________
12. Хто з видатних вчених обґрунтував навантаження на людину та доказав необхідність введення восьмигодинного робочого дня
__________________________________________________________________
13. Коли з'явилась дисципліна БЖД
__________________________________________________________________
14. Ознаки небезпеки
____________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Джерела формування небезпек
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Аварія
Адсорбція
Аналізатор
Антропометрія
Апартеїд
Асфіксія
Афект
Аутогенний
Безпека
Безпека життєдіяльності
Біологічні ритми
Вандалізм
Вісцеральний
Вибух
ВООЗ
Геноцид
Гомеостаз
Гранично допустимий рівень негативного фактора (ГДР)
Декрет
Дистальний
Духовність
Евтаназія
Екзогенний
Електролітична дисоціація
Електрофтальмія
Ендогенні речовини
Ендогенний
Ергономіка
Життєдіяльність
Закон
Здоров'я
Ізотопи
Іммобілізація
Імунітет
Іонізуюче випромінювання
Катастрофа
Канцерогенні речовини
Корпускулярне випромінювання
Кумуляція
Латентний
ЛД - летальна доза
Мафія
Мікроб
Мікроклімат приміщень
Мутація
Надзвичайна ситуація
Небезпечне природне явище
Нітрозаміни
Норматив
Ноосфера
ООН
Патологія
Пестициди
Потенціал фактора
Проксимальний
Проникаюча спроможність випромінювань
Радіоактивність
Радіонукліди
Радіопротектори
Рекет
Рецептор
Ризик
Сенсибілізація
Сорбція
Соціальні хвороби
Сталий людський розвиток
Стандарт
Стрес
Стихійні лиха
Тактильна чутливість
Тератогенез
Тероризм
Указ
Шантаж
Шок
Епідемія
Епізоотія
Епіфітотія
Якість фактора
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
1. Чим визначається взаємодія людини і техносфери 2. Які властивості для забезпечення якості життєдіяльності повинна мати техносфера 3. Що таке небезпека 4. Що розуміють під шкідливим фактором 5. Що розуміють під травмонебезпечним фактором 6. Що таке травма 7. Як за характером ушкоджень можна класифікувати травми
8. Які наслідки травм можуть бути
9. Що є джерелами техногенних небезпек 10. Де діють техногенні небезпеки 11. В чому полягає одночасний негативний вплив техногенних небезпек на людину, природну середу та елементи техносфери
12. Яким чином можна досягти захисту від техногенних небезпек
13. Що є необхідною умовою досягнення безпеки життєдіяльності
14. Що за висновок можна зробити з аналізу світу небезпек
15. Чи може бути усунено вплив небезпечних та шкідливих факторів
ЛЮДИНА І ТЕХНОСФЕРА
1. В чому полягає різниця між небезпечним та шкідливим фактором
2. Що може виступати в ролі небезпечних та шкідливих факторів
3. Що таке потенціал негативного фактору 4. Що таке якість фактора
5. Як поділяють за структурою всі фактори 6. Як поділяють негативні фактори за характером дії на людину
7. До якої групи факторів можна віднести: елементи, що рухаються та крутяться, шум, вібрація, ударна хвиля, прискорення, гравітаційне тяжіння, статичне напруження, дим, туман, пил у повітрі, аномальний барометричний тиск та ін.
8. До якої групи факторів належать: гострі нерухомі предмети, малий коефіцієнт тертя і нерівності поверхонь, а також уклони і підйоми
9. До якої групи факторів належать: корозія матеріалів, накип, недостатня міцність конструкцій, підвищені навантаження на механізми і машини та ін.
10. Які основні небезпечні чинники, що супроводжують дію термічних факторів
11. Наведіть приклади хімічних факторів 12. Наведіть приклади біологічних факторів 13. Наведіть приклади психофізіологічних факторів РОЛЬ СПРИЙНЯТТЯ В ОЦІНЦІ НЕБЕЗПЕК
1. Що розуміють під рецепторами 2. Як називають частину рецепторів, що сприймають зміни в навколишньому середовищі 3. Як називають частину рецепторів, що розташовані всередині організму 4. Як називають частину рецепторів, що розташовані в скелетних м'язах, сухожиллях та сигналізують про тонус м'язів
5. Як в залежності від природи подразника рецептори поділяють на групи:
6. Які рецептори розрізняють за характером відчуттів
7. Який вигляд мають рецептори
8. Чи адаптуються рецептори
9. Яку систему розуміють під аналізатором
10. Які спільні властивості мають всі аналізатори:
11. Скільки існує рецепторів за характером відчуттів, беручи до уваги анатомічну єдність і спільність функцій 12. Наведіть їх приклади
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО ЧАСУ
Надзвичайна ситуація - ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Стихійне лихо - ____________________________________________________________________________________________________________________________________Небезпечне природне явище - ____________________________________________________________________________________________________________________________________Аварія - ____________________________________________________________________________________________________________________________________Катастрофа - __________________________________________________________________
Небезпеки техногенного характеру:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Небезпеки природного характеру:
____________________________________________________________________________________________________________________________________ Небезпеки соціально-політичного характеру: ____________________________________________________________________________________________________________________________________Небезпеки воєнного характеру ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Геологічні небезпечні явища
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Гідрологічні надзвичайні ситуації
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Метеорологічно небезпечні явища
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Природні пожежі
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Екологічна надзвичайна ситуація - ____________________________________________________________________________________________________________________________________До надзвичайних ситуацій, які пов'язані зі змінами стану суші відносяться:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
До ситуацій, пов'язаних зі змінами стану і властивостями атмосфери відносяться:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
До зміни стану гідросфери відносяться:
____________________________________________________________________________________________________________________________________
До змін біосфери відноситься
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ФАКТОРИ РИЗИКУ І ФАКТОРИ ВИЖИВАННЯ
1. Як називається здатність організму переносити несприятливий вплив факторів середи
2. Чим супроводжується вплив шкідливих факторів на людину 3. Які умови роботи чи існування використовуються для оцінки показників скорочення тривалості життя
4. Як називають ступінь відповідності параметрів середи потребам людей і інших живих організмів
5. Які вимоги висувають люди до якості середовища існування
6. Як називають оптимальне сполучення параметрів мікроклімату, зручностей, упорядженості і затишку в зонах діяльності і відпочинку людини
7. Ризик це:
8. Які методи визначення ризику ви знаєте
9. Прийнятний рівень ризику у світовій практиці становить:
10. Види ризиків
ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
1. Проти яких інфекційних захворюваннь проводиться імунізація населення ____________________________________________________________________________________________________________________________________2. Ким були виготовлені вакцини проти сибірської виразки і сказу, які відіграли велику роль в боротьбі з цими захворюваннями
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Хто відкрив збудників туберкульозу та холери, збагатив мікробіологію новими лабораторними методами
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Кому належить заснування вчення про імунітет. Цей вчений на собі довів заразність крові хворих на зворотній тиф та холеру
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Дослідження якого вченого довели існування вірусів - збудників хвороб, невидимих з допомогою кращих сучасних мікроскопів
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Хто вперше висловився за інфекційну природу інфекційного гепатиту, цю хворобу довгий час називали на його ім'я
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Інфекційні хвороби - це ____________________________________________________________________________________________________________________________________8. Шляхи і способи передавання інфекцій ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________9. Види епідемій: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Види епізоотій: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Види епіфітотій
____________________________________________________________________________________________________________________________
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ
1. Що розуміють під поняттям - темперамент _______________________________________________________________________________________________________________________________
2. Класифікація видів темпераментів за Гіпократом
_______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Чим відрізняється класифікація за Мюлером
____________________________________________________________________________________________________________________________________
4.Чим відрізняється класифікація за Галеном
_______________________________________________________________________________________________________________________________
5. На які види поділяв людей за темпераментом І. Кант. _______________________________________________________________________________________________________________________________6. Як поділяють людей за прагненням до спілкування.
_______________________________________________________________________________________________________________________________7. Що характеризує за I. П. Павловим темперамент
_______________________________________________________________________________________________________________________________
8. Як класифікувати людей за їх схильністю до коронарних захворювань _____________________________________________________________
9. Як проявляється темперамент у взаємодії особистості з навколишнім середовищем.
________________________________________________________________________________________________________________________________10. Що таке "стрес" ________________________________________________________________________________________________________________________________11. Що належить до факторів ризику щодо стресів
________________________________________________________________________________________________________________________________12. Що розуміють під фобією
____________________________________________________________________________________________________________________________
13. Види фобій
__________________________________________________________________________________________________________________
СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
1. Що являє собою вся сукупність природних та антропогенних факторів, у середовищі яких існує людина
2. Що можна віднести до видів навколишнього середовища
3. Як називається зовнішня газова оболонка Землі товщиною близько 3000 км; 4. Як називається зовнішня тверда оболонка Землі, що включає земну кору з частиною верхньої мантії Землі. 5. Як називається сукупність океанів, морів, льодовиків, води континентів та островів
6. Як називається область існування живих організмів на Землі
7. Як називається фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна діяльність людства стає головним визначальним фактором її функціонування 8. Як називається сукупність природних та антропогенних факторів, з якими людина взаємодіє прямо чи опосередковано протягом життя
9. Як називається середовище, в якому антропогенні фактори не присутні. 10. Як називається середовище, в якому переважають природні фактори над антропогенними (вулиці міст, сіл, територія стадіонів, парків і т.п.). 11. Як називається середовище, в якому питома вага антропогенних факторів перевищує питому вагу природних факторів (закриті приміщення, відкриті території складів, майстерень і т.п.).
12. Як називається найбільш небезпечне для людини середовище, на якому вона проводить третину свого життя НЕБЕЗПЕКИ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА
1. Що розуміють під урбанізацією
________________________________________________________________________________________________________________________________
2. В чому полягає шкідлива дія урбанізації на здоров'я населення
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Яким чином класифікують конфлікти за причинами, що їх народили 4. Яким чином класифікують конфлікти за складом конфліктуючих сторін 5. Яким чином класифікують конфлікти за динамікою розвитку
6. Яким чином класифікують конфлікти за формою дії сторін 7. Причини виникнення соціальних небезпек
8. Види соціальних небезпек
9. Якими перетвореннями характеризується алкоголізм
10. Причини бродяжництва 11. Причини виникнення політичних небезпек 12. Наведіть приклади природно-техногенних небезпек
13. Наведіть приклади прояву впливу кислотних дощів 14. Наведіть приклади небезпеки, що пов'язані з міграцією населення
15. До основних видів кримінальних злочинів можна віднести:
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
1. Що можна сказати про сучасну медико-демографічну ситуацію в країні
________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Які складові суспільного здоров'я ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Які фактори впливають на суспільне здоров'я
_______________________________________________________________
4. Що потрібно сучасній людині для збереження здоров'я:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Якими головними з економічної точки зору є аспекти здоров'я середовища:
____________________________________________________________________________________________________________________________
6. Що розуміють під здоров'ям ________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Які якості, що характеризують здорову людини:
________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Що розуміють під фізичним аспектом здоров'я
________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Що розуміють під інтелектуальним аспектом здоров'я
________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Що означає емоційний аспект здоров'я
______________________________________________________________
14.Що означає особистісний аспект здоров'я ________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Що означає духовний аспект здоров'я. __________________________________________________________________________________________________________________________________
НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО ЧАСУ
1. Як впливають епідемії на жителів міст і сіл
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Що є основними джерелами забруднення атмосфери міста
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Що є специфікою проживання в місті ________________________________________________________________________________________________________________________________
4.З чим пов'язано забруднення повітря всередині побутових приміщень ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Які заходи щодо покращання якості повітря в побутових приміщеннях:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Які мінерали є у воді __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Що таке "шумова хвороба". ________________________________________________________________________________________________________________________________
8 Що є джерелами вібрації у містах ________________________________________________________________________________________________________________________________
БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ
1. В чому полягає розходження між живою і неживою природою
2. Як називають процес перетворень речовин в організмі, починаючи з надходження їх з навколишнього середовища до виділення продуктів життєдіяльності
3. Якщо нагріти в присутності кислоти який-небудь білок, то він розщеплюється на більш прості складові частини, як вони називаються 4. У відповідь на проникнення в кров чужого білка організм виробляє спеціальні речовини, що його руйнують
5.Наведіть приклади продуктів, багатих білками: 6. На які види поділяють вуглеводи
7. Наведіть приклади продуктів, що багаті вуглеводами
8. Що забезпечує жирова клітковина
9. Наведіть приклади продуктів, що багаті жирами
10. В чому полягає значення вживання повареної солі
11. В чому полягає значення вживання води
12. Наведіть приклади харчових продуктів, у яких утримується вітамін А: 13. Наведіть приклади харчових продуктів, у яких утримується вітамін D: 14. Дайте приклад харчових продуктів, у яких утримується вітамін В:
15. Дайте приклад харчових продуктів, у міститься вітамін С
1
Автор
iutin.yan
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
469
Размер файла
114 Кб
Теги
зошит, роб
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа