close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Смага Т.В. Досвід роботи

код для вставкиСкачать
Школа має готувати дитину до майбутнього життя і праці. Якщо учень досконало вивчить мову, то в майбутньому зможе брати активну участь у суспільному житті України, бо тільки в розвиненому мовленні формуються вміння користуватися новими засобами, доб
Відділ освіти Артемівської міської ради
Міський методичний кабінет "Розвиток мовлення та пам'яті школяра як чинник удосконалення особистості дитини" З досвіду роботи учителя початкових класів Соледарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Артемівської міської ради Смаги Тетяни Володимирівни 2012 р. Одним із першочергових завдань сучасної школи є ліквідація відчуження, що існує між значною частиною школярів, з одного боку, і вчителем, школою - з іншого. Це завдання можна розв'язати шляхом реалізації особистісного підходу до учнів, коли кожен школяр постійно відчуває, що він цікавий як особистість кожному вчителеві і педагогічному колективу в цілому. Досягнення цієї мети - у пробудженні прагнення кожного учасника навчально-виховного процесу до спільної організації шкільного життя і водночас почуття особистої відповідальності. Школа має готувати дитину до майбутнього життя і праці. Якщо учень досконало вивчить мову, то в майбутньому зможе брати активну участь у суспільному житті України, бо тільки в розвиненому мовленні формуються вміння користуватися новими засобами, добирати їх з граничною точністю, виражати сприйняте, передавати іншим набуті знання. По тому, наскільки змістовно, чітко і правильно учень висловлює свої думки, можна судити про його загальний розвиток. Чим виразніше і розвиненіше мовлення, тим більше виступають у ньому сама людина, її особистість, її духовний зміст, її інтерес. Тому у своїй роботі особливу увагу я приділяю розвитку мовлення та пам'яті молодшого школяра як чиннику формування особистості дитини. Для цього постійно прагну розширювати життєвий досвід вихованців: вчу їх спостерігати, уявляти, мислити й відчувати, оцінювати і узагальнювати, а потім передавати словом усе побачене, почуте, пережите. В своїй роботі використовую досвід В. І. Бадер, В. В. Пашко, М. Вашуленка, І. Г. Федоренка. Навчаючи школярів висловлювати думку поширеними реченнями, я застосовую різноманітні вправи: відповіді на запитання,поширення речень, за запитаннями і без них; складання речень за прочитаним текстом, малюнками; складання словосполучень різного типу і введення їх у речення, добір синонімів, антонімів. Така робота привчає дітей вдумливо ставитись до слова, його змістовних відтінків; розкриває уміння будувати речення, загалом відкриває багатства рідної мови. Я творчо використовую прийом заучування невеликих прозових творів, щоб діти засвоювали мову письменника та збагачували активний словник. Великої уваги надаю опануванню зв'язних висловлювань:розповідям за початком або закінченням. Цей вид роботи сприяє розвитку уяви дітей, активізує їхню самостійність. Більшість школярів люблять тварин і охоче пишуть про них. Даю початок розповіді, наприклад: Проснулось у кошику кошенятко. Відкрило очі і... Іншого разу пропоную учням скласти твір за кінцівкою: Незабаром крило горобчика загоїлось і діти випустили його на волю. 5-7 хвилин на уроці відводжу читанню віршів.Учні не лише підбирають самостійно до поданої мною теми невеличкі віршовані рядки, але вчаться самостійно римувати. Робота починається з простих вправ типу:встав потрібні слова: 1. Кожна ягідка в калини, як червона... Багряніють грона в листі, Мов... 2. Засоромилась калина, Червоніє,як... 3. А кульбабки на лужку Закружляли... 4. З листя падають росинки, Ніби сонячні... З метою розвитку артикуляційного апарату постійно практикую вивчення і декламування швидкомовок. Я помітила, що швидкість читання явно впливає на якість запам'ятовування матеріалу, що вивчається, а тому практикую п'ятихвилинне щоурочне читання протягом навчання дітей в початковій школі. Для тренування слухової пам'яті проводжу диктант-гру " Будь точним".(Читаю ланцюжок з двох, трьох слів, вимовляю їх лише один раз, потім пауза, під час якої діти записують те, що запам'ятали; серед уже записаних слів відшукати одне, яке відрізняється від інших за певною ознакою. Наприклад: Львів, Хмельницький, Дніпро, Київ (міста-ріка). Сорочка, черевики, плаття, пальто (одяг-взуття). Розвиток техніки читання гальмується через слаборозвинену оперативну пам'ять. У реченні з 6-8 слів дитина дочитує до 3-4 слова і забуває перше слово. Вона не може пов'язати всі слова в єдине речення.Тому я розвиваю оперативну пам'ять дітей за допомогою зорових диктантів, тексти яких розробив і запропонував професор І. Г. Федоренко та за допомогою таких вправ: 1. Письмо по пам'яті з опорою на схему у 1-2 кл. ПІВНИКИ Знову півники на квітнику на Розквітли так блакитно, , Що я від тебе їх ніяк я їх Не можу відрізнити. не . 2. Прочитати текст за 1 хвилину тричі .(Підрахувати кількість слів) 3.Читання слів, записаних на таблицях-блискавках. (На опрацювання 10-15 секунд. Установка під час роботи: "Читай і запам'ятовуй"). Розширення лексичного запасу учнів є необхідною умовою засвоєння не лише мови, а й інших предметів. До найяскравіших стилістичних засобів мовлення належать фразеологічні звороти, або фразеологізми. Вони пожвавлюють мовлення, роблять його емоційнішим. Тому я використовую в своїй практиці різноманітні вправи, що спонукають учнів до розуміння фразеологізмів, сприяючи розвитку мовлення. Завдання: 1. Пояснити значення фразеологізмів. 2. Утворити пари антонімів із фразеологізмів. 3. Дібрати прислів'я, які мають подібність із фразеологізмами. 4. Назвати прислів'я, які мають протилежне значення до поданих фразеологізмів. 5. Введення фразеологізмів у речення та прочитані тексти. Відомо, що одним з ефективних засобів розвитку мовлення молодших школярів є лексико-стилістичні вправи. Важливе місце в системі цих вправ, основною метою яких є розвиток, збагачення й активізація словника учнів, приділяю роботі з синонімами. Завдання 1. Знайди в тексті невдало вжиті дієслова і заміни їх влучнішими синонімами. 2. Прочитай текст. Який недолік у ньому помітив? Відредагуй текст, замінивши слово дятел синонімами. 3. Запиши текст, вибравши з дужок найвлучніший синонім. 4. Прослухай текст. Випиши синоніми, що використав автор. Не забудь вжити їх у письмовому переказі цього тексту. 5. За ілюстрацією та даними синонімічними рядами напиши твір. Для розумового розвитку і формування особистості в початкових класах гра має велике значення. Завдяки ігровим діям дитина засвоює вільні форми поведінки, організовує емоції і волю. Гра тренує її розум, впливає на розвиток уваги, сприйняття, мовлення, пам'яті, мислення, уяви. Готуючись до уроків, я ретельно добираю ігри, що стимулюють розвиток мовлення, пам'яті і формують активну особистість. Використовую методи активного соціального навчання: -бесіди, твори-міркування, міні-твори, дійові ігри; -ігри-фантазії, пантоміми, логічні завдання. В своїй роботі через гру спрямовую мислення дітей в русло запропонованої теми, підтримую певну свободу висловлювання думок і почуттів. Завдання: 1. Переставте букви, щоб вийшло нове слово: осел, лісок, кіт, марка, кури, тіло, банка, рис, нора, смола, качай, наголос, липа, старий. 2. Використовуючи даний шифр, прочитайте і запишіть вислів: а-7, в-9, о-І, л-2, г-3, у-4, м-5, і-6, с-8, 6-10, х-0, ь-12. 0, 2, 6,10, 4, 8,12,1, 5,4, 3,1,2,1, 9, 7. 3. Переставте букви місцями, утворіть слова. Як називається казка, в якій зустрічаються всі ці герої? Яке слово тут зайве? Кажаб, шками, яркащі, їокжач, кужив, шокрахов, лохаб, ітокчоб. 4. З перших складів першого слова, других - другого, третіх - третього, складіть нове слово, придумайте з ним речення. Вухо, калина, спідниця. Сокіл, дорога, виделка. Мистецтво, вилити, вивчати. 5. Мислення за аналогією. Продовжте ряд: Пісня-глухий, картина-? Електровоз-вагони, кінь-? Школа-навчання, лікарня-? Ліс-дрова, бібліотека-? Пісня-композитор, літак-? 7. Які сполучення слів можна поширювати, а які - ні? Чому? Сісти на стілець сісти в калошу Намилити шию намилити руки Вітер в голові вітер надворі Пекти раки пекти хліб Правити теревені правити човном 8.3акінчить прислів'я. У словах-кінцівках повинна бути літера "Я": -Полохливий заєць і пенька... . -Яка яблунька, такі й ... . -Краще гірка правда, солодка... . 9. "Вгадай...(предмет, дію, ознаку)" Один учень описує задумане, показує дії. Мімікою, жестами, звуками характеризує їх, не називаючи, а інші вгадують (робота в парах, групах). 10. Рольові ігри. Уяви себе мешканцем будь-якої планети. Уяви себе квіткою, деревом, травинкою. Якою тваринкою ти себе уявляєш? Чому? 11. Ігри-фантазїї. "Світ без запаху", "Життя без дорослих", "Чорно-білий світ", "Життя без солодощів". 12. "Закінчіть розповідь". Скласти якомога більше незвичайних та оригінальних варіантів закінчення речення. Наприклад: "Я пішов до ванної кімнати вмитися, відкрив кран, і тут раптом...". Отже, розвиток мовлення та пам'яті є одним із важливих засобів розв'язання проблеми оволодіння мовленням. Вміння орієнтуватись в будь- яких мовленнєвих ситуаціях допоможе дитині підготуватись до життя в сучасно
Автор
elp
elp17   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
401
Размер файла
20 Кб
Теги
досвід роботи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа