close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Программа Партии Зеленых

код для вставкиСкачать
Проект программы, созданной для партии Зеленых Украины в г.Днепрорпетровск.
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
1
МАНІФЕСТ та ПРОГРАМА «ЗЕЛЕНА УКРАЇНА»
ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ
ПРОЕКТ
( Робоча версія 10.09.99, м. Дніпропетровськ )
ЗМІСТ
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПЕРЕДМОВА....................................................................................2
МАНІФЕСТ «ЗЕЛЕНА УКРАЇНА» ( проект ).................................................................3
ПРОГРАМА «ЗЕЛЕНА УКРАЇНА» (проект)...................................................................5
ВСТУПНА ЧАСТИНА......................................................................................................5
І. СТРАТЕГІЯ ТА ПРИНЦИПИ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.....................7
ПРОБЛЕМИ...................................................................................................................8
Енергетичні проблеми
.............................................................................................8
Проблеми накопичення і накопичених відходів
....................................................9
Проблеми Чорнобилю
..............................................................................................9
Забруднення повітря
..............................................................................................10
Проблеми морів
.......................................................................................................10
Технологічні проблеми
...........................................................................................10
Проблеми землекористування
..............................................................................10
Якість життя
.......................................................................................................11
ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ..........................................................................................11
1. Нове поняття "еко-стійкий розвиток" та його багатогранність...........................11
2. Нові політики та фінансові джерела.......................................................................13
Податкова та бюджетна політика
...................................................................13
Інвестиційна політика
..........................................................................................13
Структурна політика
...........................................................................................14
Політика вживання грошей
.................................................................................15
Аграрна політика
...................................................................................................15
Політика роззброєння
...........................................................................................16
Фінансові джерела
.................................................................................................16
3. Різне..........................................................................................................................16
Корисні копалини
...................................................................................................16
Підтримка біорізноманіття
................................................................................16
Розвиток міст та поселень
................................................................................17
Соціальна політика і охорона здоров’я
..............................................................18
Подолання духовної деградації суспільства
........................................................18
Екологічна освіта та екологічне виховання
........................................................18
2
Підйом науки та еко-стійкого винахідництва
...................................................18
Робочі місця та заробітна платня
.....................................................................19
Забезпечення на старість
.....................................................................................20
Про основи нової раціональності споживання
...................................................20
II. РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ................................................20
Відношення до дій засобів масової інформації
....................................................21
Законодавча діяльність
.........................................................................................21
Завдання представникам ПЗУ у парламенті
.....................................................21
III. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК..................................................................................21
IV. ПИТАННЯ ОБОРОНИ, БЕЗПЕКИ, МІЖНАРОДНИХ...........................................22
ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН........................................................................22
Військова реформа
..................................................................................................23
Мультикультурне співжиття
.............................................................................23
VI. ГАСЛА ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ.....................................................................23
VI. НАКАЗИ ВИБОРЦІВ................................................................................................24
Еколого-економічна сфера
.....................................................................................24
Військово-політична сфера
...................................................................................25
Сфера захисту прав людини, демократизації суспільного устрою
..................25
Сфера міжнародних відносин та міжнародної діяльності
..............................26
ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ.......................................................................................26
СПИСОК АВТОРІВ РОЗРОБОТКИ...............................................................................27
КОНСУЛЬТАНТИ...........................................................................................................27
МОВНЕ РЕДАГУВАННЯ ВАРІАНТУ ПРОЕКТУ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ............27
ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА...............................................................................................27
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПЕРЕДМОВА
Усі Проекти є чорновими і не орієнтовані на агітаційну компанію ПЗУ.
Сьогодні Партія Зелених України ( ПЗУ ) не має остаточно затвердженої Програми та
Маніфесту. Місцеві партійні організації залучаються до процесу їх розробки на основі
творчої самодіяльності.
Дніпропетровська міська партійна організація підготувала свій варіант проекту і
виносить його на широке коло для обговорення, збору зауважень, внесення можливих
суттєвих змін та доповнень. Текст цього варіанту виставляється як предмет для обговорення
і виявлення варіантів творчої думки.
Проекти мають бути подані в Політраду ПЗУ для підготовки та підведення підсумків
на другій частині 7-го з’їзду ПЗУ .
Проекти мають кілька варіантів розміщення на носіях : папір ( брошура ), електронній
комп’ютерний код. Розповсюджується на папері та по мережі електронної пошти на
українській мові.
Методичний підхід до розробки матеріалів подібного рівня потребує дотримання
певної черги проектних етапів : Стратегія, Концепція, Сценарне експертне моделювання
маршрутів реалізації та риску, Програма, Маніфест. Стратегія та Концепція мають рівень
відповідно: "Основи міжнародної стратегії еко-стійкого розвитку" та " Основи концепції
переходу України на принципи еко-стійкого розвитку" (Зелений маршрут України у
майбутнє, Основи Концепції "Зелена Україна ").
Проект "Основи концепції еко-стійкого розвитку України "Зелена Україна""
випущено
окремою брошурою. Етап "сценарне експертне моделювання" не завершено, тому й мова
йде тільки про основи проектів, без щільних подробиць. Виявлено напрям, шляхи його
втілення відкриті для соціально-історичної та наукової творчості.
Робота виконана на безфінансовій основі, на особистій ініціативі учасників, виходячи з
позіції екоцентризма.
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
3
Ініціативна група Дніпропетровської обласної та міської організацій ПЗУ буде вдячна
усім зацікавленим фахівцям та аматорам, чекає їх відгуків.
МАНІФЕСТ «ЗЕЛЕНА УКРАЇНА» ( проект )
Шановні співвітчизники, громадяни України!
Щаслива доля подарувала нам райський шматок землі - Україну з помірним кліматом,
могутнім і чистим Дніпром, шаром унікального ґрунту - родючим чорноземом, двома
теплими морями, чистими ріками і озерами, в яких колись кишіла риба, а по буйних травах
не можна було проїхати возом, бо трави обплутували колеса, гаї були обплетені виноградом,
а по лісах і степах водились всякі тварини. І яких тільки скарбів не було в землі!
На порозі другого тисячоліття ця земля нашими руками перетворюється в задимлену
кам`янисту пустелю, і вже птахові ніде примостити гнізда свого. Нам треба схаменутись і
відродити наш Дніпророждений світ. До цього закликає всі народи і всі суспільні шари
Партія Зелених України і просить ознайомитись з її конкретною екологічно-економічною
програмою і подумати над нею, бо нема другої України, немає другого Дніпра (Шевченко) і
немає іншого рідного дому у нас.
Наш проект не орієнтований на агітаційну кампанію партії, а виносить його на широке
обговорення, щоб врахувати всі можливі зауваження, творчі пропозиції і відповідно внести
можливі зміни. Метою маніфесту є привертання уваги до історичної ролі і перспектив
розвитку нашого українського народу.
Вперше у світі йдеться про забудову держави на основі принципів екостійкого існу-
вання.
Глобальна всемирна екологічна криза вже поряд з нами. Стало дуже помітним
руйнування природних єкосистем практично по всій земній кулі і на Україні зокрема.
Потрібна політична сила, яка зможе виступити державним замовником будівництва нової
економної держави - екостійкої "Зеленої України". Така сила на Україні є - це Партія
Зелених України !
Партія Зелених України замовляє Вам, громадяни України, проект споруди нового
справедливого екостійкого суспільства «Зелена Україна». Це суспільство буде дійсно
світлим майбутнім для всіх громадян України без виключення. Його забудова у ваших
трудових талановитих руках.
Партія Зелених України замовляє Вам, громадяни України, новий стиль життя «еко-
чоловік»
, який з'єднає теперішній час і майбутнє, виведе державу "зеленим маршрутом"
з
кризового сьогодні на шлях прогресивного завтра.
Нове суспільство "Зелена Україна" бачиться як країна з новими рисами :
- країна, головним принципом якої є принцип благоговіння перед життям на будь-
якому рівні - геосфера, біосфера, ноосфера. Це здорова біосоциальна держава з орієнтацією
на гармонію Людини і Природи, Людини і Землі, Людини і Космосу. Розкриття потенціалу
творчих можливостей кожної людської індивідуальності відбувається в такій державі
природним образом. Споживання засноване на принципі розумних потреб, діє крізна
4
інфраструктура "все що мають державні діячі доступно кожному трудящому громадянинові".
Максимальну цінність має Природа і вияв розумної эко-творчості в ній;
- акцентуються принципи децентралізації і самоврядування, більш розумного
територіального розміщення населення, глобальної електронної комунікації;
- виробництво стає принципово тільки наукоємким, маловідходним і навіть
безвідходним. Перероблюються всі накопичені в минулому промислові і побутові відходи,
очищуються ріки та відновлюється земля. Немає убогості і безробіття, усі ситі і горді за свою
державу;
- громадський транспорт переважає над особистим, його рух дісциплінован;
- кожний громадянин має право на різноманітну безперервну освіту, яку можна
отримати як очно так і дистантним засобом. Базова освіта сплачується державою, розвинена
мережа заохочувальних стипендій і цільових добродійних фондів;
- державна і приватна власність перебувають в гармонії, соціальне планування
здійснюється державою. Транснаціональних корпорацій на території Зеленої України немає.
Внутрішній виробник на висоті, 60% території займають зелені зони відпочинку та
заповідники ;
- армія і міліція сформовані на професійній основі, злочинність в мінімумі, війни немає.;
- земля віддана в оренду або передана виробнику через купівлю прав на користування
землею. Житлова проблема відсутня, підростаюче покоління має хорошу життєву
перспективу, держава служить своїм громадянам;
- поважаються і ретельно дотримуються права всіх націй і народностей, соціальної,
культурної і релігійної спільності. Зелена Україна - це правова держава.
* НАМ ПОТРІБНА ЧИСТА ВОДА, ЧИСТЕ ПОВІТРЯ, ЗДОРОВА ЗЕМЛЯ,
ЕКОЛОГІЧНА ЛЮДИНА !
*ФІЗИЧНО ЗДОРОВІ ПОКОЛІН-НЯ, ЯКИМ МИ ПОВИННІ ЗАЛИШИТИ «ЯСНІ
ЗОРІ І ЧИСТІ ВОДИ»!
* СПОЧАТКУ ЕКОЛОГІЯ, ПОТІМ - ТЕХНОЛОГІЯ !
* ЛИШЕ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧ-НЕ Є ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНИМ !
* ПОЛІТИКА НЕ МОЖЕ ЗАМІНИ-ТИ ПРИРОДИ !
* МИСЛИТИ ГЛОБАЛЬНО - ДІЯ-ТИ ЛОКАЛЬНО !
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
5
ПРОГРАМА «ЗЕЛЕНА УКРАЇНА» (проект)
ВСТУПНА ЧАСТИНА
Програма "Зелена Україна" - це стратегія і тактика Партії Зелених України по
виведенню Української держави з комплексної кризи та побудови нового еко-стійкого
справедливого суспільства "Зелена Україна".
Українська держава знаходиться в тенетах вузла з чотирьох криз: екологічної,
системного керування державою, економічної та політичної. Подолати ці кризи -
завдання для сильної партії і могутнього українського народу, еволюційно виверенної
конструктивної ідеології.
Сьогодні на Україні зареєстровано майже 80 партій, Партія Зелених України - унікальна
серед іньших, вона підносить важливість подолання єкологічної кризи до ріня політичної
программи.
Партія Зелених України (ПЗУ) була заснована в 1990 році, як політичний авангард
громадського зеленого руху України. Зокрема, ПЗУ тісно пов’язана з Українською
асоціацією "Зелений світ". По діячів у світі класифікації вона є партією нового типу
неоліберального напрямку, по суті її не можна однозначно віднести ні до лівих, ні до
центристів, а ні до правих. Для України вона є партією розумної еко-творчої еволюції !
Формування громадського Руху Зелених в світі стало реакцією найширших верств
населення різних країн світу на глобальні проблеми, породжені дисгармонією темпів
розвитку світової цивілізації в XX сторіччі.
Такими проблемами є : деградація зовнішнього середовища, не контрольоване
зростання населення та міст, загрозу безробіття, убогість серед достатку , відчуження молоді,
інфляцію, глобальне потеплення, озонові діри, зниження біорізноманіття, безповоротне
накопичення в атмосфері вуглекислого газу, кислотні дощі, зникнення видів, знищення лісів,
великі темпи нагромадження промислових відходів,… Вже сьогодні людство споживає
природних ресурсів в 10 раз більше того, що можна взяти з біосфери без шкоди для її
біохімічних циклів та здатності самовідновлювання.
Головний тип глобальних проблем - проблеми екологічні. Ці проблеми утворюють
найбільший борг, який мала будь-яка цивілізація на Землі, і ведуть до екологічних
катастроф світу. Ніколи раніше необдумане технологічне рішення не могло так загрожувати
життю мільйонів людей, мати такі незворотні наслідки. Ніколи раніше технічний прогрес в
одній країні не ставив під загрозу шлях до добробуту в інших країнах. Ніколи раніше
політичні потрясіння на вчорашній околиці світової політичної систе-ми не викликали такі
бурі в її центрі …
Глобальні екологічні проблеми стали головними тому, що на їх рішення у людства є
дуже мало часу - лише кілька десятків років. Науковий прогноз дає декілька близьких дат
майбутньої незворотної екологічної катастрофи світу - приблизно 2015-2030 роки.
Екологічної катастрофи можна уникнути. Вихід є - це Стратегія Еко-стійкого
Розвитку.
На зламі 1960х-1970х років, в умовах світової перманентної соціально-політичної
напруженості саме Зелені Європи стали найактивнішими шукачами і провідниками нових
6
ідей подолання екологічної кризи, глибокої демократизації - децентралізації державного
управління, забезпечення прав особи незалежно від її соціального статусу, поваги до прав
меншості, заперечення насильства у будь-яких його формах і проявах. Ці ідеї поступово
оформилися як Стратегія Еко-стійкого Розвитку світу в цілому і кожної країни світу
зокрема.
Стратегія Еко-стійкого Розвитку - це комплексна міжнародна програма «Порядок
денний на 21 сторіччя", розрахована на кілька десятків років у майбутнє, приблизно аж до
2040 року. Вона почала свій рух по земній кулі з 1992 року, як результат міжнародної угоди
59 держав світу по взаємній координації свого розвитку, заради подолання глобальних
екологічних проблем планети Земля. Сьогодні національні програми еко-стійкого ( сталого )
розвитку мають: Нідерланди, Нова Зеландія, Австралія. В 1995 році в Росії була прийнята
"Концепція переходу Російської Федерації до моделі стійкого розвитку".
Силами членів ПЗУ і Української асоціації "Зелений світ" , в 1996-1999 рр., на основі
міжнародної стратегії Еко-стійкого Розвитку, було розроблено проект основ науково
обгрунтованої Концепції "Зелена Україна" зелений маршрут у майбутнє
. Цей проект
синтетично об'єднав дві стратегії розвитку : світову та національно особливу - Українську.
Сьогоднішній, в 1999 році, стан технологічного розвитку України, по різних галузях
промисловісті, в 4-10 раз гірший, а стан довкілля, по спектру його парметрів, - в 9-120
гірший за те, що потребує Концепція "Зелена Україна". Треба докласти багато зусиль щоб
змінити таке ганебне і небезпечне становище на процвітання.
Програма ПЗУ розроблена згідно основ Концепції "Зелена Україна" і має одноіменну з
нею назву - Програма "Зелена Україна".
Головна мета програми - побудова нового розвинутого та справедливого суспільства
"Зелена Україна". Це суспільство має ввійти до історії цивілізації як новий тип періоду нової
історії суспільства - постіндустріальне інформаційно-біотехнічне еко-стійке суспільство.
Його можна збудувати за умови наявності : соціального замовлення, політичної волі та
мобілізації еко-стійких сучасних технологій.
Соціальне замовлення - це готовність громадян України відновити та зберегти
природу своєї неньки України і усього світу. Вона є ! Чисте довкілля -це зрозуміло кожному.
Нам, нашим дітям і майбутнім поколінням потрібні чиста вода, чисте повітря та чиста
здорова земля.
Політична воля - це готовність Партії Зелених України довести соціальне замовлення
до урядової рівню і виступити як урядовий замовник суспільства "Зелена Україна".
Готовність є !
Мобілізація еко-стійких технологій - це надання національного приоритетну усім
науковим і технологічним програмам еко-стійкого напрямку. Потребує здійснення.
В Концепції та Програмі "Зелена Україна" Партія Зелених України повною мірою
увібрала, критично проаналізувала і адаптувала до вітчизняних умов ідейне надбання
попередників. Однак, це не означає, що суспільство "Зелена Україна" можна побудувати
швидко, мова йде про складний шлях"зелений маршрут у майбутнє", який потребує
багато сил і часу, повинен сформуватися новий тип стилю життя "еко-людина". Перехід до
нового суспільства програмується в кілька десятків років, заклик до його забудови Партія
Зелених України доводить до громадян України в своєму Маніфесті "Зелена Україна" .
Саме Партія Зелених України, на відміну від інших політичних сил України, надає
вищий пріоритет екологічній основі буття, розглядає політичні та соціально-економічні
проблеми як проблеми, рішення яких підпорядковано екологічному імперативу -
принципу останньої межи: "не можна брати у природи безмежно, буде здорова природа
- буде здорова і людина ". Практика безмежного хазяйнування довела, що існують
фундаментальні біосферні обмеження, замінити які не можна ні економікою, а ні політикою.
Подолання цього потребує дисціплінованого впровадження єкологічної лінії - екоцентрізму
: економічне - це те, що екологічне, політичне - це те, що екологічне, соціальне - це те,
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
7
що екологічне.
Сучасний перехідний період історичного шляху України зумовлює необхідність
глибинної реорганізації засад управління і господарювання відповідно до принципів еко-
стійкого розвитку. Це дасть можливість не лише покращити стан національної економіки,
всіх суспільних структур, але й уникнути тих помилок, що їх припускалися розвинуті країни
у період ринкової еволюції.
Запорука кращого майбутнього нашої держави - у запереченні агресивного
технократизму, у відмові від насильства над людиною і природою, раціональному
використанні ресурсів, в узгодженні інтересів різних соціальних груп.
Партія Зелених України здатна узяти на себе політичну відповідальність за здійснення
намірів, що декламуються. Саме для цього їй потрібна урядова влада.
І. СТРАТЕГІЯ ТА ПРИНЦИПИ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Визначаючи різні підходи до реалізації оптимальної стратегії розвитку країни ПЗУ
керується, в першу чергу, принципами еко-стійкого розвитку.
Економічна політика ПЗУ базується на соціально-екологічиих принципах. Це
означає, що ПЗУ виступає за розвиток регульованих державою ринкових відносин в
інтересах, насамперед, середніх та дрібних власників в рамках концепції єко-стійкого
розвитку (тобто орієнтуючись на постійне підтримання балансу міх техногенним
навантаженням на довкілля і здатністю середовища до самовідновлення, за узгодження
інтересів різних суспільних верств, за подолання соціальних диспропорцій без руйнування
демократичних інститутів, за впровадження керівного принципу господарювання "Лише
екологічно безпечне є економічно вигідним".
Одне з головних завдань держави - докладати зусиль до попередження ушкоджень
довкілля, техногенних катастроф, активно сприяти формуванню стратегії єко-стійкого
розвитку країни, а не обмежу-ватись фіксацією екологічних негараздів.
Видатки на усунення наслідків техногенного впливу, незбалансованої господарської
діяльності завжди перевищують вкладення, що необхідні для їхнього попередження. В
підсумку, витрати на ліквідацію аварій, промислового забруднення тощо, покриваються
коштами, які слід було б витрачати на соціальні потреби чи інвестувати у розвиток
екологічно безпечних виробництв.
Ключовим чинником санації господарської системи та якісної зміни екологічного
стану України є реструктурізація економіки. Лише за умови зміни співвідношення галузей
господарства, великих, середніх та малих підприємств із різким зростанням питомої ваги
приватної власності можна оптимізувати господарську систему, переорієнтувати її на
забезпечення потреб населення і зробити чутливою до впливу податкових та інших
економічних інструментів.
Приватна власність - фундамент демократії та запорука соціальної
захищеності громадянина. Держава - гарант його майнових, підприємницьких та
соціальних прав.
Ефективна природоохоронна політика має здійснюватись, передусім, в контексті соці-
ально - економічних перетворень. Екологічна безпека має бути віднесена до
найсуттєвіших критеріїв оцінки рівня розвитку. Зв’язок соціальних та природоохоронних
8
чинників є безпосереднім.
Незаможні верстви населення значно сильніше за представників середнього класу
відчувають наслідки ураження довкілля, бо не мають можливості вибору місця проживання,
належного облаштовування житла, здійснення профілактики захворювань, повноцінного
відпочинку, харчування тощо. Демографічна криза, висока захворюваність і смертність
громадян є похідними від системної кризи, що її переживає наше суспільство. Подальше
ігно-рування необхідності комплексного розв’язання сучасних проблем, взаємозв’язку
соціально-економічних та екологічних чинників, призведе до необоротності процесу
занепаду.
Прямі природоохоронні заходи не заміняють, а органічно доповнюють екологічно
сприятливий режим господарювання. Рекультивація земель, очищення водойм, відновлення
лісів тощо, не тільки сприяють реставрації довкілля, але й створюють базу для подальшої
екологічно збалансованої економічної діяльності. Таким чином, кошти, призначені на
попередження деградації, природного довкілля слід розглядати не як видатки, а як опо-
середковані інвестиції.
Важливим чинником екологічної безпеки є беззастережне дотримання заборони на
ввезення радіоактивних і токсичних відходів, впорядкування існуючих сховищ і звалищ у
відповідності із санітарно-екологічними вимогами та міжнародним досвідом, скорочення
їхньої кількості і площ в процесі налагодження ефективної переробки.
ПРОБЛЕМИ
Енергетичні проблеми
Енергетика є визначально важливою складовою будь-якої господарської системи.
Економне енергокористування - елемент екостійкого всебічного розвитку. Розробка і
практична реалізація моделі збалансованого енергоспоживання передбачає заходи, які
повністю відповідають логіці загальнодемократичних та ринкових перетворень
посттоталітарного періоду.
В процесі об’єктивно необхідної структурної перебудови економіки повинна
зменшитись питома вага енерго- і ресурсоємких галузей. Це сприятиме
перерозподілу енергоресурсів.
Енергоспоживання зменшуватиметься за рахунок скорочення потужностей важкої
індустрії до реально необхідних масштабів, запровадження ресурсо- і енерго-заощаджуючих
технологій, зокрема у промисловості.
Структура енергоспоживання змінюватиметься і в результаті зростання питомої ваги
середніх та малих підприємств приватного сектору, котрі є більш чуткішими до економічних
засобів стимулювання енергозбереження.
Енергозберігаючий ефект структурного переустрою економіки органічно допов-
нюватиметься структурною перебудовою самого паливно - енергетичного комплексу.
Подальший розвиток атомної енергетики не є виправданим ані з екологічної, ані з
економічної точки зору.
Постійно необхідні капіталовкладення в модернізацію устаткування, додержання норм
безпеки, переробку і зберігання зростаючої кількості радіоактивних відходів, в розвиток
інфраструктур. Потенційна загроза здоров'ю людей та середовищу їх проживання вимагають
такого рівня постійного фінансування, який не зробить економіку заручницею атомної
енергетики, а реальна собівартість енергії АЕС вже зараз несумісна із рентабельністю.
Розв’язання енергетичних проблем потребує:
і) орієнтації на забезпечення зростаючих потреб в енергії за рахунок раціональ-
ного енерговикористання і енергозбереження;
2) припинення нарощування потужностей атомних електростанцій, відмову від бу-
дівництва нових АЕС;
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
9
3) диверсифікації джерел постачання енергоносіїв;
4) створення у сільській місцевості децентралізованих локальних систем енер-
гопостачання, базованих на використанні місцевих ресурсів, малих ГЕС, біогазу, сонячної та
вітрової енергії;
5) налагодження виробництва конкурентоздатного вітчизняного устаткування для
використання альтернативних джерел енергії та енергозбереження;
6) залучення податкових механізмів стимулювання енергозбереження.
Проблеми накопичення і накопичених відходів
Однією з особливих екологічних рис України серед країн світу є гігантськи розміри
накопичених промислових відходів. Обсяг накопичених відходів добувної, єнергетичної,
металургійної та інших галузей промисловості досягає 15 мільярдів тонн і продовжує
щорічно збільшуватись більш як на мільярд тонн.
Більша частина основних технологічних процесів промисловості України мають
занадто високу відходність. Можна стверджувати, що практично виробляються саме відходи,
тому що їх доля сягає 98 % первинної сировини. Земля України завалена промисловими
відходами, які формують стан навколишнього середовища на десятки та сотні років уперед.
Проблеми промислових відходів є одною з ключових на шляху переходу до екостійкого
здорового суспільства.
Рішення проблеми промислових відходів потребує: побудування спеціальної галузі
господарства "переробка промислових відходів", оснащеною сучасними наукоємкими
технологіями; підняти ефективність основних технологічних процесів більш ніж у 40 разів,
тільки тоді буде йти мова про маловідходне та безвідходне виробництво.
Гостро стоїть для України і проблема побутових відходів, вона також підлягає
короткочасному вирішенню. Підстави для цього є. Логічно було б сконцентрувати центри
переробної промисловості в Україні на території Донецької та Дніпропетровської областей,
оскільки концентрація міського населення та єкологічно небезпечних виробництв
сконцентровано саме в них.
Проблеми Чорнобилю
Особливими екологічними рисами України, які відрізняють її від інших країн світу, є
Чорнобильський саркофаг (об’єкт "Укриття") та наслідки Чорнобильської катастрофи (
вибух 4-го блоку на Чорнобильській АЄС). Викид радіоактивної речовини становить
єквівалент кількості радіоактивних відходів після взриву 90 хиросимских атомних бомб.
За 40 років існування атомних станцій в світі трапилися три великих ядерні катастрофи:
в 1957 році в Уїндськейле ( Великобританія ), в 1979 році - на АЕС "Трімал-айленд" ( США )
і в 1986 році (26 квітня ) - на Чорнобильській АЕС ( Україна ). Чорнобильська катастрофа
сама велика. Кількість її жертв на Україні, на кінець 1999 року, не рахуючи померлих,
складає 82500 інвалідів. Ця кількість збільшується щорічно на 10-12 тисяч осіб. Більше 3.5
млн. жителів України одержали додаткові дози опромінення, серед них 1.3 млн дітей.
Протягом останніх 7 років на подоланні наслідків катастрофи Украіна витрачае 5-7 %
державного бюджету. Тільки за переріод з 1991 по 1998 рік включно витрати становлять
близко 5 млрд. доларі США. Проект бюджету на 2000 р. становить 500 мільйонів доларів
США , а до 2006 року передбачаєтся витратити майже 130 млрд. доларів США. Оцінка
10
повної ліквідації тільки відомих наслідків постійно змінюється, раніше вона оцінювалась
закордонними фахівцями в 300-700 мільярдів доларів США, а зараз - майже один трильон
доларів США - це кілька сотен років значних зусиль. Для порівняння: на ліквідацію аврії в
"Трімал Айленд" США витратили приблизно 130 мільярдів доларів США.
Атомні станції небезпечні, світова статистика повідомляє: з 1971 р. по 1985 р. в країнах
світу спостерігалося приблизно 150 аварій і 45 пожеж, 8 вибухів. На території України
знаходяться 5 АЕС: Чорнобильська, Запорізька , Рівненська , Хмельницька , Південно -
Українська.
У потерпілих від Чорнобильського вибуху районах спостерігаються: більш високі рівні
хвороб ( верхніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, ендокринної системи,
порушень імунітета, системи кровообігу ), різні порушення вагітності, зареєстровані випадки
важкої природженої потворності у людей і тварин. Особливий неспокій викликає стан
щитовидної залози у дітей, повсюдно поширена її гиперплазія. Радіаційна поразка населення
і тварин досягла генетичного рівня, спостері-гається генетична патологія ( діти не з усіма
кінцевостями, лошаки з сімома ногами, поросяти з двома головами ). Катастрофа вплинула
на здоров'я української нації на декілька поколінь у майбутнє.
Тисячі квадратних кілометрів Української землі довгий час (кілька сотень років) можна
буде використовувати лише як екологічний заповідник. Води Припяті та Сожа, притоків
Несвіч, Іпуть, Бесядь, Брагинка, Колпита, Покоть донесли до Дніпра радіоактивний мул.
Його кількість у Київському морі в 1990 році становила майже 60 мільйонів тон - це бомба
уповільненої дії.
Чорнобильські проблеми багатогранні та довгострокові : ліквідація ядерного реактора,
що вибухнув; ліквідації шляхів розповсюдження радіоактивного забруднення; відновлення
забрудненого довкілля, ….
За данніми Партії Зелених Укараїни 4.5 мільона гривень з коштів Чорнобильского
фонду протягом 1998-1999 років витрачено за нецільовим призначенням.
Вирішення проблем Чорнобилю потребує : жорсткого конт-ролю по використанню
фінансових коштів; акцентуванню ефективних наукових досліджень вчених України;
цільової допомоги зі сторони світового суспільства. Це може зробити тільки політична сила
з урядовою владою, при екологічному патронаті.
Забруднення повітря
65 % хімічного забруднення атмосферного повітря припадає на автотранспорт, 35 % -
на промисловість.
Проблеми морів
Дуже гостро стоять екологічні проблеми Азовського та Чорного морів.
Технологічні проблеми
В державі, в своїй більшості, вживаються ресурсоємні та брудні технології, що веде до
екологічної катастрофи. Введення нових технологій є складною технічною проблемою.
Еко-стійкі технології треба розробляти самим та збирати на Україну з усього світу.
Основний внесок ( 70 - 90% ) в неблагополучний екологічний стан України роблять
Донецько-Придніпровський регіон (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Кіровоградська
і Запорізька області), де зосереджені гірничо-переробляючий та металургійний комплекси
країни. На частку цього регіону доводиться більше за половину валового продукту країни,
хоч по площі він займає трохи більше за 22%, а мешкає тут біля 30% населення.
Проблеми землекористування
Стан землі України в цілому не відповідає вимогам раціонального природоко-
ристування. Порушено екологічно допустиме співвідношення площі ріллі,
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
11
природнокормових угідь, лісових насаджень. Розораність земель є найвищою у світі і
досягла 56 % площі території країни і 80% сільськогосподарських угідь. Крім того земля
забруднена пестицидами та радіонуклідами, сорними рослинами.
Історичною небхідністю має бути залісіння 20% теренів України.
Потрібно очистити від радіонуклідів, важких металів, ядохімікатів біля 95% її теренів.
Для здорової життєдіяльності та відновлювання здоров’я нації необхідно залучити та
захистити від діяльності людини 20% території держави.
Якість життя
Значна частина території України, з екологічної точки зору, не придатна для
нормального життя людини. Рівень екологічної небезпеки життя людини перевищує цей
показник для країн Європейського Союзу у 50-70 разів, а для гірничопромислових регіонів і
великих міст - у декілька сотень разів.
По інтегральному показнику якості життя людини Україна посідає десь 102 місце в
світі серед 200 країн, по яким ведеться статистичний облік. Тривалість життя дорів-нює 68
років, приблизно 10% населення є генетично хворими.
Якщо зараз не прийняти спеціальних заходів, то , по даних фахівців - генетиків, в 2008-
2010 рр. з великою вірогідністю можуть статися незворотні зміни генетичного здоров’я
населення України на більшості її території. Смертність може перебільшити народжуваність
в 5-10 разів. Кожна народжувана дитина сьогодні має генетичний вантаж як зрілий сталевар,
який пропрацював декілька десятків років на шкідливому виробництві.
Сьогодні наші науковці мають технології зняття ( за 5-6 років) антропогенного
генетичного вантажу, за допомогою гумінів. Їх треба вживати негайно, на основі
відповідальної державної програми під патронатом Партії Зелених України та пильним
наглядом відповідних міністертсв.
ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
Існуючи проблеми та задачі складні, але треба не схилятися перед ними, а рішуче діяти.
Вихід є - будова нового суспільства "Зелена Україна" на принципах еко-стійкого розвитку.
Процес має кілька етапів: перший 2000 р.-2007 р.(одна семирічка ), переломний 2008р.-2021
р.(дві семирічки), висхідний 2022 р.-2050 р. ( чотири семирічки ), закріплюючий
стабільність 2051р.-2072 р. (три семирічки)..
Фінансова вартість переходу України до існування на принципах еко-стійкого розвитку
оцінюється фахівцями-експертами сумою приблизно в 300 разів більшою за розмір Валового
Внутрішнього Продукту ( ВВП ) України у 1998 році. Це приблизно в 10 разів більше
сумарних витрат, що передбачаються на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи.
Для досягнення мети переходу досить буде підтримувати щорічні темпи росту ВВП, в
середньому, на рівні 2-3 %. Це в два-три рази нижче ніж у програмах інших політичних сил
щодо майбутнього розвитку України та обгрунтовано екологічними пріоритетами і якісними
змінами структури ВВП.
1. Нове поняття "еко-стійкий розвиток" та його багатогранність
Еко-стікий розвиток - це розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не
12
піддаючи ризику здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.
Еко-стійкий розвиток це комплексна міжнародна програма « Порядок денний на 21-е
сторіччя". Ця програма почала свій рух по земній кулі з 1992 року, як результат міжнародної
угоди 59 держав світу по взаємній координації свого розвитку ради подолання глобальних
екологічних проблем планети Земля. Це об'єднання двох стратегій світової і національної
Української.
Еко-стійкий розвиток - це поліпшення якості життя без виходу за межі здатності
самопідтримки екосистеми.
Еко-стійкий розвиток - це комплекс програм, направлених на досягнення стійкої
гармонічної взаємодії екологічної, економічної і соціальної точок зору.
Еко-стійкий розвиток - це екологічно безпечне господарювання всередині своєї
держави і на міжнародному рівні.
Еко-стійкий розвиток - це поліфункціональне, міждисциплінарне, наукове
обгрунтоване уявлення про гідне життя людського суспільства і розумного поводження з
потенційними межами антропогенного впливу: природними (навколишня природа),
соціальними (організація соціуму) і таємними (людська особистість як індивід). Це предмет
цілого ряду наук: екологія людини, соціальна екологія, глобальна екологія, правова екологія,
економічна екологія ( еконологія ) та інших.
Еко-стійкий розвиток - це пріоритет здорового довкілля перед політичними і
економічними міркуваннями.
Еко-стійкий розвиток це пріоритет довгострокового випереджального соціального
прогнозування і програмування на основі коеволюції людини і природи. Колективний мозок
держави дивиться в майбутнє що менш на 50-100 років.
Еко-стійкий розвиток - це такий органічний розвиток світу, коли взаємо-залежний
розвиток підсистем узгоджується з неминуче різними цілями кожної з них, а гармонічне
поєднання цілей розвитку забезпечує пропорційність життя світу, передбачене подолання
катастроф антропогенного та природного походження.
Еко-стійкий розвиток - це розумне і кардинальне, глобальне і локальне обмеження
темпів зростання соціуму у всіх напрямах, ведучих до деградації природи планети Земля.
Перехід від концепцій постійного зростання (екстенсивний розвиток) до концепцій іншої
якості ( інтенсивний органічний розвиток, універсальний еволюціонізм, коеволюція природи
і людини та інше).
Еко-стійкий розвиток - це не новий тип аскетизму, це перехід на нові принципи
людського споживання, це благоговіння перед життям у всіх його виявах і гідна,
раціонально - комфортна життєдіяльність.
Еко-стійкий розвиток - це економна розвинена економіка, екозоріентована (біосферна)
політика, що розумно творить суспільство з красивою, здоровою, благородною і розумною
людиною.
Еко-стійкий розвиток - це швидка "зелена переорієнтація" в політиці, економіці і
суспільному пристрої, без гострого соціального вибуху, на основі згуртованості населення
перед загальним ворогом - екологічною катастрофою національного та світового масштабу.
Еко-стійкий розвиток - це якісний перехід до нового біотехнічного інформаційного
суспільства всебічного гармонічного розвитку.
Еко-стійкий розвиток - це рівність всіх жителів земної кулі перед використанням
національного і глобального екопростору, без входження в зони режимів із загостренням
(біфуркаційних катастроф).
Еко-стійкий розвиток - це розвиток з обов'язковою ренатуралізацією природних
ресурсів.
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
13
2. Нові політики та фінансові джерела
Податкова та бюджетна політика
Податкова та бюджетна політика держави є головними засобами регулювання
ринкової економіки.Податковий пресинг заганяє економіку в глухий кут. Репресивність
податкової системи обумовлює величезний обсяг тіньової економіки. Головним чинником її
виникнення є ставлення громадян до держави як до апарату насильства, який постійно
відбирає грошові доходи за відсутності чіткого правового і морального поділу на
"державне" і "приватне".
ПЗУ виступає за ефективне управління бюджетними коштами. Бюджетні витрати
повинні мати стабільні, загальновизнані та соціальне значущі пріоритети. Мінімізація
податків є необхідною умовою економічного зростання.
Треба зробити перехід від оподаткування заробітної платні до оподаткування
витрачених природних ресурсів та екологічного аудіту.
Багато грошей України було вивезено українськими бізнесменами за кордон в
офшорні зони, банки та інше. Треба залучати їх до роботи в Україні, прийнявши закон "Про
амністування коштів,вивезених за кордон".
Подолання наслідків катастрофи на ЧАЕС має фінансуватись, зокрема, на засадах
екологічної конверсії зовнішнього боргу.
Загальна сума податків фізичної особи не повинни перевищувати 20 % від прибутку.
Інвестиційна політика
Інвестиційний параліч української економіки, пов'язаний з недовірою до влади
внутрішніх та зовнішніх інвесторів, яка не усвідомлює, що кожна інвестиція пов'язана з
виникненням нових власників, має бути вилікуваний шляхом створення стабільного
законодавства та запобігання прямому втручанню державних структур у справи бізнесу.
В умовах розпаду мілітаризованих виробництв головним чинником економічного
розвитку повинні стати акціонерні та інші господарські товариства, що створюються
шляхом безпосереднього залучення коштів громадян для налагодження виробництва та
продажу нових товарів та послуг.
Суттєвим і необхідним чинником процесів реструктуризації, санації та оптимізації
господарства є повноцінне залучання механізму банкрутства.Саме банкрутство дає змогу
ідентифікувати нерентабельні підприємства і галузі, вчасно і ефективно перерозподілити
людські та матеріальні ресурси, мінімізувати фінансові втрати та негативні соціальні
наслідки. Натомість, політика штучної підтримки підприємств - безнадійних боржників,
призводить до виснаження суспільного організму.Лише критично важливі для
забезпечення людських потреб галузі та підприємства можуть залишатись об’єктом
державного протегування.
Держава повинна створювати належні умови для інвестування в пріоритетно важливі
сфери, активно залучати внутрішні та зовнішні інвестиції, а не просто адаптуватись до вимог
того чи іншого потенційного інвестора.
Державне стимулювання економіки повинно проводитись одночасно з підвищенням
купівельної спроможності громадян через компенсацію знецінених вкладів в Ощадбанку.
14
В цілому інвестиційна політика держави в період переходу до еко-стійкого розвитку
має опір на такі принципи:
1) сприяння внутрішньому інвестору;
2) пріоритетність розвитку існуючих і нових малих та середніх приватних
підприємств;
3) спрощення процедур входження та виходу з бізнесу;
4) скасування ліцензування та патентування торгівельної діяльності;
5) захист прав дрібних акціонерів;
6) перехід до приватизації державних підприємств на грошових аукціонах та в інший
спосіб, що передбачає конкуренцію покупців;
7) запровадження механізму банкрутства до приватизованих підприємств з
подальшим розпродажем їх майна через грошові аукціони;
8) попередня обов'язкова оцінка впливу нових інвестиційних програм і проектів на
природне і соціальне навколишнє середовище;
9) від короткострокових кредитів до довгострокових.
Структурна політика
Партія Зелених України пропонує перехід до нового типу політики - біосферної (
органічної ) політики.Задача біосферної політики - забезпечити збереження екосистеми на
локальному рівні і біосферну безпеку на глобальному рівні, спираючись на відомий
екологічний принцип :«Мислити глобально - діяти локально».
Для послідовної реалізації в Україні основних принципів еко-стійкого розвитку, при
Президентові України, необхідно створити Національну Раду с питань еко-стійкого
розвитку.
В структурі Ради міністрів України має бути 10 міністерств ( як у багатьох країнах
світу ) : юстиції, оборони, торгівлі, єнергетики, промисловісті, охорони здоровья, сільского
господарства, фінансів, культури та охорони довкілля. Сьогодні їх 15.
ПЗУ виступає за докорінну зміну усталеної структури галузевих пріоритетів в
Україні, що її складають переважно ресурсо- і енергомістких галузі ( металургія, хімічна
про-мисловість, виробництво озброєнь, тощо). Подібна структура не забезпечує умов для
збалансованості розвитку, суперечить інтересам охорони середовища і позбавляє економіку
майбутнього.
Економіка суспільства на еко-стійких принципах є економікою нового типу - еко-
стійкою економікою. Нові економічні умови треба розглядати як сукупність, що системно
розвивається.
Реструктуризація економіки повинна відбуватись шляхом активізації функціону-
вання ринку капіталів.
Виробничі площі та робоча сила, що вивільнятимуться в процесі структурної
перебудови господарської системи, частково мають бути використані для створення
підприємств переробки та рециклювання матеріалів, утилізації відходів. Окрім прямого
економіко-екологічного ефекту, часткове покриття потреб у сировині і матеріалах за рахунок
рециклювання дасть змогу заощадити частину енергії, необхідної для їхнього видобутку
традиційним шляхом.
ПЗУ виступає за повне використання можливостей розвитку туризму в Україні як
високорентабельної галузі, що здатна прискорити процеси санації суміжних сервісних та
виробничих галузей. Необхідна державна підтримка туризму повинна передбачати
пом’якшений режим оподаткування підприємств та організацій, котрі стимулюють приплив
іноземних туристів та організовують відпочинок українських громадян на території
України. Підвищену увагу слід приділити екологічним аспектам туристичної діяльності, а
також розвитку систем телекомунікації, транспорту та зв’язку.
Вводиться нова стратегія територіальної організації суспільства - досягнення
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
15
рівних умов якості життя у всіх регіонах.
Перехідний період до еко-стійкого суспільства потребує вживання такої стратегії
природокористування, яка зупинить несприятливі екологічні тенденції та подолає їх енерцію.
ПЗУ виступає за:
1) комплексне розв’язання на базі використання сучасних технологій проблем по-
передньої сепарації, збирання та переробки сміття, утилізації комунальних та промислових
відходів;
2) створення "зелених робочих місць" в рамках програм розвитку індустрії пере-
робки відходів, виробництва очисного обладнання та устаткування для використання
альтернативних джерел енергії, тощо;
3) стимулювання розвиток вітчизняного туризму та пов’язаних із ним сервісних
індустрій, транспортних мереж, телекомунікація, музейної справи, екскурсійного
обслуговування;
4) модернізацію комунального господарства;
5) екологічний контроль за якістю харчової продукції;
6) відмову від експорту зброї .
7) стимулювання розвитку землеробства у адекватних ринковій економіці формах та із
дотриманням природоохоронних норм.
Політика вживання грошей
Бумажні гроші - це не екологічно та не економічно.
Сьогодні скрізь ми бачимо картину "грошового зупинення життевого кола":
- державні та приватні підприємства мають боржників та самі є боржниками других,
хоча баланс при цьому більше нуля;
- підприємства є боржниками по зарплатні для своїх робітників;
- підприємства та робітники не можуть справляти нормальну житедіяльність за
відсутністю грошей;
- погашення взаємних боргів державних підприемств стало окремою галузю
приватного бізнесу.
Немалу частку у проблему погашення взаємних боргів вносить вживанні бумажних
грошей. Наприклад, всього 50 тисяч гривень таких грошей можуть запускати механізм
погашення взаємних боргів в 1 мільон гривень. Таким чином, сума так званих оперативних
грошей є значно меньшою за величину борга, але саме ці невеликі гроші підтримують
житєдію. Треба сформувати таку ситему грошей, яка відповідала б потребі в оперативних
коштах. Така система - є система разрахунків пластиковими картками в колі "зарплатня
парацівникам - життево необхідні товари та продукти", спочатку для окремих регіонів, а
потям і для всєї країни. Бумажні горші при цьому будут вживатися обмежено.
Аграрна політика
Партія Зелених виступає за відтворення України як держави із пріоритетним розвитком
землеробства, за покращення умов життя сільських меш-канців, що не відповідають
сучасним європейським стандартам з-за низького рівня енерго-, газо- та водопостачання,
відірваності від сервісних та інформаційних інфра-структур.
А ні вода, а ні повітря, а ні земля не можуть продаватися як штучні речі. Вони не
16
вироблені людиною, а надані їй від Природи як дарунок. До економічних ринкових відносин
можна залучати тільки юридичне тимчасове право на користування природним ресурсом.
Аграрна політика ПЗУ базується на таких засадах:
і) підтримка фермерства та кооперативного селянського руху;
2) паювання землі та майна сільськогосподарських підприємств із наступним
створення .різноманітних недержавних аграрних об'єднань, общин на добровільних,
ініціативних засадах;
3) оренда та продаж права на користування землею без зміни характеру її
використання;
4) демократизація внутрішнього управління сільськогосподарськими кооперативами.
Політика роззброєння
Роззброєння йде на основі принципу достатньої конверсії та знищення непотрібних
видів зброї (ядерна, хімічна, біологічна, …), а також принципу переходу до професійних
збройних сил..
Фінансові джерела
Фінансове забезпечення переходу до еко-стійкого розвитку має здійснюватися з кількох
груп джерел:
- внутрішні джерела : централізовані (державний бюджет, бюджетні позички,
бюджетні фонди ); кошти державних підприємств та організацій не державного сектора;
повернуті до дії в державі закордонні кошти українських бізнесменів, хеджинг іноземної
закупівлі.
- зовнішні джерела : іноземні позики уряду, іноземні кредитні лінії з державними
гарантіями, гранти, кошти від участі в міжнародних об’єднаннях екологічного та інших
напрямків.
- системні джерела : гроші, отримані від вдалої участі в міжнародних ринках (цінні
папери, рискові фінансовий та товарний ринки, ринок екологічних квот тощо).
Ті чи інші фінансові джерела можуть блокуватися парламентськими фракціями та
блоками. Наприклад, парламентська фракція Партії Зелених України, в 1998 році, здобула
для України грантів на суму приблизно 125 мільйонів доларів США. Але їх було затримано
парламентарями з боку комуністів та соціалістів. Таким чином , в 1998 році, Україна не
залучила приблизно 80 тисяч робочих місць Щоб такого не ставало треба прийняти закон
"Про фінансові джерела переходу держави до еко-стійкого розвитку".
3. Різне
Корисні копалини
На території України виявлено близько 8 тисяч родовищ корисних копалин: нафта, газ,
руди (залізні, марганцеві, уранові ), вугілля, сірка, ртуть та інше. Понад 20 видів корисних
копалин мають важливе економічне значення.
Вартість розвіданих копалин оцінюється в 7.3 тріліона доларів США.
Треба значно зменьшити попит на невідновлювану сировину (чувун, цемент,
мінеральні добрива, алюміній ).
Підтримка біорізноманіття
Зараз на території України відомо близько 45 тисяч видів тварин, до Червоної книги
України внесено 382 видів.
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
17
Розвиток міст та поселень
Зараз на Україні 444 міста, 911 селищ міського типу, 5760 сільських поселень.
Міста є об’єктом особливої уваги ПЗУ, оскільки екологічний стан людських поселень
відбиває загальну інтенсивність тиску на довкілля штучно створеного людиною середовища.
З іншого боку місто, як специфічна цілісна структура, потребує власної внутрішньої збалан-
сованості. Переважна більшість населення України мешкає у містах, і стан міст прямо впли-
ває на здоров’я людей та соціальні умови, на всю сукупність показників якості життя.
Сьогодні в зоні екологичної небезпеки знаходяться 16 індустріальних міст України:
Донецьк, Запоріжжя, Луганськ, Комунарськ, Горлівка, Чернігів, Дніпродзержинськ, Одеса,
Маріуполь, Черкаси, Дніпропетровськ, Краматорськ, Луцьк, Кросноперекопськ, Макіїївка, а
також і Київ.
ПЗУ, керуючись засадовим принципом "Мислити глобально - діяти локально"
виступає за формування повноцінного правового поля, котре дозволить місцевій владі
здійснювати гнучку й збалансовану стратегію розвитку на засадах єдності прав
самоуправління та відповідальності за стан міст.
Треба підтримати міжнародні ініціативи, наприклад: Програму "Хабітат" стійкого
розвитку міст, Програму оздоровлення міст Всесвітньої Організації Безпеки Здоров’я
( міжнародне найменування - ВОЗ ), Програму міст побратимів.
Треба привернути особливу увагу до нукової та технологічної розробки моделей
екологічних міста поселень:екополіс,ноосферне поселення,екосимбіозний поліс тощо.
Йде мова про наскрізному вживання безвідходних екологічних технологій від окремого
будинку до міста в цілому. Це може мати форму державної програми "Екополіси та
екологічні поселення".
Увагу привертає занедбаність житлових державних будинків, тут треба підтримати
активність, права та авторитет жильців, надавши їм юридичну основу для створення
домових, дворових та інших представництв жильців. ПЗУ пропонує нову суспільну
програму "Наші будинки та двір".
ПЗУ вважає за необхідне:
і) постійно враховувати пов’язаність економічної вигоди та екологічних показників,
сприяти таким формам розвитку, які скорочують негативний вплив на довкілля, зменшують
екологічний відбиток міст, сприяють зайнятості громадян на "зелених робочих місцях";
2) враховувати можливість довгострокових та кумулятивних впливів в процесі прий-
няття рішень, що стосуються розвитку екологічних міст та поселень;
3) сприяти підвищенню якості довкілля в містах, постійно беручи до уваги питання
впливу на довкілля в контексті рішень, що стосуються будівництва, землекористування,
транспорту, енерго- та водозабезпечення, якості повітря, загального економічного розвитку;
4) забезпечувати збереження архітектурного, культурно-історичного середовища міст;
5) ефективно використовувати наявні ресурси, скорочуючи потребу у природних
ресурсах замість орієнтації на збільшення їхнього залучення до господарського обігу;
6) уникати додаткового забруднення завдяки належному вибору форм розвитку та
запобіжним заходам;
7) сприяти як найширшому залученню городян до обговорення проектів політичних
рішень міста, домагатись підвищення особистої відповідальності кожного за свої дії, за
ураження довкілля;
18
8) домагатись щорічного повного звіту міської влади про якість життя в місті, здоров'я
мешканців, стан міського господарства та довкілля.
Соціальна політика і охорона здоров’я
Посттоталітарна трансформація суспільства зробила нагальною потребу реформу-
вання систем соціальної підтримки населення на нових засадах, їхньою характерною
ознакою має стати багатоваріантність та співіснування паралельних систем соціальної
допомоги та соціального захисту.
Здійснення прямої соціальної підтрим-ки непрацездатних можливе лише за умови
інтенсивного розвитку приватного підприєм-ництва і перерозподілу частини прибутків через
державний та місцеві бюджети. Тільки створивши належні умови для підприємців,
держава може забезпечити соціальну підтримку населення.
Рівень малозабезпеченості мусить відповідати реальному прожитковому
мінімуму.
Захист материнства та дітей є не просто моральним обов’язок держави, а
запорукою її подальшого повноцінного існування.
Подолання духовної деградації суспільства
Важливою часткою духовної деградації суспільства є екологічне зупустення довкілля.
Екологічна культура є складовою культурного надбання сучасної людини і запорукою
виживання суспільства в цілому.
Екологічна свідомість - атрибут духовності. Духовність-атрибут людини, громадянина,
інтелігента. Зміст духовності: добро та істина, краса, здорова псиіхіка - є змістом діяльності
ПЗУ.
Освіта і культура ніколи не можуть бути переведені на повну самоокупність. Вони
лише частково можуть регулюватись ринковими механізмами.
Високий освітній і культурний ценз населення сприяє формуванню громадянської
відповідальності і активності, адекватних життєвих стандартів і раціональних способів
забезпечення життєвих потреб, зміцнює престиж і конкурентноздатність держави у різ-
них вимірах. Зміцнення демократичних і гуманістичних засад, перехід до еко-стійкого
розвитку стають неможливими в разі низького культурно-освітнього рівня більшої частини
населення, нові цінності не сприймаються.
Національні культурні цінності складають, в сукупності, світову культуру. Загроза
уніфікації культурного середовища, втрати національної ідентичності в наднаціональному
конгло-мераті є реальною і масштабною з огляду на глобальні інтеграційні процеси, що
виявили себе у другій половині XX сторіччя. Національні культури мають розвиватись
на засадах співіснування і духовного взаємозбагачення.
Для економічної допомоги мистецтву необхідно ухвалити закон "Про меценатство",
який був би вигідний як стороні, яка отримує безвідплатну фінансову допомогу так і стороні,
яка цю допомогу надає.
Екологічна освіта та екологічне виховання
Треба зробити наголос на екологічній освіті. Така освіта допоможе соціальним
групам, окремим людям усвідомити цінність довкілля, дати їм знання і розуміння проблем, з
цим пов’язаних. Вона сприяє формуванню екологічної системи цінностей та отриманню
навичок практичного вирішення екологічних задач.
Екологічне виховання базується на принципах екологічного лідерства ( зменшення
відходів у власному житлі, …), краєзнавства, персональної відповідальності, …
Підйом науки та еко-стійкого винахідництва
Нове суспільство "Зелена Україна" не може бути збудовано за відсутністю творчого
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
19
підйому серед професійних науковців та винахідників, аматорів. Основна частина усіх
потрібних еко-стійких технологій є наукоємкою. Таким чином, має зростати соціальний
статус науковців, винахідників та вчителів.
Велику роль буде відігравати наукове прогнозування та програмування майбутнього
розвитку.
Міжнародні транснаціональні корпорації роблять не безуспішні спроби по
використанню мозків українських винахідників і вчених. Жебрацький стан останніх
приводить до того, що корпоративна приналежність стає вище національною. Це нетерпимо.
Партія Зелених проти такого спотворення і бореться за відновлення пріоритету національної
приналежності.
В усіх бібліотеках необхідно створити пункти збору результатів творчої думки
населення, треба виявити державну потребу на творчу думку і творчих людей.
Робочі місця та заробітна платня
На 01.01.96 р. офіційна статистика дає чисельність безробітних приблизно в 1 мільйон
126 тисяч осіб (5% від усіх працездатних). Але, експертні оцінки дають значно більшу
кількість, ця кількість з урахуванням скритого безробіття дорівнює 50% всього
працездатного населення України. Середньомісячна зарабітна плат-ня в січні-травні 1999
року дорівнює 156 гривень 27 копійок. Заборгованість держави по заробітній платні сягає
7014 мільонів гривень, а по пенсіях - 2240.3 мільона гривень.
В 2000 році на Україні планується зупинити 68 шахт в Центральному Донбасі.
Перехід до господарювання на принципах еко-стійкого розвитку дозволить створити
мільйони робочих місць, за попередніми експертними оцінками загальне число робочих
місць перевищує їх кількість в соціалістичній Україні, в середньому, приблизно в п'ять разів.
Робочі місця створюються в різних галузях народного господарства, наприклад :
відновлювальна енергетика, тонке машинобудування, біотехнологія, переробка сільського-
сподарських продуктів, рекультивація земель, реабілітація здоров'я людини, соціальне
обслуговування, медицина, наука, освіта, виховання, лісорозведення та інше. Зростання
кількості робочих місць, по відношенню до рівня 1990 року, від 2 до 7 разів, по окремих
секторах і галузях.
Різко меншає кількість робочих місць з важкими і шкідливими, психо-
перенапруженими та небезпечними для життя і здоров'я, не автоматизованими умовами
труда. Сюди відноситься, насамперед, хімічна і металургійна промисловість.
З’являються зовсім нові галузі, наприклад - галузь переробки накопичених
промислових відходів.
Держава, яка діє на принципах еко-стійкого розвитку, не має безробітних та убогих.
Всі громадяни можуть здійснити своє конституційне право на труд, а через це - заробити
гроші на гідне існування собі та своїй сім’ї.
ВВП у «Зеленій Україні» перевищує ВВП України 1998 року у 25-27 разів. Рівень
прибутку на кожного члена сім’ї має складати 200-300 доларів щомісяця.
З еко-стійким суспільством в наше життя увійдуть нові поняття, наприклад такі:
екологічний інженер, екологічний робочий. З"являться екологичні служби, наприклад
служба "зелена праця" з платнею тимчасового труду ( однодобового, двухдобового,
тижневого ), щоб громадяни мали змогу попрацювати на екологічно облагороджування
20
рідної землі.
Забезпечення на старість
Держава забезпечує кожну трудову людину гідною достойного життя пенсією, а також
можливістю завершити своє життя у державному чи приватному хоспісі.
Відкриття особистого пенсійного рахунку кожному з моменту зайняття першого
рабочого місця.
Про основи нової раціональності споживання
У нових економічних умовах переходу до еко-стійкого розвитку необхідно принципово
змінити масштаби, структуру і географію добичі природних ресурсів, з одного боку, а з
іншого боку - споживання цих ресурсів. Повинен скластися новий тип раціональності - еко-
стійка раціональність - раціональність гармонії природи і людини, чуйної турботи людини
про природу як про свою родину.
II. РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПЗУ виступає за зміцнення засад парламентаризму і багатопартійності, всіляко
протидіє розвиткові авторитарних та тоталітарних тенденцій в суспільно-політичному
житті, в діяльності структур державної, влади.
Вдосконалення державного управління вимагає, зокрема, зміни законодавчої бази
діяльності управлінських структур на загально-національному рівні та заходів щодо
запобігання подальшому неконтрольованому зростанню бюрократичного апарату.
ПЗУ Зелені виступати за формування Кабінету Міністрів парламентською
більшістю, що дасть змогу забезпечити політичну відповідальність за стан країни належну
взаємодію гілок влади.
Міністерства повинні охоплювати виключно сфери стратегічного управління або їхні
комплекси, а відомства (державні комітети, агентства, служби тощо) - інші сфери розвитку
держави.
ПЗУ всіляко сприяє зміцненню організацій "третього сектору". до якого належать
неурядові (громадські) організації осередки і інструменти здійснення незалежних
неполітичних неприбуткових громадських ініціатив у різноманітних сферах людської
діяльності. Рівень розвиненості неурядових організацій засвідчує рівень демократичності
даного суспільства. ПЗУ і
вважають за необхідне створення умов для активного залучення
неурядових (громадських) організацій до розв’язання суспільне значущих завдань. Вони
можуть і мають виступати партнерами держави у впровадженні соціальних, освітніх,
культурних, природоохоронних та інших проектів, здатні здійснювати ефективний
громадський контроль за діяльністю державних структур. На місцевому та регіональному
рівнях ці організації, за умови відповідного перерозподілу бюджетних коштів, можуть значно
ефективніше за державні служби вести соціальну роботу, діяльність по охороні природи,
пам'яток історії та культури, тощо.
Планування розвитку держави має програмуватися згідно "Перспективної
програми 7-ми літнього розвитку". Розбудова еко-стійкого суспільства потребує багато
науково-технологічних новацій, темп введення яких, згідно з історичними науковими
даними, безконфліктно розгортається періодами у 7 років.
Кожен рік повинні відбуватися Парламентські слухання"Національний урядовий
доклад з екології". Після обговорення у парламенті він повинен відкрито друкуватися.
Уряд повинен розробити і прийняти"Національну екологічну програму",також
заснувати Комітет " Еко-стійкого Розвитку" при Кабінеті Міністрів України.
Партія Зелених виступає за офіційне введення інституту лобістів.
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
21
Відношення до дій засобів масової інформації
Партія Зелених України - це партія демократичних свобод у суспільстві. Але усе має
межу. Не може тільки сенсація та фінансовий добуток, пропагування насильства
претендувати на розум людини.
Низько сортна продукція західних країн заполонила екрани телевізорів, секс та
стрілянина демонструються практично усю добу. Від рекламних вставок першить у зорі.
Мова телеведучих нічого спільного не має з великою мовою Тараса Шевченка.
Треба підняти культурну планку інформації для усіх засобів її розповсюдження.
Законодавча діяльність
Для забезпечення поетапного переходу до еко-стійкого розвитку необхідно здійснити
реформування законодавчо-правової бази на основі нової Конституції України, прийняти
цілий ряд законодавчих актів.
Треба прийняти цілу низку нових законодавчих документів. По різним експертним
оцінкам треба прийняти від кількох десятків до кількох сотень документів.
Насамперед треба прийняти закони: "Про національну програму еко-стійкого
розвитку"; "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і
соціального розвитку"; "Про державні екологічні програми"; "Про охорону земель"; "Про
якість продуктів харчування"; "Про питну воду"; "Про оцінку впливу на навколишнє
середовище"; "Про соціальне страхування"; "Про планування території"; "Про сільську
поселенську мережу"; "Про рекреаційні зони"; "Про зони надзвичайних екологічних
ситуацій"; "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища"; "Про корпоративну діяльність на території України".
Україна мала б залучити, в тяжкі для себе часи, більшу творчу активність своїх
громадян та більше міжнародної допомоги. Це потребує приєднання Української держави до
цілого ряду міжнародних Союзів, Конвенцій, Протоколів та Хартій. Серед них, наприклад,
такі: Конвенція про забезпечення доступу до екологічної інформації та участь громадськості
в процесі прийняття рішень в галузі охорони довкілля; Конвенція про біорізноманіття ( Ріо,
1992 р.); Конвенція про охорону дикої природи; Конвенція ООН про зміну клімату ( 1992 р.);
Монреальський Протокол ( 1987 р.), що обмежує вживання хлорированих і фторированих
вуглеводородів та фреонів; Європейська хартія (1989 р.) охорони довкілля і здоров’я людей.
Завдання представникам ПЗУ у парламенті
Багато партій живе за принципом "нам-собі, а вам-собі", парламентська фракція живе
своїм життям, а партійні організації на місцях - своїм. Обіцянки виборчої компанії
забуваються.
Парламентська фракція Партії Зелених служить своєму народу, а не особисто собі.
Спирається на кодекс честі гідної людини, є прикладом для наслідування підростаючому
поколінню і партійним організаціям на місцях. Втілює на собі новий тип стилю життя "еко-
людина".
III. РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
ПЗУ виступає за максимально можливу децентралізацію державного управління,
за збереження унітарного устрою.
22
ПЗУ виступає за широке впровадження в практику регіональних та місцевих
референдумів, належне законодавче забезпечення засад їхнього проведення і обов’язкове
врахування їхніх результатів в процесі ухвалення рішень відповідними органами влади.
ПЗУ виступає за беззастережне дотримання принципів Європейської Хартії місцевого
самоврядування.
Еко-стійкий розвиток України перед-ачає постійне врахування соціальних, екологічних
та географічних особливостей кожного регіону.
ПЗУ домагатиметься активного впровадження комплексних програм природоохорони і
еко-стійкого розвитку Чорноморського регіону на базі укладання відповідних
міждержавних угод, використання механізмів Чорноморського Економічного
Співробітництва (ЧЕС) та Парламентської Асамблеї ЧЕС (ПАЧЕС).
ПЗУ домагатимється укладання спеціальних міждержавних угод із сусідніми
країнами із метою унеможливлення таких форм господарської діяльності, які завдають
екологічної шкоди суміжним територіям.
Партія Зелених України виступає за інтенсивний розвиток санаторно-оздоровчих
комплексів у Закарпатті, Прикарпатті та на узбережжі Чорного та Азовського морів. Це
дасть можливість створити додаткові робочі місця та запобігти зростанню безробіття у
цих регіонах та сприяти оздоровленню населення України.
ПЗУ виступає за збереження Карпатського регіону як унікального природного
заповідника. Для цього в першу чергу слід зменшити негативний вплив на довкілля
основних промислових джерел забруднення довкілля шляхом їх ґрунтовної реконструкції.
Необхідно розробити та реалізувати програму використання унікальних карпатських
мінеральних джерел та програму створення в Карпатах рекреаційної інфраструктури
світового рівня.
Предметом особливої уваги є найбільш техногенно навантажені райони : Донбас,
Придніпров’я, Львівсько-Волинський промисловий район - найбільш забруднені
промисло-вими викидами, скидами та відходами регіони.
IV. ПИТАННЯ ОБОРОНИ, БЕЗПЕКИ, МІЖНАРОДНИХ
ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН
Національні інтереси України полягають, насамперед, у формуванні належних умов
існування її громадян і ефективному функціонуванні державних інститутів. Найзагальнішою
умовою, яка забезпечує реалізацію інтересів громадян, гармонійний розвиток усіх сфер
суспільного життя є військово - політична, екологічна та економічна безпека України.
Стратегічно важ-ливим завданням Зелених в сфері міжнародної політики є сприяння
формування багатополюсного світового устрою і розвиток регіонального співробітництва з
країнами Центральної Європи, Причорномор’я, а також ділових взаємин з Росією та США.
Інтеграційні тенденції домінують у сучасному світі. Проте, конкретні інтеграційні
ініціативи мають бути зумовлені лише реальними потребами еко-стійкого розвитку.
Народи держав, котрі включаються до економічних і політичних об'єднавчих процесів,
мають усвідомлювати негативні наслідки неминучих обмежень суверенітету. Реалізація
потенційних політичних та господарських можливостей України потребує не лише
внутрішнього реформування, а й багаторівневого і різновекторного співробітництва із краї-
нами різних континентів, збереження свободи політичного маневру, диверсифі-кованості
господарських та політичних зв'язків. ПЗУ виступає за пріоритетність розвитку двосторонніх
відносин на пари-тетних засадах.
ПЗУ виступає проти застосування сили у міжнародних взаєминах, за додержання
усталених норм міжнародного права.
Партія Зелених України підтримує збереження нейтрального статусу України,
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
23
заперечує приєднання до будь-яких військових блоків. Виступаючи з позицій активного
нейтралітету Україна здатна відігравати роль реального фактору стабільності в Європі та
світі.
ПЗУ виступає за створення європейської системи колективної безпеки, базованої на не
силових чинниках.
ПЗУ виступає за беззастережне дотримання положень Конституції про неможливість
постійного розміщення інозем-них військ на території України. ПЗУ виключає можливість
пролонгації терміну перебування російського Чорноморського флоту в Україні.
Звільнення України від ядерної, зброї було вірним кроком, що сприяв якісній зміні
міжнародних взаємин. Зважаючи на глобальну значущість цього безпрецедентного кроку
ПЗУ виступають за надання Україні місця постійного неядерного члена Ради Безпеки
00Н. В такий спосіб буде найефективніше забезпечено політичні гарантії її безпеки і
створено умови для подальшого стимулювання ядерного роззброєння.
ПЗУ використовує власний потенціал міжнародних міжпартійних зв’язків для захисту
національних інтересів на міжнародній арені.
Військова реформа
Партія Зелених України виступає за скорочення Збройних Сил, поетапну
професіоналізацію армії та перехід до служби в армії на контрактній основі,
ПЗУ заперечує можливості господарської, діяльності Збройних Сил.Продаж
техніки і спорядження, іншого майна, що вивільняється в процесі скорочення Збройних
Сил України, мусить здійснюватись єдиною державною господарською структурою.
ПЗУ виступає за розширення мож-ливостей альтернативної військовій строкової
служби (соціально важливі, але малопрестижні і малооплачувані роботи; волонтери
природоохорони, тощо).
Мультикультурне співжиття
Історично склалося так, що Україна опинилась на перетині європейської та азіатської
культур. ПЗУ вбачає свою роль у запровадженні та підтримці постійного діалогу між
країнами Сходу і Заходу з метою запобігання можливим глобальним конфліктам.
Умовою миру в XXI сторіччі є забезпечення мультикультурного співжит-тя,тобто
співіснування народів що належать до різних культурно-історичних традицій.
ПЗУ обстоює рівність прав пред-ставників різних національностей,котрі
складають народ України, це не може ставитись під сумнів ні за яких умов.
VI. ГАСЛА ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ
- ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ З НАРОДОМ ЩОДНЯ, А НЕ ТІЛЬКИ У
КРИТИЧНИЙ МОМЕНТ
-
- ГАРМОНІЯ МІЖ СУСПІЛЬСТВОМ ТА ДОВКІЛЛЯМ НЕМОЖЛИВА БЕЗ
ГАРМО-НІЇ В САМОМУ СУСПІЛЬСТВІ
24
- ЛИШЕ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ Є ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНИМ ТА
СОЦІАЛЬНО НЕОБХІДНИМ
- АНТИВОЄННА ДІЯЛЬНІСТЬ Є ПРИНЦИПОВО ВАЖЛИВОЮ ДЛЯ
ЗЕЛЕНИХ
- ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ - ФУНДАМЕНТ ДЕМОКРАТІЇ
- НОВА УКРАЇНА - ЦЕ БЕЗ"ЯДЕРНЕ КОЛО СВІТУ
- МИСЛИТИ ГЛОБАЛЬНО - ДІЯТИ ЛОКАЛЬНО
- НАМ ПОТРІБНА ЧИСТА ВОДА, ЧИСТЕ ПОВІТРЯ, ЗДОРОВА ЗЕМЛЯ
- НОВА ЩАСЛИВА УКРАЇНА - ЦЕ ЗЕЛЕНА УКРАЇНА З РОЗУМНОЮ
ЕКОЛОГІЧНОЮ ЛЮДИНОЮ
- УКРАЇНА - ЦЕ КОЛО МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО СПІВЖИТТЯ -
ГАРМОНІЧНА ЕДНІСТЬ РІЗНИХ ЕТНОСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
- ЗМЕНЬШУЙ ВІДХОДИ, ПОВТОРНО ВИКОРИСТОВУЙ ТА ПЕРЕ-
РОБЛЯЙ
- ЗМЕНЬШУЙ КІЛЬКІСТЬ ОДНОРАЗОВИХ ПРЕДМЕТІВ
- ТРЕБА РОБИТИ БІЛЬШЕ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ МЕНЬШЕ
- КОНКРЕТНІ ПЛАНИ ТА ПРОЕКТИ ВІД НАСЕЛЕННОГО ПУНКТУ ДО
УСІЕЇ ДЕРЖАВИ
- СПОЧАТКУ ЕКОЛОГІЯ, ПОТІМ - ТЕХНОЛОГІЯ
- ЕКОТВОРЧІСТЬ - КОЕВОЛЮЦІЯ - ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЕ.
VI. НАКАЗИ ВИБОРЦІВ
Партія Зелених України ставиться з великою перевагою до наказів своїх виборців,
друкує їх поряд із своїми стратегічними та тактичними задачами. Ці накази наведені в
стислій узагальненій формі.
Еколого-економічна сфера
Для ефективного захисту довкілля та реконструкції економіки України ПЗУ
домагається:
- повної заборони використання об’єктів ядерної енергетики;
- перетворення України на без’ядерну зону;
- часткової децентралізації енерговиробництва, впровадження енергозберігаючих
технологій та інших форм енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії;
- впровадження ресурсозберегаючих та безвідходних технологій;
- структурного переустрою економіки;
- впровадження державної програми природокористування;
- інвестиційної та податкової політики, що стимулювала б структурний переустрій
економіки, ресурсо- та енергозбереження;
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
25
- створення страхових фондів для жителів промислових регіонів за рахунок
потенційних забруднювачів;
- створення та впровадження в життя державних програм екологічної освіти та
виховання;
- демонополізації економіки та децентралізації її галузями, приватизації більшої
частини основних фондів;
- участі широкої громадськості в розробці, обговоренні та впровадженні питань з
кадрової політики.
ПЗУ впроваджуватиме широке тлумачення поняття "без’ядерна зона", що означає
відмову від виробництва, використання, транспортування та збереження як ядерної зброї,
так і радіоактивних матеріалів, крім тих, що використовуються в медичних цілях.
ПЗУ також виступає проти виробництва, експорту та імпорту енергії від атомних
електростанцій.
Військово-політична сфера
ПЗУ виступає за набуття Україною статуту нейтральної, позаблокової держави, за
беззастережну відмову від ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення.
ПЗУ всіляко протидіятиме розробці впровадженню нових видів зброї (геофізичної,
кліматологічної, тощо) і активно підтримуватиме відповідні антимілітаристські ініціативи.
ПЗУ домагатиметься зниження чисельності Збройних Сил України до рівня
оборонної достатності та їхньої трансформації на професійні.
ПЗУ категорично проти перебування на території України Збройних Сил інших
держав незалежно від умов їх перебування.
ПЗУ розглядає ВПК як базу можливого відродження тоталітаризму, тому домагається
зменшення його впливу на політичне життя, а також послідовного здійснення конверсії,
заборони експорту зброї.
Сфера захисту прав людини, демократизації суспільного устрою
ПЗУ домагатиметься:
- приведення законодавства України до відповідальності із Загальною Декларацією
прав людини:
- гарантій захисту від усіх видів втручання державних установ або громадських
організацій в особисте життя:
- гарантій прав громадян на альтернативну військовій строковій цивільну службу;
- розсекречення всієї інформації про екологічну ситуацію в Україні:
- гарантії прав громадян та безпосередню участь кожного у приватизаційних процесах;
- законодавчого закріплення права громадян на інтелектуальну власність;
- законодавчого закріплення статусу "Жертва екологічної катастрофи";
- впровадження комплексного і компенсаційного підходу до соціальної реабілітації та
адаптації інвалідів усіх категорій та дітей-сиріт;
- гуманізація судочинства, введення суду присяжних. Держава повинна бути гарантом
екологічної безпеки людини. ПЗУ протидіятиме будь-яким проявам дискримінації за
расовою чи національною ознакою, ображенню національної гідності.
ПЗУ домагатиметься передачі максимуму управлінських функцій від центральних
26
органів муніципалітетам, поступового переходу до місцевого громадського самоврядування,
обов’язкової виборності керівних органів влади всіх рівнів.
Сфера міжнародних відносин та міжнародної діяльності
ПЗУ домагатиметься розробки цілісної зовнішньополітичної доктрини, що містила б
гарантії зміцнення державної незалежності.
ПЗУ виступає проти укладання будь-яких міжнародних угод, створення спілок та
об'єднань, що передбачають існування адміністративно-політичних структур із владними
повноваженнями.
ПЗУ всіляко протидіятиме експансії екологічно шкідливих іноземних технологій,
розміщенню на території України шкідливих виробництв іноземних або спільних
підприємств, відходів виробництв, тощо.
ПЗУ братиме активну участь в міжнародних ініціативах Зелених та споріднених партій і
організацій.
ПЗУ виступає за створення глобальної системи екологічної безпеки.
ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ
1. Основи концепції "Зелена Україна".
- Основи Концепції "Зелена Україна" . Концепція переходу України на принципи еко-
стійкого розвитку. Проект. Партія Зелених України, м. Дніпропетровськ, міська партійна
організація, 1999 р., с.15.
- Шевчук В.Я. Про КОНЦЕПЦІЮ переходу УКРАЇНИ до сталого розвитку. Зб.
доповідей АН України 1999 р.
- Хазан В.Б. Сталий розвиток України -передумова певності у майбутньому. Зб.
доповідей АН України, 1999 г.
- Хазан В.Б., Лівшиць А.К. На шляху до екологічно стійкого використання ресурсів в
Україні: проблема накопичення промислових відходів. Дніпропетровськ : Січ-1999, 27 с.
- Орловський С.П. Концепція "Зелена Україна" (основи). ПЗУ м. Дніпропетровськ,
1999 р. Рукопис.
2.Маніфест "Зелена Україна".
- Проект Маніфесту "Зелена Україна". Дніпропетровськ, 1999 р.
3.Основи стратегії еко-стійкого розвитку.
- Повестка дня на 21-й век. М.: Социально-экологический союз, 1999 – 218 с.
- Справочник «К устойчивой Европе » (Кампания «Друзей Земли»,1995) Перевод с
английского Приднепровского Регионального Центра Украинской экологической
ассоциации «Зелений світ», под редакцией В. Б. Хазана.
4.Додаткова література.
- Виборча програма Партії Зелених України. 1997 р. Ред. Курікін С., Москвін С.
- Проект Доповнення до виборчої програми Партії Зелених України. 1999 р. Ред.
Курікін С., Москвін С.
- Забелин С.И. Время искать, и время терять. М., Социально-экологический союз, 1998
– 157 с.
- Пестель Э. За пределами роста. М., Прогресс, 1988 – 269 с.
- Рифкин Дж. Приближение биосферного века. Киев: ИА «Эхо-Восток», 1995 -59 с.
- Шевчук В. Концептуальні положення переходу України до сталого розвит-ку.Проект.
Київ, Мін.охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України -
1996 р., 38 с.
Партія Зелених України
Дніпропетровська обласна та Дніпропетровська міська організації
Адреса: вул. Московська 6, кім. 17/4 , 17/5, т.(0562) 778-13-01, факс. (0562) 273-425,
Е-mail: zsfoe@zsfoe.melp.dp.ua
27
- Концепция перехода Росийской Федерации на модель устойчивого развития. Проект,
Газета "Зеленый мир", 1995 г., №15, с.12-15.
- Гилман Р. "Экодеревни и устойчивые поселения".
- Симонов В.Э. Концепция "Вторичного аграрно-информационного общества".
- Статьи Института эколого-правовых проблем “Экоюрис” (Россия).
- Экологическая информация и принципы работы с ней. Россия: Эколайн, 1998.
- Епишин В. Новая экологическая политика. ЧиП.
- Епишин В. " Программа "экополис"// ЧиП -1986 - №9.
- Дурдинець В.В. Справи чорнобильскі. Вісгик Чорнобиля №99-100 11 грудня 1999
року.
СПИСОК АВТОРІВ РОЗРОБОТКИ
Орловський С.П.-
ініціатор розробки, секретар міської організації Партії Зелених
України,
Лівшиць А.К.- ст. науковий співробітник ІППЄ НАН України
м. Дніпропетровськ, к.є.н., член міської організації Партії Зелених України,
Курикін С. та Москвін С. - члени ПЗУ, депутати парламенту України, члени
парламентської фракції ПЗУ, автори Проекту доповнень до програми ПЗУ (травень 1999
року).
Хазан В.Б.- нач. відділу ІППЕ НАН України м. Днцпропетровськ, к.т.н., голова
міської організації Партії Зелених України.
КОНСУЛЬТАНТИ
Лівшиць А.К., ст. науковий співробітник ІППЄ НАН України м. Дніпропетровськ,
к.є.н., член міської організації Партії Зелених України,
Хазан В.Б., нач. відділу ІППЄ НАН України м. Дніпропетровськ, к.т.н., голова міської
організації Партії Зелених України.
МОВНЕ РЕДАГУВАННЯ ВАРІАНТУ ПРОЕКТУ НА УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Фролова К.П. - член ПЗУ, професор філології Дніпропетровського Державного
Університету.
Хазан Н.В. - член ПЗУ, студентка філологічного факультету Дніпропетровського
Державного Університету.
ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА
Романюк С.І. - член ПЗУ, заступник голови Дніпропетровської обласної орагнізацій
ПЗУ,
Баранов В.А. - член ПЗУ, заступник голови Дніпропетровської обласної орагнізацій
ПЗУ,
28
Хазан П.В. - член ПЗУ, голова МЕЛП
Документ
Категория
Статьи
Просмотров
251
Размер файла
281 Кб
Теги
устойчивое развитие, Партия Зеленых, Орловский С.П., политическая программа
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа