close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Наталія ЛИТВИН Комп’ютерні технології – складова інноваційної діяльності шкільного бібліотекаря

код для вставкиСкачать
У публікації представлена конкурсна робота переможця Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» 2011 року у номінації «З комп’ютером на ”Ти”». Ця робота є результатом роботи автора над проблемою перебудови шкільної бібліотеки у потужний бібліо
38
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У публікації представлена конкурсна робота переможця Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека» 2011 року у номінації «З комп’ютером на ”Ти”». Ця робота 
є результатом роботи автора над проблемою перебудови шкільної бібліотеки 
у потужний бібліотечно-інформаційний центр через упровадження в практику 
роботи інформаційно-комунікаційних технологій. Опис досвіду проілюстровано 
численними електронними документами та інформаційною продукцією, які вміщено 
на компакт-диску.
   

    


    
    
    

    

   

   
   
    

    

Комп’ютерні технології – 
складова інноваційної 
діяльності шкільного 
бібліотекаря 
Наталія ЛИТВИН, 
завідувач бібліотечно-
інформаційного центру 
спеціалізованої 
загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 12 
з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій, 
м. Біла Церква, Київська обл.
39
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЦІ
9
. 
9 1
   

 
   

3
   

Інформатизація бібліотечних процесів — 
необхідність сьогодення
    
  
 


    

     


   

   
     
    
   

    
    
   
     


   


Запорукою якісного впровадження ІКТ у роботу шкільної 
бібліотеки є висока комп’ютерна грамотність шкільного 
бібліотекаря
Microsoft Word: 

 
$ 

 
!	 
	
40
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
   


 
 
  
 
    

   


    


Від учнівського проекту — 
до бібліотечно-інформаційного центру
   
    
   
    

    
   


    

     


    
     


  


   
   

Можливості текстових редакторів значно полегшують 
роботу з підготовки різноманітних документів (планів 
роботи, звітів, актів, анкет тощо) та написання сценаріїв
9
. 
9 2
9
. 
9 3
41
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЦІ
Електронний довідково-пошуковий апарат бібліотеки 

   

   
    

   
   
    

  
 
  
 
 
   
    


    
    
    

   

   
   

   
   
   

    
    
    
    

   

2
' 
	 
	
 
! 

Як відомо, найбільш трудомісткими процесами в шкільній 
бібліотеці є робота з підручниками й аналітико-синтетична 
обробка періодичних видань
9
. 
9 4
K	 89 
 

	 

42
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ


    
   

     
    
     

    

    
   

 

  
     
    

  
    


  


«+
) »,Електронні таблиці на допомогу бібліотекарю
    

9
. 
9 5
Сьогодні в бібліотеці працює 12 бібліографічних БД, 
сукупний обсяг яких близько 26 тис. бібліографічних записів. 
Робота над їх поповненням продовжується щоденно
9
. 
9 6
43
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЦІ
   
  
 
 
 
  

    


   
     
     
    

   

   
    
   

    


   


   

Комп’ютер як засіб активізації дитячого читання


   
    

Microsoft Excel — програма для роботи з електронними 
таблицями, яка надає можливість проводити економіко-
статистичні розрахунки, використовувати графічні 
інструменти для побудови діаграм тощо
9
. 
9 7
9
. 
9 8
9
. 
9 9
44
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 


      

     (
. 
	')
   

    

9
. 
9 10
9
. 
9 11
&	'
Результати дослідження рівня обізнаності учнів 5-х класів із сучасними 
українськими дитячими письменниками 
$ "
         &
 
   

                                        
                                       
                                         
                                         
                                         
   

   

    
 
 
 

 
  
   

    


     

     


Застосування програми Microsoft Publisher (програми 
створення публікацій) суттєво розширило можливості 
бібліотеки у її видавничій діяльності, сприяло розвитку 
творчості дітей, стимулюванню до активного читання
9
. 
9 12
45
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЦІ
   

  

    


    
 
      
   


    


    
     
    

   

     

    

   
   
9
. 
9 13
9
. 
9 14
9
. 
9 15
9
. 
9 16
9
. 
9 17
Зручним інструментом для підготовки і оформлення 
індивідуального тематичного плану читання учня 
є програма Microsoft Publisher
46
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

    
   
       

   
   

   

    

        


    
    
     
	

' '-
   

    
         
    
   


   


	# 

 
		#$ 

9
. 
9 18, 19
47
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЦІ


    


	

' 
 '
     
    

    
    

   

    

    

 
   

    
   3  
%
	 &
»    

  

   


   

    
  


   

     
9
. 
9 20
9
. 
9 21
9
. 
9 22
	# 

 
$ 
	
$ 
$
48
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

      
     


    

   

     

    

    
     


    


    
    

    

(
. )


9
. 
9 23
	# 
	 
 
	
49
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЦІ

    

    

    

   

        
 
Веб-сайт — найефективніша реклама роботи 
бібліотечно-інформаційного центру
  


   

   
    
  
  

 

     http://
bcschoollib12.at.ua/ 
  


=	
     
«*
»    

 
«%	
 »   

 
«
 »  


   

9
. 
9 24
Адреса сайту бібліотечно-інформаційного центру 
спеціалізованої ЗОШ І–ІІІ ст. № 12 м. Біла Церква: 
http://bcschoollib12.at.ua/
9
. 
9 25
" 
 
50
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 
«K	 	»  
   

 
«+!
 


»

 
«	# 

»

 
«K	 » —  
   

 
«<»   

 
«K	 	», «(!, 
» « 
	 »    

 
«* »   
 
 
«% #»

 
« 
-	»

    
   

Обласна школа передового 
досвіду бібліотекарів


   
    
   
  

 
  
 
 
  
    

   


   
«
 
$ !'$ $	  
 	#) 	»
   
   

За ініціативи нашого БІЦу у 2008 році була створена 
обласна школа передового досвіду бібліотекарів (ШПД) 
з проблеми «Впровадження сучасних інформаційних 
технологій у практику роботи шкільної бібліотеки»
51
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІБЛІОТЕЦІ
    
    
   

       

   

   
   
   
    

Висновки
   
   


  


    


  


       
  

9
.
9 26
9
. 
9 27
52
№ 10 
ЖОВТЕНЬ
 2011
БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

   

    
   
   


()(* )*+)(	0)3 &45+56
               

    

       


       
            

Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
387
Размер файла
338 Кб
Теги
інноваційні, литвин, бібліотека, шкільного, діяльності, наталі, технология, ютерна, складові, комп
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа