close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Наголос

код для вставкиСкачать
Домашній тренажер з української мови для 2 класу
Наголос. Наголошені й ненаголошені склади і звуки
Завдання 1
Завдання 2
Завдання 3
У кожному слові підкресли наголошений склад.
Кожній квітці навесні
Сняться кольорові сни.
Кульбабі сняться золоті,
Тюльпану -
сни червоні,
І дуже
-
дуже голубі -
Дзвіночку лісовому...
(Б. Заверуха
)
Перевірка Головна сторінка
Ко
жній квіт
ці навес
ні
Снять
ся кольо
ро
ві сни
.
Куль
ба
бі снять
ся золо
ті
,
Тюль
па
ну -
сни
чер
во
ні,
І ду
же
-
ду
же голу
бі
-
Дзві
ноч
ку лісо
во
му...
Головна сторінка
Запиши в першому рядку слова з наголосом на першому складі, у другому —
на другому, у третьому —
на третьому.
Дочка
, сіно, Укра
-
їна
, горобець, сини
-
ця
, столяр, старий, захисник, армія. Головна сторінка
Перевірка Сіно, столяр, армія.
Дочка, синиця, старий.
Україна, горобець, захисник.
Головна сторінка
З'єднай лініями слова та їх ознаки. Постав наголос. Український
рушник
Білокора
берізка
Вишитий
побут
Чиста
квіти
Польові
річка
Перевірка Головна сторінка
Головна сторінка
Украї́
нський
рушни
́
к
Білоко
́
ра
бері́
зка
Ви
́
шитий
по
́
бут
Чи
́
ста
кві́
ти
Польові́
рі́
чка
Автор
KVV
KVV40   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
981
Размер файла
188 Кб
Теги
наголос
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа