close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

код для вставкиСкачать
Домашній тренажер з української мови для 2 класу
Дзвінкі й глухі приголосні звуки. Тверді та м'які приголосні звуки
.
Завдання 2
Завдання 3
Завдання 4
Завдання 5
Завдання 6
Завдання 7
Завдання 8
Завдання 9
Завдання 10
Завдання 1
1. Допиши пару до поданих дзвінких звуків
[б]
-
[ ] [
з'
] -
[ ]
[з]
-
[ ] [
д] -
[ ]
[г]
-
[ ] [
д'
] -
[ ]
[ґ]
-
[ ] [
ж] -
[ ]
[дж]
-
[ ] [
дз
] -
[ ]
[
дз'
] -
[ ]
Головна сторінка
перевірка
[
б]
-
[ п ] [
з'
] -
[ с ' ]
[з]
-
[ с ] [
д] -
[ т ]
[г]
-
[ х ] [
д'
] -
[ т ' ]
[ґ]
-
[ к ] [
ж] -
[ш]
[дж]
-
[ ч ] [
дз
] -
[ц ]
[
дз'
] -
[ ц ' ]
Головна сторінка
2. Серед поданих звуків, які не утворюють пар, знайди глухий звук.
[
р'
], [й], [р], [м], [ф], [н], [
н'
], [л], [
л'
], [в
]
Головна сторінка
перевірка
[
ф
]
Головна сторінка
3. Запиши слова за зразком. Зразок:
Блузочка -
блузка
Казочка -
______
Берізонька -
______
Стежечка -
_______
Книжечка -
_______
перевірка
Головна сторінка
Казочка –
казка.
Берізонька –
берізка.
Стежечка –
стежка.
Книжечка –
книжка.
Головна сторінка
4. Встав пропущені слова з дзвінкими приголосними в кінці слова і складу
.
______ усю зиму лапу смокче.
Біля школи посадили__
____.
______ посипали піском.
______чудес
ні нам шепоче ліс.
______
-
усьому голова.
Слова для довідок:
хліб, берізки, казки, ведмідь, стежки
.
перевірка
Головна сторінка
Ведмідь усю зиму лапу смокче
.
Біля школи посадили берізки.
Стежки посипали піском.
Казки чудесні нам шепоче ліс.
Хліб -
усьому голова
.
Головна сторінка
5.Встав пропущені букви. Поясни свою думку.
Рі_
_ко, шви
__ко, зага__ка
, голу
__ка
, зу_
_
ки,
тру
__ка, ва
_
_ко, дорі__ка
, ягі
__ка, гря
__ка,
відга_
_ка, гарбу
__.
перевірка
Головна сторінка
Різко
, швидко
, загадка
, голубка
, зубки,
трубка
, важко
, доріжка
, ягідка
, грядка,
відгадка
, гарбуз.
Головна сторінка
6. Напиши за зразком, як на письмі позначаються подані звуки.
Зразок:
[
н'у
] -
ню
[
л'а
] -
[
н'е
] -
[
л'у
] -
[
н'а
]
-
[
л'е
] -
[
н'і
] -
Головна сторінка
перевірка
[
л'а
] -
ля
[
н'е
] -
нє
[
л'у
] -
лю
[
н'а
]
-
ня
[
л'е
] -
лє
[
н'і
] -
ні
Головна сторінка
7. Зміни слова так, щоб вони означали багато предметів і істот. Підкресли букви, які позначають м'які приголосні звуки.
Море -
___, день -
___,
поле -
____, лисиця -
___ , джміль -
___, птиця -
___.
Головна сторінка
перевірка
Море -
мо
р
я, де
н
ь -
д
н
і,
поле -
по
л
я, лиси
ц
я -
лиси
ц
і , дж
м
і
л
ь -
джме
л
і, пти
ц
я -
пти
ц
і.
Головна сторінка
8. Запиши назви малюнків. Підкресли однією лінією букви, які позначають тверді приголосні звуки, двома лініями —
м'які
.
перевірка
Головна сторінка
П
е
н
ь, а
л
ь
б
о
м
, ш
у
б
а.
Головна сторінка
9. Зміни слова за зразком. Підкресли букви, які означають м'які приголосні звуки.
Зразок:
Синій -
синього
ближній -
_____
домашній –
____
осінній -
____
житній –
____
перевірка
Головна сторінка
ближ
н
ій -
ближ
н
ього
домаш
н
ій –
домаш
н
ього
осі
нн
і
й
-
осі
нн
ього
жит
н
ій –
жит
н
ього
Головна сторінка
10. Встав пропущені буквосполучення.
Га
__к, бад_
_рий, с__год
ні, зна_
_мий, т__хкає
,
л__дяник
, бо__
вий, ден_
_к, ма__нез
, __му
, ра
__
н,
л
__н, сл_
_зи, вір_
_вка, під__мний
, кол__ровий
.
Головна сторінка
перевірка
Гайок
, бадьорий
, сьогодні
, знайомий
, тьохкає
,
льодяник
, бойовий
, деньок
, майонез
, йому
, район,
льон
, сльози
, вірьовка
, підйомний
, кольоровий.
Головна сторінка
Автор
KVV
KVV40   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
7 351
Размер файла
138 Кб
Теги
звуки, дзв, глух, приголосн
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа