close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Публикация25

код для вставкиСкачать
Телефон: (555)555
-
55
-
55
Факс: (555)555
-
55
-
55
Эл. почта: proverka@example.com
Адрес основного места работы
Адрес, строка 2
Адрес, строка 3
Адрес, строка 4
*Питер
-
Company*
C
клад творчої групи вчителів української мови та
літератури
1
.Горбуліна Світлана Антонівна
Чапаєвська ЗОШ І –
ІІ ступенів
2. Грімова Вікторія Леонідівна
Гімназія «
Основа
»
3.Зуй Ірина Степанівна
Пологівський НВК
4.Казнодій Наталія Василівна
Пологівська СРШ І –
ІІІ ст. №2
5.Корнєйко Наталія Іванівна
Пологівський колегіум №1
6.Монзалевська Віра Петрівна
Кінськороздорівська ЗОШ І
-
ІІІ ст.
7.Приходько Лілія Юріївна
Гімназія «
Основа
»
8. Сарака Ганна Миколаївна
Новокарлівська ЗОШ І –
ІІІ ступенів
9.Севериненко Тетяна Вікторівна
Чапаєвська ЗОШ І –
ІІ ступенів
10.Філіна Ірина Іванівна
Пологівський НВК
11.Штандюк Світлана Іванівна
Пологівська СРШ І –
ІІІ ст. №2
Використання
проектної технології як дієвий засіб компетентністного підходу до навчання на уроках української мови та літератури
*Питер
-
Company*
Тел.: (555)555
-
5555
Творча група вчителів української мови та літератури Пологівського району
Можна жити, а можна існувати,
Можна думати, а можна повторяти, Та не можуть душі зігрівати, Ті, що не палають, не горять
В.Симоненко
Педагогічна ідея —
це повітря, в якому розправляє крила педагогічна творчість Контактний телефон
0661353249
Проектна технологія —
одна з інноваційних техно-
логій навчання і вихован-
ня. Завдання проекту не тільки в тім, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у тім, щоб на цій роботі роз-
ширити свій світогляд, набути теоретичних знань, що дають потім змогу краще ро-
зуміти життя та по
-
науковому творити йо-
го.
В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. На передній план виступає випе-
реджальний розвиток самої людини як творчої особистості. Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку. Цінною є співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише резуль-
тат, а й процес досягнення результату.
Отже, метод проектів має великі педаго-
гічно
-
психологічні можливості. Під час ви-
конання проектів вирішуються освітні, роз-
вивальні й виховні завдання: створення образу цілісних знань; підвищення моти-
вації в отриманні додаткових знань.
Метод проектів у сучасній школі
Завдання :
вивчити та опрацювати науково –
методичну літературу, матеріали періодичної педагогічної преси, скласти каталог видань з даної проблеми;
організувати випуск методичних бюлетенів (двічі на рік) ;
скласти інформаційний довідник з даної проблеми;
практично використовувати ме-
тод проектів на уроках української мови та літератури і в позауроч-
ній діяльності;
створити медіатеку кращих розробок уроків української мови та літератури з використанням проектної
технології навчання. Мета роботи забезпечення всебічного поглибле-
ного дослідження вибраної науково методичної проблеми;
активізація творчого потенціалу вчи-
теля з метою удосконалення і підви-
щення його професійної компетент-
ності;
моделювання, апробація, впрова-
дження проектних технологій у
навчально –
виховний процес;
розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і методів навчально
-
виховного процесу;
розвиток інформаційної, дослідниць-
кої, методичної культури.
Творчості, як і будь –
якої
діяльності, можна вчитися
Г.Альтшуллер
Автор
shtandyuk_s
Документ
Категория
Образование
Просмотров
58
Размер файла
1 419 Кб
Теги
публикация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа