close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

starsca skola

код для вставкиСкачать
Тема: «Використання
ІКТ в процесі
самоосвіти вчителів,
як засіб підвищення
професійної
компетентності»
Кожен день, в який ви не поповнили своєї
освіти хоча б маленьким, але новим
для вас шматком знання ... вважайте
безплідно
і не зворотно для себе загиблим.
К. С. Станіславський
"Кто владеет информацией - тот владеет
миром"
Н.Ротшильд
Розвиток комп’ютерів та
інформаційних технологій
Поширення інформаційних
потоків в суспільстві
Глобальний інформаційний
простір
Становлення нової системи освіти, орієнтованої на
входження у світовий інформаційно-освітній простір
Суттєві зміни в педагогічній теорії і практиці
навчально-виховного процесу
Сприяння гармонійному входженню дитини в
інформаційне суспільство
Інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ) – сукупність
технологічних інструментів і
ресурсів, які
використовуються для
забезпечення процесу
комунікації та створення,
поширення, збереження та
управління інформацією
Перспективи для використання ІКТ:
Забезпечення нової, активної форми
фіксації продуктів інтелектуальної
діяльності.
Доступ до практично необмеженого
обсягу потрібної навчальної і
наукової інформації
Варіативність способів обробки та
представлення результатів
Інформатизація
закладів освіти
Підвищення рівня
професійної підготовки
вчителів у галузі ІКТ
Самоосвіта вчителів
Самоосвіта вчителя є необхідна умова
професійної діяльності педагога.
Учитель повинен бути в курсі передових
технологій, мати знання в різних сферах
суспільного життя.
Учитель повинен вчитися всьому постійно, тому
що сама його робота пов’язана з постійним
оновленням
Самоосвіта – це
потреба, яка
захищає особистість
від інтелектуального
зубожіння, це
усвідомлений
процес пізнавальної
діяльності, це
вдосконалення
будь-яких якостей
людини або його
навичок
Напрями самоосвітньої діяльності
Професійний (предмет викладання)
Психолого-педагогічний
Психологічний
Методичний
Інтелектуальний
Інформаційно - комп‘ютерні технології
Духовний
Використання ІКТ в роботі педагога дає
можливість:
Підвищувати свій професійний рівень
Навчатися і здобувати знання, вміння та якості,
необхідні сучасній людині
Отримувати найсучаснішу інформацію по темі,
оновлювати навчальний і дидактичний матеріал
Мати доступ до методичної бази розробок
Спілкуватися з колегами на форумах
Отримувати кваліфіковані консультації
Публікувати свої матеріали
Брати участь у професійних конкурсах та
вебінарах
Обмінюватися досвідом
Веб-базовані
освітні мережі
Мас-медіа
(е-видання,
телерадіомовлення)
Е-бази даних
(каталоги, колекції,
довідники,
бібліотеки)
Е-проекти, Вебквести, Інтернетжурнали, тематичні
форуми та чати
За формою навчання:
Е-освіта
(дистанційна)
Е-школи
(віртуальні)
Елабораторії
(педагогічні)
Е-курси
(дистанційні)
Використання засобів ІКТ в
самоосвітній діяльності вчителів
гімназії (засоби):
•Електронні підручники, книги
•Електронні газети і журнали, статті
•Відеоресурси
•Електронні енциклопедії, словники,
довідники
•Електронні презентації
Засоби професійного спілкуванння
(обміну досвідом):
Форуми і чати
Електронна пошта
Віртуальні МО
Skype, вебінари
Соціальні мережі
Засоби висвітлення власного досвіду:
Блог (сайт)
Віртуальні МО
Проведення вебінарів
Візитки
Додаткові ресурси самоосвіти та обміну
досвідом, що використовують наші вчителі:
Електронні
портфоліо
Електронні
версії буклетів
Банки
розроблених
презентацій
Банк
впроваджених
проектів Інтел
Медіатеки в
кабінетах
Візитки на
ЗапоВікі
Відеозаписи
уроків
Участь в різних
професійних
конкурсах
через Інтернет
Банк цифрових
освітніх
ресурсів
Переваги електронних засобів
самоосвіти:
Інформація актуальна (сучасна)
Інформація різнобічна
Різні формати (текст, аудіо, відео, фото тощо)
Інформація доступна будь-коли
Економія часу на пошук та отримання
Доступ до різноманітних джерел
Дякую за
увагу!
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
541
Размер файла
223 Кб
Теги
starsca_skola
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа