close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація вчителя

код для вставкиСкачать
ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. І не згаса
свіча любові і добра
ОБ
’
ЄДНУЄМОСЯ
У ГРУПИ! Дослідники
Допитливі
Кмітливі
ПРАВИЛА РОБОТИ В ГРУПАХ
1.
Говоріть українською мовою.
2.
Дотримуватись правил активного слухання –
не перебивайте один одного.
3.
Поважайте всі висловлені думки.
4.
Намагайтеся дійти спільної думки.
5.
Працюйте так, щоб не заважати іншим.
6.
Відповіді повинні бути чітко сформульованими.
7.
Будьте активними.
8.
Чітко висловлювати думку, до якої дійшла група.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ГРУП:
®
Вивчити правила вживання розділових знаків при однорідних членах речення, з
’
єднаних
сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв
’
язком
;
®
Пояснити відмінність між однорідними і неоднорідними означеннями;
®
Домогтися автоматизації навиків застосування розділових знаків;
®
Створити алгоритми “ Розділові знаки при однорідних членах речення.”
ЧИ ПОТРІБНІ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ В МОВЛЕННІ? ЧИ МОЖНА ОБІЙТИСЯ БЕЗ НИХ?
®
Розділові знаки в реченнях з однорідними членами.
®
Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах.
®
Однорідні та неоднорідні означення.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ
®
Вивчити правила вживання коми між однорідними членами речення
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ
®
Поглибити й систематизувати знання про однорідні та неоднорідні означення, пояснити вживання розділових знаків при них
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КМІТЛИВИХ
®
Пояснити правила вживання розділових знаків у реченнях з узагальнюючими словами при однорідних членах
ПЕРША ГРУПА “ДОСЛІДНИКИ”
Пісня Назарія Яремчука шириться
,
росте, розливається
на вечірніх просторах України.
АЛГОРИТМ
Чи підкреслені слова є однорідними?
так ні
Чи між ними зв’язок безсполучниковий?
так ні
Чи вживається кома між ОЧР , коли вони не з'єднані
сполучниками?
так (отже, виділені слова є ОЧР,між ними ставиться кома) ДУШУ НАЗАРІЙ МАВ ДОБРУ
І ТРЕПЕТНУ
Чи виділені слова є однорідними?
так ні
Чи поєднані між собою сполучниковим зв'язком?
так
ні
Чи вживається кома між ОЧР перед
єднальним сполучником?
ні
(він одиничний)
ІІ ГРУПА “ДОПИТЛИВІ”
Душа Назара радісна, блаженна
Чи підкреслені слова є однорідними означеннями?
так
ні
Чи характеризують вони предмет з однієї сторони?
так
ні
Чи можна між однорідними означеннями вставити сполучник і?
так ні
Чи можна ці означення відділяти одне від одного комами?
так (це однорідні означення,які характеризують предмет з одного боку, між ними ставиться кома)
БУДЬМО НАРОДОМ, ГІДНИМ НАШИХ ВЕЛИКИХ
ПОДВИЖНИКІВ
.
Чи підкреслені слова є неоднорідними означеннями?
так
ні
Чи виражені ці означення займенником та прикметником?
так
ні
Чи характеризують вони предмет з різних боків?
так
ні
Чи можна між ними поставити єднальний сполучник?
ні (це неоднорідні означення, кома між ними не ставиться)
ІІІ ГРУПА “КМІТЛИВІ”
У ньому
бриніла наша Україна: в голосі, в душі, в долі, в таланті
Чи виділене слово є узагальнюючим?
так
ні
Чи виражене воно займенником?
так
ні
Чи виступає воно тим же членом речення, що й однорідні?
так
ні
Чи ставиться після узагальнюючого слова перед ОЧР двокрапка?
Так
(перед ОЧР ставиться двокрапка, рідше –
тире).
Талант,голос, доброта, порядність
–
все разом поєдналося в особі Назарія Яремчука.
Чи виділені слова є однорідними?
так
ні
Чи узагальнююче слово виступає у тій же синтаксичній функції, що й однорідні?
так
ні
Чи узагальнююче слово стоїть після ОЧР?
так
ні
Чи поставимо перед ним тире?
так
(після ОЧР перед УС ставиться тире).
Минеться все
, дароване долею: любов і зрада, радощі й жалі
–
і тільки те, що створено тобою, зостанеться навіки на землі.
Чи виділені слова є однорідними членами речення?
Так Ні
Чи слово все є узагальнюючим?
Так Ні
Чи виступає воно тим же членом речення, що й однорідні члени?
Так Ні
Чи закінчується речення однорідними членами?
Так Ні
Чи ставимо після однорідних членів речення тире?
Так (отже, після ОЧР ставимо тире, якщо речення не закінчується однорідними членами) ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Реалізація проекту сприятиме:
1.
Детальному засвоєнню матеріалу про однорідні члени речення, розділові знаки при них.
2.
Реалізації творчого потенціалу учнів.
3.
Розвитку навичок співробітництва.
4.
Вихованню толерантності, культури мовлення і мистецтва спілкування.
5.
Ознайомленню із творчою особистістю Назарія Яремчука, його піснями.
ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА
®
http://www.chas.cv.ua/
( інформація про « Смерічку»)
®
http
://
www
.2000.
cv
.
ua
/
( спогади про Назарія Яремчука)
®
http://ivasyuk.org.ua/photo
. ( фото Назарія Яремчука)
®
http://www.pilipyurik.com/
( день пам
’
яті Назарія Яремчука)
®
Підручник з української мови для 8 класу
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 400
Размер файла
293 Кб
Теги
презентац, вчителя
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа