close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ШколаІнформСуспНова2010

код для вставкиСкачать
Опис досвіду гімназії
в галузі інформатизації освітнього середовища
1. Творча характеристика педагогічного, учнівського та батьківського колективів, передбачувана новизна їх діяльності.
Педагогічний колектив гімназії складають 49 педагогів, з них троє сумісників та один психолог. 35 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 11 - першу, 1 - другу, 1 - спеціаліст, педагогічне звання "старший учитель" мають 14 вчителів, "вчитель-методист" - 11. Курсову перепідготовку за період 2005-2009 рр. пройшли 30 педагогів. Колектив гімназії плідно співпрацює з науковцями Запорізької академії післядипломної педагогічної освіти за напрямками наукового супроводу опрацювання науково-методичної проблеми, експертизи планів, матеріалів роботи, моніторингу ефективності освітнього процесу тощо. Педагогічний колектив гімназії - це висококваліфікований колектив однодумців, який спрямовує свою діяльність на удосконалення та підвищення ефективності навчально-виховного процесу та створення максимально сприятливих умов для розвитку та самореалізації особистості учня в усіх видах навчальної, пізнавальної та творчої діяльності.
Учнівський колектив гімназії складає 341 учeнь, серед них: учні 1-4 кл. - 143, 5-9 кл. - 210, 10-11 кл. - 71, всього учнів - 424.
Реальні можливості колективу щодо інформатизації власної діяльності достатньо високі. Директор гімназії Кривко І.О., заступники з НВР Волошин С.В., Поляков В.С., з виховної роботи Бедюх Л.В. та практичний психолог Дундук О.С. досконало володіють базовими навичками з ІКТ, рівень користувацьких навичок - високий. Комп'ютер, ІКТ та оргтехніку члени адміністрації використовують з метою:
- підготовки та ведення ділової документації, статистичних звітів, набору та друку документів: наказів, довідок, інформацій тощо;
- користування електронною поштою (перегляд та друк поточної інформації РВО, ОблУОН, відправлення електронних повідомлень);
- користування Інтернет: перегляд нормативно-правової бази МОН, управлінських документів, навчально-методичного забезпечення, новинок літератури, досягнень психолого-педагогічної науки, обмін досвідом з іншими навчальними закладами регіону, України тощо;
- підготовки та друку виступів, доповідей на семінари, педради, конференції; підготовки супроводжуючих електронних презентацій тощо;
- ведення та поповнення електронної бази управлінських документів та електронних версій матеріалів вчителів;
98% вчителів оволоділи навичками користувача ПК та використання ІКТ у навчально-виховному процесі шляхом самоосвіти, системного проходження курсів за програмами "Партнерство у навчанні" та "Інтел. Навчання для майбутнього". Домашній ПК мають - 28 з 49 педагогів, підключення до Інтернет вдома мають - 17 вчителів. Слід відзначити, що в домашніх умовах вчителі використовують ПК та ІКТ з метою:
- самоосвіти (Інтернет, перегляд освітніх ресурсів, підготовка виступів, рефератів, доповідей, знайомство з новинками літератури, пошук необхідної додаткової інформації);
- підготовка до уроків (пошук додаткової цікавої інформації, новин в галузі науки і техніки, завантаження фото, відео фрагментів для використання на уроках тощо);
- набір та друк методичного і дидактичного забезпечення, конспектів уроків, роздаткового матеріалу, карток, завдань для контролю, індивідуальних завдань, пам'яток, схем, планів тощо;
- підготовка електронних тестів для контролю рівня навчальних досягнень;
- вивчення можливостей та підготовка уроків в середовищі електронних засобів навчального призначення з предметів в режимі "Конструктор уроку";
- підготовка електронних презентацій, відеофрагментів, мультимедійних засобів для використання на уроках.
Серед учнів 60% мають домашній ПК, з них 20% мають підключення до мережі Інтернет вдома. Причому в смт Веселе тип підключення - швидкісний ADSL, в селах району - комутоване з'єднання. Під час навчального процесу та в позаурочний час вчителі та учні 100% мають можливість користуватися послугами Інтернет.
Участь батьків у житті закладу полягає в обговоренні питань організації НВП в складі Ради гімназії, батьківського комітету, батьківських зборах, розв'язанні проблемних питань, спонсорській допомозі.
2. Організаційно-методичний аспект впровадження ІКТ до діяльності гімназії
Рішення щодо впровадження ІКТ в освітній процес закладу було прийнято адміністрацією та колективом педагогів за результатами визначення готовності матеріально-технічної бази (2 НКК) та наявного програмного забезпечення управлінської діяльності, офісних додатків та певної кількості ЕЗНП викладання предметів. За мету діяльності колективу в цьому напрямку було прийнято впровадження ІКТ в усі структури освітнього середовища, використання ІКТ в управлінській діяльності, організації роботи методичних служб, і в першу чергу, широке впровадження можливостей ІКТ у навчально-виховний процес та безпосередньо викладання предметів. Були розроблені: план заходів щодо впровадження ІКТ в освітнє середовище гімназії, спланована робота ТТК з вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду з цього питання, сплановані та проведені семінари щодо ознайомлення членів педколективу з можливостями використання ІКТ, організоване проходження курсів вчителями за напрямком опанування навичок користувача ПЕОМ на рівні гімназії, району та через ЗОІППО.
Функції методичної роботи та відповідальність за інформатизацію гімназії, впровадження ІКТ у навчально-виховний процес покладені на заступника директора з НВР Полякова В.С. Діяльність заступника в цьому напрямку полягає в:
- відстеженні нормативних документів МОН України, ОблУОН, ЗОІППО, РВО з інформатизації та ознайомленні членів колективу;
- навчання та облік педагогічних працівників щодо опанування ІКТ, курсова перепідготовка в напрямку ІКТ;
- впровадження ІКТ у навчально-виховний процес: вивчення вчителями можливостей ЕЗНП, мультимедійних засобів та використання їх при підготовці та проведенні уроків, організації позаурочної діяльності;
- створення та поповнення медіатеки ЕЗНП в гімназії, поповнення її власними розробками вчителів;
- висвітлення передового педагогічного досвіду в напрямку інформатизації, організація і проведення семінарів, тренінгів з ІКТ;
- вивчення ефективності використання ІКТ у навчально-виховному процесі;
3. Кількісні показники комп'ютеризації гімназії
В гімназії встановлені 38 комп'ютерів, з них 31 входять до складу 3-х НКК. Всі комп'ютери НКК - 31 комп'ютер об'єднані в локальні мережі (в межах кабінету по 11 та 9 комп'ютерів) та входять до складу єдиної локальної мережі закладу разом з комп'ютерами директора і заступників, педагога-організатора, бібліотеки та кабінету фізики. Таким чином, можна говорити про локальну мережу закладу, яка сформована на 95%.
Що стосується оргтехніки, то в гімназії встановлені 7 принтерів, з них 3 в НКК, один в кабінеті директора та один в кабінеті заступників - лазерні, один в кабінеті заступників і один у секретаря - струменеві; сканерів - 5: з них - три встановлені в НКК, один в кабінеті фізики в складі мультимедійного комплексу, один в кабінеті директора; один копір встановлений в кабінеті заступників. Право на використання принтерів та сканерів НКК мають всі вчителі та учні, за необхідності (під контролем лаборанта або вчителя), копіром користується адміністрація та секретар. В НКК №2 (другий поверх) встановлений мультимедійний проектор та екран, які за необхідності можуть мобільно використовуватися в будь якому навчальному кабінеті або актовому залі для проведення масових заходів, другий проектор з інтерактивною дошкою стаціонарно встановлені в складі мультимедійного комплексу на базі потужного комп'ютера в кабінеті фізики. Серед іншого електронного обладнання слід відзначити два DVD-програвача, три телевізора, відеомагнітофон. Комплекс з телевізора і відеомагнітофона встановлений в кабінеті біології, ще один телевізор встановлений в НКК №1 (перший поверх), DVD-програвачі мобільно використовуються разом з телевізорами за замовленням вчителів при проведенні уроків, позаурочних, виховних та масових заходів. Мультимедійний комплекс в кабінеті фізики, та проектор з екраном в НКК №2 використовуються за попереднім замовленням вчителів-предметників, лаборантом складається графік проведення уроків всіма вчителями у вищезазначених кабінетах та фіксується дата і час проведення. Таким чином регулюється рівномірне завантантаження техніки, створюються ефективні умови її використання у навчально-виховному процесі. З метою організації ефективної роботи вчителів і учнів на базі всіх НКК та з мультимедійним комплексом в кабінеті фізики в гімназії працюють два лаборанти, в обов'язки яких входить підготовка техніки до використання, технічна допомога вчителям в проведенні уроків з використанням комп'ютерів, проекторів, інтерактивної дошки; контроль за ефективним використанням техніки (фіксація замовлень вчителів, складання графіка на тиждень, фіксація факту проведення уроків і заходів); контроль за правильністю використання техніки та дотримання правил безпеки життєдіяльності; обслуговування та нагляд за технікою та програмним забезпеченням, встановлення та оновлення програмного забезпечення, антивірусний захист, встановлення та діагностика нового ПЗ; забезпечення функціонування та контроль за безпекою локальних мереж в кабінетах та єдиної локальної мережі тощо. Посади системного адміністратора в гімназії на даний момент немає.
Профілактичний ремонт та ремонт техніки в разі виникнення проблем здійснюється за договором ПП "Славутич-Еліт", м.Мелітополь: гарантійне обслуговування та профілактичний ремонт комп'ютерів, заправка та обслуговування принтерів, копіра тощо.
Підключення до мережі Інтернет в гімназії - тип: цифровий, швидкісний ADSL, пакет "ОГО!-2+".
На всіх комп'ютерах використовується ліцензійне програмне забезпечення: операційні системи - Windows 98, XP Home Edition, Vista; офісні пакети - Microsoft Office 97, 2003, XP, 2007; антивірусний пакет Panda; прикладне ПЗ - FineReader 9.0, ліцензовані ЕЗНП з усіх предметів тощо.
4. Модель використання ІКТ в роботі гімназії; її відповідність меті і завданням діяльності навчального закладу
Напрямки впровадження НІТ в освітнє середовище гімназії:
1. Як засобів навчання, що вдосконалюють процес викладання предметів, підвищують його ефективність, якість і результативність. При цьому забезпечується :
* Реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних ПЕОМ із метою надання знань, моделювання навчальних ситуацій тренування, контролю результатів навчання;
* Використання об'єктно-орієнтованих програмних засобів із метою формування культури навчальної діяльності;
2. Інструменту пізнання навколишнього світу та самопізнання.
3. Засобів розвитку особистості учнів, формування інформаційної культури.
4. Засобів автоматизації процесу оцінювання, корегування результатів навчально-пізнавальної діяльності, комп'ютерного педагогічного тестування та психодіагностики.
5. Засобів комунікації з підключенням до мережі Internet з метою отримання інформації, обміну досвідом роботи з іншими навчальними закладами України та світу.
6. Засобів організації інтелектуального дозвілля учнів і вчителів (розвивальні, логічні ігри, тестування, спілкування тощо); 7. Засобів інформаційно-методичного забезпечення та управління освітнім процесом, навчальним закладом.
Модель використання комп'ютерних та ІК технологій ми вбачаємо такою: - ведення та оформлення внутрішкільної документації в електронному та текстовому варіантах;
- складання розкладу уроків за допомогою спеціалізованого ПЗ;
- створення та використання бази даних учителів та учнів школи;
- моніторинг педагогічної та методичної діяльності вчителів;
- моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;
- оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних телеконференцій, віртуальних нарад, передачі термінової інформації на екрани ПЕОМ заступників, психолога та вчительських машин в межах локальної мережі закладу;
- пошук, збір та збереження необхідної інформації за допомогою Інтернет, як для вчителів так і для учнів;
- використання електронної пошти для зв'язку з органами управління освіти (РВО, ОблУОН, ЗОІППО тощо);
- налагодження творчих зв'язків за допомогою Інтернет та E-mail з іншими навчальними закладами, району, області, регіону, України та світу;
- психологічне тестування педагогічних працівників та учнів гімназії. У навчально-пізнавльній діяльності: - обов'язкове вивчення комп'ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій;
- використання вчителями ЕЗНП з усіх предметів;
- комп'ютерне тестування і контроль рівня навчальних досягнень (електронні варіанти психологічних діагностик та навчальних тестів з предметів);
- користування каталогами і замовленнями книг у публічних бібліотеках через Інтернет,
- використання вчителями методичних рекомендацій, матеріалів досвіду роботи, методичних розробок, дидактичних матеріалів колег опублікованих в Інтернет з метою вивчення новаторських методик, інноваційних педагогічних технологій, удосконалення власної педагогічної діяльності;
- використання матеріалів опублікованих в Інтернет для підготовки повідомлень, виступів, рефератів, творчих робіт і проектів учнями гімназії;
- видання методичних розробок, публікацій, матеріалів проектів, шкільних збірників, альманахів, газет тощо;
- користування електронними енциклопедіями, довідковими системами, збірками електронних варіантів творів художньої літератури, шедеврами образотворчого мистецтва, музейними експонатами світової культури тощо.
5. Зміст поточної роботи з впровадження ІКТ, наявність дослідно-експериментальної роботи, діагностики, моніторингу стану впровадження інформаційних технологій
Враховуючи технічну забезпеченність освітнього закладу сучасною комп'ютерною та мультимедійною технікою адміністрація Веселівської районної різнопрофільної гімназії розробила та планомірно реалізує систему дій щодо впровадження і використання комп'ютерних засобів навчання та інформаційних технологій в організації освітнього процесу, яка, як було зазначено вище, включає в себе використання в управлінській діяльності та безпосередньо в навчально-виховному процесі.
З метою підвищення комп'ютерної грамотності учнів, забезпечення необхідного рівня знань в галузі комп'ютерної техніки та прикладного використання інформаційних технологій, формування інформаційної компетентності учнів, навчальним планом передбачено викладання основного предмету - інформатики - з 5 по 11 класи (як основний предмет у 10-11 класах, як факультативні заняття у 7-9 класах, як пропедевтичний курс у 5-6 кл. та у початковій школі - курс "Сходинки до інформатики").
На даний момент розвиток навчального закладу з інформатизації та впровадження ІКТ відбувається за напрямками: 1. Безпосереднє використання під час проведення комп'ютерно-орієнтованих уроків з предметів:
- в якості джерела додаткової інформації (електронні довідники, підручники тощо);
- як навчальний посібник;
- засоби електронної наочності (демонстраційні експерименти, віртуальні лабораторії, відео- та аудіосупровід навчання тощо);
- в якості автоматизованого робочого місця вчителя і учнів з використанням можливостей локальної мережі - забезпечує режим інтерактивного спілкування вчителя та учнів, учнів між собою, дозволяє ефективно реалізувати зворотній зв'язок;
- як засіб контролю та тестування.
2. В позаурочній діяльності учнів:
- підготовка сценаріїв свят, оформлення різноманітних матеріалів: оголошень, газет, буклетів, анкет тощо.
3. В науково-дослідницькій діяльності - під час підготовки та оформлення творчих та науково-дослідницьких робіт МАН і проектів:
- як джерело додаткової інформації;
- як засіб для моделювання реальних процесів та явищ та їх дослідження засобами обчислювального експерименту;
- як засіб наочного представлення результатів роботи та дослідження (друковані матеріали-діаграми, графіки, таблиці, малюнки, електронні презентації, публікації та WEB-сторінки);
- як інструмент для оформлення роботи (друк) та представлення і захисту (див.вище).
4. В досуговій діяльності - як засіб для корисного відпочинку:
- інтелектуальні та логічні ігри;
- перегляд відеофільмів та прослуховування музичних аудіозаписів;
- підготовка електронних малюнків
- тощо.
На найближчу перспективу планується придбання ПЗ для автоматизації управлінської діяльності, завершення об'єднання всіх комп'ютерів гімназії в єдину локальну мережу з відповідним ПЗ, створення електронної бази даних вчителів і учнів, автоматизація ведення обліку і досягнень, постійне оновлення інформації за допомогою єдиної СУБД (планується впровадження системи КУРС); введення посади системного адміністратора; створення електронної газети гімназії; створення єдиного інформаційного середовища закладу і електронний зв'язок з батьками; активізація діяльності вчителів і учнів в напрямку участі в Інтернет-олімпіадах та телекомунікаційних проектах тощо.
Адміністрацією гімназії здійснюється контроль, моніторинг та аналіз ефективності використання ІКТ, опанування вчителями і учнями навичками використання комп'ютерів та ІКТ у професійній, навчально-пізнавальній, позаурочній діяльності через винесення питань, системи роботи вчителів з напрямку впровадження ІКТ у навчально-виховний процес на внутрішньо шкільний контроль (тематичний, оперативний, персональний); обговорення певних питань інформатизації та використання ІКТ на засіданнях педагогічної ради, науково-методичної ради, нарадах при директорі, заступниках директора, інструктивно-методичних, оперативних нарадах тощо. За результатами контролю приймаються певні управлінські рішення щодо визначення рівня інформатизації, рівня підготовки вчителів з цього питання; визначаються проблеми та перспективи розвитку; видаються відповідні накази та довідки з наступним ознайомленням членів колективу та наданням рекомендацій.
Вплив використання комп'ютерної техніки з наявним ПЗ, можливостей Інтернет та використання ІКТ на розширення можливостей освітнього середовища гімназії та розвиток гімназії важко переоцінити. По-перше, це якісне зростання рівня професійної компетентності вчителів в галузі використання ІКТ у навчально-виховному процесі, підвищення мотивації до використання ІКТ у викладанні предметів та організації позаурочної діяльності учнів, підвищення інтересу учнів до використання можливостей ІКТ у навчально-пізнавальній, творчій діяльності та плануванні і організації власної діяльності поза межами гімназії.
6. Спосіб організації навчально-виховної роботи в закладі з використанням ІКТ.
Одним з основних напрямків використання ІКТ у навчально-виховному процесі є використання комп'ютерної, мультимедійної техніки та ІКТ під час уроків. На даний момент 95% вчителів, або самостійно або за допомогою лаборанта систематично використовують можливості НКК наявного ПЗ та мультимедійних засобів при проведенні уроків з усіх предметів і в початковій, і в основній, і в старшій школі. З метою раціонального використання ресурсів НКК, наявного ПЗ, розподілу завантаженості кабінетів ведеться відповідний облік і статистика проведення таких уроків в спеціальних журналах обліку. Вчителі заздалегідь подають лаборантам замовлення на проведення уроків на базі НКК, складається графік та розклад занять. Шляхи використання ІКТ в організації позаурочної діяльності учнів. В першу чергу це використання ресурсів електронних довідників, інформаційних систем у підготовці олімпіадних команд, підготовці та якісному оформленні творчих, науково-дослідницьких робіт МАН і проектів учнів: як джерело додаткової інформації, як засіб для моделювання реальних процесів та явищ та їх дослідження засобами обчислювального експерименту, як засіб наочного представлення результатів роботи та дослідження (друковані матеріали-діаграми, графіки, таблиці, малюнки, електронні презентації, публікації та WEB-сторінки), як інструмент для оформлення роботи (друк) та представлення і захисту. За допомогою офісних додатків та периферійного обладнання учні готують матеріали для випуску газет, повідомлень, рефератів, оформлення класних куточків, оголошень, необхідних матеріалів для проведення свят, вечорів, дискотек, засідань клубів, студій тощо. Організації відпочинку, розвитку інтелекту і логічного мислення сприяють розвивальні ігри, перегляд відеофільмів та прослуховування музичних аудіозаписів, підготовка електронних малюнків, обробка фото, тощо.
7. Створення банку даних про наявність у гімназії електронних засобів навчання
В гімназії створений банк ЕЗНП/ППЗ навчального призначення різного спрямування (електронні підручники, електронна наочність, віртуальні лабораторії, середовища розв'язування задач, моделювання явищ і процесів, електронні довідники, програми створення та використання електронних тестів тощо), фактично з усіх предметів. На обліку знаходиться .... дисків з ЕЗНП які входять до складу гімназичної медіатеки. У вчителів-предметників знаходяться копії окремих дисків в особистих медіатеках та медіатеках кабінетів, учні мають можливість користуватися цими дисками за необхідності. Поповнення медіатеки здійснюється шляхом вивчення запитів вчителів, наявності нових надходжень (інформація через РВО, ЗОІППО), оформлюється замовлення на придбання та апробацію відповідних дисків. За поповнення гімназичної медіатеки відповідає заступник директора з НВР Поляков В.С. Поповнення особистих медіатек здійснюється вчителями самостійно. Крім дисків з ЕЗНП, в особистих медіа теках вчителів та в кабінетах присутні аудіо-візуальні засоби навчання, електронна наочність, електронні підручники, енциклопедії, довідники, електронні збірники художньої літератури, словники тощо. Крім того записуються та зберігаються в електронному вигляді в медіа теках адміністрації та вчителів диски з електронними версіями книг та документів: нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення навчального процесу, методична, довідникова, навчальна література, електронні версії управлінських документів, електронні версії власних розробок вчителів. Використання дисків гімназичної медіатеки здійснюється під контролем лаборантів та заступника директора з НВР Полякова В.В. за замовленням вчителів. Створений каталог всього наявного ППЗ медіатеки, який є доступним для вчителів (знаходиться при НКК), у заступників (див.додатки).
8. Створення в гімназії банку власних електронних розробок вчителів
Робота зі створення банку власних електронних розробок вчителів почалася з 2007 року, коли вони з'явилися та почали впроваджуватися у навчальний процес, спочатку членами ТТК з впровадження інформаційних технологій (працює з 2005-2006 н.р.), а потім все більшою кількістю вчителів (особливо після проходження курсів користувача ПК, "Партнерство у навчанні" та "Інтел. Навчання для майбутнього"). Спочатку це були електронні версії текстових документів (розробки уроків, сценарії позаурочних заходів, виступи на семінарах, педрадах, РМО, дидактичне забезпечення та роздатковий матеріал для уроків, схеми, пам'ятки, плани організації діяльності, тексти самостійних, контрольних робіт, тести тощо), потім вчителі почали розробляти та інтенсивно використовувати, як засіб наочності та супроводу, власні електронні презентації, потім з'явилися розроблені та впроваджені в освітній процес проекти за програмою Інтел. Крім електронних документів, на даний момент, в особисті медіатеки та загальний банк розробок входять відеозаписи відкритих уроків вчителів, відеозаписи або фрагменти проведених семінарів, педрад, конференцій, відкритих засідань кафедр; навчальні фільми та мультимедійні демонстрації, аудіозаписи тощо. Поповненням та користуванням власних медіатек опікуються вчителі, а загально гімназичною медіатекою розробок педагогів - заступник директора з НВР Поляков В.С.
9. Використання електронних програмних засобів в діяльності адміністрації, для автоматизації роботи
Позитивні досягнення є також у напрямку використання комп'ютерів та ІКТ в управлінській діяльності. Протягом останніх років вся ділова документація готується та зберігається як у текстовому так і в електронному вигляді (розпорядчі документи, накази, довідки, інформації, звіти, плани тощо). Поступово формується та удосконалюється система електронного забезпечення моніторингу освітнього процесу, аналізу результатів та планування діяльності закладу. Створена електронна база даних ділової документації всіх рівнів, електронні версії доповідей, виступів, інформацій, статистичної звітності, аналізів, планів, статей, публікацій; збірки методичних рекомендацій, нормативно-правова база; електронні версії планів всіх методичних структур закладу; відеозаписи, фотографії тощо.
10. Заходи та результати щодо організації єдиного інформаційного простору гімназії
На даний момент 100% єдиного інформаційного простору закладу організованого за допомогою спеціалізованого комп'ютерного ПЗ не існує. Організоване спілкування учасників НВП: вчителів, учнів і батьків в основному відбувається традиційними засобами: збори колективів, наради, конференції, батьківські збори, газети, інформаційні вісники, буклети, повідомлення тощо. Серед напрямів взаємодії реалізованих за допомогою ІКТ та ПЗ слід, в першу чергу відзначити, сайт гімназії створений у 2008 р. Крім того класні керівники використовують наявне прикладне ПЗ для інформування батьків про діяльність гімназії, рівень досягнень дітей, основні події через набір відповідних інформаційних звітів, таблиць успішності, оголошень, інформаційних листівок, запрошень тощо, їх друк та розсилку батькам. На батьківських зборах з метою належного інформаційного забезпечення, економії часу та ефективності подачі інформації все частіше використовуються підготовлені електронні презентації різного спрямування, буклети, брошури для батьків.
Найбільш вдало на даний час реалізовані такі елементи єдиного інформаційного простору, як дві локальні мережі НКК, підключення НКК до Інтернет, функціонування сайту гімназії, та локальна мережа закладу (два НКК + комп'ютер директора + комп'ютери заступників). На найближчу перспективу в напрямку завершення створення єдиного інформаційного середовища планується придбання ПЗ для автоматизації управлінської діяльності, завершення об'єднання всіх комп'ютерів гімназії в єдину локальну мережу з відповідним ПЗ, створення електронної бази даних вчителів і учнів, автоматизація ведення обліку і досягнень, постійне оновлення інформації за допомогою єдиної СУБД (планується впровадження системи КУРС); введення посади системного адміністратора; створення електронної газети гімназії; створення єдиного інформаційного середовища закладу і електронний зв'язок з батьками; активізація діяльності вчителів і учнів в напрямку участі в Інтернет-олімпіадах та телекомунікаційних проектах тощо.
11. Стан навчання з інформатики та інформаційних технологій
З метою підвищення комп'ютерної грамотності учнів, забезпечення необхідного рівня знань в галузі комп'ютерної техніки та прикладного використання інформаційних технологій, формування інформаційної компетентності учнів, навчальним планом передбачено викладання основного предмету - інформатики - з 5 по 11 класи, як основний предмет у 10-11 класах, як факультативні заняття у 7-9 класах, як пропедевтичний курс у 5-6 кл. та у початковій школі - курс "Сходинки до інформатики" - 3, 4 кл., в основній школі передбачено факультативи: "Вступ до інформатики" - 6 кл., "Інформатика" - 7 кл., 9 кл., "Прикладна інформатика" - 10 кл. Рівень навчальних досягнень учнів з інформатики становить 86% (високий і достатній). Результативність участі учнів в районному турі олімпіади з інформатики залишається низькою - переможців немає, а в районному турі олімпіади з Веб-дизайну протягом останніх трьох років учні гімназії є переможцями та активними учасниками обласного туру (результативність зростає) але переможців на обласному рівні поки що немає. Одним з найкращих досягнень в цьому напрямку є перемога в обласному конкурсі сайтів ЗНЗ Запорізької області (ІІІ місце), 2008 р. - учениця 11В класу Кострова М., вчитель Корвєгіна В.А. Науково-дослідницькі роботи МАН з інформатики та ІТ на даний момент не виконуються, але ведеться активний пошук інформації, відповідної тематики, матеріалів, допомоги з боку викладачів ВНЗ, консультації і на найближче майбутнє обов'язково плануються роботи з інформатики та ІТ до захисту на обласному рівні МАН. В Інтернет-олімпіадах з інформатики та ІТ та інших конкурсах учні беруть участь особисто, за бажанням, вагомих результатів поки що немає.
12. Інтеграція до інформаційного середовища допоміжних шкільних служб
Інформаційні технології в роботі бібліотеки використовуються лише через набір та друк відповідних інформацій, звітів, переліку підручників і літератури, необхідних матеріалів роботи бібліотеки та збереження і накопичення їх в електронному вигляді; використання ресурсів Інтернет для ознайомлення колективу з новинками методичної і навчальної літератури, анотованими каталогами, обміну досвідом роботи тощо. На перспективу планується створення електронної бази даних підручників і літератури та автоматизація ведення обліку та видачі.
В роботі психологічної служби використовуються комп'ютерні технології для психодіагностики, у корекційно-розвивальній та просвітницькій роботі. Комп'ютеризація психодіагностики відбувається головним чином через створення автоматизованих версій окремих методик. Для просвітницької та профілактичної діяльності використовуються різноманітні пізнавальні програми, художні та документальні фільми, презентації. Передусім вони спрямовані на зниження агресивності та жорстокості, підвищення відповідальності, профілактики паління, наркоманії, поширення ВІЛ/СНІДу, на ознайомлення зі світом професій, на розвиток лідерських рис, на толерантне ставлення до людей з особливими потребами, на запобігання торгівлі людьми, правову освіту тощо. Практичним психологом гімназії самостійно створено методичні матеріали за допомогою розробки: електронних варіантів лекцій та семінарів із демонстрацією слайдів; презентацій для демонстрації колегам або батькам на батьківських зборах.
Серед напрямів взаємодії класних керівників з учнями і батьками реалізованих за допомогою ІКТ та ПЗ слід, в першу чергу відзначити, сайт гімназії створений у 2008 р. Крім того класні керівники використовують наявне прикладне ПЗ для інформування батьків про діяльність гімназії, рівень досягнень дітей, основні події через набір відповідних інформаційних звітів, таблиць успішності, оголошень, інформаційних листівок, запрошень тощо, їх друк та розсилку батькам. На батьківських зборах з метою належного інформаційного забезпечення, економії часу та ефективності подачі інформації все частіше використовуються підготовлені електронні презентації різного спрямування, буклети, брошури для батьків.
Шкільна методична служба широко використовує ІКТ як на рівні підготовки документів (електронних версій), ведення бази даних вчителів та їх досягнень, обліку методичної роботи, банку даних методичних розробок, досвіду роботи, оформлення різноманітних паперових варіантів рекомендацій, інформацій, стендів, буклетів, брошур, каталогів так і на управлінському рівні: використання можливостей офісного пакету для статистичної обробки даних моніторингу, аналізу та оформлення у вигляді графіків, діаграм тощо. Крім того широко застосовуються можливості мультимедійного обладнання для аудіо-візуального супроводу та інтерактивного проведення семінарів, педрад, нарад, конференцій тощо.
13. Використання мережі Інтернет в житті закладу
Всі вчителі закладу самостійно (вдома) або за допомогою лаборанту (в гімназії) користуються освітніми ресурсами Інтернет України, Росії, США, Великобританії (вчителі англійської мови) та інших країн під час підготовки до занять, використання матеріалів для методичної роботи, роботи над індивідуальними методичними темами, під час атестаційного періоду, при підготовці матеріалів різноманітних професійних конкурсів та при підготовці робіт учнівських конкурсів різного рівня. В Інтернет-конкурсах беруть участь за бажанням особисто. Учні беруть участь в Інтернет-олімпіадах та конкурсах за базовими шкільними предметами особисто, за бажанням. Прикладів вдалої участі поки що немає. Під час підготовки науково-дослідницьких робіт МАН інформаційні технології та ресурси Інтернет використовуються досить широко: як джерело додаткової інформації, як засіб для моделювання реальних процесів та явищ та їх дослідження засобами обчислювального експерименту, як засіб обробки отриманих числових даних, статистичні розрахунки, як засіб наочного представлення результатів роботи та дослідження (друковані матеріали-діаграми, графіки, таблиці, малюнки, електронні презентації, публікації та WEB-сторінки), як інструмент для оформлення роботи (друк) та представлення і захисту. Були спроби участі вчителів англійської мови та учнів у телекомунікаційних проектах, на майбутнє планується залучення вчителів інших предметів та учнів для участі в різноманітних телекомунікаційних проектах, активізація діяльності педагогів в цьому напрямку.
Інтернет-клубу, гуртку з використанням ІКТ в гімназії немає. Але з моменту заснування в гімназії за спільною угодою з Мелітопольським державним педагогічним університетом ім..Б.Хмельницького відкриті та функціонують курси професійної підготовки для учнів 11-х класів та всіх бажаючих селища і району на отримання робітничої спеціальності "оператор комп'ютерного набору 4-го розряду".
Гімназія має власний сайт, який функціонує з 2008 року: http://veselgimnazia.ucoz.ru. На сайті представлена робота більшості структур та підрозділів освітнього середовища закладу: навчальна, виховна, управлінська, методична, інформація батькам, інформація психолога тощо. На сайті присутні розділи: головна сторінка, інформація про сайт, форум, каталог статей, дошка оголошень, фотоальбом, гостьова книга, тести, батькам, вчителям, спорт, психологічна служба, випускники. Присутні такі елементи: форма входу та реєстрації, пошукова система, календар, архів записів, друзі сайту, міні-чат, оцінка сайту відвідувачами, статистика відвідувань, корисні виноски на інші Інтернет-ресурси. Сайт був розроблений в рамках участі в обласному конкурсі сайтів ЗНЗ Запорізької області у 2008 р. вчителем інформатики Корвєгіною В.А. та ученицею 11 класу Костровою М. На його зміст та модифікацію впливають директор, заступники, психолог, вчитель інформатики, члени клубу учнівського самоврядування, вони ж беруть безпосередню участь у змістовому наповненні сайту за участю певного кола вчителів і учнів. Зворотній зв'язок відповідальних за ведення сайту та кола відвідувачів (учнів, батьків, вчителів, громадськості тощо) забезпечується через: голосування на сайті, спілкування в міні-чаті, відгуки та зауваження відвідувачів, а також обговорення проблем і внесення змін на зборах відповідальних за ведення, вчителів, учнів, на нарадах тощо.
14. Діяльність гімназії в районі як Школи інформаційного суспільства. Проведення заходів, пов'язаних із пропагандою досвіду роботи
Гімназія є опорною школою освітньої галузі Веселівського району з питання впровадження ІКТ у навчально-виховний процес. Тому на базі нашого навчального закладу систематично проводяться семінари директорів, заступників директорів, вчителів інформатики та інших предметів з обміну досвідом використання ІКТ в управлінській діяльності та організації навчально-виховного процесу. Крім того в рамках атестації вчителів, роботи РМО вчителі гімназії проводять відкриті уроки, готують виступи, презентації з обміну позитивним досвідои використання ІКТ. Вчитель фізики та інформатики Поляков В.С. двічі був переможцем районного етапу конкурсу "Вчитель року" в номінаціях "фізика" та "інформатика", вчитель інформатики Корвєгіна В.А. стала переможцем районного етапу, учасником заочного туру обласного етапу та за результатами відбіркового туру обласного етапу увійшла в десятку кращих вчителів інформатики області. Плануються публікації членів педколективу з досвіду впровадження ІКТ у фахових журналах видавництва "Основа", м.Харків. Вчителі гімназії за необхідності надають консультативну допомогу вчителям шкіл району з питання впровадження ІКТ.
Модель використання НІТ в освітньому середовищі гімназії
- діючі елементи
- в стадії впровадження
- в перспективі
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
473
Размер файла
45 Кб
Теги
школа, нформсуспнова2010
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа