close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація творчої роботи Порівняння

код для вставкиСкачать
Тема
?j?h?[?h?l?b
:
Порівняння
?y?d
?l?j?Z?^?b?p?•?c?g?b?c
?a?Z?k?•?[
?o?m?^?h?`?g?v?h?€
?d?h?g?d?j?_?l?b?a?Z?p?•?€
?\
?j?h?f?Z?g?•
?M?e?Z?k?Z
?K?Z?f?q?m?d?Z
“
ɚɪɿɹ
”
Мета дослідження:
Аналіз роману Уласа Самчука
“Марія”
, а саме художньо
-
образної системи тексту, в основі якої лежить порівняння
Завдання дослідження:
1.
Здійснити глибокий аналіз основних досліджень вчених з проблем лексико
-
фразеологічної сфери художньої мови.
2.
Здійснити систематизацію порівнянь у романі У. Самчука
“Марія”
.
3.
Провести аналіз твору, визначити ряд порівнянь, які допомагають письменникові створити яскраві картини та образи.
Предмет дослідження:
Порівняння як традиційний засіб художньої конкретизації у романі
У. Самчука
“Марія”
Об`єкт дослідження:
Система зображальних засобів, що відбивають національно –
мовну картину світу, ідейно –
тематичне спрямування художнього мислення. Методи дослідження:
Новизна роботи:
Досліджені усталені народорозмовні
порівняння, об
`
єкти
яких є зрозумілими читачеві, здійснена їх систематизація Порівняння
Компарандум
(те,що порівнюють)
Терціум
компараціоніс
(спільна властивість)
Компаратум
(те, з чим порівнюють)
Просте
Розгорнуте
Образне
Логічне
Прості порівняння
І. За участю сполучників:
а.
загальновживані;
б.
індивідуально
-
авторські;
ІІ. Без сполучників:
а
. за допомогою предиката (загальновживані та індивідуально
-
авторські);
б.
із пропуском сполучникової компаративної зв
’язки
ІІІ. У формі орудного відмінка:
а.
загальновживані;
б.
індивідувально
-
авторські
.
Творення порівнянь (за романом У. Самчука
“Марія”
)
Без сполучників За допомогою сполучників:
як, мов, ніби, наче, начебто, буцімто, гейби
… (Розженеться –
як вітер, земля дуднить. Налилася, мов ягода.)
За допомогою предикатів:
подібний, схожий нагадує
(Руки заложив на стільці, сховав у них обличчя, і виралися ридання, ридання. Вони подібні на рев худоби. Із пропуском сполучникової компаративної зв’язки
(Але Гната тепер не пізнаєш. Пень обгорілий –
не Гнат.)
У формі орудного відмінку
(І горнеться, і лине, хмелиною в
`
ється навколо нього.
Гнат витягнувся на ліжку і замовк каменем.) Суб
’єкти порівнянь
люди
:
“Посипались
люди,
мов
мухи
восени”
.
абстрактні
поняття
:
“Червоніють
щічки,
ноги
легшають
і
все
підтупують,
мов
баскі
коні”
.
Об
’єкти порівнянь
І. Назви тварин. (мов дикий звір, закричав, кинувся до неї)
ІІ. Назви птахів. (ластівкою літала коло своїх батьків)
ІІІ. Явища природи.
(сонце почорніло, як підбите око)
IV.
Назви рослин. (пшениця –
як ліс)
V.
Назви побутових речей. (льох просторий, як стайня)
Висновки:
1.
Порівняння
–
найпоширеніший
вид
тропу
.
2.
Улас
Самчук
використовує
усталені
народнорозмовні
порівняння
.
3.
Порівняння
допомагають
письменникові
створити
яскраві
картини
та
образи
.
4.
За
допомогою
порівнянь
авторові
вдалось
якнайточніше,
якнайглибше
змалювати
життя
людей
.
5.
Порівняння
несуть
на
собі
відбиток
епічної
оповіді,
психологічно
–
філософських
роздумів
.
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
324
Размер файла
430 Кб
Теги
пор, вняння, творчо, презентац, роботи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа