close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗНО

код для вставки
Відкрита частина тестів ЗНО з української мови 2012 року
Завдання –
підтримати або спростувати подану думку;
2011
Завдання –
виокремити з поданого тексту проблему, викласти власний погляд;тобто самостійно формулює тезу
(важливо, що учасник тестування вміє висловити власну точку зору, сформувати тезу, навести аргументи на її користь).
2012
-
сформулювати тезу;
-
навести 2
-
3 переконливі аргументи;
-
навести приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва, історичні факти або випадки з життя;
-
сформулювати висновок, який відповідатиме тезі;
-
дотримуватися логіки викладу і послідовності;
-
виконати роботу грамотно, дотримуючись мовленнєвих вимог.
-
орієнтовний обсяг висловлення 200 –
250 слів. Роботи менше 100 слів не перевіряються; -
тип мовлення –
роздум (теза, аргументи, приклади, висновок);
-
робота обов
’
ɹɡɤɨɜɨɩɨɜɢɧɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
темі.
-
оцінюється за критеріями змісту та мовленнєвого оформлення;
-
максимально можлива сума балів за всіма критеріями –
24; -
у мовленнєвому оформлені враховується відповідність роботи всім нормам української мови (оцінюється за двома критеріями: 6а та 6б); Схема оцінювання
Зміст висловлення
Критерії
Кількість балів
1
Теза
2
1
0
2
Аргументи
2
1
0
3а
Приклади з літератури чи мистецтва
2
1
0
3б
Приклади з історії, суспільно
-
політичного чи власного життя
2
1
0
4
Логічність та послідовність
2
1
0
5
Висновок
2
1
0
Мовленнєве оформлення
Орфографічна й пунктуаційна нормативність 6а
Лексична, граматична й стилістична нормативність
6б
Кількість помилок
Кількість балів
Кількість помилок
Кількість балів
0
-
1 (негруба)
6
0
6
1
-
2
5
1
-
2
5
3
-
4
4
3
-
4
4
5
-
7
3
5
-
6
3
8
-
12
2
7
-
8
2
13
-
15
1
9
-
10
1
16 і більше
0
11 і більше
0
До негрубих зараховуємо:
винятки з усіх правил;
написання великої літери в складних власних назвах;
написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
коли замість одного розділового знака поставлено інший;
випадки нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший…);
пропуски одного зі сполучуваних розділових знаків або порушення їх послідовності;
Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше) рахується як одна стилістичну помилка.
Автор
ufzhxer
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
180
Размер файла
832 Кб
Теги
зно
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа