close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРИКЛАД ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ

код для вставки
ПРИКЛАД ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ
Прочитайте наведений текст.
Сучасні технології стрімко ввірвалися в наше життя. Вони по-різному
впливають на людину. Іван-Павло ІІ писав: "Сидячи перед екраном і натискаючи на
клавіші, людина може піднестися до висот людського генія, який перебуває десь на
іншому кінці земної кулі, або опуститися на найнижчі щаблі деградації духу".
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
(Так з цього року формулюватиметься завдання)
СХЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗМІСТУ ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ
Критерій Змістовий вияв і композиційне оформлення критеріюКіл-ть балів1.
ТезаУчасник формулює тезу, яка презентує його власну позицію щодо
порушеної в завданні проблеми. Учасник висловлюється в один із таких способів:
- стверджує позитивний вплив сучасних технологій на людину;
- стверджує негативний вплив сучасних технологій на людину;
- стверджує як позитивний, так і негативний вплив сучасних технологій на людину;
- заперечує будь-який вплив сучасних технологій на людину.
Орієнтовні опорні слова:
позитивний чинник (фактор, вплив, вияв), негативний чинник (фактор, вплив, вияв), позитивне значення, негативне значення;
сприяти, допомагати, розвивати, заважати, перешкоджати2У роботі немає вправного формулювання тези, але є речення та ключові слова, що доносять власний погляд учасника на обговорювану проблему1Учасник не формулює тези. Зміст висловлення свідчить про відсутність власної позиції щодо порушеної проблеми й несформованість того чи іншого погляду на неї.
Учасник формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі.02.
АргументиУчасник розвиває свою думку, наводячи принаймні два доречні й переконливі аргументи (докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези), які пов'язують тезу з прикладами2Учасник наводить принаймні один доречний аргумент (доказ, підставу для обґрунтування, підтвердження висловленої тези).
Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.
Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези1Учасник не наводить жодного аргументу для обґрунтування тези або наведені аргументи не є доречними03а.
Приклад із літератури чи інших видів мистецтваАргумент підкріплено, проілюстровано принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших видів мистецтва. Указано проблему, порушену у творі, художній образ, через який проблему розкрито, назву й автора твору.
Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів розв'язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в мистецькому творі 2Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований через художній образ; у прикладі є фактичні помилки1Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним03б.
Приклад, що є історичним фактом або випадком із життяУчасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя. Цей приклад стосується аргументу, не підтвердженого прикладом з літератури чи інших видів мистецтва.
Ілюстрація логічно вписується в розвиток доведення, показуючи
розуміння учасником того, як його міркування стосовно шляхів
розв'язання певної проблеми виявляються, підтверджуються в
особистому житті конкретних людей або в суспільному минулому чи
нинішньому житті.
Учасник може покликатися на факти з біографії митців, які стосуються їхнього суспільно-політичного життя2Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки1Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним04.
Логічність,
послідовністьВисловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі,
цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток думки (логічність і
послідовність викладу).
Заявлена теза послідовно доводиться. Учасник постійно тримає
порушену ним проблему у фокусі своєї уваги, не відступаючи вбік
Учасник висловлює думки в певній послідовності, відбирає лексичний матеріал і мовленнєві засоби відповідно до теми й ситуації міркування, використовує різноманітні синтаксичні конструкції.
Текст характеризується зв'язністю, яка простежується як на рівні
розгортання думки, так і на рівні правильного й доречного використання спеціальних засобів зв'язку.
Учасник структурує роботу за абзацами.
Учасник доречно і вправно використовує мовні кліше, які допомагають організувати виклад його думок і полегшують сприйняття змісту власного висловлення2Учасник відволікається від обговорюваної проблеми.
У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й
несуперечливості розвитку думки.
Учасник не структурує роботу за абзацами1Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає05.
ВисновокНаприкінці власного висловлення учасник робить підсумок зі свого доведення, указуючи на те, яку домінантну думку (позицію) він урешті тримав у полі зору, коли наводив аргументи й приклади.
Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і прикладів.
Висновок є останнім абзацом роботи2Висновок лише частково відповідає тезі або не пов'язаний з аргументами та прикладами1Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов'язаний з аргументами та прикладами0Усього12
У наш час дуже широко стали використовуватись сучасні технології. Вони мають як позитивне так і негативне значення для нашого життя. Насамперед, варто звернути увагу на негативний чинник використання технологій. До негативних значень технологій слід віднести те, що використання таких технологій як мобільний телефон або комп'ютер витрачають наш час, призводять до того, що люди замикаються в собі, починають все менше спілкуватись між собою, перестають відвідувати бібліотеки та театри, у них відпадає бажання читати книги та наукові довідники, оскільки вони легко знайти їх скорочені версії, не вдаючися до деталей.
Ми часто помічаємо що наші знайомі широко зациклюються на технологіях, відаючи перевагу іграм та переглядом новин, відеороликів.
Проте, не можна сказати що сучасні мають лише негативне значення. Мультимедійні технології можуть бути корисними у шкільному житті, де у візуальній формі може бути передана цікава інформація або можуть бути подані приклади того чи іншого матеріалу, завдяки ним діти можуть краще ознайомитись зі складним для них матеріалом, побачити власними очима розташування країн, історичних та культурних постатей та діячів.
Також корисними можуть бути пошукові технології, оскільки за допомогою них можна знайти інформацію, яка недоступна в бібліотеках або не видається для читання вдома, зокрема нові надходження та видання книг, інформація про різні регіони та події.
Щодо моєї позиції стосовно сучасних технологій, то я можу сказати, що людина з їхньою допомогою може піднестися до "висот генія" але тільки за тих умов, що буде наполегливо працювати, з розумом використовувати ті чи інші ресурси, докладати багатьох зусиль для задуманих цілей. Слід відкидати негативні моменти (такі як ігри то розважальні програми): займатися тим, що є найкращим засобом для реалізації своїх цілей. І лише тоді це призведе до того, що людина здобуде вершин у своїй справі.
Коментар до власного висловлення
КомпонентТекстКоментарБали
ТезаУ наш час дуже широко стали
використовуватись сучасні технології.
Вони мають як позитивне так і негативне значення для нашого життя
Учасник формулює тезу, яка
презентує його власну позицію щодо порушеної в
завданні проблеми
2
Аргумент 1Насамперед, варто звернути увагу на негативний чинник використання технологій. До негативних значень технологій слід віднести те, що використання таких технологій як мобільний телефон або комп'ютер витрачають наш час, призводять до того, що люди замикаються в собі, починають все менше спілкуватись між собою, перестають відвідувати
бібліотеки та театри, у них відпадає бажання читати книги та наукові довідники, оскільки вони легко знайти їх скорочені версії, не вдаючися до деталей
Учасник тестування
наводить аргумент (доказ, підставу для обґрунтування,
підтвердження висловленої
тези), пояснюючи
негативний вплив сучасних інформаційних технологій
1
Приклад,
що є
історичним
фактом або
випадком із
життяМи часто помічаємо що наші знайомі широко зациклюються на технологіях, відаючи перевагу іграм та переглядом
новин, відеороликів.Учасник робить невдалу спробу подати приклад,
намагається перевести
абстрактні міркування в
площину реальних життєвих випадків. Приклад не
конкретизований. Учасник не демонструє розуміння того, як його міркування стосовно шляхів розв'язання
певної проблеми
виявляються, підтверджуються в
особистому житті
конкретних людей або в
суспільному минулому чи нинішньому житті
0
Аргумент 2Проте, не можна сказати що сучасні мають лише негативне значення.
Мультимедійні технології можуть бути корисними у шкільному житті, де у
візуальній формі може бути передана цікава інформація або можуть бути подані приклади того чи іншого матеріалу, завдяки ним діти можуть
краще ознайомитись зі складним для них матеріалом, побачи власними очима розташування країн, історичних та культурних постатей та діячів.
Також корисними можуть бути пошукові технології, оскільки за допомогою них можна знайти інформацію, яка недоступна в бібліотеках або не видається для читання вдома, зокрема нові надходження та видання книг,
інформація про різні регіони та подіїУчасник тестування
наводить другий аргумент,
пояснюючи позитивний
вплив сучасних
інформаційних технологій
1Приклад із
літератури
чи інших
видів
мистецтваПрикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає0
Логічність,
послідовністьУ роботі є порушення
логічності, цілісності,
послідовності й
несуперечливості розвитку думки. Заявлена теза
доводиться непослідовно.
Текст не є досконалим як на рівні розгортання думки, так і на рівні правильного й доречного використання
спеціальних засобів зв'язку.
Учасник використовує
деталі, що суперечать одна одній: витрачають наш час - легко знайти їх скорочені
версії; замикаються в собі - відпадає бажання читати
1ВисновокЩодо моєї позиції стосовно сучасних технологій, то я можу сказати, що людина з їхньою допомогою може піднестися до "висот генія" але тільки за тих умов, що буде наполегливо працювати, з розумом використовувати
ті чи інші ресурси, докладати багатьох зусиль для задуманих цілей. Слід відкидати негативні моменти ( такі як ігри то розважальні програми):
займатися тим, що є найкращим засобом для реалізації своїх цілей. І лише
тоді це призведе до того, що людина здобуде вершин у своїй справіНаприкінці власного
висловлення учасник
робить підсумок зі свого
доведення, указуючи на те, яку домінантну думку (позицію) він урешті тримав у полі зору, коли наводив аргументи й приклади
2
Частина З.
ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ
Прочитайте наведений текст.
Нині практично всі випускники українських шкіл прагнуть вступати до вищих навчальних закладів. Україна має набагато більше університетів, ніж країни Європи, Та чи потрібна вища освіта всім? Можливо, краще бути гарним будівельником або кухарем, праця якого приносить і користь, і задоволення, ніж посереднім юристом або психологом. Усвідомлення цього вимагає також намір України інтегруватися в європейський освітній простір.
Чи має змінитися ставлення до вищої освіти в нашому суспільстві?
Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й начну твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або
випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.
Роботузапишіть на бланку В. У разі потреби використовуйте чернетку. Орієнтований обсяг роботи -1 сторінка (200-250 слів).
Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.
Раніше учасникові ЗНО пропонувалося підтвердити або спростувати тезу. Тепер треба викласти власний погляд на проблему. Всі інші вимоги залишилися без змін. Є зміни в критеріях оцінювання власного висловлення: введено 0 балів за 16 і більше орфографічних та пунктуаційних помилок та 0 балів за 11 і більше лексичних, граматичних і стилістичних помилок (раніше за будь-яку кількість помилок ставили 1 бал).
Подаємо також матеріал для роботи з учасниками ЗНО: приклади формулювання тези, аргументів, прикладів з літератури, історії та власного життя, висновків. У дужках вказуємо, скільки балів може отримати кожна позиція. Приклади взято з робіт учасників пробного ЗНО з проблеми, наведеної вище (Чи має змінитися ставлення до вищої освіти в нашому суспільстві?Викладіть Ваш погляд на проблему.) У деяких реченнях допущено помилки - опрацюйте їх разом з учнями. Матеріал надано методистом Дніпропетровського РЦОЯО Мамчич І.П.
ТЕЗА
На мою думку, у сучасному суспільстві людина передусім повинна бути освіченою. Це не залежить від того, яку професію вона для себе обрала. Для того, щоб населення країни мало високий інтелектуальний рівень, необхідно забезпечити людину ефективною освітою, яка б спрямовувала їх до власного росту і розвитку в соціальному середовищі.(2б.)
Усі професії потрібні, і не обов'язково бути юристом чи економістом із вищою освітою, щоб досягти успіху в житті. Щасливою і самодостатньою може стати людина за умови, що обере професію, до якої має хист і бажання, навіть якщо вища освіта для цього не знадобиться. (2б.)
Так, я погоджуюсь, в Україні зараз справді скрутне становище, куди не поглянь - всюди люди прагнуть вищої освіти. Та чи потрібна вона їм? Я думаю, - ні. (1б.)
Щоб викласти свій погляд на цю проблему, потрібно врахувати безліч другорядних чинників. У цьому питанні є величезна кількість нюансів, які потрібно врахувати, щоб зробити правильний прогноз щодо майбутнього ставлення до освіти в нашому суспільстві. Саме тому я не можу сказати чи погоджуюся я, чи ні. (1 або 0б.)
На мою думку, ставлення до вищої освіти у суспільстві має двостороннє значення.(0б.)
Вища освіта - це рівень знань, що набуваються в різних вищих навчальних закладах на базі повної загальної середньої освіти. Ми скаржимося, що не вистачає вільного часу, що навчання займає більшу частину життя.
Як приклад, наведу випадок з життя моєї подруги... (0 б.)
АРГУМЕНТИ
По-перше, зараз в нашому суспільстві критично не вистачає людей, професій яких потребуємо щоденно: слюсарі, пекарі, будівельники, трактористи.
По-друге, люди, знайшовши своє покликання душі, можуть стати більш щасливими, вони не будуть гнатися за престижним статусом - "студент вищого навчального закладу". (2 б.)
Доказом цього може слугувати той факт, що велика кількість випускників обирають професію не за покликанням, а зважаючи на бажання батьків, сімейні традиції чи престижність тієї чи іншої роботи.
Велику роль у виборі професії відіграє також нестача професійних технічних училищ, відсталість матеріально-технічної бази, інформатизації освітнього процесу та низький рівень викладання в них. (2 б.)
(Теза - У наш час більшість молоді прагне вступити до вищих навчальних закладів, замість того, щоб навчатися робочих спеціальностей, через що і зникає робочий клас.) Україна перш за все потребує звичайних робітників, бо всі її ресурси необхідно оброблювати. (1 б.)
З кожним роком усе більше випускників залишають нашу країну та прагнуть здобувати освіту в престижних університетах Європи. Тому в Україні не залишається молоді, яка в майбутньому дбатиме про нашу державу. (0 б.)
(Аргумент - На мою думку, вища освіта необхідна у нашій країні і є необхідною складовою для подальшого успішного розвитку нашого краю.).Іншим аргументом може слугувати те, що майже всі люди, що не мають вищої освіти упродовж усього життя мріють її отримати. (1 б.)
Людина повинна здобути вищу освіту, якщо хоче гарно жити. Українців, які мало заробляють, називають невдахами. По-перше, тому, що вони живуть у скруті. По-друге, тому, що в них немає іномарки і дорогого телефону. (1 б.)
ПРИКЛАД З ЛІТЕРАТУРИ
(Аргумент - По-перше, здобування освіти - це перший до самореалізації в житті крок у самостійне доросле життя.) Одним із яскравих прикладів є твір "Місто" Валер'яна Підмогильного. Головний герой Степан Радченко, приїхавши до міста, прагнув здобути освіту. Це була його найголовніша мета та мрія. Здобувши освіту,(фактична помилка) він почав реалізовувати себе в житті. Бажання та вища освіта допомогли йому знайти роботу, яка приносила йому задоволення та, звичайно ж, користь. Але, уявіть, скільки він приклав багато зусиль для цього. (1 б.)
Прикладом такого прагнення слугує Мольєрівський головний герой пан Журден із твору "Міщанин-шляхтич", який також прагнув стати більш розвиненим та інтелігентним. І до чого ж це його призвело? Задумайтесь над цим питанням і, можливо, змініть ставлення до вищої освіти. (1 б.)
Не можна не згадати приклад із байки Григорія Сковороди "Бджола та шершень", коли бджола постійно працювала, а шершень тільки "спочивав на лаврах". Взагалі цю байку можна порівняти із ситуацією з освітою в Україні.(0 б.)
ПРИКЛАД З ІСТОРІЇ ЧИ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ
(Аргумент - По-друге, навіть якщо людина з народження має талант чи здібності до
чогось, то за допомогою гарної освіти вона зможе розширити межі своїх можливостей і досягти більшого.) Наприклад, видатна українська письменниця Ліна Костенко, що має талант від Бога, отримала блискучу освіту. Після закінчення середньої школи вона навчалася в Київському педагогічному інституті, а згодом - у Московському літературному інституті імені О. М. Горького, отримала почесне звання професора Києво-Могилянської академії, доктора Львівського та Чернівецького університетів. (2 б.)
Моя подруга закінчила школу та не могла визначитися із вищим навчальним закладом. Усі рідні радили вступати на факультет журналістики, адже вона непогано писала твори, добре знала англійську мову, була редактором шкільної газети. Але мріяла моя подруга зовсім не про журналістику, вона хотіла займатися художнім розписом нігтів. І всупереч переконанням батьків вона почала вчитися цій справі і наполегливо йти до своєї мети. Зараз подруга - гарний фахівець у галузі декоративного манікюру. Робота їй страшенно подобається, оскільки подруга творить красу, адже доглянуті нігті прекрасно доповнюють образ справжньої жінки - розкішної, вродливої та неповторної. (2 б.)
Яскравим прикладом того, що ми повинні змінити своє ставлення до вищої освіти, є мій знайомий. Він вчився у школі на відмінно, вступив до вищого навчального закладу, але після його закінчення не зміг влаштуватися на роботу. (2 б.)
У моєму житті був подібний випадок. Один мій знайомий пішов працювати відразу ж після 11 -го класу. Йому всі говорили, що потрібно піти навчатися до вишу, але він нікого не слухав і вважав, що вища освіта йому зовсім не потрібна. Пройшли роки і в нього з'явилися дуже великі проблеми з роботою. Його не хотіли ніде приймати на роботу. І тоді він зрозумів, що вища освіта йому дуже потрібна, але час було втрачено. (1 б.)
Прикладом цього можна вважати нашу українську державу. Доки ми входили до складу СРСР, де суспільство було чітко поділено на класи, доти була стабільність як в економіці, так і в політиці. Коли ж стали незалежною державою, в Україні всі захотіли мати вищу освіту, і робітничий клас людей почав зникати, що призвело до краху економіки України. (0 б.)
Ще одним прикладом є історія з моєю тіткою. Вона має вищу освіту економіста, але все життя любила куховарити і знала, що стане кухарем, та з часом ця робота їй набридла. Отже, ... (0 б.)
ЛОГІЧНІСТЬ, ПОСЛІДОВНІСТЬ
(1)Я вважаю, що освіта, особливо вища, потрібна всім, адже без знань дуже важко в житті. (2)Для того щоб бути будівельником, кухарем чи економістом, потрібна освіта. (З)Так, щоб бути артистом чи перукарем, вища освіта для такої освіти непотрібна, а тільки диплом. (4)Але людина повинна пройти через навчання і сама для себе мати вищу освіту. (5)Наприклад, у творі "Місто" автор розкриває всю красу Києва тільки завдяки юнакові, який приїхав туди навчатися. (1 б.)
ВИСНОВКИ
(Теза - Багатьом людям подобається більше фізична праця, ніж розумова. І вони замість того, щоб робити те, що їм подобається, мучать себе розумовою працею. І навіть якщо вони закінчують вищий навчальний заклад. Вони або влаштовуються на роботу та мучаться все життя, або починають працювати на роботі, яка не потребує вищої освіти.)
Отже, можна зробити висновок, що всі не можуть бути лікарями чи юристами. Хтось повинен бути будівельником чи машиністом. Адже не важливо, ким ви працюєте, головне отримувати від цього задоволення. Щоб потім ви могли сказати, що ви прожили життя не даремно. (2 б.)
Обираючи майбутню професію, кожна людина повинна керуватися своїми ( бажаннями та слухати своє серце, тому що тільки тоді її праця принесе гідний • результат та додасть їй сили. (1 б.)
(Теза - На мою думку, українцям варто вступати до вищих навчальних закладів, здобувати якісну освіту та робити вагомі внески у розвиток держави.)
Отже, можемо зробити висновок, що окрім людей освічених суспільству
потрібні робітники, що створюватимуть умови для життя. Адже потяг до освіченості у когось в крові, а хтось задовольняється працею. (1 б.)
(Теза - Серед мого оточення є люди, які збираються поступати до вузів тільки через те, що їх або спонукають батьки, або вони женуться за нібито великою заробітною платнею у майбутньому.)
Таким чином, обрання навчального закладу - дуже важлива справа, яку в нашому суспільстві ще не всі навчились виконувати. Для вирішення цієї проблеми треба, щоб кожен зазирнув у себе і зробив такий вибір, щоб потім не шкодувати. ( 0 б.)
Автор
ufzhxer
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
57 732
Размер файла
126 Кб
Теги
приклад, власного, висловлювання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа