close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Реком зад

код для вставки
Правила розв' язування задач з динаміки Зробити схематичний малюнок.
Встановити характер руху тіла і з' ясувати ті умови, при яких можливий даний вид руху.
Показати на малюнку напрям руху тіла (або прискорення ) і спів- напрямлений з ним додатній напрям координатної осі. З' ясувати, які тіла діють на дане тіло, і зобразити діючі сили на малюнку, враховуючи їх порівняльні чисельні значення. Якщо сили діють під кутом одна до одної, доцільно вибрати прямокутну систему координат і розкласти сили на складові по осям координат.
Записати динамічний закон руху в векторній формі і в проекціях на осі координат:
a) для рівномірного прямолінійного руху:
F ⃗_1+ F ⃗_2+ ...+ F ⃗_n=0
{█(F_1x+ F_2x+ ...+ F_nx=0@F_1y+ F_2y+ ...+ F_ny=0)┤
b) для рівноприскореного прямолінійного руху та руху по колу:
ma ⃗= F ⃗_1+ F ⃗_2+ ...+ F ⃗_n {█(〖ma〗_x= F_1x+ F_2x+ ...+ F_nx@〖ma〗_y= F_1y+ F_2y+ ...+ F_ny )┤
Якщо розглядається система зв'язаних тіл, то треба з' ясувати, які тіла (які сили) діють на кожне тіло системи, і закони руху записати для кожного тіла системи.
Якщо за умовою задачі треба знайти сили, які діють на в' язі (сили натягу канатів, ниток; силу тиску на опору, вагу тіла), то записують третій закон Ньютона: з якою силою в'язь діє на тіло, з такою ж силою тіло діє на в'язь: F ⃗_12=-F ⃗_21Приклади розв'язування задач
Космічний корабель здійснює м' яку посадку на Місяць ( g_м=1,6 м/с^2 ), рухаючись сповільнено у вертикальному напрямі (відносно Місяця) із сталим прискоренням a=8,4 м/с^2 . Скільки важить космонавт масою 70 кг, який перебуває у цьому кораблі?
g_м=1,6 м/с^2 a=8,4 м/с^2 m = 70 кг P- ?
P=70 кг∙( 1,6 м/с^2 + 8,4 м/с^2 )= 700 Н
ma ⃗= mg ⃗_м+ N ⃗ (ІІ з.Н.)
P ⃗= - N ⃗ (ІІІ з.Н.)
- ma=mg_м- N
P=N N=m ( g_м+ a )
P= m ( g_м+ a )
На похилій площині з кутом нахилу α=〖30〗^° знаходиться брусок масою m=3 кг. До нього прикладена сила F=9,8 Н , напрям якої показано на малюнку. Визначити прискорення руху бруска і силу тертя, якщо коефіцієнт тертя бруска о площину μ=0,3.
Порівняємо F i F_1
1) Можливий рух - вниз по похилій площині .
2) Визначимо 3) Тому тіло буде знаходитися у стані спокою, "Снаряд" пружинного пістолета при пострілі вертикально вгору піднімається на висоту H=1 м. Якою буде дальність польоту "снаряду", якщо пістолет встановити горизонтально на висоті h=64 см ? Швидкість вильоту "снаряду" в обох випадках вважати однаковою.
При вертикальному пострілі:
Автор
wirtuossi
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
92
Размер файла
49 Кб
Теги
зад, реком
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа