close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Задачі по ЕПтаСТВ 1

код для вставкиСкачать
 ТЕМА 4. РИНОК ПРАЦІ. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ
ТЕМА 5. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ
Задача 4-5. 1. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит
У базисному році чисельність населення області у віці від 15 до 70 років становила 681,2 тис. громадян, у тому числі 205,7 тис. усіх незайнятих, серед яких 48 тис. безробітних. У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 6,3 тис. осіб, чисельність безробітних зросла на 8,2 тис. осіб. Загальна чисельність незайнятих не змінилася. Як змінилися рівень зайнятості та рівень економічної активності населення у звітному році?
Розв'язок 1. Рівень зайнятості визначається як відношення (у відсотках) чисельності зайнятих до чисельності населення
2. Частка зайнятих в економічно-активному населенні
3. Рівень економічної активності
Од. вим.Базисний рікЗвітний рікЧисельність населення 15-70 рр.тис. осіб681,2681,2 - 6,3 = 674,9 в т.ч. незайнятихтис. осіб205,7205,7 в т.ч. безробітнихтис. осіб4848 + 8,2 = 56,2Чисельність зайнятого населення в базовому роцітис. осіб681,2-205,7 = 475,5674,9-205,7 = 469,2Чисельність економічно активного населеннятис. осіб681,2-205,7+48 = 523,5674,9-205,7+56,2 = 525,4Рівень зайнятості населення %475,5:681,2∗100 =69,8469,2:674,9 ∗100 = 69,5Частка зайнятих в економічно активному населенні%475,5:523,5∗100 =90,8469,2:525,4∗100 =89,3Рівень економічної активності населення523,5:681,2∗100 = 76,8%525,4:674,9∗100 = 77,8%
Рівень зайнятості населення зменшився на 69,5 - 69,8 = - 0,3%
Частка зайнятих в економічно активному населенні зменшилася на 89,3 - 90,8 = - 1,5%
Рівень економічної активності збільшився на 77,8 - 76,8 = 1%
Задача 4-5.2. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит
В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15-70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. - школярів, студентів і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15-70 років зайняті економічною діяльністю. Визначте:
1) чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;
2) чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;
3) рівень безробіття.
Розв'язок 1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=212300*0,72=1528560 осіб 2. Визначаємо чисельність економічно активного населення Чеан =1528560-223000-92600-102800+29000 = 1139160 осіб
та рівень економічної активності населення 3. Визначаємо чисельність зайнятого населення Чз = 1528560-223000-92600-102800 = 1110160 осіб
та рівень зайнятості населення віком з 15 до 70 років
4. Визначаємо рівень зайнятості економічно активного населення (частку зайнятих в економічно активному населенні)
5. Визначаємо рівень безробіття
Задача 4-5.3. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит
У звітному місяці, в якому був 21 робочий день за графіком, підприємство, котре налічує 828 працівників, через низьку якість продукції мало проблеми з її збутом та завантаженням виробництва й у зв'язку з цим на відпустках з ініціативи адміністрації втратило 4830 людино-днів, проте у звітності цього не відобразило. Який рівень прихованого безробіття був на підприємстві у звітному місяці?
Розв'язок.
1. Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧ.з.)
ФРЧз = 828∗21 = 17388 люд.днів
2. Визначаємо рівень прихованого безробіття (Бпр.)
Задача 4-5.4. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит
У місті 215 тис. осіб у віці від 15 до 70 років включно працюють у різних галузях економіки; 24,2 тис. - ведуть індивідуальну трудову діяльність; 19,4 тис. громадян даної вікової категорії зайняті доглядом за дітьми та хворими; 48,3 тис. - незайняті, серед яких 24,6 тис. є безробітними. Визначте:
1) чисельність економічно активного населення;
2) рівень економічної активності населення;
3) рівень безробіття в місті.
Розв'язок.
1. Визначаємо чисельність економічно активного населення Чеан =215+24,2+24,6 = 263,8 тис. осіб
2. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років
Ч15-70 = 215+24,2+19,4+48,3=306,9 тис. осіб
3. Визначаємо рівень економічної активності населення 4. Визначаємо рівень безробіття
Задача 4-5.5. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит
Підприємство, на якому працюють 988 робітників, у звітному місяці через відключення струму мало простій 6 робочих днів з 22 за графіком. Лише 126 робітників отримали оплату з часткового безробіття, а всі інші - повністю як за відпрацьований час. Визначте рівень прихованого безробіття на даному підприємстві.
Розв'язок. Відповідно до ст. 34 КЗпП України простій - це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. 1 варіант
1. Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧз).
ФРЧз = 988∗22 = 21736 люд.днів
2. Визначаємо втрачений фонд робочого часу (ФРЧвт.)
ФРЧвт = 988∗6 = 5928 люд.днів
3. Визначаємо урахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.ур.)
ФРЧвт.ур = 126∗6 = 756 люд.днів
4. Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.невр.)
ФРЧвт.невр = 5928-756 = 5172 люд.днів
5. Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр.)
2 варіант
1. Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧз.)
ФРЧз = 988∗22 = 21736 люд.днів
2. Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.невр.)
ФРЧвт.невр = (988-126)∗6 = 5172 люд.днів
3. Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр.)
Задача 4-5.6. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Використовуючи наведені в табл. статистичні дані, визначити показники та проаналізувати тенденції економічної активності, зайнятості та безробіття в Україні за 2005-2009 рр.
Таблиця 1 Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років, тис. осіб)
Показник20052006200720082009Економічно активне населення 22 280,822 245,422322,322397,422150,3 працездатного віку20 481,720 545,920 606,220 675,720321,6Зайняті 20 680,020 730,420 904,720 972,320191,5 працездатного віку18 886,519 032,219 189,519 251,718365,0Безробітні1600,81515,01417,61425,11958,8 працездатного віку1595,21513,71416,71424,01956,6 зареєстровані у державній службі зайнятості891,9784,5673,1596,0693,1Економічно неактивне населення13 540,413 518,913 312,012 971,112823,0 працездатного віку8406,58310,78144,87909,58051,7 Розв'язок 1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=Чек.акт.н+ Чек.неакт.н
2. Визначаємо чисельність населення працездатного віку Чн пр.в.=Чек.акт.н.пр.в+ Чек.неакт.н.пр.в
3. Визначаємо рівень економічної активності населення 4. Визначаємо рівень економічної активності насел-я працездатного віку 5. Визначаємо рівень зайнятості населення віком з 15 до 70 років 6. Визначаємо рівень зайнятості населення працездатного віку 7. Визначаємо рівень безробіття
8. Визначаємо рівень зареєстрованого безробіття Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості (на кінець звітного періоду), до середньорічної кількості населення працездатного віку. З метою здійснення порівнянь з даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності проводиться розрахунок середньої за період (за місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік) чисельності зареєстрованих безробітних.
Відповідний показник рівня безробіття визначається по відношенню до економічно активного населення працездатного віку за відповідний період
Показник
№ ст. 20052006200720082009Чисельність населення віком 15-70 років, тис. осібА=1+835821,235764,335634,335368,534973,3Чисельність населення працездатного віку, тис. осібБ = 2+928 888,228 856,628 751,028 585,228 373,3Рівень економічної активності населення, %В = 1/А62,262,262,663,363,3Рівень економічної активності населення працездатного віку, %Г = 2/Б70,971,271,772,371,6Рівень зайнятості населення, %Д = 3/А57,758,058,759,357,7Рівень зайнятості населення працездатного віку, %Е = 4/Б65,466,066,767,364,7Рівень безробіття, %Ж=5/17,26,86,46,48,8Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку, %З=7/Б3,12,72,32,12,4Рівень зареєстрованого безробіття ЕАН працездатного віку, %І=7/24,33,83,32,93,4 Задача 4-5.7. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит
У місті налічується 825,3 тис. жителів, з яких 29, 0 тис. - діти до 15 років; 25,2 тис. - особи старше від 70 років. У межах вікової категорії 15-70 років за даними обстеження робочої сили виявлено 122 тис. незайнятих осіб, серед яких 70,8 тис. безробітні. Крім того, серед громадян у віці 15-70 років 6,8 тис. школярів і студентів на денному навчанні; 21,9 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими. Визначте: 1) чисельність і рівень економічно активного населення;
2) чисельність і рівень економічно неактивного населення; 3) рівень безробіття в місті.
Розв'язок 1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років
Чн 15-70=825300-29000-25200=771100 осіб 2. Визначаємо чисельність економічно активного населення Чеан =771100-122000+70800-6800-21900 = 691200 осіб
3. Визначаємо рівень економічної активності населення 4. Визначаємо чисельність економічно неактивного населення Ченнас = 771100-691200 = 79900 осіб
5. Визначаємо рівень економічно неактивного населення Або Реннас = 100 - 89,64 = 10,36%
6. Визначаємо рівень безробіття
Задача 4-5.8. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит
За даними таблиці знайдіть чисельність економічно активного населення та рівень економічної активності населення
Варіанти1-й2-й3-йЧисельність усього населення теорії, осіб1854001670000728000Питома вага населення у віці 15-70 років, %727374З категорії населення 15-70 років:
усі незайняті, осіб42000328000201600В тому числі: безробітні громадяни, осіб138009830042700 школярі старших класів і студенти, осіб19800156100119400домогосподарки і ті, хто доглядає дітей та хворих, осіб76006900038100 зневірені особи80046001400 Розв'язок.
1. варіант
1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=185400*0,72=133488 осіб 2. Визначаємо чисельність економічно активного населення Чеан = 133488-42000+13800 = 105288 осіб
3. Визначаємо рівень економічної активності населення 1-3 варіант
чисельність населення віком 15-701334881219100538720Чисельність економічно активноного населення105288989400379820Рівень економічної активності населення, %78,981,270,5
Задача 4-5.9. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
За даними перепису населення із загальної чисельності населення області 3,5 млн. осіб 60 % припадає на населення у працездатному віці, а на те населення у працездатному віці, що не працювало за об'єктивними причинами (інваліди та пільгові пенсіонери), - 1,5 %. Крім того, 13 % населення було зайнято у домашньому господарстві та в різноманітних видах підсобного господарства, перебували на навчанні або жили за рахунок перерозподілу доходів, а 8 % припадало на ту частину населення, яка працювала, перебуваючи за віковими межами працездатного віку.
Визначити: чисельність працездатного населення у працездатному віці, чисельність економічно активного населення, загальну чисельність трудових ресурсів області.
Розв'язок.
осібРозрахункиЗагальна чисельність населення3500000 Населення працездатного віку 60%21000003500000*0,6 в т.ч. - населення працездатного віку,яке не працювало за об'єктивними причинами 1,50%315002100000*0,015- зайняте у домашньому господарстві, перебувало на навчанні 13%2730002100000*0,13Працювали, перебуваючи за віковими межами працездатного віку8%2800003500000*0,08Знайти:чисельність працездатного населення у працездатному віці 20685002100000-31500чисельність економічно активного населення 20755002100000-31500-273000+280000загальна чисельність трудових ресурсів 23485002100000-31500+280000
Задача 4-5.10. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
У таблиці наведено дані щодо чисельності населення умовної країни.
Таблиця
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ, млн. осіб
Наймані працівники30Особи, що працюють індивідуально2Роботодавці0,7Неоплачувані працівники сімейних підприємств0,5Члени кооперативів та господарських товариств6Особи, що раніше не мали роботи та займаються її пошуком, готові приступити до роботи1Учні та студенти денної форми навчання4Домогосподарки4,5Пенсіонери за віком та утриманці14Особи, що припинили пошук роботи0,1Особи до 16 років21Визначити чисельність економічно активного та неактивного населення, чисельність зайнятих та безробітних у країні.
Розв'язок. Чисельність економічно активного населення 30+2+0,7+0,5+6+1=40,240200000Чисельність економічно неактивного населення 4+4,5+14+0,1=22,622600000Чисельність зайнятих 30+2+0,7+0,5+6=39,239200000Чисельність безробітних11000000 ТЕМА 7. "ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ"
Задача 7.1. Автор: Васильченко В.С. Призначення: іспит
Підрахуйте, як змінився виробіток у основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.
Базисний періодЗвітний періодКоефіцієнт переводу в умовні тониВартість 1 кг, грн.Цукор-сирець, тн.370032001,02,0Цукор-пісок, тн.205022001,83,5Цукор-рафінад, тн.175019002,14,4Чисельність основних робітників, осіб170170Чисельність ПВП, осіб550540
Розв'язок.
; 1. ; 2. Зростання виробітку
абсолютне 65,6 - 65,1 = 0,5 ум.тн.; відносне 65,6 : 65,1 ∗100 = 100,8%
3. 4. 5. Зростання продуктивності праці
абсолютне 41592,6- 40500 = 1092,6 грн.; відносне 41592,6 : 40500 = 102,7% Задача 7.2. Автор: Завіновська Г.Т. Призначення: іспит
Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл. 1.
ЦехБазисний періодЗвітний періодОбсяг
виробництва, грн.Середньоспискова чисельність, осібОбсяг
виробництва, грн.Середньоспискова чисельність, осіб1-й210005119000392-й25000483200057Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.
Розв'язок.
ЦехБазисний періодЗвітний періодПродуктивність праціОбсяг
виробництва, грн.Середньо-спискова чисельність, осібОбсяг
виробництва, грн.Середньо-спискова чисельність, осібБазисний періодЗвітний період1-й2100051190003921000:51 = 411,819000:39 = 487,22-й2500048320005725000:48 = 520,832000:57 = 561,4Разом4600099510009646000:99 = 464,651000:96 = 531,2
Цех 1. Іпп = 487,2 : 411,8 = 1,18; Цех 2. Іпп = 561,4 : 520,8 = 1,08; Разом 531,2 : 464,6 = 1,14
Задача 7.3. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників - 1220 осіб.
Розв'язок.
1. Розрахуємо значення показників валової і готової продукції. 1.1 Обсяг готової продукції визначається як обсяг реалізованої продукції з урахуванням запасів готової продукції на складі. У звітному періоді він становить: 3,5 + 0,8 = 4,3 млн. грн.
1.2 Обсяг валової продукції - це загальна величина готової продукції та обсягів незавершеного виробництва. У звітному періоді валова продукція становить: 4,3 + 0,5 = 4,8 млн. грн. 2. Продуктивність праці становить: за валовою продукцією: 4 800 000 : 1220 = 3,93 тис. грн.; за готовою продукцією: 4 300 000 : 1220 = 3,53 тис. грн.;
за реалізованою продукцією: 3 500 000 : 1220 = 2,87 тис. грн.
Задача 7.4. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість - 1 200 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів - 150 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1830 до 1850 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 65 до 72 %.
Розв'язок. Індекс зростання годинного виробітку робітників 1. за рахунок зниження виробничої трудомісткості становить:
2. за рахунок поліпшення використання робочого часу:
3. Загальне зростання годинного виробітку становитиме Іпп год. = 1,143  1,01 = 1,154.
4. Індекс зростання продуктивності праці внаслідок зниження виробничої трудомісткості і з урахуванням зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності ПВП становитиме:
1,154  0,72/0,65 = 1,279. Отже, заплановано зростання продуктивності праці на 27,9 %.
Задача 7.5. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потрібно 1200 робітників. Упровадження нової технології дозволить скоротити потребу робітників на 5 %, модернізація діючого устаткування - на 7,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу - на 1,5 %, удосконалення організації праці - на 4 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.
Розв'язок. 1. Приріст продуктивності праці під впливом і-го чинника визначається за формулою:
де Еі - зміна чисельності під впливом і-го чинника, осіб; Чвих - вихідна чисельність, осіб; 2. Знайдемо економію чисельності за кожним чинником:
Еч1 = 1200  0,05 = 60 осіб; Еч2 = 1200  0,075 = 90 осіб;
Еч3 = 1200  0,015 = 18 осіб; Еч4 = 1200  0,04 = 48 осіб.
Загальна економія становить: 60 + 90 +18 + 48 = 216 осіб.
3. Визначимо зростання продуктивності праці за кожним чинником:
Загальний приріст продуктивності праці становитиме:
4. З урахування часу реалізації заходів приріст продуктивності праці розраховується ступінчатим методом за такими формулами:
Задача 7.6. Призначення: іспит
Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва -38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.
Розв'язок.
Зростання продуктивності праці за рахунок
1. запровадження нових технологій
2. організації виробництва
3. зниження трудомісткості
4. За всіма чинниками
Індексний метод 1,015*1,013*1,0086=1,037
Задача 7.7. Підрахуйте, як змінилася продуктивність праці в умовно-натуральному вимірі у звітному періоді на фабриці по виробництву консервів. Необхідні дні в таблиці
Базисний періодЗвітний періодКоефіц. переводу в умовні банкиВироблено овочевих консервів, банок310 200290 8001Вироблено м'ясних консервів, банок110 000135 0001,8Консервів дитячого харчування, банок73800742002,8Затрати праці, людиноднів275282-
ТЕМА 8 "ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ"
Задача 8.1. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Визначити рівень організації праці на підприємстві, якщо чисельність працівників становить 1680 осіб, у році 366 календарних днів, тривалість робочої зміни - 8 год; планові неявки - 228 560 люд.-днів; фактичні цілоденні неявки - 252 000 люд. днів, а сума внутрішньо-змінних втрат становить 36 570 год.
Розв'язок
1. Знаходимо календарний фонд робочого часу:
Фк = 1680  366  8 = 4 919 040 люд.-год.
2. Знаходимо плановий ефективний фонд робочого часу:
Феф. пл. = 4 919 040 - 228 560  8 = 3 090 560 люд.-год.
3. Знаходимо фактичний ефективний фонд робочого часу:
Феф. ор. = 4 919 040 - 252 000  8 - 36 570 = 2 866 470 люд.-год.
4. Рівень організації праці становить:
Задача 8.2. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Визначити економічну ефективність заходів щодо поліпшення організації праці, якщо до впровадження заходів собівартість одного виробу становила 12 грн, після впровадження - 11 грн 30 коп.; річний обсяг виробництва після впровадження заходів становить 40 500 одиниць, капітальні витрати - 96 тис. грн, Ен - 0,25.
Розв'язок
Річний економічний ефект становить: Ееф = (12 - 11,3)  40 500 - 96 000  0,25 = 4350 грн.
Задача 8.3. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
На підприємстві 1600 робітників, питома вага відрядників - 67 %, коефіцієнт виконання норм у відрядників - 1,15. Кожен робітник відпрацював по 170 год. Визначити частку науково обґрунтованих норм за трудомісткістю та чисельністю робітників, які працюють за цими нормами, якщо трудомісткість робіт, виконаних за дослідно-статистичними нормами, становить 75 000 нормо-год.
Розв'язок. 1. Для визначення частки науково обґрунтованих норм за трудомісткістю необхідно, передусім, обчислити чисельність робітників-відрядників: 1600  0,67 = 1072 осіб.
2. Загальна трудомісткість відрядних робіт становитиме:
1072  170  1,15 = 209 576 нормо-год.
3. Трудомісткість робіт, які виконувалися за науково обґрунтованими нормами, становить:
209 576 - 75 000 = 134 576 нормо-год.
4. Частка науково обґрунтованих норм за трудомісткістю становить:
134 576 : 209 576  100 % = 64,2 %.
5. Тепер визначимо цей же показник, розрахований за чисельністю робітників. Чисельність відрядників визначається аналогічно попередньому розрахунку. Чисельність відрядників, які повністю зайняті на роботах за науково обґрунтованими нормами, складає:
134 576 : (170  1,15) = 688 осіб.
6. Частка науково обґрунтованих норм за чисельністю становить: (688 : 1072)  100 % = 64,2 %.
Задача 8.4. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Сукупний потенційний фонд робочого часу на підприємстві в базисному році становив 2658 тис. год, у звітному - 2764 тис. год. Використаний фонд робочого часу становив відповідно 2115,6 та 2266,5 тис. год. Визначити, як змінився рівень організації праці на підприємстві.
Розв'язок
1. Знаходимо рівень організації праці в базисному році:
2. Знаходимо рівень організації праці у звітному періоді:
3. Знаходимо зміну рівня організації праці:
тобто рівень організації праці покращав на 3 %.
ТЕМА 9. "ОПЛАТА ПРАЦІ"
Норма робочого часу при 40-му робочому тижні на 2010 рік - 2004 год.; 2011 рік - 1996 год.
Мінімальна заробітна плата з 01.10.2010 -907 грн., з 01.12. - 922 грн.
Задача 9.1. Автор: Мельникова О.А.
Колективним договором з урахуванням вимог галузевої угоди встановлені мінімальні тарифні ставки робітників підприємства (таб.1) та мінімальні кваліфікаційні співвідношення для встановлення тарифних ставок робітників за розрядами (таб.2) Таблиця 1
Мінімальні тарифні ставки робітників № сіткиВиди виробництв та робіт, професії робітників
Коефіцієнти співвідношень тарифної ставки робітника
I розряду до розміру мінімальної заробітної плати, (розрахунково за місяць)1.Робітники основного виробництва. 1,4212.тером роботи пов'язані з основним виробництвом.1,3913.Робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства.1,25Таблиця 2
Мінімальні міжкваліфікаційні співвідношення
Розряди123456Тарифні коефіцієнти1,01,11,351,61,832,15 Побудуйте тарифну сітку робітників підприємства.
Розв'язок.
1. Мінімальна заробітна плата з 01.10.2010 -907 грн., з 01.12. - 922 грн.
2. Диференціюємо тарифні ставки робітників 1 розряду за професійними групами та видами виробництв:
робітники основного виробництва922 ∗ 1,421 : 167 = 7,85 грн.робітники допоміжного виробництва, професії яких за характером роботи пов'язані з основним виробництвом922 ∗ 1,391 : 167 = 7,68 грн.робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства922∗1,25:167 = 6,90 грн.
3. Розробляємо тарифні сітки; здійснюємо горизонтальну диференціацію тарифних ставок за складністю робіт і кваліфікацією працівників.
ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Задача 9.2. Автор: Цимбалюк С.О.
Провести аналіз тарифної сітки з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ РОБІТНИКІВ (грн.)
Розряди123456Місячні тарифні ставки920,001214,401372,271550,671628,201693,33
Розв'язок.
Мінімальна тарифна ставка 1 розряду працівника підприємства менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Задача 9.3. Автор: Завіновська Г.Т.
Розрахуйте суму заробітної плати начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати - 3,2; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках - 20 %, надбавка за досягнення високих показників у роботі - 25 % посадового окладу. За порушення норм з охорони праці наказом по підприємству його позбавлено премії на 15 %. Визначте, яка система заробітної плати застосована у даному випадку.
Розв'язок. 1. Мінімальна ЗП з 01.12.2010 - 922 грн.
2. Посадовий оклад 922 ∗ 3,2 = 2950,4 грн.
3. Премія 2950,4 ∗ 0,20 = 590,08 грн.
4. Надбавка 2950,4 ∗ 0,25 = 737,60 грн.
5. Сума, на яку позбавлено робітника премії 590,08 ∗ 0,15 = 88,51 грн.
6. Заробітна плата 2950,4 + 590,08 - 88,51 + 737,60 = 4189,57 грн.
Задача 9.4. Автор: Васильченко В.С.
У таблиці наведені необхідні дані щодо підрахунку середніх тарифних розрядів та середніх тарифних ставок за шестирозрядною тарифною сіткою робітників і робіт. Підрахуйте їх та поясність:
─ можливі причини значних розбіжностей між середнім тарифним розрядом робітників і робіт;
─ які наслідки цього можуть бути в кожному з випадків;
─ підрахуйте збитки підприємств за місяць, у якому 176 робочих годин за планом.
Розрядибригада (випадок)Чисельність робітників, осібТрудомісткість робіт, тис. нормогодин1.--2.51,23.73,64.-7,55.310,66.-7,2 ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ
Розряди123456Тарифний коефіцієнт11,151,251,471,671,87 Тарифна ставка робітників 1 розряду за 40-годинного робочого тижня - 6,60 грн.
Розв'язок.
Середній тарифний коефіцієнт групи робітників Середній тарифний коефіцієнт робіт ; ;
РобітниківРобітК1 = 19,51 : 15 = 1,30;К2 = 48,071 : 30,1 = 1,60Рробітників = 3+ (1,3-1,25)/(1,47-1,25) = 3,23;Рробіт = 4+ (1,60-1,47)/(1,67-1,47) = 4,65;Тсер.робітників = 1,30 ∗ 6,60 = 8,58 грн.;Тсер. робіт = 1,60 ∗ 5,51 = 10,56 грн.
Якщо середній розряд робіт випереджає середній розряд робітників, то це призводить до несвоєчасності освоєння виробничих потужностей, втрат робочого часу, випуску бракованої продукції. У цьому разі необхідно посилити роботу щодо підвищення кваліфікації робітників. Якщо ж середній розряд робітників вищий середнього розряду робіт, то кваліфікаційна робоча сила недовикористовується, фонд заробітної плати перевитрачається.
Задача 9.5. Автор: Мельникова О.А.
Регіональне відділення МПтаСП України дослідило тарифні сітки, які діють на підприємствах що займаються виробництвом хліба, булочних та кондитерських виробів. Результати обстеження подано в таблиці.
Розряди12345678Тарифні коефіцієнтиПідприємство 11,01,31,561,621,761,942,102,5Підприємство 21,01,11,201,301,41,5ххПідприємство 31,01,041,161,251,331,421,45х
1. Чому підприємства використовують різну кількість розрядів в сітках? Які чинники могли
впливати на розробку кожної з моделей. 2. Розрахуйте абсолютне та відносне зростання тарифних коефіцієнтів на одному з підприємств.
Проведіть аналіз тарифної сітки.
Розв'язок.
Кількість розрядів визначається за Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників та залежить від того, оплата яких категорій персоналу здійснюється за допомогою даної тарифної сітки; різноманітності номенклатури робіт та діапазону складності робіт.
Задача 9.6. Автор: Мельникова О.А.
Колективним договором підприємства "Будсервіс" передбачена схема посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, витяг з якої подано в таблиці.
ПосадаКоефіцієнт співвідношеньНачальник виробничо-технічного відділу1,20-1,50Інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з технічного нагляду1,10-1,30Кресляр, технік-лаборант, технік-проектувальник, технік1,00-1,20 Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні 1120 грн. Визначте посадові оклади. Проаналізуйте схему посадових окладів приватного підприємства "Будсервіс" з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій. Розв'язок.
Задача 9.7. Автор: Мельникова О.А.
Розрахувати заробітну плату майстра аварійно-диспетчерської служби, який відпрацював 120 год., з яких 12 год. - у вечірній час, 24 год. - у нічний час, 8 год. - у святкові дні. Нормативний фонд робочого часу відповідно до графіку - 168 год. Посадовий оклад - 2650 грн. В колективному договорі доплата за нічний та вечірні час встановлена у розмірах, передбачених Генеральною угодою. Майстру нарахована премія у розмірі 30% до основної заробітної плати.
Розв'язок.
1. Тарифна ставка годинна
2650 : 168 = 15,77 грн.
2. Основна заробітна плата 15,77 ∗ 120 = 1892,40 грн.
3. Доплата за роботу у вечірній час - 20% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи
12 ∗ 15,77 ∗ 0,20 = 37,85 грн.
4. Доплата за роботу у нічний час - 35 % годинної тарифної ставки за кожну годину роботи
24 ∗ 15,77∗ 0,35 = 132,47 грн.
5. Доплата за роботу у святкові дні 15,77 ∗ 8 = 126,16 грн.
6. Премія 1892,40 ∗ 0,30 = 567,72 грн.
7. Заробітна плата
1892,40 + 37,85 +132,47 +126,16 +567,72 = 2756,60 грн.
Задача 9.8. Автор: Васильченко В.С.
Робітник ІІІ розряду відпрацював за місяць 168 годин за графіком і виконав норму на 118 %. Працюючи за почасово-преміальною системою, він отримав 12 % премії за виконання та 1,6 % за кожен відсоток перевиконання норми. За економію електроенергії і сировини на суму 2600 грн. отримав премію в розмірі 20 % від даної суми. 26 годин він працював вночі з доплатою 35 % до тарифної ставки, мав 12 % надбавку до тарифної ставки за професійну майстерність. 6 змін з 21-ї підміняв робітника IV розряду, за що отримав доплату у розмірі 50%. Розрахуйте його місячний заробіток і питому вагу тарифну в загальному заробітку. Зробіть висновки стосовно ролі тарифної ставки робітника в даному випадку.
Розряд 123456Тарифний коефіцієнт1,01,161,381,651,982,4Розв'язок. 1. Мінімальна заробітна плата - 922 грн.
2. Місячна норма робочого часу - 167 год.
3. Тарифна ставка робітників 1 розряду 922 : 167 = 5,52 грн.
4. Тарифна ставка часова n-розряду за нормальних умов
Т3р - 5,52 ∗ 1,38 = 7,62 грн.
5. Основна заробітна плата
7,62 ∗ 168 = 1280,16 грн.
6. Премія за виконання норми
1280,16 ∗ 0,12 = 153,60 грн.
7. Премія за кожен відсоток перевиконання норми
8. Премія за економію ресурсів
2600 ∗ 0,20 = 520 грн.
8. Доплата за роботу у нічний час
26 ∗ 7,62 ∗ 0,35 = 69,34 грн.
9. Надбавка за профмайстерність
1280,16 ∗ 0,12 = 153,62 грн.
10. Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
6 ∗ 8 ∗ (1,65∗5,52) ∗ 0,50 = 218,59 грн.
11. Заробітна плата працівника
1280,16 +153,60 +368,64 + 520 + 69,34 + 153,62 + 218,59 = 2763,95 грн.
12. Питома вага тарифу 1280,16 : 2763,95 ∗ 100 = 46% .
Задача 9.9. Автор: Герасименко О.О.
Розрахувати заробітну плату за місяць робітника VІ тарифного розряду за умови застосування почасово-преміальної системи оплати праці, якщо:
* годинна тарифна ставка за VІ тарифним розрядом становить 9,80 грн.;
* загальний відпрацьований час за місяць - 184 год.;
* норма виробітку за зміну (8 год.) - 4 вироби;
* за місяць працівник виготовив 85 виробів належної якості;
* за умови високої якості робіт за виконання плану понад 105 % передбачається виплата премії у розмірі 15 % до тарифної ставки.
Проаналізувати, чи матиме стимулювальний ефект запровадження відрядно-преміальної системи порівняно з чинною почасово-преміальною системою оплати праці. Розв'язок.
1. Основна заробітна плата
9,80 ∗ 184 = 1803,20 грн.
2. Плановий виробіток за відпрацьований час 184 : 8 ∗ 4 = 92 вироби
3. Недовиконання плану
92 - 85 =7 деталей
4. Заробітна плат робітника - 1803,20 грн.
Задача 9.10. Автор: Васильченко В.С.
Підрахуйте прямий відрядний заробіток слюсаря-складальника за складання вузлів. Дані в таблиці. Робота щодо збірки 1-го і 3-го вузлів має важкі умови з доплатою 8 % до тарифної ставки.
ПоказникиКількість зібраних вузлів, шт.Розряд роботиНорма часу на один вузол, хв.Вузол № 11200ІІІ5Вузол № 2300ІV12Вузол № 350VІ20
Розряд 123456Тарифний коефіцієнт1,01,161,381,651,982,4
Розв'язок.
; ; 5. Мінімальна заробітна плата - 922 грн.
6. Місячна норма робочого часу - 167 год.
7. Тарифна ставка робітників 1 розряду 922 : 167 = 5,52 грн.
8. Тарифна ставка n-розряду за нормальних умов
ІІІр. - 5,52 ∗ 1,38 = 7,62грн.; IVр. - 5,52 ∗1,65 = 9,11 грн.; VI - 5,52 ∗ 2,4 = 13,25 грн.
9. Тарифні ставки з урахуванням доплати за шкідливі умови праці ІІІр. - 7,62 ∗ 1,08 = 8,23 грн.; VI - 13,25 ∗ 1,08 = 14,31 грн.
Задача 9.11. Автор: Герасименко О.О.
Машиніст крана обслуговує дві бригади формувальників та арматурника. Кожна бригада формувальників виробляє за зміну по 35 куб. м залізобетону, змінна норма виробітку арматурника - 100 кг арматурних сіток. За місяць перша бригада формувальників виготовила 750 куб. м, друга - 800 куб. м, арматурник - 2550 кг арматурних сіток. Визначити заробіток кранівника на основі непрямих відрядних розцінок, якщо його денна тарифна ставка становить 82 грн.
Розв'язок. Норма обслуговування для кранівника - 3 об'єкти (арматурник і дві бригади формувальників). 1. Формувальники виготовляють однорідну продукцію і їм встановлено однакову норму виробітку, то в даному разі для кранівника можна розрахувати одну непряму відрядну розцінку.
Р непр.відр.1 = 82 : (35  3) = 0,78 грн. за 1 куб. м залізобетону.
2. Розцінка непряма відрядна по продукції арматурника: Р непр.відр.2 = 82 : (100  3) = 0,27 грн. за 1 кг арматурних сіток.
3. Непрямий відрядний заробіток машиніста крану становитиме:
0,78  750 + 0,78  800 + 0,27  2550 = 1897,5 грн.
Задача 9.12. Автор: Завіновська Г.Т.
Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходячи з даних табл. 1.
ПоказникТехнічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв. 6 Норма виробітку деталей за годину, шт. 10 Розряд роботи III Місячна норма роботи за графіком, год. 176 Фактичний місячний виробіток деталей, шт. 1795 Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, % 11 Розмір премії за кожний процент перевиконання до прямого відрядного заробітку, % 1,5 Розв'язок.
; 1. Мінімальна заробітна плата - 922 грн.
2. Місячна норма робочого часу - 167 год.
3. Тарифна ставка робітників 1 розряду 922 : 167 = 5,52 грн.
4. Тарифна ставка n-розряду за нормальних умов
ІІІ р. - 5,52 ∗ 1,38 = 7,62 грн.;
5. Розцінка відрядна
Рв = 7,62 ∗ 6 / 60 = 0,762 грн.
6. Прямий відрядний заробіток працівника
0,762 ∗ 1765 = 1344,93 грн.
7. Плановий місячний виробіток деталей, шт.. 176 ∗ 10 = 1760 шт.
8. Перевиконання місячного завдання 1795 : 1760 ∗100 - 100 = 2%
9. Заробітна плата
Задача 9.13. Автор: Васильченко В.С.
В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 26888,0 грн. На основі даних в таблиці, розрахувати заробітну плату кожного працівника організації за безтарифною моделлю оплати праці. Опишіть умови для застосування "безтарифної" системи оплати праці.
Таблиця
Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників організації за звітний місяць
ПрацівникиКваліфікаційний рівень працівникаКількість відпрацьованих годинКоефіцієнт трудової участіКерівник організації4,64193,71,1Провідний фахівець2,74124,20,9Фахівець 2 категорії2,24181,61,06Робітник вищої кваліфікації2,54181,61,04Робітник1,38131,00,9УсьогоХ2103,3Х Розв'язок.
Задача 9.14. Автор: Герасименко О.О.
Витрати заробітної плати на 1 грн. реалізованої продукції у базисному періоді становили 16 коп. У поточному році обсяг реалізованої продукції становив 28 млн. грн., а витрати на оплату праці - 4,2 млн. грн. Визначити економію коштів на оплату праці порівняно з базисним періодом та суму на заохочення працівників за умови, що частка працівників у використанні економії становить 75 % і 1/3 цієї суми спрямовується до резервного фонду.
Розв'язок. 1. Визначимо зарплатомісткість продукції у поточному році: 4,2 : 28 = 0,15 грн. (або 15 коп.).
2. Економія в розрахунку на 1 грн. продукції становить 1 коп. (16 - 15). 3. Визначимо суму досягнутої економії: 28  0,16 - 4,2 = 0,28 млн. грн.
4. Частка працівників, тобто частка коштів, які використовуються на виплату премії, становить 75 %. Визначимо суму коштів, що використаються на преміювання з урахуванням того, що 1/3 від частки фонду оплати праці працівників спрямовується до резервного фонду:
0,28  0,75  2 / 3 = 0,14 млн. грн.
Задача 9.15. Автор: Герасименко О.О.
За даними табл. 1 розподілити зароблену суму 11 000 грн. між членами бригади.
Таблиця 1
ПрацівникВідпрацьований час, год.Коефіцієнт трудової участіА1602,1Б1501,6В1401,8
Розв'язок
ПрацівникВідпрацьований час, год КТУКоефіцієнто-годЗарплата, грн. А 160 2,1 336 4464 Б 150 1,6 240 3188 В 140 1,8 252 3348 Сума - - 828 11000 Вартість однієї коефіцієнто-години роботи бригади становить 11 000 : 828 ≈ 13,285 грн.
Для визначення розміру заробітної плати працівників величина коефіцієнто-годин множиться на вартість однієї коефіцієнто-години роботи бригади:
Задача 9.16. Автор: Герасименко О.О.
На заохочення працівників за підвищення якості продукції витрачено 350 тис. грн. Підвищення якості забезпечило зниження витрат на виправлення браку у розмірі 420 тис. грн. та збільшення прибутку від реалізації продукції у розмірі 540 тис. грн. На реалізацію заходів поточні витрати збільшено на 300 тис. грн. Визначити економічну ефективність преміальної системи.
Розв'язок. 1. Визначимо суму економії, яка отримана в результаті дії преміальної системи: 420 + 540 - 300 = 660 тис. грн. 2. У розпорядженні підприємства залишається: 660 - 350 = 310 тис. грн. 3. Ефективність преміальної системи становить: 310 : 660  100 % = 46,97 %.
ТЕМА 10. ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ
Задача 10.1. Автор: Завіновська Г.Т. Призначення: іспит
На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:
ВиробиКількість, шт.Трудомісткість одного виробу, нормо-годинВиконання норми за планом, %А1000251115Б5000150120В3000100130Г400200116 Визначте: 1. необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1750 годин; 2. чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56 % загальної чисельності робітників; 3. чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців становить 17 % загальної чисельності робітників.
Розв'язок.
1. Розрахуємо чисельність основних робітників(Чосн.роб) за номенклатурою виробів:
де Оі - обсяг і-ї продукції, Ті - трудомісткість і-ї продукції, kі - коефіцієнт виконання норм, ФРЧ - фонд робочого часу
2. Розрахуємо загальну чисельність основних робітників:
Чос р = ЧА + ЧБ + ЧВ + ЧГ = 680 (чол.)
3. Розрахуємо загальну кількість робітників:
4. Розрахуємо чисельність промислово-виробничого персоналу:
5. Розрахуємо чисельність Чкер., проф..,фах.,служ = 1463-1214 = 1463∗0,17 = 249 (чол.)
Задача 10.2. Автор: Завіновська Г.Т. Призначення: іспит
Визначити годинний фонд заробітної плати і необхідну кількість робітників за професіями на основі даних табл.
Таблиця
Види робітРозряд робітНорма часу на виготовлення одного виробу, хв..Токарні215Свердлильні420Шліфувальні210 Річна виробнича програма підприємства - 140000 виробів. Реальний фонд робочого часу одного робітника за рік - 1740 год.
Розв'язок.
Для задачі використовуємо, наприклад, сітку представлену далі.
Р123456Кт11,131,291,481,712,00Тс6,637,498,559,8111,3413,26Розрахунок ФЗП здійснюємо за поелементним методом планування (метод прямого розрахунку) де ОВі - обсяг виробництва i-х виробів, робіт, послуг у плановому періоді; n - кількість найменувань виробів, робіт, послуг; - сумарна планована відрядна розцінка на i-й виріб за даним підрозділом, по підприємству, грн.
1. Розраховуємо відрядні розцінки
Види робітРозряд робітНорма часу на виготовлення одного виробу, хв..Тарифна ставка годинна (Тр), грн.Розцінка відрядна, грн..грн..розрахунокТокарні2157,491,877,49∗15/60Свердлильні4209,813,279,81∗20/60Шліфувальні2107,491,257,49∗10/60 2. ФЗП робітників-відрядників
Річний ФЗПпл. = 1,87∗140000+3,27∗140000+1,25∗140000 = 894600 грн.
3. Годинний ФЗП = 894600 : 1740 = 514 грн
4. Кількість робітників за видами робіт токарні роботисвердлильнішліфувальні20 (чол.)27 (чол.)13 (чол.)
5. Загальна чисельність Чз = 20+27+13 = 60 (чол..)
Задача 10.3. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Розподілити абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників, якщо за планом обсяг виробництва становив 6000 тис. грн, фактично - 6800 тис. грн. Планова чисельність ПВП - 250 осіб, фактично було зайнято 273 особи.
Розв'язок.
1. Абсолютний приріст обсягу виробництва: 6800 - 6000 = 800 тис. грн.
2. Плановий виробіток: 6000 : 250 = 24 тис. грн. 3. Фактичний виробіток 6800 : 273 = 24,91 тис. грн. 4. Додатково за рахунок підвищення рівня продуктивності праці виготовлено продукції на: (24 910 - 24 000)  273 = 248,43 тис. грн. 5. За рахунок перевищення фактичної чисельності над плановою додатково отримано продукції на: (273 - 250)  24 000 = 552 тис. грн.
Задача 10.4. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків на поточний календарний рік з розбивкою по кварталах, якщо: > чисельність робітників-почасовиків за розрядами становить: І розряд - 5 осіб, ІІ - 6 осіб, ІІІ - 8 осіб, IV- 4 особи, V - 9 осіб, VI - 12 осіб, VIІ - 14 осіб, VIІІ - 10 осіб;
> місячна тарифна ставка робітника І тарифного розряду з почасовою формою оплати праці встановлена на рівні 1,25 мінімальної заробітної плати;
> тарифні коефіцієнти встановлені на основі 12-відсоткового зростання (відносне).
Розв'язок.
1. Розрахуємо годинні тарифні ставки робітників 1 розряду робітників за умов, що мінімальна заробітна плата з 01.12.2010р. - 922 грн.; середньомісячний ФРЧ - 167 год.
> годинна тарифна ставка робітника 1 розряду за почасовою формою оплати праці ТСп1р = 922:167∗1,25 = 6,90 грн.
2. Будуємо тарифну сітку:
Розряд12345678Тарифний коефіцієнт11,121,251,41,571,761,972,21ТС за почасовою формою оплати праці6,97,738,639,6610,8312,1413,5915,25 3. Розрахуємо годинний ФЗП:
Розряд12345678РазомТС за почасовою формою оплати праці6,97,738,639,6610,8312,1413,5915,25-Чисельність, осіб5684912141068Годинний ФЗП, грн..34,546,3869,0438,6497,47145,68190,26152,5774,47
4. Річний ФЗП
ФЗПр = 774,47∗167∗12 = 1552037,88 грн.
Квартальний ФЗП
ФЗПкв = 774,47∗167∗3= 388009,47 грн.
Задача 10.5. Автор: Завіновська Г.Т. Призначення: іспит
Розрахувати планову чисельність робітників з обслуговування обладнання, виходячи з даних табл.
Таблиця
Види робітКількість обладнанняНаладка обладнання (верстати-автомати)50Обслуговування верстатів-напівавтоматів90Обслуговування неавтоматичного обладнання12 тис. одиниць ремонтної складності Норми обслуговування для одного робітника: верстати-автомати- 10 шт., напівавтомати - 15 шт., неавтоматичного обладнання - 800 од. ремонтної складності.
У плановому році обсяг робіт з обслуговування збільшується у середньому на 20 %. Цех працює у 2 зміни; К об - 1,15.
Розв'язок.
Чисельність працівників з обслуговування розраховуємо за формулою:
Види робітКількість обладнанняНорма обслуговування, одЧисельність, чол.Наладка обладнання (верстати-автомати)5010Обслуговування верстатів-напівавтоматів9015Обслуговування неавтоматичного обладнання12 тис. одиниць ремонтної складності800
15
Загальна чисельність робітників з обслуговування 13,8 + 16,56 + 41,4 = 71,76 = 72 (чол..)
Задача 10.6. Автор: Завіновська Г.Т. Призначення: іспит
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків (табл..). Плановий фонд робочого часу - 1820 год.
Спеціальність Планова чисельність робітниківСередній тарифний розрядСлюсарі-ремонтники з ремонту обладнання313,7Електромонтери423,4Слюсарі-сантехники174,1
Розв'язок.
Розряд12345678Тарифний коефіцієнт11,121,251,41,571,761,972,21 Розрахунок прямого тарифного фонду заробітної плати робітників за почасовою формою заробітної плати здійснюється за формулою
1. Розрахуємо годинну тарифну ставку робітника 1 розряду за умов, що мінімальна заробітна плата з 01.12.2010р. - 922 грн.; середньомісячний ФРЧ - 167 год.
ТСп1р = 922:167∗1,25 = 6,90 грн.
2. Знаходимо середній тарифний коефіцієнт та середню годинну тарифну ставку ; Спеціальність Планова чисельність робітниківСередній тарифний розрядСередній тарифний коефіцієнтГодинна тарифна ставка середня, грн..Слюсарі-ремонтники з ремонту обладнання313,71,25+(1,4-1,25)∗(3,7-3) = 1,361,36∗6,90 = 9,38Електромонтери423,41,25+(1,4-1,25)∗(3,4-3) = 1,311,31∗6,90 = 9,04Слюсарі-сантехники174,11,4+(1,57-1,4)∗(4,1-4) = 1,421,42∗6,90 = 9,80
3. Річний ФЗП
ФЗПт = (31∗9,38+42∗9,04+17∗9,80) ∗1820 = 837,06∗1820 =1523449,2 грн.
Автор
lfxfvjz
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
12 810
Размер файла
2 544 Кб
Теги
ептаств, задачи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа