close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Види презентац й

код для вставкиСкачать
Види презентацій
Підготувала
Смірнова І.А.
вчитель початкових класів
Уманської загальноосвітньої школи І –
ІІІ ступенів №5 ім.В
. І. Чуйкова
Уманської міської ради Черкаської області
Відомий педагог Ушинський сказав: „Педагог … маю подбати про те, щоб комога більше органів чутт –
око, вухо, голос, чутт мускульних рухів і навіть, кщо можливо, нях і смак узли участь в акті запам’товуванн… За такого дружнього спринн всіх органів в акті засвоюнн ви переможете навіть дуже ледачу пам’ть”.
Комп’ятерна презентаці
Комп’ятерна презентаці —
документ, що використовуютьс дл поданн інформації широкій аудиторії в наочному і стислому виглді.
Перший раз у 1 клас –
2011рік
Уманська загальноосвітн школа
І –
ІІІ ступенів №5 ім. В.І. Чуйкова
Уманської міської ради Черкаської області
Презентаці
Презентаці́
(англ. presentation
–
представленн́
) –
це
набір
кольорових
карток
-
слайдів
спеціального
формату до певної
теми. Слайд презентації –
це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео та звукові об'єкти.
•
Створені
презентації
можуть
містити
текст, фотознімки
, діаграми
, малянки
, комп’ятерну
анімація
процесів
та вищ
, звуковий
супровід
, автофігури
, діаграми
тощо
. •
У процесі
створенн
презентації
потрібно
провити
себе к сценарист, режисер
, художник і
вимогливий
глдач
. Типовими
технічними
засобами
дл проведенн
презентацій
ю:
ю комп’ятер із відповідним програмним забезпеченнм, мультимедійний проектор та екран або інтерактивна дошка.
Мультимедійний
проектор випроміняю
світловий
потік
, що
дозволю
відтворити
на великому екрані
зображенн
, ке ви
бачите
на екрані
комп’ятера
.
Інтерактивна дошка —
це сенсорний екран, зображенн на кий надходить із проектора і кий дозволю вводити інформація в комп’ятер дотиками пальців або за допомогоя спеціальних маркерів.
Навчальна (загальна) мета використання презентацій:
-
візуалізація
навчального
матеріалу
;
-
демонстрація
процесу
, явища
або
досліду
;
-
демонстрація
принципів
роботи
приладів
й
механізмів
;
-
ілюстрація
закону або
граматичного
правила;
-
показ послідовності
кроків
виконання
;
-
ілюстрація
теоретичного матеріалу
шляхом демонстрації
моделі
деякого
процесу
, явища
або
об'єкта
;
-
створення
навчальних
презентацій
;
-
створення
мультиплікаційних
фільмів
;
-
розробка
електронних
підручників
, посібників
, навчальних
ігор
, тренажерів
.
Комп'ятерні презентації
слайдові
потокові
Слайдова презентаці
Слайдова презентаці влю собоя послідовність слайдів, тобто зображень, що по черзі відтворяятьс за вказівкоя користувача.
До цього виду систем опрацяванн презентацій відностьс Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Quick Slide Show, MySlideShow.
Прославляли Україну
Українські люди.
Їхні портрети Бачимо всюди.
Патон Євген Оскарович
.
Олег Антонов Патон Борис Євгенович
Микола Амосов
Імена ж бо їх відомі
Кожній в нас людині.
Це про них у світі кажуть: -
“Родом з України!”
Відкриття, створені уві сні
Всі знають історію, що Мендел
є
єв Д.І. побачив свою знамениту періодичну таблицю хімічних елементів уві сні.
Історія Менделєєва –
не одна.
2 місце: Авіаконструктор Олег Антонов побачив уві сні та після пробудження зобразив форму хвостового оперенння літака
-
гіганта «Антей».
Потокові презентації
Потокова презентаці —
це набір кадрів, кі відтворяятьс автоматично, зміняячи один одного через чітко визначені проміжки часу (к правило, менше секунди). Фактично це відеофільм, наприклад, рекламного або навчального призначенн. Програмами дл опрацяванн цього виду презентацій ю Adobe
Flash
, Microsoft Movie
Maker
, AnFX
Visual
Design
, Virtual
Tour
Builder
.
За структуроя м
ультимедіа
може
бути класифікована
к лінійна
й
нелінійна
(
розгалужена
).
Лінійна
Нелінійна
(
розгалужена
)
Аналогом лінійного
способу поданн́
може
бути кіно
. Л̀дина, що
перегл́дає
даний
документ жодним
чином не може
вплинути
на його
зміст
.
Нелінійний
спосіб
поданн́
інформації
дозвол́є
л̀дині
брати
участь у поданні
інформації
ﰠ
взаємоді̀чи
́кимось
чином зі
засобом
відображенн́
мультимедійних
даних
. Участь л̀дини
в даному
процесі
також
називаєтьс́
«
інтерактивніст̀
».
Презентації
можна
класифікувати
і
за такими ознаками
: 1 За кількіст̀ медіа засобів мультимедіа (звуки зображенн́ відео фрагменти) текстова
(з мінімальним іл̀струванн́м) комбінована.
2 За призначенн́м комерційні
(здебільшого рекламного характеру)
інформаційні
; навчальні
тощо
За способом поданн
слайдів
можна
розрізнти
презентації
:
1. Дл супроводу
лекції
, виступу
–
з
записом
голосу лектора чи
усним
супроводом
.
2. Слайд
-
шоу –
без супроводу
лектора, або
із
записаним
голосом доповідача
.
3. Комбінована
–
з
усним
супроводом
, із
записаним
голосом, частиноя
кої
може
бути слайд
-
шоу.
Навчальні презентації можна класифікувати за дидактичними ознаками
:
учительські
учнівські
Учительські презентації призначені дл:
* супроводу
лекції
(текст, ілястрації
, інтерактивні
засоби
спілкуванн
з
аудиторіюя
);
* іляструванн
лекції
, доповіді
(
тільки
малянки
, графіка
, відео
); * узагальненн
, представленн
результатів
дільності
учнів
, наприклад
,
дл доповіді
на педраді
; * постановки проблеми
, створенн
пізнавальної
мотивації
учнів
, колег
тощо
;
* перевірки
або
самооціняванн
знань
чи
вмінь
тобто
тестові
;
виконанн
вже
зазначених
функцій
, тобто
комбінована
.
Мультимедійна презентаці
Мультимедійна
презентаці
може
виступати
к підготовлена
вчителем
розробка
із
заданоя
навчальноя
метоя і
завданнми
, оріюнтована
на цілком
конкретні
результати
навчанн
, де демонстраційний
матеріал
носить лише
ілястративний
характре
або
учень
ю
активний
учасник
процесу
, виконую
інтерактивні
завданн
, втручаютьс
в процеси
, активно взаюмодію
з
комп`ятером
. Аудіосупровід
Вдало підібрана фонова музика дуже поліпшує сприйняття презентацій,
щ
о виконані з автоматичною зміною слайдів.
Текстовий супровід це добре, але складно -
синхронізація голосу та зміни слайдів, дикція. Вежливых слов не одно и не два,
Помни и знай эти чудо
-
слова:
Доброе утро
Добрый день
До свидания
Здравствуйте
Извините
Пожалуйста
Приятного аппетита
Простите
Спасибо
Нині
людство
стурбоване
нестачею
питної
води
Ще
не так давно, менше
ста років
тому, вода більшості
річок
була
придатною
для пиття
.
Джерела забруднення води:
☻
стічні води промислових підприємств;
☻
побутових стоках комунального господарства;
☻
стічні води сільського господарства;
☻
води шахт, нафтопромислів, рудників;
☻
відходи виробництв при видобутку різних корисних копалин;
☻
відходи деревини в деревообробній промисловості;
☻
скиди водного і залізничного транспорту тощо.
Начальник Уманської державної екологічної інспекції Осіпов
Ю.В. зазначаю, що Водним Кодексом України у прибережних захисних смугах уздовж річок та навколо водойм заборонютьс:
1 Розор̀ванн́ земель а також садівництво та городництво
2 Зберіганн́ та застосуванн́ пестицидів та міндобрив
3 Будівництво будь
-
́ких споруд у т ч гаражів та сто́нок автомобілів
4 Митт́ та обслуговуванн́ транспортних засобів та техніки
5 Влаштуванн́ звалищ смітт́ гноєсховищ
накопичувачів твердих та рідких відходів виробництва ското
могильників полів фільтрації тощо
Я –
вода! Я на планеті всюди!
Життя буяє, доки є вода.
Живуть рослини, і тварини, й люди.
А зникну я –
прийде до всіх біда.
Засохне ліс, загинуть море й річка.
Пустеля стане всюди й суховій.
Без кольору і без смаку водичка,
А сила велетня в воді святій.
Як є вода, то й казка оживає,
Зелена вся планета і жива.
Росте травичка, квітка зацвітає.
Це справжній чарівник, а не слова.
Висновки
Охорона навколишнього середовища, екологічна норма, збереження природних багатств для нащадків –
ці проблеми набули в наш час актуальності.
Гармонія відносин суспільства і природи визначається соціальним прогресом, потребує вияву людства як єдиного цілого.
Презентаці із сценаріюм
•
Це
традиційна
презентації
із
слайдами, доповнена
засобами
показу кольорової
графіки
й
анімації
з
виведеннм
відеоматеріалу
на великий екран
або
монітор
. •
Використанн
анімаційного
тексту в поюднанні
з
анімційними
діаграмами
, графіками
та ілястраціми
даю
змогу
зосередити
увагу
слухачів
на основних
положеннх
і
сприю
кращому
запам’товування
інформації
. •
Озвучую
матеріал
, к правило, сам ведучий
. Інтерактивна презентаці
Це діалог користувача з комп’ятером. Користувач приймаю рішенн, кий матеріал дл нього важливий, і здійсняю вибір на екрані потрібного об’юкта за допомогоя миші або натисненнм на клавіші. В цьому випадку видаютьс інформаці, на ку ю запит. Інтерактивна презентаці даю змогу здійснявати пошук інформації, заглибляячись в неї настільки, наскільки це було передбачено розробником презентації.
Дл інтерактивної презентації характерним ю закладена в ній властивість захоплявати користувача і підтримувати в ньму зацікавленість матеріалом. Автоматична презентаці
Це закінчений інформаційний продукт. Його можна перенести на відеоплівку, дискету, компакт
-
диск і розіслати потенційним споживачам, щоб дістати увленн про їхня зацікавленість.
Навчальні
презентації
призначені
дл допомоги
вчителя
забезпечити
зручне
і
наочне
поданн
навчального
матеріалу
. Навчальні
презентації
поділятьс
на такі
види
: •
презентації
-
семінари; •
презентації дл самоосвіти; •
презентації
-
порадники. Види навчальних презентацій
Конспект уроку
Слайд
-
шоу
«
Опорні
сигнали
»
Заповняюмо
таблиця
Робочий
зошит
Тестуванн
Тренажер
Аналіз
картини
Анімовані
схеми
Конспект уроку
•
Обов'зкова навність основних візуальних складових традиційного уроку: тема, мета, план, клячові понтт, закріпленн, домашню завданн і т.д. •
Ілястративний рд граю, в даному випадку, вно допоміжну і незначну роль. •
Дану
форму презентації
, ́к правило, частіше
назива̀ть
традиційними
мультимедійним
супроводом
уроку
.
C
лаветні українці
Підготувала
Смірнова І.А.
вчитель початкових класів
Уманської загальноосвітньої школи І –
ІІІ ступенів №5 ім.В
. І. Чуйкова
Уманської міської ради Черкаської області
Мета:
•
Розширити уявлення учнів про Україну як спільноту гідних, працьовитих, талановитих людей.
•
Ознайомити з досягненнями видатних людей України: О.Антонова, Є.Патона, Б.Патона, М.Амосова.
•
Формувати пізнавальний інтерес.
•
Виховувати почуття гордості за свій народ
.
Слайд
-
шоу
•
Повна
відсутність
тексту і
акцент на скраві
, великі
зображенн
або
колажі
. (
Може
демонструватис
на
початку, в кінці
, або
всередині
уроку, ставлчи
за мету створенн
певного
емоційного
настроя. Як правило, супроводжуютьс
музичними
фрагментами). •
Демонстраці
слайд
-
шоу впродовж
всього
уроку представлютьс
малоефективноя
.
Слайд –
шоу “Зима”
Анімовані схеми
•
У цьому варіанті презентації особливий акцент зроблено на різних графіках і схемах. •
Образотворчий рд –
мінімальний. •
Основна сфера застосуванн –
зантт повторявально
-
узагальняячого характеру.
Властивості води
-
рідини
Текуча
Не має форми
Прозора
Безбарвна
При
нагріванні розширюється
Без запаху
При охолодженні стискається
«Опорні сигнали»
•
Фактично даний підхід ІКТ –
ю розвитком ідей В.Шаталова. Природно, що в даному випадку передбачаютьс робота в офісних програмах і, можливо в графічних редакторах (маляванн)
.
Заповняюмо таблиця
•
Варіант презентації рекомендований при проведенні уроків закріпленн, систематизації навчального матеріалу. •
Це можуть бути тематичні, синхронні, хронологічні та інші види таблиць. Що вчинила зміюка з Івасиком -
Телесиком
, порушуючи тим самим його права?
Конвенція ООН про права дитини
Стаття 35. Викрадення, торгівля та контрабанда. Держава зобов'язана не допускати викрадення дітей, торгівлі чи контрабанди ними. Аналіз картини
•
Презентаці, змістом кої ю одна картина, плакат, зображенн (наприклад, обговоренн картини відомого художника). І.Левітан “Весна
–
велика вода”
Тренажер
•
Закріпленн умінь, навичок учнів через виконанн, і можливістя виправленн помилкових кроків.
5 + 6 = ? 11
14
15
Тестуванн
•
Варіант, кий може бути рекомендований при проведенні повторявально
-
узагальняячого уроку.
•
За допомогоя відповідних гіперпосилань, відповідь учнів супроводжуютьс певноя реакціюя програми.
Робочий зошит
•
«Екранний варіант» робочого зошита на друкованій основі. •
«Заповненн» зошита відбуваютьс післ відповідного обговоренн в класі або самостійно вдома. •
Передбачаютьс середовище дл активного моделяванн різних об'юктів і ситуацій, творчість учн.
Звичайно, що всі перераховані вище види мультимедійних супроводів уроків можуть використовуватис к окремо, так і в поюднанні. Все залежить від творчості вчител, його баченн уроку.
Вчитель повинен не тільки володіти комп'ятером, знати зміст уроку, але й організувати роботу в учнів в різному дл кожного темпі, невимушено, постійно акцентуячи увагу на самостійність учнів. Необхідно продумати зміну ритму, урізноманітнити форми навчальної дільності, подумати, к витримати при необхідності паузу, к підбадьорити невпевнених в собі учнів, к забезпечити позитивний емоційний фон уроку...
Д́ку̀ за увагу
!
Джерела інформації
http://metodportal.net/node/1353
http://galanet82.narod.ru/lisovska/kind.htm
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php
/
Види_навчальних_презентацій
http://sit.fizmat.tnpu.edu.ua/geogr_turizm/teor
/lab10.htm
http://ua
-
referat.com/
Створенн́_презентацій
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
419
Размер файла
60 302 Кб
Теги
види, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа