close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Організація та провадження сільського зеленого туризму. Модуль 4

код для вставки
Навчальний курс «Організація та провадження сільського зеленого туризму»
Тренінговий модуль
4
:
Генерація підприємницьких ідей для сільського зеленого туризму. Сільський туристичний продукт.
Задоволення
потреб
клієнтів
Товар
Ресурси
Отримання прибутку
Підприємницька ідея
мета
шляхом
Господарська діяльність
Логістика підприємницької діяльності
Підприємництво(бізнес) це:
Ринок
Логістика підприємницької діяльності
Підприємнмцтво в результаті своєї діяльності перетворює одні ресурси в інші
.
Завдання (мозковий штурм)
Визначити, що треба мати і знати, щоб займатися сільським зеленим туризмом?
Ідея –
це основна складова будь
-
якої справи. Немає ідеї –
немає проекту –
немає бізнесу
Вигідну ділову пропозицію можна сформулювати наступним чином:
ЛЮДИНА(особисті якості, навички, знання) + ІДЕЯ + ІНВЕСТИЦІЇ = ПРИБУТОК
Ідея
Поняття "Ідея" розкриває уявну форму пізнання явищ та процесів людської діяльності, що базується на цінностях та мотивації, з усвідомленням мети та шляхів її практичної реалізації.
Ідея -
це нова комбінація існуючих елементів. Не так часто маємо нові елементи (винаходи), а можливості нових комбінацій існуючих елементів безконечна
Підприємницька ідея
конкретне цілісне знання про доцільність та можливість займатися певним видом підприємницької діяльності. чітке усвідомлення мети цієї діяльності, шляхів та засобів її досягнення, розуміння про необхідні ресурси. Товар
це все те, що виготовляється і пропонується на ринку для задоволення потреб споживача.
Здійснюючи свою господарську діяльність бізнес перетворює ресурси в товари,
які мають задовольнити потреби клієнтів
, щоб отримати
прибуток
, як винагороду за свою підприємницьку діяльність. Види підприємницької діяльності:
Виробництво Торгівля Надання послуг
Генерація підприємницьких ідей
Важливість творення нових ідей
Треба ставити перед собою великі цілі. Слабка ідея породжує слабкі зусилля.
Найцінніший продукт для людей –
враження, надії, ідеї.
Ідея повинна бути конкретна і лаконічна (до 10слів)
Ідея починається з нас самих. Дозвольте собі мріяти у великих масштабах.
До життя треба ставитися так , як це роблять діти –
з цікавістю, зі здивуванням, з потребою засвоювати щось нове.
Не питайте споживачів, чого вони хочуть , пропонуйте їм нові товари, розширюйте діапазон їх потреб. Процес пошуку підприємницької
ідеї можна розділити на два основні етапи
:
1 етап
: пошук ідей;
2 етап
: оцінка і вибір ідей.
Завдання для груп:
Які є способи пошуку підприємницьких ідей/де їх можна шукати?
Для генерування бізнес
-
ідеї можна використати:
відвідування спеціалізованих виставок та ярмарок,
поради та рекомендації знайомих та друзів,
незадоволений попит на ринку,
наукові розробки та патенти,
національні
традиції
та промисли,
інше…
Для генерування бізнес
-
ідеї можна використати:
власні знання та досвід,
вивчення прогнозів і тенденцій розвитку ринку,
використання власної спеціальності або хобі,
копіювання та вдосконалення товарів та послуг, що пропонують інші підприємства
.
Як виникає бізнес
-
ідея?
БАЧЕННЯ
ОСМИСЛЕННЯ
ЗБІР ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ
БІЗНЕС ІДЕЯ
МЕТОДИ ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ
Мозковий штурм
Цей метод стимулює групу людей на пошук якомога більшої кількості ідей з заданої теми. Учасники мозкового штурму мають дотримуватися наступних принципів:
жодну ідею не можна ігнорувати;
негативна реакція (виражена словами і не словами) не допускаються;
свій внесок мають вносити всі учасники не зважаючи на недоречність коментарів;
головуючого в такій групі бути не повинно, але один з команди має записувати всі ідеї;
у мозкового штурму має бути визначений час початку та закінчення.
Карта ідей
Використання карти ідей –
це вдосконалений варіант мозкового штурму. Діють ті ж самі принципи, але учасники шукають бізнес ідеї за трьома основними видами діяльності: виробництво, послуги, торгівля.
Приклад: Дерево та деревина
виробництво
дерев’яні панелі;
паркан;
столи;
двері;
підрізування гілок;
дрова; живі огорожі;
саджанці;
догляд;
компост;
пересадка
добрива
послуги торгівля
Дерево та деревина
Критерії для оцінки підприємницької ідеї
Наявність ресурсів для її реалізації.
Попит на ринку.
Термін для впровадження.
Яку потребу по піраміді Маслоу задовольняють споживачі пропонованим товаром.
Фінансування ідеї.
Ідеї генеруються на базі двох підходів:
1.Я вмію це робити, маю необхідні ресурси.
2. Я можу запропонувати людям те, що їм потрібно.
Ресурси для бізнесу
Ресурси -
в перекладі з французької означає -
цінність, запас, джерело засобів.
Ресурси -
це засіб для забезпечення процесу. Класифікація ресурсів
В залежності від походження ресурси
класифікують: людські (особисті якості, знання та навички, бізнес
-
ідея…)
природні (земля, вода, повітря…)
капітал (технічні засоби, матеріальні засоби, технології, фінанси…)
В залежності від приналежності розрізняють:
ресурси особисті (внутрішні) зовнішні ресурси (можливості).
Завдання Визначити навички та ресурси для реалізації підприємницької ідеї в сільському зеленому туризмі, використовуючи таблицю.
Час
-
15 хв.
Навики і ресурси
Необхідно дати відповідь на 3 важливих запитання:
«Що я вмію?» (вміння виробляти щось власними руками, вміння користуватись
чимось, практичні навички),
«Що я знаю?» (знання, які можна передати),
«Що я маю?» (будь
-
які ресурси: матеріальні, технічні, фінансові, людські, інтелектуальні
тощо)
Що я вмію? Яким чином це можна використати
1_______________________________________
1._______________________________
2 ______________________________________ 2._______________________________
3 ______________________________________ 3._______________________________
4 ______________________________________ 4._______________________________
5 ______________________________________ 5._______________________________
Що я знаю? Яким чином це можна використати
1_______________________________________
1._______________________________
2 ______________________________________ 2._______________________________
3 ______________________________________ 3._______________________________
4 ______________________________________ 4._______________________________
5 ______________________________________ 5._______________________________
Що я маю? Яким чином це можна використати
1_______________________________________
1._______________________________
2 ______________________________________ 2._______________________________
3 ______________________________________ 3._______________________________
4 ______________________________________ 4._______________________________
5 ______________________________________ 5._______________________________
Завдання (мозковий штурм)
Попит на ринку –
це…
Потреби
це різні види «нестачі» чого
-
небудь, що відчуває індивід у визначений проміжок часу. Потреба виникає тоді, коли людина відчуває фізіологічно або психологічно нестачу (відсутність) чогось, тобто знаходиться в стані внутрішнього дискомфорту.
Про існування потреб можна дізнатися на підставі поведінки людей.
Потреби служать мотивом до дії. Піраміда потреб за Маслоу
Завдання: Яку потребу (по піраміді Маслоу) задовольняють клієнти (туристи) купуючи ваш товар/отримуючи ваші послуги?
Яким є попит на ринку на ваш товар (незначний,середній, значний)?
Ринок
бізнес
конкуренти
клієнти
Сільський туристичний продукт
Туристичний продукт -
це:
попередньо розроблений
комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі
послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за
визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення,
послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов’язані з
перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань
об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної
продукції тощо).
Супутні туристичні послуги та товари
–
послуги та
товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання
та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації
туристам.
Послуги сільського зеленого туризму
–
діяльність членів особистого селянського,
особистого підсобного або фермерського господарства з надання послуг бронювання,
розміщення, харчування, інформаційного обслуговування, інших видів послуг, що
спрямовані на задоволення потреб туристів.
Сільський господар
–
член особистого селянського, особистого підсобного або
фермерського господарства,що здійснює господарську діяльність з використанням
земельних ділянок та майна, які належать членам зазначених господарств на правах
власності або оренди відповідно до законодавства України.
Сільська садиба
–
житловий будинок з присадибною земельною ділянкою, в якому
постійно проживає сільський господар та члени його родини або інший житловий
будинок, що знаходиться за місцем постійного проживання зазначених осіб, та
належить на праві власності сільському господарю або будь
-
кому з членів родини,
що постійно проживають разом з ним.
Основна послуга сільського зеленого туризму -
це надання туристам тимчасового проживання.
Агрооселя -
це житлове приміщення, що знаходиться в сільській місцевості, містить не більше п'яти кімнат (залежно від категорії житла), пристосованих для проживання туристів, і належить на правах приватної власності господарю, який займається сільськогосподарською діяльністю або зайнятий у сфері обслуговування чи соціальній сфері села. Агроготель (агропансіонат) -
це житлова будівля (група будівель) готельного типу, спеціально призначених для організації надання населенню рекреаційних послуг у сільській місцевості. Побудова й експлуатація сільськими підприємцями у курортно
-
рекреаційних районах України приватних відпочинкових агропансіонатів є перспективним високо конкурентним різновидом сільського зеленого туризму як виду основної діяльності.
Сільський турпродукт (комплекс послуг сільського зеленого туризму, агротурпакет послуг) –
це сукупність послуг нічліжного, гастрономічного, екскурсійного й відпочинково
-
розважального обслуговування, які пропонує власник агрооселі (агропансіонату).
Сільський туризм не може бути представлений чітко
визначеним стандартним набором послуг і атракцій.
Різноманітність прояву даного виду туризму
залежить від приймаючої сторони (власників осель).
Отже, головним продуктом сільського туризму є
послуга гостинності
, тобто вміння організувати
відпочинок туристів таким чином, щоб вони отримали
максимум задоволення та бажання повернутися до
господарів ще не один раз.
Послуги сільського зеленого туризму:
Основні
Додаткові
Основні послуги:
послуги з організації перевезення туристів;
послуги з організації розміщення туристів;
послуги з організації харчування туристів.
Додаткові послуги:
послуги з організації екскурсій;
послуги із залучення туристів до сільськогосподарських робіт і народних промислів;
послуги гідів, гідів
-
перекладачів;
послуги залучення туристів до участі у народних обрядах і культових дійствах, а також сільських фестивалях, ярмарках й інших масових акціях;
послуги по прокату автомобілів, човнів, активно
-
туристичного спорядження;
послуги побутового обслуговування;
право користуватися приватними рекреаційними угіддями;
тощо
Завдання для груп:
Визначити в групах складники сільського турпродукту (основні та додаткові послуги)
Час –
10 хв.
Сільський туристичний продукт складається з наступних елементів:
умебльовані кімнати, гостьові будинки, котеджі;
сімейні ресторани, кафе;
спорт та відпочинок: коні, велосипеди;
майстерні, кулінарні курси, місцеві танці;
сільськогосподарські продукти: сир, вино, мед та ін.;
продаж традиційних продуктів та сувенірів;
відпочинок на природі;
інформація щодо збереження культурної та природної спадщини.
Найважливішими складниками сільського туристичного продукту є:
туристичні атракції місцевості (наприклад, природне середовище, пам'ятки, цікаві архітектурні об'єкти, національні парки, ботанічні сади, торговельні центри, культурні та релігійні атракції, музеї, а також мешканці -
їх культура і звичаї);
інфраструктура місцевості (нічліжна база, гастрономічна база -
ресторани, бари, кав'ярні, транспорт -
таксі, автобуси, оренда автомобілів, торговельна мережа, заклади обслуговування тощо);
доступність місцевості (кількість транспорту, а також інфраструктура -
дороги, аеропорти і порти, залізнична мережа);
імідж місцевості, що існує у свідомості потенційних клієнтів і суттєво впливає на підсвідоме бажання відвідати саме її;
ціна, яка залежить від багатьох чинників, як, наприклад, стандарт послуг, пора року, кількість транспорту тощо.
Рекреаційний потенціал сільського зеленого туризму -
це сукупність природних, етнокультурних, розселенських та суспільно
-
демографічних ресурсів, а також наявної господарської і комунікаційної інфраструктури території, що служать чи можуть служити передумовами розвитку сільського зеленого туризму. Рекреаційний потенціал території складається з трьох складових:
-
ресурсної;
-
інфраструктурної;
-
іміджевої та соціально
-
політичної.
Пропускний потенціал сільського зеленого туризму -
це те максимальне гостьове навантаження, яке може витримати той чи інший агротуристичний об'єкт (оселя, село, район) без істотних витрат для місцевих екоресурсів, негативного впливу на враження від поїздки і без виникнення соціально
-
економічних проблем у місцевого населення.
Пропускний потенціал можна поділити на три основні види:
Екологічний пропускний потенціал
-
це граничний рівень відвідуваності об'єкта чи місцевості, перевищення якого веде до неприйнятних незворотних екологічних наслідків у результаті дій (чи природних процесів життєдіяльності) самих туристів, або внаслідок функціонування інфраструктури, яка обслуговує сільський туризм.
Туристичний соціальний пропускний потенціал
-
це рівень відвідуваності (одночасної кількості туристів) села чи екоагрорекреаційної місцевості, перевищення якого психологічно погіршує враження від поїздки.
Місцевий соціальний пропускний потенціал
-
це рівень відвідуваності (одночасної кількості туристів) села чи сільської місцевості, перевищення якого має, як правило, негативні наслідки для місцевої культури і погіршення взаємин місцевого населення з туристами.
У сільському зеленому туризмі саме рекреаційні ресурси є фундаментом успішного процесу розвитку екоагротуристичного бізнесу. Туристичні ресурси виступають передумовою виробництва конкурентного туристичного продукту.
Агрорекреаційна інфраструктура -
це сукупність об'єктів, що сприяють організації гостинності на селі. Природна та культурна спадщина як основа туристичного продукту
Що таке природна та культурна спадщина?
Спадщина регіону включає природне та культурне середовище, природні явища, культурні традиції та нематеріальні культурні цінності.
Спадщина завжди пов’язана з регіоном і місцевою громадою, та базується на їх історії. Вона має своє походження, передається з одного покоління в інше та зберігається для майбутніх поколінь.
Культурна спадщина безпосередньо пов’язана з історією регіону та громадою
. Природна та культурна спадщина регіону
є основною принадою для туристів, особливо у випадках еко
-
та агротуризму, та є важливою складовою інших видів туризму, таких як: рекреаційний та спортивний туризм. Визначні природні та культурні особливості регіону роблять це місце особливим та унікальним. Часто бажання туристів подорожувати полягає в тому, щоб побачити щось особливе, незнайоме, чи навіть екзотичне, відкрити щось нове.
Природна спадщина
Природна спадщина складається не тільки з флори та фауни, а також з інших частин природного середовища, наприклад, неорганічна природа: скелі, геологічні утворення, річки, озера, гори.
Головні компоненти природної спадщини є жива природа, геологія, гідрологія і природні явища, такі як: клімат, вулканічні та астрологічні феномени, еволюція та зміни в екосистемах та ін.
Флора:
є найбільш видимою частиною природної спадщини;
є найважливішим фактором, що формує ландшафт;
демонструє складність та взаємозалежність екосистем.
Фауна:
це всі види дикої природи: тварини, птахи, комахи, рептилії, риби, зокрема, їх місцеві різновиди;
забезпечує основу для спеціальних туристичних пропозицій, таких як: спостереження за тваринами, фототури та інші.
Геологічні особливості:
визначають вигляд та характер ландшафту;
скелі, печери, оглядові майданчики можуть викликати окремий інтерес у туристів.
Вода:
водні потоки також формують ландшафт;
цікавими об’єктами можуть бути: річки, струмки, джерела, водоспади, озера, болота, льодовики та океани.
Природні явища:
погода чи особливий клімат;
виняткові погодні явища, такі як: шторми, регіональні вітри та інші;
виверження вулканів, льодяниковий ефект;
астрологічні явища, наприклад, північне сяйво чи спостереження за зірками.
Культурна спадщина
Культурна спадщина включає всі існуючі культурні явища, починаючи від матеріальних речей (наприклад: собори, мистецькі твори та вироби ручної роботи), до нематеріальних явищ суспільного життя, таких як: музика, танці, легенди, обряди.
Нерухомі історичні пам’ятки:
включають архітектуру, історичні будівлі, сади, парки, інфраструктуру, технологічні будівлі;
є невід’ємною частиною туристичного продукту;
включають також інфраструктуру для різноманітних туристичних заходів: житло, ресторани, концертні зали, виставки, музеї, презентації, магазини.
Рухомі історичні пам’ятки:
включають твори мистецтва: картини, скульптури, ікони, вироби ручної роботи, обладнання, сільськогосподарські та промислові інструменти і машини;
історичні документи.
Вербальна культура:
традиції: фестивалі, обряди, костюми, легенди, поведінка та звички.
Музика:
пісні, інструменти, музичні жанри, поезія;
танці.
Національна кухня:
складається з їжі, напоїв, стилю їх приготування та подачі;
традиційна їжа –
це чудовий спосіб відчути особливості місцевої культури.
Твори мистецтва та вироби ручної роботи:
презентуються туристам через виставки, демонстрацію товарів, майстер
-
класи та ярмарки.
Ландшафт
Ландшафт характеризує регіон та його особливості. Це перш за все частина природної спадщини, оскільки в значній мірі сформована геологічними, гідрологічними та ботанічними особливостями, але все ж під впливом людства.
Його можна розглядати як зв’зуючу ланку між природною та культурною спадщиною.
Ландшафт справляє враження на відвідувачів. А, отже, сприйняття та насолода ландшафтом є невід’ємною частиною туристичного досвіду.
Ландшафт зазвичай не розглядається як окремий предмет інтересу. Окремі його елементи, наприклад, скелі, геологічні явища, рослинність, ліси чи поля лише в контексті цілісного ландшафту роблять подорож особливою. Багато туристичних заходів пов’язані з ландшафтом: усі види природного туризму і, відповідно, альпінізм, їзда на велосипедах,плавання та інше.
Природна та культурна спадщина як основа туристичного продукту
Природна та культурна спадщина регіону не формує самостійно туристичний продукт, а є лише його основою. Хоч часто і можна почути «продаж регіону» або «пропозиція природи», але все ж таки, природні та культурні особливості не є самостійним продуктом.
З іншого боку, використовуючи природні ресурси для туристичних цілей, суспільство починає розглядати їх як ринкову продукцію.
Головною метою сталого туризму є не «продати» особливості регіону і його населення туристам, а надати їм можливість відчути це на власному досвіді та зберегти у первинному стані.
Завдання для груп:
Визначити:
Що саме можна запропонувати туристу, чим привабити його до Вашої місцевості з точки зору культурної, історичної та природної спадщини Вашого регіону ?
Які маєте принади?
У чому полягає «родзинка» Ваших послуг?
Критерії оцінки
Слабка -
0 балів
Середня
-
3 бали
Висока -
5 балів
1.
Наявність ресурсів для
реалізації ідеї
2.Попит на ринку
3.Термін для впровадження
4. Яку потребу по піраміді Маслоу (1
-
5) задовольняють споживачі пропонованим товаром
5. Фінансування ідеї
Автор
galch2
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
602
Размер файла
310 Кб
Теги
організація, провадження, сільського, зеленого, туризм, модуль
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа