close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дитяча організація

код для вставкиСкачать
Дитяча організація "Чайка"
СТАТУТ
учнівського самоврядування дитячої організації "Чайка" Червоноармійської ЗОШ І-ІІ ступенів
І. Загальні положення
1.1 .Дитяча організація "Чайка" є добровільною організацією, яка орієнтується на ідеали гуманного та демократичного суспільства.
1.2. Шкільне самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно - правових актів :
Конституції України ,Всесвітньої декларації про права дитини , Закону України "Про освіту",Статуту школи.
1.3.Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацю з адміністрацією, педагогами та батьками на принципах взаємоповаги і незалежності.
II. Мета та завдання шкільного самоврядування
2.1. Допомагати кожному своєму громадянину всебічно розвиватися, самовдосконалюватися , самореалізуватися на прийнятих засадах козацького світогляду в дусі відданості України на основі відродження національних і загальнолюдських цінностей.
2.2.Забезпечувати захист прав та інтересів учнів на основі виконання Статуту школи, дитячої організації "Чайка" , законів школи.
2.3.Виховувати активність , відповідальність , свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих спорів шкільного життя.
2.4.Формувати риси лідера , оволодівати наукою управління. 2.5.Сприяти реалізації інтересів , можливостей , бажань дітей.
III. Члени дитячої організації "Чайка", їх права та обов'язки
3.1.Члени дитячої організації "Чайка" мають право:
- вступу та виходу з лав козаків;
- обирати і бути обраними до органів управління;
- вносити на розгляд ради старшокласників будь - які питання;
- отримувати інформацію про заходи;
- вільно висловлювати свою думку.
3.2. Обов'язки членів дитячої організації "Чайка":
- визнавати статут дитячої організації "Чайка" та дотримуватись його;
- брати участь у роботі організації;
- пройти курс шкільного навчання;
- подати документ , який пояснює його відсутність на уроках;
- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
- виконувати заповіді козаків :
Я буду вірним Україні.
Моя гідність , честь , совість , справедливість допоможе людям і мені самому.
Кмітливість, терпеливість , витриманість зміцнять мій розум .
Вдячливість , допомога та шана до людей - моє лице і лице усіх школярів.
Я прислухаюся до порад опікуна, кураторів , старших .
Поважаючи їх , я поважаю себе.
ІУ. Органи управління дитячої організації "Чайка"
4.1. Вищим органом шкільного самоврядування є загальні збори школярів, які скликаються раз на рік для вирішення питань життя , діяльності виборів президента організації.
4.2.Дитяча організація "Чайка" має два прапори.
4.3.Шкільне самоврядування співпрацює з опікуном, який є посердни-ком між ним , директором школи , педагогічною радою та батьків­ською радою.
4.4.Президент висувається як групою учнів , так і шляхом само висуне­нням. Президент обирається простою більшістю голосів терміном на один рік.
4.5.Права та обов язки президента:
- президент організації є гарантом прав усіх учнів , визначених дитячою організацією;
- помічниками президента є старости загонів;
- президент безпосередньо коригує і спрямовує роботу старостів;
- президент співпрацює з адміністрацією школи згідно статуту;
- президент може бути запрошеним на засідання педагогічної ради, виступати на захист учнів школи;
- президент вносить пропозиції адміністрації школи і педагогічному колективу щодо змін розпорядку школи , навчання , позаурочних заходів на основі прохання учнів;
- президент поводить себе толерантно , суворо дотримується норм культури спілкування.
4.6. Рада старшокласників - орган влади школярів, що підпорядковуєть­ся загальними зборами.
Рада старшокласників складається зі старостів.
Обраним до ради старшокласників може бути кожен учень, що навчається в 5 - 9 класах Червоноармійської ЗОШ , визнає її статут і дотримується законів.
Кожен загін вибирає старосту.
Староста - це учень або учениця , яка обирається загоном, слідкує за дотриманням учнями заходів в межах загону, сприяє організації життя загону
Староста звітується перед президентом організації, класним керівни­ком, адміністрацією.
Рада старшокласників :
координує роботу загонів, доводить до них конкретні завдання діяльності;
контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;
організовує пошукову роботу;
складає та затверджує закони організації, вирішує питання про їх порушення;
ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції;
вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;
організовує та контролює чергування в школі;
веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимогу школі;
здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів , зміцнення їхнього здоров я , фізичного вдоскона­лення;
Організовує різноманітні заходи , роботу центрів .
4.7.Президент контролює роботу загонів дитячої організації "Чайка".
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
78
Размер файла
38 Кб
Теги
дитяча, організація
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа