close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРО РОБОТУ НАД МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ

код для вставки
Розвиток ІКТ-компетентності вчителя початкових класів в умовах сьогодення
Розвиток ІКТ-компетентності вчителя початкових класів
в умовах сьогодення
Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому новому оточенні.
Норберт Вінер,
американський вчений,
математик і філософ.
Духовне життя дитини повноцінне тільки тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості... повинні виховувати так, щоб дитина почувала себе шукачем і відкривачем знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісним почуттям і може принести маленьким людям переживання творця.
В.О. Сухомлинський
Закінчився теоретичний етап дослідження науково-методичної теми: " Компетентнісний підхід до навчання і виховання в умовах ІКТ" вчителями початкових класів ЗНЗ м. Дубна (2011-2012 н.р.)
Актуальність вибраної теми полягає в тому, що характерною рисою сучасного стану розвитку суспільства є швидке проникнення інформаційних технологій в усі сфери громадського життя, що викликає необхідність адаптації школи до нових життєвих реалій. Нові інформаційні технології все ширше використовуються як суспільний продукт, який забезпечує інтенсифікацію всіх сфер економіки, прискорення науково-технічного прогресу, розвиток педагогічної науки, демократизацію суспільства. У Законах "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національній доктрині розвитку освіти в Україні інформатизація освіти як комплекс соціально-педагогічних перетворень, пов'язаних з насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами й технологіями, визначається як один із напрямів її модернізації. Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій у останні п'ять років наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів дуже впливають на виховання дитини і її сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється й характер її улюбленої практичної діяльності - гри, змінюються і її улюблені герої й захоплення. Саме тому сьогодні ІКТ розглядається як важливіший компонент загальної освіти, що відіграє велику роль у розв'язанні пріоритетних завдань навчання та виховання - у формуванні цілісного світогляду, картини світу, навчальних та комунікативних навичок, основних психічних якостей учнів. Широке застосування комп'ютерних технологій в освіті поступово, але досить впевнено стає найважливішою деталлю навчально-виховного процесу школи. Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп'ютерні технології та Інтернет. Саме впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес початкової школи є доцільним і перспективним. Завдяки використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів. Учителю застосування ІКТ дозволяє економити час і максимально ефективно вирішувати повсякденні справи і обов'язки як фахівця: готуватися до уроків (складати конспекти, добирати дидактичні матеріали тощо), батьківських зборів, виховних годин, різноманітних виступів на педрадах, засіданнях МО, семінарах тощо; оформлювати документацію; в оперативному режимі відслідковувати результати навчальної діяльності учнів; налагоджувати спілкування з батьками своїх учнів; обмінюватися з колегами досвідом роботи, власними методичними надбаннями, обговорювати з ними актуальні питання навчання і виховання школярів, швидко отримувати та систематизувати потрібну інформацію. Таким чином, упровадження ІКТ полегшує роботу вчителя, а навчання дітей робить більш цікавим і ефективним.
На теоретичному етапі роботи над науково-методичною темою використовувались наступні методи:
теоретичні методи: вивчення й аналіз філософської, психологічної, педагогічної літератури, нормативно-правової бази; узагальнення одержаної інформації з метою створення бібліографічного покажчику з теми;
емпіричні методи: інтерв'ювання, анкетування, спостереження, експертна оцінка з метою вивчення стану розвиненості інформаційної компетентності вчителів;
практичні методи: майстер-класи по роботі з програмами РowerPoint, Movie Maker , відкриті уроки та виховні години з використанням ІКТ, конкурс мультимедійних супроводів до уроку ( конкурс презентацій " Мова, рідна мова...") та інш.. Як показала практика, застосування комп'ютера на уроках у початковій школі має декілька режимів:
Завдяки анкетуванню вчителів, виділено ряд факторів які можуть сприяти більш активному і ефективному використанню нових інформаційних технологій в початковій школі:
* великі дидактичні можливості комп'ютера;
* наявність у продажу різноманітних програмних продуктів для школи;
* реалізація різних програм, які стимулюють формування інформаційної культури школярів і учителів;
* наявність у багатьох сім'ях комп'ютерів.
Вчителями початкових класів ЗНЗ міста була здійснена самооцінка володіння ІКТ, яка показала, що
11% вчителів володіють ІКТ на високому рівні;
45% - на достатньомиу рівні;
39% - на середньому рівні;
5% - на початковому рівні.
Інтерв'юванням встановлено, що найбільш суттєвими перешкодами на шляху розвитку інформаційної компетентності є:
* недосконала практика підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; * низький рівень технологічної підготовки й комп'ютерної грамотності; * особистісні негативні стереотипи щодо інформаційної діяльності педагога;
* великий обсяг функціональних обов'язків учителя;
* недостатня кількість комп'ютерів в ЗНЗ, їх відсутність в кабінетах початкового навчання;
* відсутність практики проведення уроків з використанням ІКТ.
А найбільш значущими факторами впливу на розвиток інформаційної компетентності, на думку вчителів, є: Члени творчої групи вчителів початкових класів " Педагогічна скарбничка" визначили ряд правил для вчителів при роботі з комп'ютером, розробили методичні рекомендації щодо створення і оформлення мультимедійних супроводів до уроків в початковій школі, виявила основні критерії розвиненості інформаційної компетентності вчителя початкових класів, а саме : Відвідування уроків та виховних заходів з використанням ІКТ підтвердило, що інформаційна компетентність учителя початкових класів - це важлива складова його професійної компетентності, яка є інтегративною властивістю особистості, що виявляється у готовності до формування навчально-інформаційних умінь і навичок учнів молодшого шкільного віку, як-от: уміння швидко актуалізувати та відтворювати потрібну інформацію; самостійно шукати нову інформацію з різних джерел; уміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями, каталогами, різноманітною довідковою літературою, складати бібліографію; працювати з графіками, схемами, таблицями, картинами; складати план, тези виступів, доповідей, статей; знати та застосовувати прийоми швидкого читання, прийоми розуміння тексту (структурування, ставлення пізнавальних запитань, "діалог" із автором тощо); уміти перетворювати інформацію на спосіб діяльності; досконало застосовувати загально-мовленнєві вміння та навички тощо. М.Головач - методист МК при управлінні освіти, сім'ї, молоді та спорту Дубенської міської ради
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Образование
Просмотров
686
Размер файла
274 Кб
Теги
ІКТ-компетентністиь вчителя початкових класів
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа